Giải mã và bình giảng 40 câu sấm Trạng – Tiên tri Trần Dần

1TIN NÓNG :

Đảng Cộng Sản Độc Tài VN sẽ bị xoá sổ…

Đảng Cộng Sản Độc Tài VN

Không sợ PHẬT

Không sợ Đức CHÚA JESUS

Chỉ duy nhất sợ và kiêng SẤM cụ TRẠNG TRÌNH mà thôi

Vì cụ đã đoán đúng biết bao nhiêu Triều Đại VIỆT NAM

Cụ TRẠNG đã đoán đúng

30 tháng 4 năm 1975

“Cửu cửu càn khôn dĩ định

Thanh minh thời tiết hoa tàn

Trực đáo dương đầu mã vĩ

Hồ binh bắc vận nhập Tràng An”

Sau khi hèn tướng DƯƠNG VĂN MINH đầu hàng ngày Bính Ngọ thì Hồ binh bắc vận nhập Tràng An ngày 30 – 4 – 1975 với 16 sư đoàn Việt Cộng hay là 8 vạn quân mỗi sư đoàn nhẹ NHE của Việt Cộng chỉ có khoảng 5000 quân nhập Tràng An vào Sài Gòn…

Nhập : Đây có nghĩa vào khơi khơi chạy vào không phải chiến đấu tấn công chiếm thành.

Cụ TRẠNG TRÌNH đã nói rõ ràng không có chiến tranh trong Thành Phố.

TRÀNG AN : Ngụ ý kinh đô kinh thành hay là SÀI GÒN

Cụ TRẠNG TRÌNH đúng là Thần cơ diệu toán là một NHÀ ĐẠI TIÊN TRI đã làm vẻ vang dân tộc VIỆT NAM trên toàn thế giới

500 năm về trước còn đoán đúng được nước MỸ sẽ có TỔNG THỐNG MỸ DA MÀU

Qua sự giải mã SẤM TRẠNG TRÌNH của ĐỆ NHẤT NHÀ TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN cũng trùng hợp với sự Tiên Đoán của NHÀ TIÊN TRI TRẦN DẦN phán

Phá Đồng THIÊN TỬ giáng Trần

TỔNG THỐNG BARACK OBAMA là do THƯỢNG ĐẾ cho xuống

Để mà cứu nước MỸ và Thế Giới tránh khỏi chiến tranh thứ 3 Nguyên Tử

TỔNG THỐNG BARACK OBAMA Tái đắc cử kỳ 2 vẻ vang

Do sự Tiên Đoán của ĐỆ NHẤT NHÀ TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN

Giờ nay TRẦN DẦN theo bài Thạch Hạn

Giải mã và Bình Giảng 40 câu SẤM TRẠNG

CÂU 1 ĐẾN 10 :

“THIÊN SINH HỮU NHẤT ANH HÙNG,

CỨU DÂN ĐỘ THẾ TRỪ HUNG DIỆT TÀ.

THÁI NGUYÊN CẬN BẮC ĐƯỜNG XA,

AI MÀ TÌM THẤY MỚI LÀ THẦN MINH.

UY NGHI DUNG MẠO KHÁC HÌNH,

THÁC CƯ MỘT GÓC KIM TINH PHƯƠNG ÐOÀI.

CÙNG NHAU KHUYA SỚM CHĂN NUÔI,

CHỜ CƠ MỚI SẼ RA ĐỜI CỨU DÂN.

BINH THƯ MẤY QUYỂN KINH LUÂN,

THIÊN VĂN, ĐỊA LÝ, NHÂN DÂN PHÉP MẦU.”

THIÊN SANH HỮU NHẤT ANH HÙNG” : LÀ TRỜI CHỈ SANH CÓ MỘT NGƯỜI ANH HÙNG. MỘT NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI TỔ CHỨC HAY MỘT ĐOÀN THỂ. MÀ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ ÔNG VUA. NẾU QUẢ THẬT LÀ MỘT NGƯỜI MÀ XOAY CHUYỂN DẸP ĐƯỢC ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỘC TÀI VIỆT NAM THÌ CHẮC CHẮN NGƯỜI NÀY CÓ BẢN LÃNH VÀ PHẢI GIỎI THẬT

CỤ TRẠNG CŨNG NÓI LÀ NGƯỜI XUẤT HIỆN BẤT NGỜ. KHÔNG AI BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC

CỨU DÂN ĐỘ THẾ TRỪ HUNG DIỆT TÀ” : CHO TA THẤY NGƯỜI NÀY SẼ CỨU DÂN ĐỘ THẾ TRỪ HUNG DIỆT TÀ

VẬN NƯỚC TRONG NHỮNG NĂM 2010 – 2011 – 2012 QUẢ VÔ CÙNG NGUY HIỂM NÊN MỚI CẦN CÓ MỘT NGƯỜI CỨU DÂN ĐỘ THẾ ĐỂ TIÊU DIỆT NHỮNG TÊN ÁC ÔN, NHỮNG TÊN LÀM TAY SAI CHO TÀU CỘNG. NHỮNG TAY CHÓ SĂN VIỆT CỘNG. NHỮNG TÊN CÁN BỘ CỘNG SẢN GIẢ SƯ ĐÁNH LỪA ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ VÀ ĐÁNH LỪA CON CHIÊN CÔNG GIÁO VÀ TẤT CẢ TÔN GIÁO. ĐỂ CƯỚP TOÀN BỘ CHÙA NHÀ THỜ TRÊN TOÀN QUỐC…

ĐỂ LÀM SƯ QUỐC DOANH CHA QUỐC DOANH… LÀM CHO ĐẢNG CỘNG SẢN. NHỮNG TÊN GIÁN ĐIỆP NẰM VÙNG HẢI NGOẠI. NHỮNG TÊN ĐỐN MẠT GIỞ TRÒ CỐ TRANH ĐẤU CÓ LỢI CHO CỘNG SẢN,… NGƯỜI ANH HÙNG DIỆT CỘNG SẢN TẬN GỐC TẬN RỂ VÀ ĐIỀU CẦN NHẤT LÀ TIÊU DIỆT NHỮNG TÊN CỘNG SẢN LÉN LÚT. NẰM VÙNG BÍ MẬT ẨN DANH TRONG LỚP ÁO THẦY TU…

NGƯỜI NÀY VẪN LÀM ĂN BÌNH THƯỜNG. CÓ LẼ Ở NÔNG TRẠI CHĂN NUÔI. CHỜ CƠ HỘI SẼ RA CỨU DÂN CỨU NƯỚC NGƯỜI NÀY GIỎI VỀ NHIỀU THỨ NHƯ QUÂN SỰ. NHƯ THIÊN VĂN, ĐỊA LÝ, CHĂM LO CHO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI NHÂN DÂN, VÀ BIẾT CẢ PHÉP MÀU

NẾU NGƯỜI NÀY MÀ THAY ĐỔI NỘI CỤC DIỆN ĐẤT NƯỚC VIỆT HIỆN NAY. CHUYỂN ĐỎ THÀNH XANH, CHUYỂN LOẠN LẠC ĐÓI KHÓ RA NO ẤM THANH BÌNH CHO GẦN 86 TRIỆU DÂN VIỆT. THÌ CÓ THỂ ĐÁNG GỌI LÀ PHÉP LẠ HAY LÀ PHÉP MÀU. VẤN ĐỀ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÃ NGỰ TRỊ GẦN 65 NĂM TẠI VIỆT NAM, ĐÃ KHÁ MẠNH MẼ VÀ KHÔNG CÓ DỄ GÌ PHÁ BỎ. NẾU NGƯỜI ANH HÙNG NÀY BIẾT SỬ DỤNG QUYỀN NĂNG SIÊU PHÀM VÀ NHIỆM MÀU PHÁ TAN QUY LỰC CỘNG SẢN VÀ THAY ĐỔI ĐỊA LÝ PHONG THỦY CHO VIỆT NAM ĐƯỢC HƯNG THỊNH HƯNG CƯỜNG TỰ DO DÂN CHỦ HÒA BÌNH VÀ NHÂN QUYỀN CŨNG CÓ THỂ GỌI LÀ PHÉP MÀU

CÂU 11, 12 :

“XEM Ý TRỜI NGÕ HẦU KHẢI THÁNH

GIỐC SINH RA ĐIỀU ĐỈNH HỘ MAI”

NGƯỜI ANH HÙNG BIẾT COI THIÊN MỆNH BIẾT MỆNH TRỜI HAY BIẾT THIÊN THỜI LÀ HIỂU BIẾT CẢ THIÊN LẪN ĐỊA. LÒNG TRỜI VÌ THƯƠNG DÂN VIỆT CHỜ CƠ HỘI CẦN PHẢI KIÊN NHẪN. KHI THỜI CƠ TRƯỚC KHI XUẤT ĐẦU LỘ DIỆN CỨU DÂN, GIỐC SINH RA ĐIỀU ĐỈNH HỘ MAI :

NGƯỜI ANH HÙNG SINH RA ĐỜI CHỈ GIỐC LÒNG LÀM THEO Ý TRỜI LÒNG DÂN MONG MỎI, KHÔNG THAM TƯ LỢI HAY DANH VỌNG CÁ NHÂN

ĐIỀU ĐỈNH HỘ MAI CÓ NGHĨA : ĐIỀU HÀNH, CHỈ HUY VÀ AN BÀI XẾP ĐẶT MỌI CHUYỆN ĐƯA NƯỚC VIỆT NAM KHỎI VỌNG LOẠN LẠC, ĐÓI KHỔ ĐỂ VÀO VÒNG TRẬT TỰ THÁI BÌNH

NGƯỜI ANH HÙNG CHƯA TỪNG NỔI TIẾNG RA MẶT HAY HOẠT ĐỘNG VÌ CHÍ ĐÃ GIỐC LÒNG CHO ĐỜI CƠ HỘI THUẬN TIỆN ĐỂ LÀM MỘT VIỆC DUY NHẤT TRONG ĐỜI LÀ CỨU GIÚP DÂN TỘC TRONG HỖN LOẠN CƠ CỰC GAY GO NHẤT TRONG LỊCH SỬ

CÂU 13, 14 :

“SONG THIÊN NHẬT NGUYỆT SÁNG SOI

THÁNH NHÂN CHẲNG BIẾT THÌ COI CHO TƯỜNG”

NGƯỜI ANH HÙNG ĐƯỢC CẢ HAI CÕI TRỜI CÕI THIÊN, ĐƯỢC SÁNG SOI CÓ NGHĨA LÀ CÕI ÂM NGUYỆT PHỦ, DƯƠNG NHẬT PHỔ TRỢ HAY LÀ TRÊN TRỜI VÀ CÕI ÂM CŨNG ŨNG HỘ GIÚP ĐỠ VẬN MỆNH NƯỚC NHỮNG NĂM 2011 QUẢ VÔ CÙNG RỐI REN, LOẠN LẠC NGOÀI KHẢ NĂNG BẤT CỨ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NÀO DỄ DẸP TẬN, CỘNG SẢN ĐANG GẶP CẢNH DÂN THIẾU TIẾNG NÓI LÊN LẠI BỊ TÀU CỘNG MUỐN NUỐT CHỬNG BIỂN ĐÔNG. NGƯỜI ANH HÙNG NÀY PHẢI ĐƯỢC ÂM PHÙ DƯƠNG TRỌ MAY RA MỚI CÓ THÀNH CÔNG

NHẬT NGUYỆT ĐÂY CÓ NGHĨA LÀ CÕI ÂM VÀ CÕI DƯƠNG HAY CẢ THIÊN LAN ĐỊA. LÒNG TRỜI CÒN THƯƠNG DÂN VIỆT NÊN GIÚP ĐỠ NGƯỜI NÀY CHO THÀNH CÔNG CHO DÂN VIỆT THOÁT ĐẠI NẠN, NHỮNG VONG HỒN CHẾT CÕI ÂM ĐÃ CHẾ VÌ CỘNG SẢN, VÌ THAM NHŨNG, CHIẾN TRANH. VÌ VƯỢT BIỂN TRÊN BỜ TRÊN BIỂN, VÌ NẠN HẢI TẶC, VÌ UẤT ỨC, CŨNG ŨNG HỘ NGƯỜI ANH HÙNG NÀY ĐỂ GIẢI OAN,… ĐỂ LÀM SÁNG TỎ NỖI NIỀM CHO HỌ ĐƯỢC SIÊU THOÁT

CÁC ANH LÍNH CHIẾN SĨ BỎ MÌNH TRONG CUỘC CHIẾN ĐẦU CHỐNG CỘNG ĐÃ NHÌN THẤY ANH HÙNG VÀ CŨNG ŨNG HỘ NGƯỜI NÀY CHO THÀNH CÔNG ĐỂ NHÌN THẤY ĐẢNG CỘNG SẢN BỊ TIÊU DIỆT, CHO HỌ ĐƯỢC MỈM CƯỜI NƠI CHÍN SUỐI. ĐƯỢC SIÊU THOÁT, VÀ CHO ĐẤT NƯỚC DÂN TỘC VIỆT ĐƯỢC VINH DANH GHI CÔNG ƠN HỌ

THÁNH NHÂN CHẲNG BIẾT THÌ COI CHO TƯỢNG NẾU KHÔNG BIẾT AI THÁNH NHÂN THÌ COI CHO KỸ NGƯỜI NÀO LÀ THÁNH NHÂN THẬT SỰ. KHÔNG NÊN TIN VÀ THEO LẦM NGƯỜI

CÂU 15 ĐẾN 18 :

“THÔNG MINH KIM CỔ KHÁC THƯỜNG,

THUẤN NGHIÊU LÀ TRÍ, CAO QUANG LÀ TÀI.

ÐẤNG HIÊN NGANG NÀO AI BIẾT TRƯỚC,

TÀI THAO LƯỢC YÊM BÁC VŨ VĂN.”

TÀI NGƯỜI CỰC KỲ THÔNG MINH TÀI TRÍ CỔ KIM, KHÔNG CÓ AI BIẾT TRƯỚC NGƯỜI CÓ TÀI THAO LƯỢC, VĂN VÕ SONG TOÀN VỚI TRÍ HUỆ ĐỨC ĐỘ NGANG HÀNG VỚI VUA NGHIÊU, VUA THUẦN, VÀ TÀI NGANG VỚI HAI VỊ VUA SÁNG LẬP NHÀ TIÊN HÃN TÂY HÁN LÀ HÁN CAO TỔ CAO HẬU HÁN DÒNG HÁN LÀ HẠN QUANG VŨ QUANG

CÂU 19 ĐẾN 24 :

“LỜI TRUYỀN ĐỂ LẠI BẤY NHIÊU,

PHƯƠNG ÐOÀI GIẶC ĐÃ ĐẾN CHIỀU BẠI VONG.

HẬU SINH THUỘC LẤY LÀM LÒNG,

ÐẾN KHI NGỘ BIẾN ĐƯỜNG TRONG GIỮ MÌNH.

ÐẦU CAN VÕ TƯỚNG RA BINH,

ẮT LÀ TRĂM HỌ THÁI BÌNH ÂU CA.”

NƠI NGƯỜI NÀY TÀI GIỎI SẼ RA ĐỜI VÀ QUẬT CHO TIÊU TAN CÁC SỰ LOẠN LẠC ĐAU KHỔ CHO NHÂN DÂN. ĐẤT NƯỚC SẼ SÁNG SỦA KHÔNG CÒN U TỐI NHƯ TRƯỚC. SẼ CÓ TỰ DO DÂN CHỦ HÒA BÌNH VÀ NHÂN QUYỀN TRƯỚC NĂM 2014. DÙ VIỆC NƯỚC NẶNG NỀ, PHỨC TẠP, RỐI BỜI, NGƯỜI NÀY VẪN THUẬN Ý TRỜI VÀ ĐƯỢC LÒNG DÂN. NGƯỜI NÀY CÓ ĐỦ UY VŨ KHẮP QUÝ KINH THẦN ĐÃ CHẾ NGỰ TÌNH THẾ NHƯNG LẠI RẤT LÀ NHÂN NGHĨA. NHÂN TỪ THƯƠNG DÂN KHIẾN CHO CẢ NƯỚC PHẢI CA NGỢI, KHEN NGỢI

CÂU 25 ĐẾN 28 :

“KỂ TỪ ĐỜI LẠC LONG QUÂN,

ÐẮP ĐỔI XOAY VẦN ĐẾN LỤC THẤT GIAN.

MỖI ĐỜI CÓ MỘT TỘI NGOAN,

GIÚP CHUNG NHÀ NƯỚC DÂN AN THÁI BÌNH.”

NỐI TỪ ĐỜI LẠC LONG QUÂN CHO ĐẾN LÚC THẬT LÀ HAI THÁNG 6 ÂM LỊCH CÒN VÀO NĂM NÀO THÌ XIN MIỄN BÀN. XIN QUÝ BẠN CHỜ KHI SỰ VIỆC XẢY RA, MỚI ĐỔI HAY THỜI NGUYÊN TỬ LẠC LONG QUÂN ĐẾN NAY ĐỀU CÓ MỘT NGƯỜI TÀI ĐỨC RA GIÚP NƯỚC, GIÚP CHO DÂN THÁI BÌNH AN LẠC

NGƯỜI THƯỜNG DÂN KHÔNG PHẢI LÀ VUA. NGƯỜI NÀY KHÔNG HAM LÀM LỚN HAY LÀM VUA. NGƯỜI NÀY CHỈ LO CỨU NƯỚC GIÚP DÂN TRONG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ CẦN THIẾT VÌ NGƯỜI NÀY HIỂU MỆNH TRỜI HAY LÀ THIÊN THỜI. MỆNH TRỜI ĐÃ CHỈ ĐỊNH NGƯỜI PHẢI RA ĐỜI CỨU DÂN ĐỘ THẾ. NÊN NGƯỜI KHÔNG DÁM CẢI LỆNH TRỜI

CÂU 29 ĐẾN 30 :

“BẮC HỮU KIM THÀNH TRÁNG

NAM HỮU NGỌC BÍCH THÀNH”

BẮC HỮU KIM THÀNH TRÁNG : Ý NÓI HÀ NỘI SẼ LÀ HOÀNG THÀNH NƠI KINH ĐÔ TRÁNG LỆ, KIM LÀ HOÀNG, KIM LÀ VÀNG BIỂU TƯỢNG NHÀ VUA HAY LÀ THỦ ĐÔ, KINH ĐÔ. VÀ TRÁNG LÀ TRÁNG LỆ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI SAU NÀY SẼ ĐƯỢC CẤT LẠI NGUY NGA, TRÁNG LỆ, XỨNG DANH THÀNH PHỐ HOÀNG KIM

NAM HỮU NGỌC BÍCH THÀNH : CỤ TRẠNG NÓI SÀI GÒN VÌ NGƯỜI THƯỜNG NÓI SÀI GÒN HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG. VỚI NGỤ Ý SÀI GÒN RẤT ĐẸP. CỤ TRẠNG THẬT TÀI TÌNH ĐÃ NÓI VỀ THÀNH PHỐ HÒN NGỌC SAÌ GÒN NÀY TỪ 500 VỀ TRƯỚC

CÂU 31 ĐẾN 32 :

“PHÂN PHÂN TÙNG BÁCH KHỞI,

NHIỄU NHIỄU XUẤT ÐÔNG CHINH”

CÓ Ý NÓI NHÂN DÂN CŨNG NỔI DẬY VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN SẼ BỊ GIẢI TÁN VÌ ĐẢNG CỘNG SẢN ÁC VỚI DÂN HÈN VỚI GIẶC SẼ BỊ GIẢI THỂ

CÂU 33 ĐẾN 34 :

“BẢO GIANG THIÊN TỬ XUẤT,

BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH.”

BẢO GIANG : BẢO LÀ BẢO, CÒN GIANG LÀ TRÀNG GIANG, ĐẠI HẢI. CÓ NGHĨA LÀ CÁI GÌ TO TÁT. VĨ ĐẠI. VĨ LÀ ẤM. NÊN CỤ TRẠNG ĐÃ KHÔNG NÓI LÀ VUA BẢO ĐẠI. NHƯNG MẬP MỜ LÀ GIANG RẤT KHÓ ĐOÁN. VÌ KHÓ ĐOÁN MỚI GỌI LÀ SẤM. VẬY BAO GIANG THIÊN TỬ XUẤT LÀ KHI VUA THIÊN TỬ

THIÊN CƠ CHỈ CÓ NGƯỜI ANH HÙNG XUẤT HIỆN MỚI GIẢI MÃ ĐƯỢC. AI SẼ LÀ THIÊN TỬ NƯỚC VIỆT NAM…

CÂU 35 ĐẾN 36 :

“RỒI RA MỚI BIẾT THÁNH MINH

MỪNG ĐỜI ĐƯỢC LÚC HIỂN VINH REO HÒ”

HAI CÂU NÀY GÕ THÊM HỒI CHUNG CUỘC SAU KHI NHÂN DÂN VÀ TÔN GIÁO VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN SẼ CHÍNH LÝ TIÊU DIỆT ĐẢNG ĐỘC TÀI CỘNG SẢN TRƯỚC NĂM 2014. VÌ ĐẢNG CỘNG SẢN HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN VÌ ĐẢNG CỘNG SẢN MẠI QUỐC CẦU VINH LÀ TỘI ĐỒ VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM CHỨ THẬT ĐÓ LÀ LỪA DÂN VÀ MỊ DÂN CHÍNH NƯỚC NGA CHỨ NÓ CÒN KHÔNG CÒN XÀI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

LÚC NÀY DÂN VIỆT MỚI BIẾT QUỐC GIA VIỆT CŨNG CÓ NGƯỜI KHÔNG KÉM GÌ CÁC LÃNH TỤ THẾ GIỚI TÀI GIÕI TRÊN THẾ GIỚI

SAU 67 NĂM ĐỌA ĐÀY BIẾT BAO LOẠN LẠC, CHIẾN TRANH TƯƠNG TÀN CỐT NHỤC, NGƯỜI VIỆT LÚC ĐÓ MỚI CÓ HẢNH DIỆN VÌ THỜI CUỘC VIỆT NAM SÁNG SỦA HUY HOÀNG. HỌ CÓ THỂ HẢNH DIỆN TỰ HÀO VỚI THẾ GIỚI VÀ THA HỒ REO MỪNG RỠ

KHI XONG VIỆC NHÂN DÂN MỚI RANG HỌ CŨNG CÓ LÃNH TỤ  CỨU QUỐC AN DÂN HỌ THA HỒ REO MỪNG VAN HỘI MỚI TRONG ĐÓ MỖI NGƯỜI ĐỀU HƯỞNG SUNG SƯỚNG HÒA BÌNH ẤM NO NHƯ VẬY NGƯỜI ANH HÙNG MỚI XUẤT HIỆN THẬT BẤT NGỜ KHÔNG AI BIẾT TRƯỚC. PHẢI SAU KHI TIÊU DIỆT XONG CỘNG SẢN MỚI NGƯỜI VÌ ANH HÙNG LÀ AI ?

CÂU 37 ĐẾN 38 :

“NHỊ HÀ MỘT DẢI QUANH CO,

CHÍNH THỰC CHỐN ẤY ĐẾ ĐÔ HOÀNG BÀO.”

CỤ TRẠNG DẬY RÕ THỦ ĐÔ KINH ĐÔ SẼ Ở MIỀN SÔNG NHỊ HÀ HAY LÀ HỒNG HÀ. THEO 2 CÂU (29 ĐẾN 30) KHI ĐÓ CÓ LẼ VIỆT NAM CÓ HAI THỦ ĐÔ. BẮC ĐÔ HÀ NỘI VÀ NAM ĐÔ LÀ SÀI GÒN. XỨ HUẾ VĨNH VIỄN LÀ CỔ ĐÔ HUẾ HAY ĐẤT THÂN KINH VỚI NHỮNG THÀNH QUÁCH, DI TÍCH, LĂNG TẪM LỊCH SỬ ĐỂ CHO NGÀN ĐỜI SAU CHIÊM NGƯỠNG. VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ KINH TẾ THÌ SỰ KIỆN CÓ HAI THỦ ĐÔ SẼ VÔ CÙNG LỢI HẠI, NHƯNG TA KHÔNG PHẢI BÀN Ở ĐÂY.

KHI XƯA CỤ TRẠNG TRÌNH KHUYÊN NGUYỄN HOÀNG LÃNH HỌ TRỊNH VÀ KHI VÀO MIỀN TRUNG SẼ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NAM TIẾN MỠ RỘNG BỜ CÕI. CÓ THỂ NÓI SỰ MỠ MANG MANG VÀO MIỀN NAM ĐÃ HANH THÀNH CON RỒNG VIỆT NAM TOÀN VẸN ĐÓ CÔNG LAO NHÀ NGUYỄN ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC LÂU DÀI CHO ĐẾN THẾ KỶ 20

CÂU 39 ĐẾN 40 :

“KHẮP HÒA THIÊN HẠ NAO NAO

CÁ GẶP MƯA RÀO CÓ THÍCH CÙNG CHĂNG ?”

NÓI RÕ KHẮP NƠI HÒA BÌNH KHẮP HÒA THẬT NHANH CHÓNG BẤT NGỜ. KHIẾN CHO THIÊN HẠ THẤY BỤNG DẠ NAO NAO SAU GẦN 67 NĂM. LOẠN LẠC. NÔ LỆ. CHIẾN TRANH THÌ HÒA BÌNH ĐẾN VỚI DÂN NHƯ CÁ GẶP MƯA RÀO ? CỤ TRẠNG HỎI NHƯ VẬY CÓ THÍCH KHÔNG?

ĐỆ NHẤT NHÀ TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN & THẠCH HẠN 3 – 23 – 2012 VIẾT CHO SINH NHẬT CON TRẦN KIM HÙNG

ĐỆ NHẤT NHÀ TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN PHÁN TRƯỚC NĂM 2014 ĐẢNG CỘNG SẢN ÁC VỚI DÂN HÈN VỚI GIẶC SẼ BỊ NHÂN DÂN VÀ TÔN GIÁO VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LẬT ĐỔ VỀ TỘI MÃI QUỐC CẦU VINH LÀ TRỌNG TỘI VỚI TỔ TIÊN NƯỚC VIỆT !

Advertisements

863 responses to “Giải mã và bình giảng 40 câu sấm Trạng – Tiên tri Trần Dần

 1. Cảm ơn ông đã có nhã ý gởi bài nầy cho tôi, tiện đây tôi cũng xin tặng ông  vài bài để nghiên cứu thêm trong những giờ rỗi rảnh ông nhá.

  ________________________________

 2. các bạn đọc không tin thì thôi đừng nói hay chủi kẻo mang tội chuyện có thật hay không là lúc đó sẽ biết kết quả nếu chuyện đó không xảy ra đó là người biết ăn năn sửa đổi nên không xảy ra là điều may mắn cho nước việt nam và toàn thế giới sống hòa bình còn nếu không có xảy ra như lời tiên trí là có người cảnh báo trước mà không sám hối ăn năn coi như quá muộn đành phải bao vệ đất nước sống hòa bình

 3. Chào Ngài Trần Dần.
  Thật quí báo với ước mong của ông về đất nước Việt Nam trong tương lai. Tôi hy vọng ông nên tạm dừng tiết lộ thiên cơ kẻo mà hối không kịp. Mong ông cẩn ngôn trong thông tin đại chúng mà tiết lộ những điều không cần thiết. Sự việc nào đến thì ngày càng đến, không thể chối cải được. Ông hãy im lặng cũng là giúp ít rất nhiều cho đất nước sau này.
  Tôi không là ai. Nhưng tôi cho ông 04 câu thơ sau tự ông hiểu:
  ” Nhật Nguyệt hiệp đôi, tâm tôi bừng sáng
  Chiếu soi muôn vật không sót vật chi
  Lưới nghi thiên hạ, tôi xin nguyện giải
  Đưa cho sanh chúng thâm nhập bồ đề”.
  Bút danh tôi: Từ Thị.

  Và tôi tặng ông bài thơ để tự ngẫm nhé.

  Lộ Cơ
  Song thiên nhật nguyệt hiệp đôi
  Phá điền xuống núi tuỳ cơ giúp đời.
  Lúa thơm ta để cho người
  Cỏ dại ta để ta nằm ta nhâm.
  Ngẫm xem trong lục thất giang
  Trăng thu chiếu rọi hào quang sáng ngời
  Đó là điềm trời sấm ký
  Ta bước về tuỳ ý giúp lương dân
  Nay đây tiết lộ thiên điều
  Thượng đức tái lập khắp miền nhân gian
  Xét trong bá tánh lân ban
  Ai xem thấy đức thì mau trở về.
  Vua thời còn ở rất xa
  Sớm cày ruộng Thuấn, tối cày ruộng Nghiêu
  Có ông Chánh soái đại càn
  Di lạc bồ tát cùng là nguyện căn
  Nay ra giáo hoá lương dân
  Khắp trong sanh chúng nhanh nhanh qui về
  Rồi đây Nam Việt tốt xinh
  Vẽ rạng trăng ngời, chúa thánh, tôi minh.
  Đuôi rồng, đầu rắn lạ kỳ
  Có ông bàn cổ di dân răn đời
  Dạy cho dân chúng trần miền
  Cách tu giải thoát, tịnh hương ngạt ngào.
  Xét trong thập bát quốc bang
  Việt thường chánh soái rõ ràng không sai
  Quân cương, giới đảo rõ ràng
  Không còn mờ mịt tranh giành đua chen
  Vạn năm có lẽ, trăng thanh
  Nhật nguyệt hài hoà không có như nay
  Bốn mùa, tám tiết xoay vần
  Ăn ở hiền hoá, chăn hoá lương dân.
  Đoài phương, rắn cắn mổ nhau
  Ba tiếng ầm ấm gián xuống nhân gian
  Trời xoay, đất chuyển thênh thang
  Kinh hồn khiếp vía thằng gian đoạ đày.
  Mười người chết thảy còn ba
  Chết hai còn một mới ra thái bình
  Thái bình lập quốc Việt Thường
  Thời kỳ thượng đức, mở tuồng vạn năm
  Nói ba trăm chữ nghe chơi
  Kẻ tài, người trí ghi vào trong tâm.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  TỪ THỊ.
  Dưới đôi dòng thơ này tôi tin ông nghiệm ra và cấm ông tiết lộ thiên cơ.
  Nếu còn sức khoẻ thì sớm trở về cuối năm nay, sẽ có nhiều điều ông phải làm cho đất nước.

  Cười: kha, kha, kha, ….
  Nam Mô A di đà Phật
  Từ Thị kính bút.

  • chuyen se co that vi minh o an giang dan chuan bi kinh doanh moi cho nhan dan cho ho thay nhung dieu lua gan dan

   • Lộ tiên cơ sao? Nếu đã dám xưng danh thông hiểu tiên cơ ắt hiểu luật nhân quả. Vài người tỏ ra mình là cao nhân vượt qua tầm vóc Trạng Trình, tự xưng Tiên Tri Vũ Trụ hay Đạo Sư Từ Thị, tự cho nắm rõ vận mệnh đất nước… Sao ko nghĩ mình chỉ là hạt cát trong thế giới? Có những quy luật phổ quát, những diễn biến có thể đoán trước hậu quả… và chúng cũng là lẽ thường trong dân gian. Đừng đao to búa lớn mà thổi phồng bản chất của hiện tượng!

  • THẰN CHA TRẦN DẦN NÀY CÓ VẤN ĐỀ VỀ THẦN KINH. bán nước cầu dinh

 4. Thien co bat kha lo

 5. Mưu sự tại nhân,Thành sự tại Thiên…..

 6. Mung Thay nuoc Viet Nhanh chong thoat khoi kiep doa day!…vi da co …

 7. mong viec nhanh chong den roi di dan chung khong phai bi do mau vi bon nay nua ..

 8. CÁC bạn có muốn iết thật không?
  THƠ
  Lệnh Ngọc Hoàng thay Di Lạc hiện hình
  Ta xuống thế để kíu nhân độ thế
  Gom tất cã hiền tài trong thiên hạ
  Về Việt Nam mỡ hội Long Hoa

  Dúp muôn dân tránh khõi đao binh
  Dạy trần bi biết truy tìm chân lý
  Dùng lẽ phãi rạch ròi tà chánh
  Hoá dãi oan sai mâu thuẩn dưả dương trần.

  Trên có trời cho thế giới vần xoay
  Ban ân phúc muôn trùng trong vủ trụ
  Ta xuống thế để lập thời thánh đức
  Dúp Nam Bang vạn kỷ thái bình phong.
  Không Thay Tên Đổi Họ
  Nguyển Kỳ Lưu.
  Đãng Cộng Sãn ngăn cản nổi ta sao?
  Ta cho biết Sông Bảo Giang là.
  Với nhửng diếng dầu đang tuôn chảy
  Ngày nóng như nung máu mủi trào
  Đêm về rút viết bình thiên hạ.
  Độc nhất thân cô ở xứ người.

  Trên đây là tất cả nhửng việc ta đả và đang làm, còn đảng cộng sản ư như bong bóng nước mà thôi, khi có ngọn gío chân lý tràn qua là tan biến.

  Hiện Ta đang rất cần hiền tài mà không cần quân tướng.
  Hãy liên lạc theo Emaii danhdaivinh@yahoo.com.vn

  Ngủyền Kỳ Lưu

 9. Không dám đăn tiếp lý luận cuả ta nưả hay sao, định đi lưà muôn dân chăng.

 10. Nếu trang wb này cho đăng tãi lý luận cuả tôi thì tôi xin lên đôi bài viết xoá tan sự nghi hoặc trong lòng các bạn.
  Các bạn có biết khi nào trần gian sẻ có công lý hay không?
  Khi Đức Dê Su thông báo hoạ trời cao sắp dáng xuống là khí tấm gương đại đức nhân bị hà dua mà kết tội và ngay khi đó hà dua đả mạnh hơn quan xử công là khi công lý tại đó thu về. Đạo Thiên Chuá Giáo đi đến đâu thì tin hoạ trời cao sắp dáng xuống đến đó là khi trời cao Cho Đức Dê Su đi thu công lý về để khoa học tự nhiên được truyền tải khắp thế gian này. Học thuyết duy vật với sức mạnh khoa học đả tạo ra cảnh lấy mạnh buộc yếu theo, lấy đa ép thiểu lối sống hà dua lấy chiến thắng làm phải mà tạo uy quyền đó là thời kỳ thiên hạ vô đạo( bất chính nắm quyền) đến hôm nay trên toàn thế giới. Nên nhớ Ở Mỷ khi mà Tổng Thống Ô Ba Ma qua lý luận cuả ta mà nhận ra phép đức trị thì ông ta có quyền xoá bỏ bản nhửng yêu cầu vô lý trong bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ thì sẻ có lý luận ta đở đầu mà lên ngôi báu đức vua. Nếu trái ý ta sẻ không được ma ân phúc đó. Nếu các bạn đăng bài viết này lập tức ta lên dải trình tiếp vì nếu một lúc mà ta truyền tải nhiều các bạn không thể nào lĩnh hội nổi đâu.
  Kỳ Lưu

 11. Đoạn Lý luận trên bạn đọc đả thấy ta dãng ý trời, thứ nhất vì truyền tải K H cho loài người mà tang tóc giao tranh, mà tà quyền phũ trùm dương dan chứ không phãi chính quyền, thứ hai kết tội oan một đại đức nhân thì trần thế sẻ chịu thế nào, tôi nói vậy để mọi người chưa có lẻ phải mà tự ý xuất ngôn kết luận tốt xấu về người khác không phải là không mang tội đâu.
  Trong dai đoạn truyền dạy khoa học tự nhiên cho đến nay tất cả các Giáo phái đang bị tà vạy xâm lấn hiện không có giáo phái nào chỉ nỗi cho dân chúng hiễu phép truy tìm chân lý mà tìm chân lý để được cái gì, đạo Cao Đài mới hình thành Ngọc Hoàng khuyên các con hãy truy tìm chân lý rồi ta truyền mật khẩu tâm truyền cho, chỉ có chừng đó thôi vì phép truy tìm chân Lý Ngọc Hoàng chờ cho tự ta đi qua mới dạy lại, lần sau cùng cho trần thế.
  Sự thật ta đả lên công luận chỉ dạy tỷ mỳ hai lần ở đây ta không lên nhiều mà ta chỉ dảng nhừng gì cần thiết mà thôi.
  Ở Mục( Vọng Cổ Xin hỏi anh là ai?) ta lên dùng văn phản hồi đối đáp ta đả đọc ý trời để phán xét lịch sử, hoá dãi mâu thuẩn dưả duy vật và duy tâm, ờ đó ta dảng dạy luật Siêu Nhiên mà dạy phép truy tìm chân lý một lần. Trong mục Nguyển Ngọc Ngạn nguỵ biện về shows ngày 30 tháng 4 năm 2012 ta lên dạy phép đức trị củng như phương pháp đánh bại Trung Quấc tại Biền Đông mà không cần đế giao tranh, và cuối cùng nơi mục Hãy để Khỗng giáo lụi tàn ta lên tranh luận vưà truyền tãi đề thi văn hoá để mở Hội Long Hoa củng như lần hai ta dùng phương pháp đơn dản dạy phép truy tìm chân lý. Nói chung đúng một năm qua ta đã gửi một Khối Lý luận
  khổng lồ, trong cuốn sách Bình Thiên Hạ cuả ta để xoay chuyển thế gian, tôi giới thịêu cùng mọi người ai muốn truy tìm chân lý mà tao phúc cho đời thì theo địa chỉ tôi đả đưa ra ở trên.
  Còn nưả
  KỲ LƯU

 12. Bạn đọc thân mến qua đôi bài viết các bạn đã thấy nhửng gì mình đả thấy đả biết, nhưng kết luận lại khác điều đó chứng tỏ xưa nay các bạn đang mơ hồ hiểu biết mà tự nhận mình lả hiễu biết có đúng hay không. Tôi nói vậy đễ những trang luận tiếp theo các bạn muốn hiễu được nhanh chóng ít thắc mắc thì phãi tự nhận mình là chưa hiễu biết, bỡi vì nếu các bạn tự cho ta là hiểu biết đúng và mang nhửng gì mình cho là phãi để phán xét lý luận tôi đưa ra thì nó sẻ ngược nhau, mà nếu như vậy thì khác gì kẽ bão thủ không muốn cho ai trái ý mình mà đúng cả không thể nào mà am hiểu nỗi.
  Ỡ bài viết trên tôi có hõi khi nào thì công lý xuống lại trần gian, nhưng tôi đã chĩ cho mọi người biết như thế nào là không có công lý rồi nhé, vậy thì có công lý là sao mời bạn đọc tiếp bài sau.
  KỲ LƯU

 13. Một đất nước khi nào thì được có công lý, khi và chĩ khi người đứng đầu quyền lực cuã một nước đón đọc hàng loạt trang văn thơ hay lý luận mà? Khi muôn dân đua nhau ngợi khen văn hay thơ tài muôn dân cho là triết lý, nhưng người
  đứng đầu quyền lực xét qua dãi thích cho muôn dân rõ câu nào triết câu nào là không phãi triết lý, muôn dân mới nhận ra, thì có nghiã là anh đũ lý luận phãi để dúp dân tình như thế nào là đúng là sai lẽ đúng sai trong quan hệ dưã con người với nhau ở đời (ta gọi là lẽ phãí). Cũng chính con người đó khi đọc văn hay thơ cuã bất kỳ ai mà vui sướng khi anh thấy trong văn thơ cuả ai đó chói ngời triết lý hay lẻ phãi anh khẵng định đúng người thơ này đả có (văn hoá dãi mâu thuẩn cho muôn dân),
  mà tìm đến nhờ người đó dúp mình cầm cán cân công lý cho muôn dân,khi đó xả hội nơi đó mới thực sự có công Lý. Đây là phép phê văn thơ tìm người có đức, vì có đức là có chân lý là có lẻ phãi, đức càng cao thì anh truy tìm được nhiều chân lý là anh tự có lẽ phãi đứng ra hoá dãi mâu thuẩn cho muôn dân. Lẻ phải là gì là nhửng điều chí phãi không ai chối cãi được nó đi vào mâu thuẩn đễ làm cho mâu thuẩn được hoá dãi, là phán dải làm sáng tỏ ai đúng ai sai. Xữ công là gì là dùng lẽ phãi đi vào mâu thuẩn để làm sáng tỏ trong mâu thuẩn ai đúng ai sai người đúng cảm thấy bằng lòng mà kẻ sai cúi đầu nhận lỗi và chịu nhận lổi mà không còn chối cải.
  Nhưng bạn đọc thân mến hiện nay xét văn và muôn học thuyết trên thế gian này người ta đua nhau đi am hiễu học thuyết Viết gì nội dung ra làm sao dãi trình cho tài mà nhận bằng cấp chứ có ai đi gọi là nghiên cứ để biết được sự đúog hay sai cho từng học thuyết đâu.
  Sự thật một lý luận Mác Viết rất hồ đồ nhưng muôn dân cho là triết lý đó là sự tăm tối vô cùng. Nếu anh tăm tối thì anh đọc câu văn nào anh củng cho là hay là phải là triết cuối cùng hai dòng lý luận ngược nhau dẩn đến diệt nhau như duy Vật Và duy tâm mà cã thế giới tăm tối nên đành để hai luồng tồn tại, không phán xét nỗi duy vật đúng hay là duy tâm đúng.
  Còn nưã
  Kỳ Lưu

 14. THƠ
  Hiền tài chí lớn xưa nay
  Kinh qua vạn đắng ngàn cay dưả đời
  Thì may rút viết châu lời
  Chói ngời triết lý muôn đời ngóng theo
  Dãi phong trần lỡ vận ngèo
  Lòng không uẫn khúc tự gieo lẻ trời
  Ngàn năm thiên hạ dưã đời
  Những người có đức lời thơ chí tình.
  KỲ LƯU
  Bạn đọc thân mến,qua bài thơ trên tôi không cần lý luận thì mọi người củng có thễ dưạ vào đó mà biết được người tốt người xấu không như lý luận Mác.
  Bài thơ trên là đề thi văn hoá cho toàn bộ thế giới loài người từ khi công lý được xuống lại trần gian, nó là chân lý là đề thi đến muôn đời vĩnh hẳng khi loài người còn cần công lý còn tồn tại trên thế gian này.
  Đến đây tôi nói qua về phê thơ, hiện trên thế gian muôn lãnh tụ chưa có khã năng phê thơ mà người duy nhất có khả năng đễ phê thơ lại chính là tôi.
  Tôi thực hiện phê đụyêt đầu tiên là hoá dãi mâu thuẩn dưả duy tâm và duy vật củng như phán xét đúng sai giá trị tác dụng cuả lý luận Mác trong thời kỳ cuối cuộc truyền dạy khoa học tự nhiên.
  Nếu nói về phê thơ thì muôn lãnh tụ tôn kính mười câu văn thơ cho là triết thì khi qua tôi xét dụyêt may ra mới chấp nhận cho ba hoặc năm câu đúng là triết ly là người có đức gieo. Triết Lý là sự cô đọng cuả lẻ phãi.
  Còn muôn dân thì thơ trữ tình là văn hoá chứ ai có hiễu tìm người có văn để đứng ra hoá dãi mâu thuẩn cho muôn dân mới là người có văn hoá, mà luyện văn hoá phãi bước đến bài thơ trên , tức là phải luyện tâm, tất cã tôi dảng dạy tỷ mỷ ở ba trang mục dưới thiệu ờ trên.
  Đến đây tôi xin nhắc trước, lối học văn am hiễu xả hội thi ca theo lối truyền dạy khoa học tự nhiên là đi nịnh hót đi tự khoe khoang, mang nhửng bằng cấm ma, lối dạy và học văn hoá như xưa nay trên thế gian này là xé bỏ khi công lý xuống lại trần gian.
  Tôi chĩ lên mấy bài bỡi tôi đả dãi trình nơi ba trương mục tôi dưới thiệu ở bài viết trên.
  Hiện có them một đề thi chọn hiền tài VN ĐÓ LÀ VIẾT LỊCH SỮ LOÀI NGƯỜI TỪ KHI DÊ SU CHẾT CHO ĐẾN NAY.
  Hãy đọc cho hết lý luận cuả tôi một người thường cuả Việt Nam cũng có khả năng làm thầy về chính trị cho nhân dân trên toàn thế giới nếu cố gắng đọc mà hiểu tôi trình bày.
  KỲ LƯU

 15. Bạn đọc thân mến.
  Bài viết này tôi dãi thích sơ qua về (đức trị.)
  THƠ
  Luật siêu nhiên chuyễn hoá siêu nhiên
  Nhân khỗ luyện không quyền không cước
  Người khỗ hạnh mà thành mơ ước
  Mật khẫu riêng vạn biến trong đời
  Luật siêu nhiên nhân quã chuyễn vần
  Lần theo dấu chân trần ba kiếp
  Cam chịu nhục mà dần chuyễn tiếp
  Thành siêu nhiên diều vợi dung huyền
  Trí dủng đâu đũ sức vung quyền
  Đức nhân hoá tự ta trông thấy
  Ai theo luật rồi đây cho thấy
  Tự tâm nguyền vạn biến chiều theo.
  Bài thơ trên tôi không dãng dãi về luật siêu nhiên mà tôi chĩ muốn nói cho mọi người biết một sự thật trên thế giới ngàn vạn năm xưa và mai sau chỉ có độc nhất vô nhị một người, chĩ dùng lý luận mà không cần quân mạnh tướng hùng nhưng hàng vạn quân mạnh tướng hùng trên toàn thê giới dẩu có vủ khí tối tân hiện đại tới đâu củng lần bị quy phục. Dùng đức nhân hoá là dùng lý luận phãi tức là dùng văn hoá là bước đi đầu tiên cuã chính trị, khi anh dùng văn làm sáng tõ được kẻ sai người đúng mà muôn người tâm phục kẻ sai không còn lời chối cãi thì khi đó anh mới xứng đáng được xử phạt.
  Muôn dân rất tăm tối họ mới chỉ có lương tâm mà cãm nhận được lẻ phãi
  khi ai đó dùng lẻ phãi phán xét người đúng người sai rỏ ràng, nhưng khi họ thấu hiểu được người sai thì đem lòng thù ghét bỡi vậy tội đáng ba qua tay kẻ phàm ác sẽ phạt oan lên mười. Quyền phạt người, ai có lẻ phãi người đó nắm quyền thưởng phạt, muôn dân chứng soi để biết phãi mà răn mình sống đừng sai, còn biết phải để chê trách là kẻ lạc đạo hư đốn, tránh lặp lại lịch sữ không biết một cái cho chi tốt xấu đúng sai dưạ theo lý luận MÁC tự cho ta ngèo là vô sản là tốt đi hà dua ăn cắp, đi dục người vu vạ cho dân .
  Ông nội ta là một tấm gương lương thiện bị trói, đến đời ta là ba đời trời cao dắc ta đi đày mười năm tìm cho ra chân lý, ta đã kễ tỹ mỷ nơi mục Hãy Để Khổng Giáo lụi tàn, chính vì vậy mà có câu thơ. Nhân quã chuyển vần lần theo dấu chân trần ba kiếp. Lý luận Mác gây hoạ oan người lương thiện thì cháu người đó đứng ra xé lý luận Mác, còn các bạn muốn chứng minh xưa kia bị oan thì hãy lao vào cuộc thi văn hoá.
  Hai chữ thiện lương nghe tường dễ
  Mạt kiếp vô tranh mới thực hiền.
  Nếu các bạn không chíêm bãng thì có nghiả các bạn đang nuôi cái tâm lợi mình mà không nghỉ cho người tức người ta vì lợi và gặp thời lao vào xâu xé ông cha các bạn cái đó là công bằng. Ta thay Di Lạc củng như Ngọc Hoàng có dạy ,dạy đạo thì củng lấy lẻ công bằng mà dạy cho muôn dân,. Đoạn lý luận trên bạn đọc đả thấy lẻ công bằng rất muôn trùng cả ba đời mà cũng công bằng ngay cuộc sống thường nhật dưả trần bi lòng ai thế nào thì hưởng công bằng như thế đó.
  Tôi đang nói về chính trị, sự thật luật chỉ thiết lập khung cơ bản trong giao tiếp ứng xử chứ vì lý nò muôn trùng nó thiên lý vạn lý anh không thể dắc luật chạy theo lý mà quy định xừ phạt được, đám tà quyền vô lý cứ đua nhau họp bàm mà vẻ luật đó là vì tăm tôi, mà tăm tối thì tha mà tham thì sân si mà sân si thì khi nào củng luật. Trong phép đức trị thì ở đâu gia đình có văn hoá bố nói con nghe chồng dạy vợ nghe phãi mả không mâu thuẩn, xả hội có đức trị thì tự có lẽ phãi cho dân thấy sai khi dân nhận sai rồi thì trị hay không không quan trọng.
  Tôi lên đoạn lý luận trên đề nói về sự tối thượng cuả chí quyền theo thánh chỉ chỉ chứ không phãi tà quyền đi dục dân lên cầm tài sản cuả muôn dân rồi hồ hào kinh tế nói là chính quyền được.
  Chính trị không lảnh đạo kinh tế mà thay trời cầm lẻ công bằng cho muôn dân.
  Đến đây tôi xin có lời nhắn với người Việt Ở Mỷ Hãy cố gắng dãi trình lý luận cua tôi cho Tổng Thống nếu ông ta hấp thụ nỗi thì tâm hồn người đó còn thiện còn nhì được lẻ phãi thì Mỹ Quấc không bị đão lộn mà may phúc cho trần gian. Nếu không để công lý xuống lại thì trần gian phãi chiến tranh tơi bời hoặc một số nước đạo hồi có lảnh tụ còn sống dân không phạm lỗi hà dua là hưởng công lý.
  Tỗng thống Mỹ có nối tiếp mệnh đế Vương hay không là do tâm ông ta, còn ta là chuá đế Vương là người nắm quyền tạo ra hàng loạt bậc đế Vương trước khi đưa về Long Hoa Mở hội.
  KỲ LƯU

 16. Tôi dãi trình mà không biết Quân Sư Khổng Minh Việt Nam hãi ngoại cùng bạn đọc có hiễu hay không?
  Tôi rất mong được có đôi lời góp ý để biết được mà tiếp tục hay dừng lại.
  kỳ lưu

 17. Tôi lên Vẽ đường kíu nước dúp dân mỡ những việc lớn về Chính Trị mới, dúp cho người Việt Nước ngoài bước lên tầm cao giáo huấn thế gian khi cã thế giới loài người đang ào ào ma qũy lôi kéo mà không biết hay sao?
  Các người cứ đi táp leo nói theo thì tài, hãy thức tỉnh đi ta mỡ nguồn sáng mới cho vì đây là con đường đi duy nhất đễ đưa đất nước vượt qua cơn nguy biến.
  Thầy dạy mà không có trò học thì ta biết làm sao (Ngọc Hoàng có xuống nưả chứ Di Lạc đây xin thua)
  Kỳ Lưu

 18. Tổng Thống Mỹ là tiễu nhân tài cao hay người hiền tài biết nhìn xa trông rộng.
  Đáng lẽ ta tựa vào bạn đọc thắc mắc mà trã lời thị lẻ phãi xuống theo đối đáp là hình thức dùng lý luận đễ hoá dãi mâu thuẩn tựa như xử công, nhưng xét thấy không có ai có bãn lỉnh để lên đàn ứng đối cho trắng đen rỏ ràng nên ta luận bài viết Này gữi lại để cho mọi người biết tưạ vào lý luận cuả ta mà nhận Xét tổng Thống Mỹ, chứ đừng như xưa nay cứ chạy theo phong trào ấy là hổ đồ và ngu muội.
  Bài viết này ta đọc ý trời quá khứ hiện tại và tương lai, tất nhiên quá khứ các bạn đả rỏ, hiện tại và tương lai tuy ta đọc ý trời nhưng dưả thế gian này ý trời được biến hoá theo cơ trời, mà cơ trời dưả trần gian hiện nay một chánh mới xuất hiện là ta ra sức lôi kéo với lương tâm loài người mà trước tiên là sự có nhiều hay ít hiền tài Việt Nam nhãy vào tiếp sức, và một tà là hàng lọat tổ chức công quyền bằng cấp học vấn về xả hội học trên toàn thế giới. Ta thấy tốt và xấu nó rỏ ràng chứ không hồ đồ phân chia dai cấp như Mác xít đâu.
  Nói chung cuộc đão lộn trần gian từ chính quyền sang bất chính nắm quyền để truyền dạy khoa học tự nhiên như tôi đả dải thích ở trên, đó là thánh chỉ là ý trời lịch sữ không ai xuyên tạc được, còn câu lý luận luận về sự phát trển tiến hoá cuả nhân loại là sai, đó là tà kiến là vẻ lối cho nhửng tổ chức sức mạnh viện cớ để bảo vệ cho ý đồ tham vọng cuả mình. Cách đây mấy hôm xem báo tôi thấy thượng tướng Nguyển Chí Vịnh đứng ra phát biểu về chuyện biển Đông có một câu nói mâu thuẩn ở Biể Đông là quy luật cuả lịch sử thật quá ngu si và đần độn, câu nói đó khác gì cho phép kẽ mạnh hơn là lợi thế mà đi đòi quyền lợi không thèm biết chính đáng hay không là chính đáng.
  Hiện tại ý trời ra sao?
  Truyền tãi KH tự nhiên cho thế giới loài người đả xong cơ trời đả xoay vần trầm gian đả chuyển thế, tất cả nhửng nước gọi là thuộc điạ, nhiều nước đả xuất hiện nhiều vị lảnh tụ đả biết tưạ theo cơ trời mà lôi kéo muôn dân mà dành độc lập. Lý Luận Mác ý trời ra sao tôi đả dảng dải từng phần nơi mục Vọng Cổ Xin hõi anh là ai? Muôn người tài Việt Nam nên đọc cho kỷ để mà viết lại sử sách cho loài người. Xưa nay tất cã nhửng hiểu biết về sử sách mới chỉ là giả thiết trong một cuốn sử lớn cuả toàn bộ thế giới loài người mà chưa thấu ý trời nên chưa kết luận.
  Vì phán xét lịch sữ cũng là xữ công là đi vào mâu thuẩn trong quá khứ đả ngập tràn oan sai tang tóc đau thương, anh phãi dùng lẽ phãi phân dãi cho được bên đúng bên sai bên chánh bên tà, cho muôn dân thấu hiểu mà sáng sự lẽ, có như vậy mới dúp cho chúng dân phân biệt được đúng sai để họ biết tránh mà đừng lôi kéo nhau vào lằn xe đổ cuả quá khứ nưả. Đến đây ta nhắc nhỡ bạn đọc rằng thánh đã chỉ là ý trời. ai lầm lở thì biết mà sưả đổi nếu như xưa nay lịch sử là ý trời không chiều theo ý bạn.
  Qua đây tôi cũng nói rõ hơn về cuộc chiến 20 năm dưã đãng Cộng Sản và Việt Nam cộng hoà. Sự thật vì chưa có chân lý rỏ ràng không phe nào chịu chấp nhận phe nào, kết quả cuả mâu thuẩn mà không lẻ phải phân dãi thì lẻ tất nhiên phải lôi kéo nhau vào xung đột, trong xung đột giao tranh thì thắng là anh thua là em, được làm vua thua là giặc được là chánh thắng là tà không thể nào chối cãi được.
  Thực ra ý trời không như vậy! Cuộc chiến ba mươi năm tại Việt Nam là trời cao chọn một nước nhỏ lần lượt đánh lại hai nước lớn, là theo ý trời chứng minh một chân lý đó là tất cã các nước sinh ra trên thế gian này đều được quyền bình đẳng Độc lẫp và tự do, đó là bản Tuyên Ngôn độc lập cuả Hồ Chí Minh tuyên bố.
  Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Hay bản Tuyên Ngôn Độc lập Hoa Kỳ và ý trời như thế nào có tác dụng ra làm sao tôi đả dảng dải tỷ mỷ nơi mục (VCXH ANH LÀ AI? Thế giới hiện nay chỉ còn lại bản tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh là đang bị ma quỷ cố tình che đậy vùi dập mà muôn dân Việt Nam không nhận ra.
  Bãn Tuyên ngôn độc lập HCM là chân lý là ý trời là lẻ phải không ai chối cải được nó sẻ được đưa ra làm cơ sở pháp lý chung cho tất cả các nước trên thế giới này cùng nhau tôn trọng và bảo vệ. Đãng cộng sãn Vì sân si mà khi tôi dãi trình thì làm ngơ, họ chỉ biết hô hào theo con đường Mà HCM đả lưạ chọn vì con đường đó họ được nắm quyền, họ hô hào chế độ cha truyền con nối là lạc hậu nhưng họ lại ho to đảng là con đẻ cuả H C M ai có biết lý luận vòng quanh vô lý mà cho là có lý hay không?
  Việt Nam Cộng Hoà chắc chắn củng không muốn chấp nhận một sự thật bởi hận thù bởi tham vọng nhưng lại muốn chứng tỏ là vì nước vì dân.
  Sự thật lý luận duy vật làm cho loài người lạc đạo làm cho cái tình người với nhau dưả trần càng ngày càng biến mất, cái gian ác ma ranh càng ngày càng lan toả, nhửng bằng cấp về văn hoá về xả hội học hiện nay là bằng cấp ma.
  Sự thật cã hai phe Việt Nam trong và ngoài nước cũng chạy theo tà ma, đang tìm cách vùi dập ý trời đang chà đạp lên hàng núi sông xương máu cuã nhân dân VN vì sự đổ máu tang tóc trong ba mươi năm chiến tranh là đễ cho tất cã các nước trên thế gian này đều được hưởng quyền Bình Đẳng Độc Lập và Tự Do.
  Tôi lại nói riêng Về Hồ Chí Minh. Sự thật trước cảnh nước mất nhà tan tự mình ra đi tìm đường kíu nước thì không ai có quyền được xuyên tạc về tâm hồn cuả người, nếu đi mưu sinh đi kiếm ăn thì không thể có bản án chế độ thực dân đăng tại pháp, không có cuốn chuyện vi hành, bỡi vậy người Việt hải ngoại cuồng điên khắp nơi lên văn bút ngậm máu phun người cầm câm lại ngay, kết luận hồ đồ không tránh khỏi tội đâu. Hồ Chí Minh đi tìm được chân lý thế nào tôi dảng dãi ở mục vọng cổ,..!
  Nay tôi tạm chuyển sang ý trời.
  Tất cả các nước trên thế giới đa số đả được độc lập nhưng lối tổ chức quyền lực lại đang sai lầm, chưa có khả năng đảm bão quyền lợi chính đáng cho muôn dân, muôn dân oan sai thực sự chưa có nơi cho muôn dân đi cầu công lý. Khi dân tình kêu oan không có nơi trã lời, tà quyền khắp thế giới đang nuôi ma qũy về văn hoá đang làm cho thế giới lao vào cãnh tàn sát nhau từ thấp lên cao. Tà ma đang lôi loài người về đâu các bạn đả rõ.
  Cơ trời buộc ta đứng ra lôi kéo nhân gian đi ngược trở lại theo ý trời cao đó là. Như bài thơ ta đả viết ở trên, lối thi hành cuả ta đó là dúp các lãnh tụ trên thế giới bỏ lối cầm quyền xưa nay, mà thay vào đó là phép đức trị, nhửng nước nào muôn dân đang biết tôn trọng vị lảnh tụ cuã mình thì nhân dân nước đó được hưởng công lý. Ta phãi nói rõ hơn rằng, chĩ có xét thơ thì mới tìm ra nhửng người hiề tài mà chĩ có những hiền tài mới là nhửng người sống không nuôi ác tâm tức là tự có ý thức không phạm vào nhân quyền người khác dẫu cả đời họ không thèm đọc một chử trong quy định về nhân quyền.
  Các lãnh tụ trên thế gian được dạy phép đức trị thông qua lý luận cuã ta mà muôn hiền tài Viễt Nam nên nhận lấy nhiệm vụ truyền tãi lên mạng toàn cầu tất cã các thứ tiếng.
  Các đức Vua trên toàn thế giới phãi có trách nhiệm thay nhân dân Viẽt Nam đễ bão vệ chân lý cho thế giới loài người.
  Sau truyền dạy khoa học là mội nước được có một người nắm quyền thánh chỉ ý trời để nhân dân nước đó được hưởng công lý.
  Sau khi mỗi nước có một đức Vua tức là đại diện cho mỗi quấc gia là nhửng người củng mơ ước dàu sang củng thích hưởng lạc trần gian như muôn dân nhưng trong mưu lợi cho bản thân và gia đình họ tự biết dừng lại nếu như lợi lộc đó làm đau lòng người khác,
  Tất cã các quấc gia khi có nhửng người như vậy thay mặt nhân dân thì khi đó mới được bước sang phân chia lảnh hãi thổ cùng các nước khác đó là ý trời.
  HIỆN NAY MẠNH NƯỚC NÀO NƯỚC ĐÓ TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG CÓ KẾT QUÃ, CHO NÊN NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU KHÔNG CẦN CA THÁN MẤT NƯỚC LÀM GÌ.
  Nguyễn Kỳ Lưu
  Bài viết sau tôi sẻ ngắn gọn kết luận về tổng thống Mỹ.

 19. Nguyễn Kỳ Lưu-Từ Thị…..đọc thấy buôn cưới vãi L.
  viết ngử pháp còn sai.thi nhau đòi làm di Lạc…he..he
  potay.com

 20. Từ Thi cùng bạn đọc thân mến! Tôi vốn mắc căn bệnh không phân biệt được âm D và gi cũng như k và c nhưng trong văn nó không làm mất nội dung ý câu văn. Còn Từ Thi cười không quan trọng đâu, nhiều người khi lên đối đáp đã điên lên nưả đấy nhưng đối với chân lý nó không thễ chiều theo ý muốn, thuận theo tâm phàm được.
  Thơ. Thuyền Bát Nhã
  Bến cô tịch bễ trần khi lặng sóng
  Ta buông chèo đứng dưả thinh không
  Ta biết rằng sẻ có bão dông
  Chờ nỗi gió căn buồm ta đạp sóng.

  Ta vẫn biết chĩ mình ta chèo chống
  Dưã bễ trần sóng tục quá mênh mông
  Ta mang thuyền đi kíu vạn sinh nhân
  Đang trôi nổi tối tăm không bờ bến.

  Thuyền Bát Nhã ngàn đời nay sống lại
  Đón muôn dân dưả chốn tục trần
  Hởi nhửng người ai sống có lương tâm
  Phao ta ném thấy chưa cầm lấy nhé.

  Ta đi đóng bằng con thuyền chân lý
  Mang những dòng thơ trong sáng nghiã tình
  Bằng nhửng lời lý dãi thông minh
  Mượn đối nhân dưả trần ta kíu thế

  Thuyền tui nhõ nhưng dẫu cho bảo tố
  Vạn dân lành vẩn đến bến cùng ta
  Vững tay chèo đâu có sợ phong ba
  Lách dông tố ta cho thuyển lướt tới

  Mấy ngàn năm trở lại một thánh hiền
  Dùng Triết lý đi vào tăm tối
  Làm đuốc sáng soi đườog chĩ lối
  Kíu dân tình đến bến bình yên.

  Thuyền đã ra khơi
  Bút đã xuống lời
  Sóng đả nổi
  Bảo dông rồi sẻ tới.

  Có ai biết trong nhửng dòng thơ lạ
  Có nhửng lời kêu gọi thiết tha
  Ai biết rằng trong bút pháp thi ca
  Ta xuống thế để kíu nhân độ thế.

  Thuyền Bát Nhả đi theo hoài bão
  Vớt lên thuyền phải kẻ trước người saư
  Phải tự mình nhận biết rồi theo nhau
  Không phải chốn đua dành đâu nhé
  Người tâm sáng khi chói ngời triết lý.
  Xa ngàn trùng mà thuyền đả đến nơi
  Kẻ điên cuồng theo lối sống tà ma
  Thuyền ta tới mà không hề hay biết

  Hãy tham lam để rồi mà rên xiết
  Hảy điên cuồng mà kiếm phù hoa
  Lưới trời xanh lồng lộng mà không xa
  Đã sa lưới thôi rồi không vớt nỗi
  Lẻ công bằng thiên định đả từ lâu.
  Kỳ Lưu
  Bài thơ trên xuất ra qua hàng loạt bài văn đối đáp ngược nhau mà tôi đã dảng dãi về chân lý. Sự thật tất cả văn bút người Việt Trên diền đàn hiện nay, mổi trang Wb như một ngọn lưả đua nhau cháy, văn hồ đồ xuất ra từ nhửng tâm hồn chất chưá thù hận thiếu độ lượng bao dung,không biết nhìn xa trông rộng,cứ đi moi lổi người để hô hào theo ý mình, mà con đường duy nhất là mang bom đạn về dội lên Việt Nam lần hai lấy cớ tiêu trử cộng sản.
  Các con không biết đứng trong hang quỹ mà đi đấu ma đó là gio quá tăm tối mà ngu muội. Ta đạp sóng là ta đến viết phản hồi ta dùng lý luận để dải thích đúng sai ta dùng hai dọt nước Ca Lồ ta đang mang trong người mười ba năm nay, để đi dập tắt lưả lòng, lưả tam muội khắp nơi đang cháy, việc này ngoài ta ra không ai làm nổi, và nếu không hoàn thành thì lưả tam muội lớn dậy nó sẻ châm ngòi cho lưả chiến tranh tại VN. Nói chung diển đàn văn viết từ trung ương đảng cộng sản đến VN HẢI ngoại xưa nay đang lôi kéo lưả dao tranh về VN mà ta đang một mình đẩy ra ai ráng tìm đọc gần 1000 baì viết và thơ cuả tôi thì hiểu. Nhưng tôi vẩn nói trước ở cỏi trần này vạn dân tình thì may có ngàn người có tâm thiện mà trong số đó may có được mươi người
  có tâm sáng khi tiếp xúc với lý luận cuả tôi mới am hiễu được.
  Thước đo lòng người, chính lý luận cuả tôi nó không thuận với tà quyền tà vạy, lủ lưu manh dả danh trí thức, kể cả cha đạo thầy tu là nhửng pho kinh sách sống khoác áo đạo nhưng tâm vô đạo,
  Bởi vậy cho nên người đọc thấy trái ý mình là lẻ thường mà kẻ không tu cố chấp hồ đồ thì điên lên ấy củng là phãi.
  Thơ
  Hiện thế nước tưạ hồ đê sắp vở
  Nhìn thế gian lưả đạn lên dàn
  Phút chốc sự sống tan hoang
  Chim bay gãy cánh xác người ngổn ngang
  Nhìn thế sự âu lo nghiệp chướng
  Kíu trần bi để tự kíu mình
  Thiên sinh củng một kiếp trần
  Phải lo nghiệp lớn ra tay kíu đời

  Nuôi chí lớn khoanh tay chờ thời vẫn
  Lượng cơ trời chọn thế dụng thần
  Cần chi tướng dũng quân hùng
  Tay buông giao mác, gác liềm làm thơ.
  Kỳ Lưu

 21. Tôi chĩ gữi mấy bài thơ và đôi dòng lý luận, tôi không mong ai cũng hiễu cã mà mong có một số người theo trang lý luận mà tự tìm hiểu để thấu hiểu ý trời mà biết lo nhửng điều cần thiết , còn muôn dân thì chờ thực tế rồi mà đi khen chê theo phong trào, và tôi cũng cho biết trước thơ và văn cuả tôi không bao giờ tạo đềìu kiện cho nhửng kẻ chặt cây sống trồng cây chết đi nịnh hót rồi cứ nhân bản và nhân văn đâu.
  Như tôi đã nói lý luận cuả tôi chỉ nhửng ai tấm lòng bao dung độ lượng mới biết nhìn xa trông rộng mới am hiễu nỗi, còn đám tiểu nhân đúng sai chỉ vì bát cơm manh áo cho mình thì không hiểu nổi đâu, Tôi viết đoạn lý luận trên để có thể cậy nhờ hiền tài Việt Nam dịch ra tiếng Anh đưa lên công luận bằng mọi phương pháp mà ông tổng thống
  Mỷ thấu hiểu thì ông ta tâm hồn chưa nặng tà vạy ông ta hiểu mà theo, đó là nhẹ tang tóc sớm đem lại công lý cho trần gian, nếu loài giá áo túi cơm thì quyền lực ấy được bao nhiêu mà chiến tran gay go hơn trên thế giới càng tiếp diền.
  KÒN NƯẢ KỲ LƯU

 22. Bạn đọc thân mến.
  Đã thấu huyền cơ dục kíu đời
  Ta mang thiên bút hoạ thơ chơi
  Qủy ma trần thế như ong khởi
  Phủ kín công quyền dưả thế gian.

  Quấc nhục tướng binh tàn nghiả khí
  Quan quyền tham quá hoá sân si
  Đất nước không biết bình sẻ loạn
  Gian tham rồi sẽ đến hung tàn

  Vẫn biết tai trâu bên đàn nguyệt
  Phí lời thánh triết với phàm gian
  Hoạ may hiền si phúc non nước
  Ơn trời cho thấu đặng lời ta.
  Kỳ Lưu
  Tôi mong củng như tôi cầu cho đất nước là người hiền tâm sáng chứ muôn dân thì thưà. Hiền tài Việt Nam nhửng người như Đức Thích K nói là loại người như cây sen trên mặt nước họ có khà năng hấp thụ chân lý nhanh mà gánh vác trọng trách cho thế gian.
  Loài ma quỷ thì lý luận văn bút mấy rồi củng lôi kéo nhau vì lợi mà gây đổ máu dưà trần, vì là loài tiều nhân vô liêm sỉ ranh ma việc lỡi mà thôi, tấm lòng chúng nó hợp với câu nhân đạo là tự sát mà sát nhân là tự vệ và chúng nó sẵn sàng cho câu nói trên thành hiện thực nếu như chúng nó cãm thấy có sự cạnh tranh gây ảnh hưởng đến quyền lợi cuả chúng nó (mọi hành động chỉ nghỉ đến an toàn cho nó mà thôi còn mạng sống xung quanh mọi người không thương tiếc )
  Loài Ma Qũy hay loài người đả kiệt lương tri, thành nhửng kẻ tiểu nhân bỉ ỗi sè không bao giờ hấp thụ được chân lý nếu không qua tu hành lấy lại lương tâm bị mất hay nói là đả mất dần tính người.
  LOÀI MA QỦY HỞI MUÔN BẠN ĐỌC CÓ AI NHỚ CÂU THƠ
  (KÍU TRẦN BI ĐỂ TỰ KÍU MÌNH )?
  Ma qũy tiểu nhân có cười miã với câu thơ trên nhưng đó là triết lý sống mà ai tâm sáng sẻ biết rung động ngay và tôi xin dải thích câu thơ này củng là phép dạy tắt cho người truy tìm chân lý.
  Dúp người là dúp mình kíu người là kíu mình, chỉ có nhửng ai có tấm lòng sống như Đức Giê Su khuyên hảy hết mình yêu thương người bên cạnh, và tất cả các giáo phái đều dạy như thế cả.
  Thực tế trần gian nhiều hơn ngay, nên ai cố dúp người lại gặp cảnh người báo oán, dúp người nhiều khi gặp cảnh người ăn ốc người đổ vỏ. Dàu có ai không mơ,dúp người hay bị thiệt nhưng lòng bạn cao thượng vị tha nên phãi thiệt hoài, kẻ ma gíoá lại hay lợi dụng bạn mà bạn lại vì tình người vì hoà thuận mà nhận phần thiệt về mình mà chịu ngậm ngùi chua xót.
  Hỡi muôn hiền tài nhớ lấy , người ta hưởng lộc bất chính quen thói thì sáng về vật chất sẻ bị tối về lương tâm, họ đã đánh mất dần lương tâm làm người mà không hay biết, loại người đó sống độc đoán cố chấp họ tự tạo cho gia đình như là điạ ngục, đày đoạ vợ con và làm sao sinh ra con hiền dâu thảo nổi. Kẽ khó tính khổ lắm tốt mấy họ củng không vưà lòng mà lại tự cao hay bị mờ mắt mà nghe theo người nịnh hót.
  Các bạn chịu thiệt ư, luật siêu nhiên trời cao tạo ra trong lòng người đó là tối về vật chất lại sáng về lương tâm, tức là bạn đả gom chân lý mà tích đức nhân ấy là mật khẩu tâm truyền mà trời cao dành để bù đắp cho nhửng người chịu thiệt.
  Trình độ lý luận cuả một con người chỉ là mức độ chân lý anh tìm được, đức càng cao thì chân lý càng nhiều sức khuất phục muôn người qua văn ấy là lý luận cuả anh đó.
  Tôi không dãi thích nhiều, trong cảnh nước mất nhà tan vị lảnh tụ là người có chân lý mới quy tụ được muôn dân văn cuả họ không như các giáo sư tiến sỉ về xả hội học trên toàn thế giới hiện nay.
  Hỡi muôn hiền tài Việt Nam muốn kíu nước kíu dân hiện chỉ có một con đường là đánh bại tà quyền trên toàn thế giới tức là kíu trần bi.
  Ta thấy được ta vẻ ra đường đi ta chỉ ra kết quã còn các bạn phãi dùng tài năng cuả mình mà tạo phúc cho muôn dân ấy là cho gia đình.
  Đến đây tôi vẻ lối đi duy nhất theo ý trời cao. Tất cã nhửng nước đạo hồi mà trời cao còn để lại nhửng vị lảnh tụ tức là nhân dân đang dữ đạo không phạm lổi hà dua trời cao cho ta thay Dê Su mang công lý xuống lại đó trước.
  Lý luận cuã tôi là vẻ đường sống bão vệ ngôi ví cho muôn lảnh tụ và phép đức trị sẻ dúp họ loại bớt ma qủy đang bám víu vào lảnh tụ mà đi hại nhân dân.
  Phép đức trị xuống lại thì muôn tướng quân mới nhận ra xưa nay mình đả bị ma qủy sai khiến và tôi xin nói thẵng ra rằng sẻ không có một tổ chức ma qủy nào ngăn cản nổi lý luận đức trị đâu.
  Tất cả nhửng lảnh tụ sẻ nhờ ta mà tập trung thành một khối vì chân lý còn nhửng nước dân đang phạm lổi hà dua
  đang nằm dưới áp lực cuả tà quyền tất nhiên họ không thể bưng bít được muôn dân nưả và sẻ phải chịu cảnh gà nhà cắn nhau để tranh dành quyền cầm kỷ cương một nước.
  Tổng Thống Mỷ hiện có lợi thế nếu biết đâu tranh cho công lý thì Mỷ ổn định nếu không thì nước Mỷ sẻ náo loạn khi công lý xuống lại trần gian.
  Kỳ Lưu
  Nếu lần sau len lại thì tôi chỉ dải rỏ hơn về Văn hoá củng như phép phê thơ, nếu không thì thôi.
  Việc kíu nước là cuả muôn dân nhưng muôn hiền tài hảy gánh lấy.

 23. Kỳ Lưu . Khá khen cho Từ Thi mắt mù văn bút cuã Trần Dần kia mà ngươi cũng gọi được là lo cho đất nước thật sự hay sao? Xét văn bút mà không thấy nuôi giã tâm biên trong để chờ cơ hội báo oán thì đúng hơn vậy thì thiên tâm hay kẽ giả nhân giả nghiả hà Từ Thi. Ta và ngươi ai đáng bị cười đây? Mành thưa che mắt thánh.
  THƠ
  TÌnh có duyên không nghiả là tôi
  Và em hai đưá phải chia phôi
  Ngân hà em đứng trông vô vọng
  Tôi ỡ bờ bên bước não nùng

  Thôi đừng ô thước nưả mà chi
  Cõi tạm trần bi chốn đoạ đày
  Khi mô trã nợ xong trần thế
  Ta nắm tay nhau bước trở về.
  kỲ Lưu
  Ta viết bài thơ trên để nhắn với mọi tỗ chức Việt Nam khắp nơi rằng, các người không biết trả nợ thì đừng cộng thêm nợ cho con cháu các ngươi nưã. Cuộc chíến theo Hồ Chí Minh để bão vệ chân lý đả kết thúc, sự đổ máu oan sai tang tóc muôn trùng trong hai mươi năm là gio các người tạo ra, hãy nhận lấy trách nhiệm mà sưã chưả lổi lầm, tài moi lổi người thì càng mù mắt mà thôi.
  Cuộc chiến sắp tới là cuộc đấu lý luận tơi bời trên mạng toàn cầu chứ không đấu tranh bằng bạo lực, cuộc chiến này ta đả khởi xướng bằng câu thơ.
  Lẻ phải xuống trần dúp thế gian
  Muôn dân sao mải cứ mơ màng
  Gở rối dúp đời tâm phải sáng
  Nếu không non nước lại tơi bời.
  THƠ
  Bút đã theo tay dãi kíu trần
  Lẽ trời tô thắm lại nền nhân
  Hởi muôn con cháu người Nam Việt
  Dựng ánh cờ thiêng dử đạo huỳnh

  Cuộc kỳ thế giới phải sang tay
  Nghiả lý ngàn năm được dải bày
  Vẻ tiếp cho đời trang sử mới
  Soi sáng năm châu dống Lạc Hồng.

  Đây nhửng dòng thơ ngấn máu đào
  Ngàn năm dử nước cuã cha ông
  Cầu cho hậu thế thôi binh biến
  Con cháu nam Bang ấm một nhà.
  Lời ngọc truyền tin mạng nhện dăng
  Sấm trời thiên mệnh nhớ hay chăng
  Hởi muôn con cháu dòng Hồng Lạc
  Liên hợp cùng ca khúc khãi hoàn

  Non nước ngàn năm lại thái bình
  Công bằng lẻ phải sáng phân minh
  Nhà nhà tích phúc làng nước ấm
  Con cháu ngoan hiền mát tổ tông

  Thánh ra kíu thế gọi muôn dân
  Hãy bớt u mê chớ lạc lầm
  Đâu chánh đâu ta phân định ro
  Mới hay nghiả lý qúy hơn Vàng

  KỲ LƯU

 24. Bạn Đọc thân mến! Ta biết ta là ai, ta đang tự làm theo khã năng trách nhiệm cuã mình dưã trần gian, ta không cần ai phong tặng hay đề bạt hay ngợi khen gì tất, mà chĩ mong qua từng bài viết bạn đọc hãy so lại bản thân mình để có thể làm được gì hơn khi còn lưu mạng sống tại trần gian.
  THƠ
  ĐI TÌM hiền sỉ dưã thi ca
  Như nắng hạn gặp mưa rào vội vã
  Khi trần thế cây nhân đời uá lá
  Cảnh tục trần tập thể nhửng mồ chôn

  Cã dương gian theo học thuyết vô hồn
  Người lẩn vật chung cùng lẻ sống
  Trần mờ mịt tìm đâu ra ước mộng
  Như hoàng hôn phủ xuống bao trùm

  Loài sa tăng ma qủy đã sẳn sàng
  Chờ đổ máu để cùng nhau xâu xé
  Ôi khiếp quá cả ngàn năm tàn phá
  Đến bây giờ chưa chịu buông tha

  Đàn quỷ con đói khát kêu la
  Qủy cha mẹ sẻ ra tay tàn phá
  Ta nhìn thấy đất trời cuộn sóng
  Một đại dương rực lưả hiện ra
  Nhửng hình người ma qủy hát ca
  Cừi sặc suạ mưả ra từng búng máu

  Ta thấy rỏ nổi đau dày xéo
  Như đang cào đang cấu ruột gan ra
  THẤY THAU VÀNG LẨN LỘN DƯẢ THI CA
  QUA BÚT PHÁP LOẠN TRẦN BI KHÔN PHỈ.

  Bài thơ này tôi tạm dừng tại đây còn đoạn sau đả có nơi chương mục khác.
  Trước khi đi vào nội dung phê văn hay đánh giá văn thơ tôi xin sưả và dãi thích câu văn cuả Phan Bội Châu cho đúng triết. Muốn làm thánh triết phải ở chính tâm. Thắng được giặc tâm mới là danh tướng. Ta hiểu đạo học và trách nhiệm cuả người theo đạo hành nên sưả câu văn đó như sau.
  (Muốn làm thánh triết phải ở chính tâm. Thắng được giặc tâm hãy điều binh khiển tướng.)
  Anh thắng được dặc tâm ở trong mình là khi anh qua thử thách dưã trần bi, chỉ có thể tự xuất ra triết lý qua thơ văn mà thành thánh triết thì trời cao giao quân tướng cho anh bởi khi đó anh dùng quân tướng để trừ hung bạo diệt tà gian mà bảo vệ sự bình yên cho dân lành vô tội.
  Nếu ta không phê thơ văn thì lòng người có trời cao biết tôi lấy ví dụ.
  Hồ Chí Minh mang nổi đau mất nước đi tìm đường kíu nước, tấm lòng ông ta chỉ trời biết mà thôi, trời cao đã dao cho ông ta một sợi dây thừng đó là lý luận Mác và người mang sợi dây đó về xỏ mũi muôn dân dắc đi nhờ cơ trời đưa đến mà lôi kéo được muôn dân mà dành độc lập. Thực ra tấm lòng cuã Hồ Chí Minh ngày ra đi hay khi quay về thì trước sau củng như một mà nó là ỡ Bản Tuyên Ngôn chứ không phải là lý luận Mác. Ta là trời ta hiểu lòng ngươi ta cho ngươi cái bão bối ngươi hãy mang theo mà về thực hiện theo mơ ước cuả lòng ngươi, có vậy thôi còn cơ trời biến hoá dúp Hồ Chí Minh âý là việc cuả trời cao.
  Vậy thì chân lý mà Hồ Chí Minh tìm là ở đâu, sự thật ông ta ra đi với mơ ước như vậy đả xứng là một người quân tữ một mình gánh nổi đau cho cả dang sơn đất nước rồi tấm lòng đó đủ khả năng để truy tìm chân lý hay còn gọi là tu hành, (Trạng Trình nói thầy tu mở nước trời không bảo là như vậy đấy)
  Người quân tử nuôi chí lớn chịu khổ hành thì lắm đoạ đày cay nhục là lẻ tất nhiên mà chỉ có như vậy mới tìm ra chân lý, nhục bao nhiêu thì chân lý dồn về bấy nhiêu, có chân lý mới thiên biến vạn hoá trong đối nhân xử thế anh mới xuất ra văn lý luận mà mọi người tâm phục mà nghe theo.
  Thơ văn HCM thì lẻ phãi muôn trùng mà deo đức nhân bằng triết lý thì củng có nhưng vì H C M tâm chưa tự sáng lên đến tự hiểu lòng mình mà nhiệm vụ người như thế là trời đả chiều theo lòng người quân tử rồi không cần chân lý để rưả tâm thêm nưả.
  Khi anh tự hiểu lòng mình thì anh mới hiểu lòng ngừơi trong thiên hạ khi đó anh mới thực sự hiểu đời mà không cần sách vở vì trường đời là một kho sách khổng lồ dành cho người quân tử từng trải, mà mở từng chương một.
  Khi anh chưa hiểu đời thì sách nói mây anh chạy theo nói mây , sách nói mưa anh cho là mưa chứ làm sao nhửng trang lý luận tầm cao mà anh biết sai hay đúng, như Hồ Chí Minh sau đấu tranh dai cấp oan sai trùng trùng họp bàn kiểm điểm xin lổi sưả chưả sai lầm nhưng có biết lổi là do lý luận MÁC đâu làm sao mà sưả được.
  Còn nưả Kỳ Lưu

 25. Bạn Đọc Thân mến, tôi đang nói về văn hoá hay thi ca.
  Tôi lại nói về câu sấm cuã Trạng Trình. Đến thời vô phụ vô Quân
  Làm quan chẳng dể làm dân chẵng lành.
  Ông Nguyển Sinh Sắc hay nội thân tôi đều là nhửng người mài mực thánh hiền cập thời Khổng Tử Mạt hạ. Tôi đơn cử
  Thời Hàn Mạc Tữ, tuy tài thơ vô cùng nhưng khi bước vào chấm thơ Hàn Mạc Tử đả sai. Thời đó tôi nói rỏ hơn khi H M T làm dám thị chấm thi cho thí sinh vịnh bài thơ Đàn Nguyệt cuả mình H M T đả ưu ái thơ trử tình, mà nhửng nhà nho thì đề cao Đường Luật
  Sự thật trên thế gian chỉ có thầy đức Khổng Tư mới thấy được lòng người qua văn bút, mà xuất ra câu triết người có đức ắt có tài ngôn ngử nhưng người có tài ngôn ngử chưa hằn đả có đức, còn hậu cuã Khổng Tử đâu bước đến được câu triết lý đó làm sao dám duyệt đức được cho nên chỉ dám nói là đại nhân hoặc tìm hiền tài thôi. Còn thơ đường luật thực sự là thơ cuả nhửng người đả tự ép mình quá nhiều tình cãm ham muốn cho thể xác mà phát ra, tất nhiên xả hội khó có ai xét thơ văn bất cần luật mà tìm ra ngươì có đức, còn thơ trử tình là cuả những tài hoa quay cuồng trong bến mê chưa qua bờ dác nỗi, chỉ có ai nuôi chì lớn mới nuốt thơ trử tình vào trong tâm mà tự mình sang bến mà thôi.
  Tôi lại nói về thời Ông (NSSẮC)
  THời mà trời cao cho Pháp sang bóc lột Việt Nam để cho khoa học rụng xuống tất nhiên vua quan đâu có quyền phán xét đúng sai theo lẻ phải nưả mà theo ý ngoại quấc mà thôi.
  Phương Tây có biết gì về chính trị không? Sự thật phương tây không hiểu gì về chính trị cã mà chính trị cuả phương tây là phục vụ cho tiền và quyền. Tỗ chức quyền lực trên thế giới hiện nay như tôi đả dải thích dống như lảnh đạo các tỗ chức kinh tế lên nắm quyền, mà toà án chỉ là nhân viên cho dám đốc trong đó oan sai đa số là cơ quan nắm quyền tạo ra cho công nhân thì ai xử cho nỗi.
  Không cần phãi vẻ nhiều vì luật sư củng chỉ ông thầy kiện mà thôi thuê luật sư tức là anh lấy tiền đi mua sai thành đúng chăng vậy thì làm sao có công lý được.
  Trong phán xét đúng sai tất nhiên có người thoả mản có người đau lòng nhưng lẻ phải lúc nào củng làm cho người tà tâm hành sự trái lương tâm mà đau lòng ấy mới kìm tội ác nãy nở ra trong xả hội được, còn lấx tiền mua tội lỗi hay hiệp thương chính quyền là mầm móng sinh ra tội ác trên thế gian này.
  Như tôi phán xét Việt Nam hai mươi năm chiến tranh, để dải oan chiến tranh không thể theo ý Trần Dần được.
  Ngọc Hoàng có dạyi rồi đây năm châu tìm đến Việt Nam học đạo và họ phải công nhận ba mươi năm tang tóc như tôi nói ở trên, hay nói cách khác là nhân dân Việt Nam đả dùng bản tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh mà đánh bại hai bản tuyên ngôn Nhân Quyền và Bản Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ bỉ tà ma lợi dụng, đến khi đó theo các bạn người ta có đến xem Điện Biên Phủ, có ghi nhận mười hai ngày đêm ờ Hà nội năm 1972 , có đến thăm điạ đạo Củ Chi hay không.
  Lẽ phãi không thể bão vệ cho Việt Nam Cộng Hoà được, tôi xin lổi các bạn đấy, các bạn có làm trời được thì làm đi, vì tôi củng mang nặng oan sai cuả nội thân tôi gần sáu mươi năm mà lên trời đi kiện xuống đây các bạn à.
  Lại nói về thời pháp sang, họ không hiểu gì về đời lại lý luận xả hội thành loài động vật bậc cao lấy cạnh tranh làm lẻ sống , họ không hiểu gì về văn hoá nên dạy dân tình tự cho mình hiểu biết văn là hiễu biết về văn hoá. Thứ giáo dục đó làm cho nhửng người tài về ngôn ngữ mà tư cách làm người thấp tài đi nịnh hót không biết ngượng lại phù hợp.
  Nho học, học làm người, muốn làm thánh trết phải ở chính tâm thắng được dặc tâm mới là danh tướng, nhửng người say mê triết lý là nhửng người có lòng tự trọng cao tất nhiên cả Nguyển Sinh Sắc hay sau này là nội thân tôi tâm không cúi luồn được thì không làm quan được. Tôi vẩn không xem là toàn bộ quan là tiểu nhân vì có nhiều người tài hoa như thời này vẩn đứng được điạ vị trong công quyền cộng sản nhưng tài đức thì không bao giờ có.
  Hậu duệ cuả Khổng tữ là Bố Hồ Chí Minh bất lực trước cảnh nước mất nhà tan nổi đau lòng đó có Hồ Chí Minh trả lời, còn nội thân tôi bẻ ngang ngọn bút về làm lảo nông tri điền vậy mà ( Đến thời vô phụ vô quân, làm quan chẳng dể làm dân chẳng lành. Mác chĩ lý luận áp bức và đấu tranh cho người ngèo khổ lên nắm quyền ông ta có biết trong đám ngèo khỗ có bao kẻ siêng ăn nhác làm, hàng hàng lớp lớp muốn đi ăn cắp cuả người khác về ăn, bao kẻ thấy ai dàu có hơn thì đem lòng oán gét, bao kẽ tiểu nhân thấx trái ý mình là điên lên, H C M theo lý luận Mác nên oan sai nhưng không hiểu lòng người thì làm sao sưả được. Nội thân tôi chịu oan là sau cãi cách tức đả xin lỗi rồi nhưng quyền lực vẩn là những kẻ hồ đồ tồn tại đến hôm nay họ vẩn là cộng sản cầm quyền.
  May mắn nội thân tôi dống Nguyển Sinh Sắc về tâm hồn chứ thời đó mà NSSẮC còn sống mà dàu có thì oan gia biết bao nhiêu.
  Ta sinh ra bé nhỏ dưã đời
  Được lớn dậy qua nổi đau lòng bố
  Tắm cái thiện rút ra từ lòng mẹ
  Được chờ che trong vạn niềm thương

  Đủ cho con xiêu bạt suốt dặm trường
  Mang đạo lý mà đi tìm chân lý.

  Bạn đọc thân mến cách đây gần hai năm có kẻ tiểu nhân lại thân gần với đám tiểu nhân mà vô tình đưa hình gia đình ngày xưa kẻ đả trói nội thân tôi đòi móc mắt nội thân tôi tới trứơc mặt bố tôi, bố tôi gần như điên lên mà ngày xưa cách đây sáu mươi năm mẹ tôi đả chạy khắp nơi đi lấy thuốc mới lành.
  Bạn đọc thân mến oan sai ba đời trời cao lại trã muốn chứng minh cho nội thân tôi oan tôi phả hành xác mười năm đến năm 2000 mới dành được hai dọt nước Cam Lồ đấy.
  Còn nưả Kỳ Lưu

 26. Ngài Trần Dần thân mến!
  Phần xét văn tiếp đây nếu ta dùng văn cuã người mà phán xét tấm lòng người đối với ta không khó. Tôi củng như ông và như muôn dân không ai nghĩ, trước khi xuất văn mình là sai mình là hồ đồ minh kém về tư cách làm người mà xuất văn ra cã nhưng văn cuã ai là tấm gương soi lòng người đó vậy.
  Nếu ta xét văn người cho muôn dân tâm phục thấy như ban ngày thì không phãi với ngươi. Ta tạm tha cho ngươi vì ta thấy ngươi là ai, có khả năng lo được gì cho công lý mà ta thay xét phê văn ngươi bằng cách lên công luận hõi ý kiến cuã ngươi.
  Ta muốn dưạ vào khả năng cuả ngươi đễ lo việc lớn, nếu người nhận lời thi ta chĩ lối lên công luận cho mà lập công, mà qua văn bút ta chắc người củng tự thấy cần phải làm gì rồi.
  Nếu người muốn thử khả năng cuả ta thì ta sẳn sàng nhưng khi ta xét xong rồi thì ngăn cản nhiệt huyết cuã ngươi điều đó ta hoàn toàn không muốn.
  Nếu trang wb này không liên quan đến Trần Dần thì hảy báo tin cho Trần Dần, và TD nhận được mấy chử này xin hãy trả lời cho ta.
  Kỳ Lưu

 27. Tôi thay xét văn bằng cách chỉ lối đi cuã hai dòng văn chánh và tà. Trước khi dãng dãi tôi xin nói một việc riêng, ta đang đi tìm Minh Sư theo tà môn ngoại đạo mà Ngọc Hoàng gửi xuống trần gian. Minh Sư chính đạo không gần được tà quyền, buộc phải lấy minh sư tà đạo gần tà quyền để kéo lệch thế trận lôi tà sang chánh. Người Việt Nam năm châu ai tự thấy mình có khả năng này thì nên hành sự mà lập công kíu đời.
  Ta mượn diển đàn này kéo dài thêm một số bài viết nhằm sáng tỏ chân lý dúp cho người lảnh phận sự tinh thông khi đứng ra dảng dạy phép trị quấc an dân. Tuy nhiên củng chỉ lặp lại nơi mục vọng cổ anh là ai? Tôi đả trình bày.
  Thiên hạ muôn đời nói về quyền lực củng như dòng văn chỉ có hai dòng ngược nhau đó là (chánh và tà)
  Chính trị là gì? Là lấy ngay trị gian, lấy chính trị tà lấy lẻ phải trị là đức trị, công bằng là gì là lẻ phải được mọi người công nhận là công bằng, lẻ phải ở đâu ra, chỉ nhửng người có đức mới có, làm sao tìm người có đức, phải xét văn thơ, ai xét văn thơ phải là người có đức nắm quyền chịu trách nhiệm dưới trời lo về sự an bình cho dân là vị lảnh tụ cuả nước đó. Nước nào không có lảnh tụ dân đang phạm lổi hà dua thì không chạy thóat cảnh tranh hùng tang tóc vì cả nước đang phạm bất chính trị trái ý trời, vô đạo.
  Bút viết là lời cuả tâm, thơ là thước đô nghiả nhân . đức cuả người quân tử.
  Nhửng người quân tữ là nhửng người đả tiêu trừ văn nịnh hót, ai có tài đi khen lảnh đạo, khéo lấy lòng cấp trên ấy là loại người tài nịnh hót,lọai người đó dùng văn nhưng không có khả năng dùng thơ trong dải bày tâm sự hoặc đạo tặc thơ người khác mà thôi.
  Nhửng hiền tài hành đạo đúng đường thì kìm thơ trử tình nén cảm xúc riêng có như vậy thơ có lẻ phải mới phát ra. Nhửng người như vậy dấu trong tâm văn hoá dải mâu thuần dưả cộng đồng trong đạo học mới gọi là người có văn hoá.
  Phép đức trị không cần nhiều tổ chức nắm quyền mà tội dân, bởi một huyện chỉ cần một hiền tài mọi mâu thuẩn oan sai có lẻ phải hóa dãi dân tới đó mà đòi công lý sẻ rỏ ai đúng ai sai và ai sai chịu tội.
  Muôn dăn có luật đạo răn mình còn luật công ai nắm quyền người đó ra luật, trong gia đình có cha rà xả hội có quan, cha phàm phu tội vợ con, quan bất chính lổi gio Vua tăm tối ấy là vận suy.
  Kẻ nắm quyền nên thấy nước khác vận suy mà tự răn mình, nhà này thấy nhà kia lổi đạo thì nên tự dử mình đừng theo văn tà ma, nước này nắm quyền tà quyền xâm hại đi moi lổi nước kia mình xấu không chĩu nhìn mình tưởng mình tốt đi nói xấu kẻ khác văn tà đạo quen thói đang ngập tràn thế gian.
  Muôn dân tăm tối bị lôi kéo theo phong trào xưa nay chính vì vậy mà hoạ giao tranh gio tà quyền gây ra không bao giờ dứt.
  Ta lấy ví dụ khi áp bức được người dùng lý luận quy luật cạnh tranh phát trễn, nhửng nước nhõ muốn yên thì nước lớn xúi dục nhân quyền kiếm cớ nhưng thực ra thế gian hôm nay phủ trùm tà quyền không nước nào hơn nước nào tất, muôn dân suy kiệt lương tâm sát hại nhau tơi bời hổn loạn.
  Văn tà vạy được hình thành theo lối sống thủ đoạn dùng ngôn ngử kiếm lộc nơi người khác hay còn gọi là ăn trái cấm trong câu chuyện A đam và e va.
  Hưởng lộc bất chính thì sáng về vật chất tối về lương tâm tức lương tri cạn dần tư cách làm người hạ xuống, nhửng ai theo phương pháp kiếm lộc như vậy thì văn nịnh hót tăng, đi khen chê lung tung, ngôn ngử hồ đồ. Người thông minh mà văn tà vạy thường trở thành nhửng cổ máy cho tà quyền đi làm loa phóng thanh cho tà quyền mờ mắt nhân dân.
  Người tài văn tà vạy đả bị thiếu nhân cách lại rất mê được khen tặng thỗi phồng lên, tức là gần với loài nịnh hót tất cả làm cho lũ tiểu nhân lại gần nhau mà đi hại đời.
  Ta phân tích phép đức trị và văn tà vạy cho mọi người nắm rõ mà độ tổng thống Mỷ Cho ta, từ khi ngoại quấc xâm lấn thổ dân (Me Ri Ca) Mỷ hùng cường thế giới bởi khoa học nhờ đi gây đổ máu khắp thế gian, thỗ dân ông cha họ xưa nay đau xót mà trong sử sách ghi lại là thỗ dân độc ác, vưà ăn cắp vưà la làng trời cao không biết hay chăng?
  Ông cha ta cam chịu thế nào thì ông cha họ chịu oan như vậy minh sư mà Ngọc Hoàng nhắn lại với ta hảy dùng khả năng cuả mình mà độ tổng thống mỷ cho ta, dúp được tổng thống Mỷ là thế giới quay đầu trở lại.
  Ai muốn biết Ngọc Hoàng dạy những gì hãy mở tìm mục (Thiên Khai Huỳnh Đạo) đọc cho hết nhử bài mới gửi lên năm 2013 thì rỏ.
  Bài viết sau ta lần lượt hoá dải mâu thuẩn dưả duy tâm và duy vật lần theo đó ta chỉ cho muôn dân biết rõ bản lỉnh chính trị là gì? nó không phãi đơn dản như TD nói tắt một câu người anh hùng đó có bản lỉnh thật đâu
  Bãn lỉnh mà TD tự nói ra đó là loại bản lỉnh cuả kẻ thất phu ở đời, nhửng kẻ có khả năng cầm dao chém người và nhửng hồ đồ hay cho là có bản lỉnh, ông chưa hiểu bãn lỉnh thì đi ngợi ca đả sai rồi ta mà như muôn tà quyền thì bí lôi vào mê say theo dòng văn cuã ông hoá ra ta củng kẻ bị văn nịnh hót mê hoặc hay sao?
  Ta hơn đời có chừng đó thôi đủ kíu nhân độ thế rồi, ta khác Từ thi khác.
  Trần Dần hát Từ Thi đàn thì hợp mình chưa gì đả lên kêu gọi như thế củng dúp ích cho nước tự làm như ta là người xưa nay lo cho nước biết cách dạy người khác lo cho nước, thật mình đi gạt dối mình mà nhận không ra, cái tâm kém tu ít nhún nhường hay tự đắc mới xuất ra dòng văn như thế đó TừTHI À.
  Kỳ Lưu (phê Văn)

 28. Bạn đọc thân mến!
  Lý luận cuã tôi đi ra công luận trể ngày nào thì loài người nặng thêm oan sai và đổ máu ngày đó, bởi vậy mong mọi người hơn lúc nào hết hãy cùng nhau am hiểu cho tường tận rốt ráo để mà truyền đạt mà làm những người thầy về chính trị cho muôn dân trên toàn thế giới.
  Thứ hai tôi muốn nói với bạn đọc rằng, thơ văn, lý luận cuả tôi để kíu nhân độ thế chứ không bao giờ trở thành chủ đề cho hàng loạt tỗ chức tà quyền cùng lủ lưu manh dả danh trí thức hội họp mà đánh giá khen chê như xưa nay đâu.
  Thứ ba nưả đó là tôi xin dứi thiệu mọi người vào mục ( Ánh sáng tâm linh thiên khai hùynh đạo) để biết thiên môn trận khai diễn mà Ngọc Hoàng Xuống báo trước năm 1935 hiện nay tôi đang là người đứng ra lo điều binh khiển tướng dưã trần gian.
  Để dúp nhửng ai tự thấy mình có khả năng lập công kíu đời nắm chắc lý luận mà độ muôn dân tôi sẻ luận dải thêm ở đây nội dung cơ bãn mà tôi đả trình bày trong mục vọng cổ xin hỏi anh là ai.
  Mọi người nên nhớ rằng, mọi mâu thuẫn dẫn đến xung đột hay oan sai hận thù đều có thể được hoá dải nếu như có lẻ phải đến làm cho mọi người nhìn thấy ai đúng ai sai. Như tôi đả hoá dải mâu thuẩn dưả Việt Nam cộng hoà và quân Hồ Chí Minh ai chưa phục thì lên diển đàn tranh luận còn kích động hay đi nói xấu sau lưng là thói tà vạy cần chấm dứt. Hiện tượng pháp lý và luật sư xây dựng luật cuả tà quyền xưa nay đó là hiện tượng dùng tiền quyền để nuôi tội ác lớn lên trong xả hội gây oan sai đau đớn cho muôn dân.
  Tiếp theo tôi mở nhửng bí mật để hoá dải nhửng mâu thuẩn lớn xưa nay dưả trần gian .
  Linh hồn có hay không duy tâm và duy vật ai đúng ai sai.
  Để hoàn thành được bài viết này tôi phải bắt đầu từ không hiểu biết làm một kẻ lang thang cầu thực, qua năm tháng tôi thành một người tự có khả năng xuất triết qua lý luận khi nào không hay, đến khi tôi nắm được luật Siêu Nhiên thì tôi mới tự hiểu lòng mình, ấy là tôi mới hiểu đời, tức là hiểu lòng người dưả thế gian. Tôi bước được đến đích đó có nghiả là trời cao công nhận cho phần chánh tâm trong tôi đả chiến thắng phần tà tâm trong lòng tôi, tức tôi rèn luyện bản lỉnh chính trị cho đến khi nên người mới thôi, năm đó là năm 2000 sau ba tháng ăn chay truờng nằm đất tại Easúp Đắc Lắc tôi tròn 33 tuổi đúng tuổi Đức Giê Su về trời ta đạt thành chánh quã. Ta đạt đến như vậy mới thấy được muôn dân không phãi là nhửng kẻ mất hồn , và con người khác muôn loài vật là cái vô cùng qúy báu mà muôn dân không biết.
  Bài viết sau tôi dùng lý luận dảng dải
  Thơ.
  Dứt tình em ta lê gót đến cưả thiền
  Bình thiên hạ nay mình ta lâm trận
  Vốn sinh ra ta sợ cảnh tranh hùng
  Nay vuốt tóc đứng chặn đầu cuộc chiến.

  KỲ LƯU

 29. Linh Hồn có hay không?
  Như muôn dân đả biết mâu thuẫn dưã duy tâm và duy vật đó là duy tâm thì cho là có linh hồn nhưng chưa có ai đứng ra dãi thích hay chứng minh nỗi, mà duy vật thì dưạ vào khả năng cuã Khoa học không tìm thâý nên cho là không có.
  Còn ý Thức có trước hay vật chất có trước ta sẻ dải thích sau.
  Bỡi hiện nay muôn dân cứ dưạ vào khoa học nên tôi sẻ xin đi từ khoa học và dùng lý luận cuã mình để dãi thích và chứng minh. Ta phãi công nhận rằng loài người đến hôm nay nhờ khoa học phát triển và truyền bá khắp thế gian, loài người đã biết vận dụng khoa học, nên đã có cuộc sống âm no vật chất đủ đầy, loài người đã biết vận dụng khoa học để khám phá ra nhửng bí mật muôn trùng trong vũ trụ.
  Từ nhửng vật thể nhỏ bé ly ti như tế bào nguyên tữ, hay nhửng vật thể to lớn xa xôi trong vủ trụ, những gì xưa kia loài người cho là thần bí thì ngày nay nhờ khoa học mà chúng ta đả xác định rỏ được bản chất và cấu thành.
  Nhưng đến hôm nay một bí mật dưả có và không có linh hồn mà hai trường phái, duy vật dưạ vào khoa học cho là không có, còn duy tâm cho là có nhưng không ai chứng minh hay dãi thích cho nổi không chịu cho phái nào đúng phái nào sai, từ đó mà mạnh phe nào phe đó hơn dãi thích xã hội mông lung, mâu thuẩn muôn trùng kéo nhau vào trường hổn loạn, từ đó mà kéo nhau vào tàn sát, loài người không biết ma qủy chỉ chờ có như vậy mới đổ máu dưả con người với nhau mà kiếm ăn.
  Nay tôi xin làm trọng tài hoá dãi mâu thuẩn này.
  Để là quan xữ công tôi xin lấy ví dụ khoa học có khả năn tạo ra được một người máy hoàn chĩnh dống y hệt như con người, có tay chân, có ngôn ngử chử viết có khã năng hoạt động y hệt như một con người, thậm chí người máy có đầu óc thông minh tài suy luận hơn con người đi chăng nưả, thì mọi hoạt động cuã người máy củng nằm trong một lập trình từ trước, được xuất phát từ trong ý thức từ trong mơ ước cuả con người mà tạo ra đó là một điều không ai chối cải được.
  Khoa học có thể tạo ra người máy nhưng khoa học có làm cho người máy tự có ý thức như muôn người như muôn động vật sống hay không? Người máy có tự ý thức được mình đang sống đang tồn tại và tự có ý thức hoạt động để đảm bảo cho sự tồn tại cuả mình vượt ra ngoài vòng lập trình cuả con người hay không. Người máy có tự có ý thức vui buồn mà đi tìm niềm vui để xoá nổi buồn hay không chắc chắn là không có. Người máy không thễ có khả năng tự ý thức được mình đang sống, để tự hoạt động nhằm đãm bảo cho sư sống sự tồn tại cuả bản thân mình gọi là họat động sống được.
  Đến đây tôi muốn hõi các bạn ý thức sinh ra từ đâu mơ ước sinh ra từ đâu, nếu như các bạn không có tấm lòng không có tâm hồn trong cuộc sống, các bạn đả bị ma quỷ bắt mất hồn rồi mà không hề hay biết.
  Còn nưã Kỳ Lưu

 30. Bạn Đọc Thân Mến!
  Nếu các bạn không thấu được linh hồn thì sẽ không hiểu được sự kết cấu cuã linh hồn , các bạn sẽ bị phong trào lôi kéo làm cho mê muội quy luật siêu nhiên bất biến sẽ huỷ hoại tâm hồn làm cho tâm tính cuã các bạn lại gần với loài thú dử mà không hề hay biết. Nếu con người đả cạn dần lương tri thì loài giá áo túi cơm mọi đúng sai ở đời anh chỉ thấy được trong phạm vi bát cơm manh áo cho mình mà thôi. Mọi đúng sai trong hành sự anh không bao giờ chấp nhận nếu cãm thấy trái ý mình, nhưng ý cuả anh là chỉ có lợi cho anh, mà trái ý anh thì anh gạt bõ, nếu anh nắm quyền thì gọi là độc đóan ,độc quyền tất cả đều gio anh cạn dần lương tri đánh mất nhân nghiả ờ đời.
  Mọi người cạn dần lương tri sẻ không trở thành được người cao quý như bài thơ sau.
  TIỂN BẠN
  GẴP lần này tiển bạn mấy vần thơ
  Ân nghiả củ mình ghi lòng tạc dạ
  Phút chia ly xin cầu mong tất cã
  Hỡi người đi chân cứng đá mềm

  Chia ly rồi tóc lộng gió bốn phương
  Mà đường trần thì trăm ngàn vạn lý
  Mình mong bạn trở thành người cao quý.
  SỐNG HIÊN NGANG VÀ NẶNG NGHIÃ CHO ĐỜI

  Gần xa nhau lòng dạ có rối bời
  Ta lấy riệu nồng cay thay cười khóc
  Mình mong bạn dẩu bạc vàng gấm vóc
  Vẩn trọn tình vẹn nghiã bạn cùng quê.
  KỲ LƯU
  Nếu không là trượng phu cao quý thì thành đám mọi rợ tiểu nhân, đối với ngưới yếu hèn anh như con sư tữ gầm gào hăm doạ con chó con, mà đối với kẻ có quyền lực anh như con chó con quỳ xuống lao vào liếm chân liếm dái cho con chó lớn.
  Làm gì như thế cho nhục người Việt Ở khắp nơi hở các con, ở mục vọng cổ xin hỏi anh là ai? Tôi đả thông báo cách đây gần một năm , người Việt ở Mỷ hảy từ bỏ quyền lực không nên bám víu cầu cạnh nhửng quyền chức đương thời ờ mỷ mà có ai biết đâu.
  TA biết ta sẻ tiêu khiển nước Mỹ thông qua người Việt ở Mỷ nhưng các vị có chịu theo đâu, lủ sân si như đảng cộng sản tội lắm, ít tu nên thấy lẻ phải thì lảng lơ xa lánh.
  Ta viết vậy để cho các người biết Nước Mỷ đang suy, đảng đối lập đang gây khó khăn cho Tổng Thống Ông ta không xoay chuyển nổi đâu mà chỉ có theo ta dạy tương lai mới tươi sáng.
  Còn nưã Kỳ Lưu

 31. Thiên môn trận trời cao đang tạo lập , ta là người tiêu khiển để đi đến thắng lợi cuối cùng quyết không sơ sãy.
  Tiêu khiển muôn tướng quân trên toàn thế giới, khắc chế khã năng sai khiến tướng quân Trung Quấc, muốn vậy thì phải làm cho tà quyền T Q náo loạn.
  Ta tiêu khiển tướng quân qua muôn lảnh tụ mà muốn như vậy thì phải đưa phép đức trị xuống dạy cho người ta, trước tiên hảy dạy cho Tổng Thống Mỷ đây là việc làm không khó đối với người Việt Hải Ngoại và mạng in ti nét toàn cầu.
  Nhửng bài viết sau tôi dải thích về con người và xả hội củng như tôn giáo, bạn đọc nên nắm cho vửng thì có lý luận khi đứng ra làm thầy dạy phép đức trị cho muôn lảnh tụ củng như muôn dân.
  kỲ LƯU

 32. LINH HỒN CÓ HAY KHÔNG?
  Như tôi đả lý dãi ở trên mọi người phãi chấp nhận một sự thật rằng khoa học không thể có khả năng chế tạo ra được một người máy mà tự có ý thức được mình đang tồn tại và tự có ý thức hoạt động đễ nuôi dưởng đấu tranh nhằm đãm bão cho sự tồn tại cuả bản thân người máy.
  Như chúng ta đả biết muôn động vẫt sống được từ ngo ngoe bò bay chạy nhảy tất cã muôn chũng loài đều tự có ý thức hoạt động để đãm bão cho sụ tồn tại cuả bản thân mình,ý thức đó từ đâu mà có tất cã là gio linh hồn cuã mọi chũng loài mà trời cao ban xuống để thay trời tiêu khiển thể xác đó hoạt động.
  LINH HỒN LÀ GÌ
  Linh hồn là thễ vô hình mà trời cao ban xuống đễ thay trời trực tiếp dìu dắc thể xác muôn loài tự biết hoạt động theo khả năng cuã mình, dúp cho loài vật đó được tồn tại dưả không gian trong vòng thời gian mà trời cao đã định trước.
  Kết Luận
  Trong vũ trụ bao la vô cùng vô tận ở đâu sự sống có khả năng hình thành và phát trĩên được theo quy luật tự nhiên thì ỡ đó trời cao dành tình yêu thương cuã mình mà ban phát xuống cho muôn loài một thể vô hình linh hồn để thay trời thúc dục dìu dắt thể xác đó hoạt động để loài động vật đó được tồn tại.
  Đến đây mọi người cần phãi hiểu rằng linh hồn điều khiển thể xác mà trí tuệ chỉ là một vũ khí cuả linh hồn mà thôi.
  Như con người ta chúng ta có thể nói linh hồn là tâm hồn là tấm lòng, là thể vô hình luôn tồn tại trong mỗi người,
  luôn vì nuôi dưởng bản thân mà thúc dục trí suy ra lý để đáp ứng nhửng gì mà anh mơ ước cho cơ thể cuả mình.
  Các bạn cứ tạm coi đầu óc như là vũ khi để suy ra lý, để làm một việc gì đó thì bắt đầu ta mơ ước phát xuất ra tự tấm lòng, sau đó tấm lòng lại có ý thức thúc dục trí suy ra lý, sau khi mọi việc đi qua thì ý thức về nhửng việc đả làm linh hồn lại đem cất dấu vào trong trí nảo.
  Nói chung trí não như nhửng phần mềm máy tính nó không nhử có khả năn suy ra lý mà nó còn tưạ như một cái kho để linh hồn đem ý thức xếp vào trong bộ nhớ.
  Anh thông minh hay kém dốt là gio trí tuệ, nếu không có trí não anh sẻ điên, anh hiền dử là gio tâm tính ây là gio tâm hồn nếu không linh hồn thì anh như một khúc cây.

 33. Lương Tâm sự khác nhau cơ bản dưả loài người và loài vật.
  Phần trên tôi đã trình bày mọi người có thể coi thể xác như một cái nhà mà linh hồn như chủ nhân cuã căn nhà đó, thể xác như con thuyền trí tuệ như bánh lái thì linh hồn là chủ nhân ngồi lên cầm lái chiếc thuyền. Cũng có thể ví linh hồn như vị lãnh tụ mà trí tuệ như tướng quân còn toàn bộ trong một cơ thể là quân binh dưới sự quán xuyến cuả linh hồn.
  Để nói về Lương Tâm tôi xin nói đến tình yêu cuả trời cao dành cho sự sống cho tất cã muôn dân và chúng sanh.
  Như mọi người đã biết bỡi vì nuôi dưởng cơ thể chúng ta vì chăm lo cho chúng ta mà linh hồn ta, hay còn gọi là tấm lòng chúng ta luôn mơ ước, từ mơ ước lại thúc dục trí não hoạt động suy ra lý tìm ra cách thức phương pháp để mơ ước đi đến kết quã khi đạt được kết quả cho bản thân thì ta vui lòng.
  Tấm lòng cuã chúng ta tất cã vì yêu thương bản thân mình mà luôn lo nghỉ suy tính đễ đáp ứng mọi yêu cầu cho thể xác như mẹ hiền hết lòng chiều chuộng con thơ, nhưng tấm lòng cuã chúng ta là linh hồn cuả chúng ta lại là trời cao ban xuống cho chúng ta, bỡi vậy (TA YÊU THƯƠNG BẢN THÂN THẾ NÀO THÌ TRỜI CAO YÊU THƯƠNG TA Ý NHƯ VẬY)
  Tình yêu cuả trời cao đối với mọi người dưả trần gian đến hôm nay tôi đả chỉ rỏ
  không ai hơn không ai kém tất cả đều bằng nhau.
  Trời cao vì yêu thương mà nuôi dưởng vì nuôi dưãng mà ban phát xuống cho ta mỗi người một tấm linh hồn thể vô hình không thuộc dạng vật chất thay trời lo cho ta được sống. Nhưng linh hồn thay trời lo cho bản thân chúng ta phần này như muôn loài vật chỉ biết chăm lo nuôi dưởng thể xác anh mà thôi, tình yêu trời cao ban xuống cho loài người là chung là công bằng, và để cho loài động vật bậc cao hai tay hai chân kia biết yêu thương nhau như trời cao yêu thương chúng nó thì trời cao lại ban xuống cho chúng nó một thể vô hình linh hồn thứ hai như linh hồn thứ nhất nhưng mang một khối ý thức khác đó là tình yêu cuả trời ban xuống cho trần gian thể vô hình thứ hai ta mới gọi là lương tâm.
  Lương tâm cuã một con người là thễ vô hình linh hồn thứ hai là tình yêu cuã trời cao ban xuống chung cho muôn loài mà trời cao dao cho anh mang theo để thay trời đi ban phát tình yêu cho sanh chúng cho nhửng người xung quanh.
  Lương tâm trong lòng anh không phãi là tình yêu cuã trời cao dành cho anh mà trời cao dao cho để anh thay trời mà biết yêu thương người khác.
  Bạn đọc thân mến linh hồn như muôn loài vật mới chỉ biết âu lo thúc dục trí khôn ngoan mưu lợi cho bản thân, là loài động vật bậc cao như loài cầm thú hành sự dan ác sống không ngoài tìm cách tàn sát lẩn nhau như luật cạnh tranh sinh tồn nếu không có lương tâm đi kèm theo.
  Vì trời cao muốn loài người biết yêu thương nhau mà dao xuống cho con người thể vô hình linh hồn thứ hai đó là lương tâm, nhờ con người có lương tâm mà họ mới tự có ý thức làm người, nhờ có ý thức làm người mà con người tự ý thức sống và cư xử với nhau không như loài vật
  Nhờ có lương tâm mà con người có ý thức sống phãi tức là ý thức về lẻ phãi, lẻ công bằng, lẽ công bằng mang lại sự hoà thuận, dúp cho mọi người tự do thoải mái sống hoà thuận bên nhau.
  Sự thật linh hồn cuã con người có ba phần nhưng một phần chĩ lo trách nhiệm trong cơ thể phần này không ảnh hưởng đến tâm tính cuả mọi người khi tiếp xúc với nhau, trong Đạo Cao Đài gọi là thảo mộc hồn.
  Con người ta mỗi người mang một linh hồn không dống nhau,ấy là do hai hệ ý thức một chánh một tà, mộ loài vẫt và một lương tâm kết hợp với nhau thành linh hồn mổi người, từ đó mà tính cách không dống nhau.
  Linh hồn cuã một con người được kết hợp bởi hai hệ ý thức gần như ngược nhau.
  Trong con người Lương tâm là thay trời chịu trách nhiệm buộc anh phãi sống vời người với đời như tình yêu cuã trời cao với mọi người, tâm con vật lại luôn thúc dục anh làm sao lo cho anh được thoả đáng đầy đủ, đạt được nhửng gì anh ham muốn.
  Hai thể vô hình này luôn tự đưa ra hai hệ ý thức gần như ngược nhau hoà quyện đan xen trong nhau lúc nào củng lôi kéo thể xác hành sự theo ý mình.
  Nói chung ta có thể coi thể xác là một đội quân hay một quấc gia, mà hai thễ vô hình một chánh một tà luôn dành nhau điều khiển đất nước đó.
  Nếu xếp theo ý trời cao thì ta coi thể xác là trung tâm lôi kéo như đưá con thơ mà tâm con vật như là mẹ hiền chiều con bám vào con thương con không nghe theo bố, mà bố lại vưà chiều vợ lại mang trách nhiệm với trởi cao và trời cao lại chiều theo lương tâm.
  Bạn đọc thân mến nếu trình bày tỷ mỷ thì không đủ ngôn ngử mà người đọc củng không hiểu hết, đây tôi chỉ dảng qua để cho muôn dân hiểu về duy tâm và bản lỉnh chính trị củng như đi đến phép đức trĩ mà thôi.
  Đến đây mọi người ai củng đả hiểu linh hồn đả nhận thức được con người và con vật khác nhau ở lương tâm hay còn gọi là nhân.
  Con người có lương tâm mới có ý thức sống phãi mới có tư cách làm người mới có nhân phẫm cuả con người phát ra trong cuộc sống. Trần bi thánh chỉ ý trời củng chỉ dưạ vào phần lương tâm mà xếp loài người từ tiểu nhân ít lương tâm tư cách làm người thấp gần như loài vật lên hết cung bậc thứ nhất đó là người hiền đại hiền nhân lương thiện.
  Vậy thì bãn lỉnh chính trị cuả một con người là ở đâu?
  Nếu ta đưa hai hệ ý thức người và vật trong tâm hồn cuả một con người dàn quân trên một trận đánh thì bản lỉnh chính trị là phần chính tâm là thực lực là sức mạnh để có khả năng khắc chế lòng tham đây là khả năng không cho lòng tham vì mưu lợi mà làm điều không tốt với người với đời để hưởng lộc bất chính.
  Bậc quân tử đủ đầy bản lỉnh chính trị mà kẻ tiểu nhân thì bãn lỉnh chính trị chẵng có bao nhiêu.
  Bạn đọc thân mến bài viết trước tôi có nói hiện tất cả các tôn giáo đến thời này không còn bất kỳ một tôn giáo nào có khả năng dạy được môn đệ mình quyết chí truy tìm chân lý nưả vì sao xin đọc tiếp bài viết sau
  KỲLƯU

 34. Bạn đọc thân mến!
  Tôi biết khi tôi chưa xuất hiện thì ai củng lên văn kêu gọi cho loạn lên lấy cớ lung tung mong sao ý mình sớm đạt được mà gọi là vì nước thương dân dấu trong tâm ý đồ gì các bạn tưởng trời cao không biết hay sao.
  Nay gặp lẽ phãi mới thấy mình sai vậy thì nên hô hào nhau tìm đến xem thánh chĩ để ta soi đường chỉ lối cho mà đi đừng lôi kéo nhau vào bụi gai mà khỗ nhé.
  LUẬT SIÊU NHIÊN. Luật siêu nhiên là quy luật mà trời cao ban xuống theo lẻ công bằng, nó luân chuyển trong tâm hồn con người, nó không phãi như quy lụât tự nhiên không có sự thay đỗi hay biến đổi vật chất hay chuyển hoá năng lượng.
  Tôi dùng mấy câu triết đễ minh dãi luật Siêu Nhiên
  Nói về xã hội thì ai củng muốn công bằng nhưng khi hưỡng lộc đễ cùng chia nhau thì ai củng muốn phần hơn, ai cũng muốn moi phần thiệt cuả mình ra đấu tranh mà nói hõi làm sao công bằng cho nỗi.
  Lương tâm anh còn chiều theo cái ý thức con vật nằm trong anh thì tốt nhất anh cam chịu bất công cho lương tâm anh trong sáng.
  Nếu anh dùng tài lực mưu mẹo đễ dành lấy phần hơn thì anh sẻ sáng về vật chất lại tối về lương tâm mọi người dần xa lánh.
  Luật Siêu nhiên là như vậy đó, là xả hội luôn bị phá vỡ thế công bằng do lòng tham cuã nhửng kẻ thiếu tư cách làm người tạo ra, loài tiểu nhân bỉ ổi luôn tìm cách ăn trái cấm đễ đạt được lợi lộc từ tay người, họ sáng về vật chất họ hơn người hơn đời cho ta là khôn ngoan thì họ lại tối về lương tâm cạn dần nhân tính, thành kẻ thiếu nhân cách làm người thành kẻ thủ đoạn.
  Loại người này có dòng văn tà vạy phát triễn đi theo phe nào có lợi cho mình thì hết lòng ca thán, mà đưa văn vùi dập phe kia. Loại người này vì tiền sẻ lưà thầy phản bạn độc đoán hồ đồ tạo ra cho gia đình xả hội vô cùng lắm bức xúc.
  Loại người này hôm nay theo đảng cộng sãn thi nhau ca ngợi Hồ Chí Minh nhưng mai này nếu có đa đảng quay về Việt Nam thì tài moi lổi Hồ Chí Minh ra nói hơn ai hết và bước vào nắm quyền hành trong đa đảng là không khó vì một đảng hay đa đảng thì củng anh đui đi kích bác anh mù trong phương pháp tổ chức chính trị.
  Luật siêu nhiên còn một lối nưả là vì anh là người quân tử phần chính tâm anh đủ đầy, trong lối kiếm lợi hơn người cuả kẻ tiểu nhân thì anh không thèm nhúng tay vào, tâm hồn không bị hắc ám mà ngược lại nếu có bị thiệt thì tối về vật chất lại sáng về tâm hồn mà tích đức nhân.
  Đến đây tôi nhắc lại câu nói cuã phật, là thấy lợi thì đừng nhúng tay vào vì sẻ bi hắc ám tâm hồn. Câu nói này tôi khai triển thêm theo luật siêu nhiên thì anh sẻ có chân lý dồn về.
  Đến đây bạn đọc cần rỏ rằng tất cả các đạo giáo đều dạy cho con người đừng đánh mất lương tâm, mà muôn phép tu đều dúp muôn dân lấy lại lại lương tri bị mất, dúp cho muôn dân trở thành người hiền thành người có bản lỉnh chính trị cao.
  Đĩnh cao cuã các giáo phái xưa nay là dìu dắc Linh Hồn con người đến cưã cuã khung trời chân lý rồi thã đó cho anh vùng vẫy tùy anh vì sau đó có lẻ công bằng trời cao ban phát.
  Người hiền sớm gặp may trong đường đời thì tuỳ theo tài mà hưởng lộc cuộc sống ít ău lo mà không thề gom chân lý được.
  Ai nhiều văn hồ đồ là từ người hiền đả theo ma qũy mất nhân cách tức bán lương tri ăn dần hưởng hết phúc cháu con. Người mà văn thơ có lẽ phãi là đã được tắm gội chân lý ấy là người xứng đáng cầm cán cân công lý cho muôn dân.
  Thiên hạ đại loạn không có người có đức đứng ra thì khó mà quy tụ muôn dân.
  VIỆT NAM VÀ CÃ THẾ GIỚI HÔM NAY ĐANG NHỐN NHÁO LÊN VÀ TA ĐÃ LÊN ĐÀN CHỈ LỐI ĐẤY.
  Tôi mong bạn đọc khắp nơi hãy hồi tĩnh mà quay đầu. Hãy nắm tay nhau mà lo cho thế giới rồi mới lo được cho nước cho dân.
  Tôi nhắc lại Hãy kéo Tổng Thống Mỹ theo con đường ta đã chĩ ai lập công đầu cho thế giới đại đồng xin hãy cố gắng
  Có gì khó khăn hãy ghi thư cho tôi theo Emil danhdaivinh@yahoo.com.vn

 35. Bạn đọc thân mến!
  Tôi lấy nỗi đau tan hoang cuã một dòng họ sau đấu tranh dai cấp và những lời phán xét tốt xấu qua lịch sử Việt Nam đến hôm nay, tôi không thèm đọc sử sách nước Mỷ tôi vẫn biết thỗ dân MeRiCA hơn ba trăm năm nay đang chịu bất công và cuộc chiến dưả hai phe nam bắc Mỹ là trời cao cho phi nghiả thắng chính nghiã vì truyền dạy khoa
  học tự nhiên cho trần gian.
  Đến đây ta xin nói rõ ý trời đó là trời cao trả lại quyền lực điạ vị cho thỗ dân Me Ri Ca mà người nắm quyền tối thượng thánh chĩ đó là Tổng Thống hiện thời.
  Ta chĩ chấp lệnh trời mà ban phát quyền thánh chĩ cho ông ta mà thôi, người Việt Ở Mỷ nên sáng suốt mà làm theo thánh chĩ.
  THƠ
  Dẩu có chông gai quyết một lòng
  Trị bình thiên hạ đến kỳ xong
  Trăm mưu ngàn kế trừ ma giáo
  Lặng lẽ lo sao phãi lẻ trời

  Cô độc vẫy vùng mưu nghiệp lớn
  Thiên tâm chờ thuận với thiên cơ
  Cầm ấu xem hoa buồn thưỡng nguyệt
  Thẫn thờ thơ rụng dọt sầu dâng
  Đất bố xưa nay nhiều oan trái
  Ta mãi Lưu vong ở xứ người.

  KỲ LƯU XIN THÂN ÁI CHÀO MỌI NGƯỜI
  và trông đợi tin vui.

 36. Bạn đọc cùng Quân Sư Trần Dần Thân Mến
  Tại sao tôi lãi nói kém hiễu biết mà đi khen chê lung tung kết luận hồ đồ không phãi không mang tội đâu?
  Ngươi đã thấy bãn lỉnh cuã ta chưa, người có tưỡng tượng ra để khen mà cũng không tưỡng tượng nỗi có phãi hay không. Bãn lĩnh Chính Trị cuã ta phãi luyện liên tiếp ba đời hơn sáu mươi năm nay không rời quê cha đất tỗ không theo tiền tài mà cạn kiệt Lương Tri không them ca thán rên la luyện đến đời thứ ba mà thấu hiễu ý trời. Bãn Lĩnh cuả ta xoay chuyển cã thế gian, nếu có chiến tranh xẫy ra thì bãn lĩnh cuã ta lái bom đạn đi theo ý mình liệu các người có lấy gì so sánh mà ngợi ca nổi hay không.
  Muôn tỗ chức Lưu Manh dã danh trí thức trên thế gian này xưa nay cũng quen thói ỹ quyền làm như đa số là chân lý rồi đi kết luận khen chê lung tung về tôn giáo, văn hoá làm cho tà vạy theo miệng nên tôn giáo nào tốt thì nhãy vào ghi danh ngươi có biết hay không.
  Ỡ Việt Nam đãng là vô sãn là tốt làm cho lũ tiễư nhân nhào vô đễ được tốt mà ăn cắp mà hà hiếp dân tất cã từ nhửng lời khen chê như hành văn cuả ngươi đó.
  Trời cao ban cho ngươi một đặc ân nhõ đó dống như nhà tình báo cuã trời cho ngươi len lõi gần tà quyền đễ chờ ngày hôm nay đó ngươi hiễu nhiệm vụ cuả ngươi hay chưa.

  Đừng khen chê cho đời loạn rối
  Đám vô minh cạn nghĩ ỡ đời
  Trẻ hay già trai gái phãi tu tâm
  Dưởng tính khí đễ theo thời chuyển thế.
  Trái thánh chĩ sẽ hoạ trùm dương thế

  Kỳ Lưu

 37. Bạn đọc thân mến!
  Tôi dùng văn đễ cho thế giới đượ thái bình, tôi làm thơ cho thiên hạ biết làm thơ,ai thấy trái ý cuã lòng mình thì nên biết nhìn lại mình mà thông cãm cho tôi.
  THƠ (Gữi Vợ)
  Đã cố dữ phúc cho hậu thế
  Với đời chẳng dám nặng bon chen
  Dẫu có đói ngèo quanh năm nợ
  Con lớn hiền ngoan cũng ấm lòng

  Bố gánh nợ trần đành viễn xứ
  Tão tần mẹ chíu cãnh deo neo
  Bao giờ đũ cánh con khôn lớn
  Trời bớt cùm gông nhẹ nợ nần

  Bố về ấm áp tình thôn xóm
  Phụ mẫu song đôi được vẹn toàn
  Chữ hiếu báo công bình thiên hạ
  Mong đền đáp lại nghiã sinh thành

  Chia tay vẩn biết còn gian khó
  Nghiệp lớn trên giao chưa sớm thành
  Thôi mình ỡ lại chăm con nhé
  Bố quyết lên đường dúp thế gian.

  Tháng 9 năm 2011 NGUYỂN KỲ LƯU.
  Đáng lẽ tôi dừng lại ỡ bài viết trên nhưng cãm thấy cần trang bị thêm cho mọi người một số hiểu biết trực tiếp ở chương mục này nên tôi lên thêm một đôi bài.
  Mọi người cần phãi khắc cốt ghi tâm rằng phãi độ cho được Tổng Thống Mỹ thì lập tức hàng trăm nước khác xoay theo, mà Trung Quấc như rắn không đầu nội bộ quay lại cắn nhau khi đó muôn ý định cuã họ bị tê liệt.
  Thứ hai đãng CSVN, xưa nay họ nắm quyền và dựa vào Hồ Chí Minh mà ép buộc muôn dân, củng như họ kể công vì đả lãnh đạo muôn dân mà dành được độc lập, tất nhiên trời cao không thể không chứng cho họ công đó, nhưng họ không biết hai chữ (Lợi Quyền) là nhân quã ấy là luật tạo hoá tôi sẽ dải thích rỏ hơn ở bài viết sau. Đảng đả vì tham mà vắt hết công trạng cuã họ xưa rồi, còn sự đổ máu cuả nhân dân Việt Nam là chung cho cã nhân loại, thế giới phãi nhìn nhận toàn bộ xương máu đổ xuống cuả cả một dân tộc vì chân lý chứ đâu vì X H C N rồ dại đâu mà họ đòi ôm lấy để kêu ca sự hi sinh ngu dại đó. Tất nhiên chân lý H CM đưa ra nhưng tôi là người thay trời ghi nhận sự đổ máu đó cho Việt Nam chứ H C M có sống lại, không có ta củng không phải mặt mà có lý luận để dãi oan mà chỉ vì X H C N ngu muội rồi suy sụp mà thôi. Các bạn thấy tầm quan trọng vô cùng cuả chân lý và sức mạnh siêu hình cuã nó hay chưa.
  Tôi lên diển đàn dãi trình cách đây hơn một năm tôi có nói trước ỡ mục vọng cổ xin hõi anh là ai? rằng nếu đảng cộng sãn theo HCM đã hoàn thành được sự nghiệp cho dân tộc độc lập thì tôi sẻ cùng người Việt Hải Ngoại làm nên sự nghiệp lớn hơn gấp trăm lần so với HCM
  và đảng CSVN cho đất nước thì khi đó kẻ nào dám nắm quyền ngăn ta trở về quê cha đất tổ cuã chúmg ta. Tôi lên đối đáp hàng trăm trang wb với hàng loạt bài viết chỉ thấy văn vẻ hồ đồ ngu si mà cứ làm như vì dân vì nước bởi vì thế cho nên muốn làm việc lớn thì tôi phải đi dẹp đám thất phu giá áo túi cơm trước đả.
  Muôn dân biết theo hiền mà chống dặc chứ theo đám hồ đồ thất phu thì suốt đời đi bợ đít kẻ này rồi nói xấu kẻ khác chứ làm nên chi.
  Bài Viết Sau tôi sẽ dãi trình làm sáng tõ thêm về tâm hồn củng như sự xếp đặp công bằng cuả tạo hoá theo (lợi quyền và luật nhân quả)

  NGUYỄN KỲ LƯU

 38. Những điều cần biết về con người. Như tôi dãng dãi ỡ phần trên nây tôi lấy ví dụ thêm đễ ai bão thũ thì căng mắt ra mà nhìn sư thật ,vì tôi biết có loại người muốn kéo mình con cháu mình vào với loài suc sinh, đất nước xã hội lao vào cãnh máu chảy đầu rơi là những kẻ xưa nay đang được quyền vẻ vời tô xã hội .
  Loại người này nặng về bát cơm manh áo cho mình đáng lẻ phải cúi đầu lắng nghe mà hối lổi thì xưa nay chúng nó làm bộ như nắm quyền chứng nhận về đúng hay sai trong kết luận về xả hội, văn hoá và đạo đức con người, là nhửng kẻ cầm lái cho đạo đức muôn dân đi vào suy sụp. Bạn ơi ta và bạn là hai người có đầu óc thông minh như nhau tài dũng tường đồng nhau đi, nhưng yêu thương hận thù hay sở thích lại không dốn nhau ấy tại tấm lòng cuã ta và tấm lòng cuả bạn chứ không phãi gio đầu óc cuả ta và cuả bạn đâu bạn nhĩ, vậy thì tấm lòng là không phãi đầu óc rồi có đúng hay không, bởi vì tấm lòng là tâm hồn là linh hồn đó đến đây mà loài người không nhận ra nưã ma quỹ ám nặng mê muội khó lay, không muốm cho nhận mình sai thì khó kéo lên làm người, mà chờ cơ chung huỷ diệt.
  Phần thứ hai tôi nói về mâu thuẫn củng như sự xếp đặt cuả tạo hoá trong tâm hồn cuã con người.
  Mời đọc tiếp bài viết sau. KỲ LƯU

 39. thang sao ke giong ….csvn nghe!

 40. Tôi dãi trình đoạn sau đây chủ yếu nói về những gì mà trong tâm mọi người có sẳn để dúp sáng tỏ nhửng bí mật mà cả dương gian hiện nay bị hắc ám phủ trùm nên mơ ước công lý hoà bình mà không có lối đi.
  Như tôi đả dãi thíc ở trên mọi người đả thấy, ta đi từ ý thức chứng minh sự có thật cuả tấm lòng mà đó là linh hồn, ta lấy tấm lòng để chỉ rỏ tình yêu cuả trời cao và qua tình yêu cuả trời cao ta chỉ rỏ cho mọi người thấu hiểu về lương tâm.
  Nay tôi dải trình tác dụng cuả lương tâm đối với mổi con người và cộng đồng xả hội.
  Bạn đọc thân mến lương tâm mà đạo Cao Đài Khi Ngọc Hoàng Xuống dạy thì đặt thêm một tên khác nưả đó là điển linh quang trong thầy chiết ra cho tất cả các con, như Khổng Tử thì gọi là nhân đó.
  Điển Linh Quang- Nhân- hay Lương Tâm dử một vai trò tối thượng thay Ngọc Hoàng thúc dục bãn thân mỗi con người luôn vì yêu thương muôn loài mà cùng chung sống. Có nghiả là khi anh lâm trần thì Ngọc Hoàng đã căn dặn rất tỷ mỷ, là lẻ phãi anh mang trong tâm, nhửng lẻ phãi đó dục anh sống phãi với nhau ở đời và nó tự chuyển hoá thành ý thức mà ta gọi là ý thức làm người.
  Các bạn có biết trong mâu thuẩn khi bắt gặp lẻ phải thì người sai mới nhận tội hay không? Vì lẻ phải là lời dặn từ xưa kia của Ngọc Hoàng mà anh phạm lổi là gio tâm phàm lôi kéo, lương tâm anh chịu thua không kìm dử nỗi, nhờ lẻ phải tiếp thêm sức mạnh thì khi đó lương tâm tự thấy mình đả không thực hiện
  đúng trách nhiệm mà trời cao giao phó khi đó anh như đả bị trời quy tội. Trong mọi mâu thuẩn muôn dân có quyền đến để được nghe phán xét, nhưng đồng thời ai củng có khả năng làm trọng tài vì ai củng có lương tâm nhờ đó mà tự mình biết được phãi hay là không phải.
  Đến đây tôi nói lên một thực tế, tôi đả lên hàng trăm bài lý luận để ngăn cãn hàng loạt bài báo sai trái, vì sao tôi ngăn cản được là vì tôi có lẻ phãi vậy nhưng lẻ phãi đi vào tai trâu thì làm sao, bởi tôi biết tai người khác tai trâu ở chổ trong lòng người còn có lương tâm mà nhận ra lẻ phải.
  Tại sao nhiều người nổi khùng với tôi sau đó ra đi, vì tâm họ nhiểm tà vạy quá nặng, tâm hồn đó xưa nay đả ăn trái cấm hưởng lộc bất chính nhiều, nay thấy lẻ phải là trái ý mình, họ có thói quen , dùng tài đi nói xấu người để lôi bè kéo phái vì họ biết trong lối hành sự đó họ sẻ tìm ra quả lộc cho mình.
  Tôi lại nói về Lương tâm trong nhửng bản kí kết hợp đồng về kinh tế.
  Các bạn phãi hiểu rầng việc mưu lợi cho cá nhân mình là việc cuả lòng tham là tâm con vật trời cao ban xuống cho anh, nó vô tình vô nghiả nó bất chấp tất cả chì vì anh mà thôi, nhưng lương tâm cuả anh lúc nào củng như bố mẹ luôn chiều theo con để cho con được thoả mản mọi khao khát vui hưởng, nhưng đồng thời đứng ra ngăn cản con không cho con vì mình quá mà phạm tội. Mức độ phạm tội hay không nặng hay nhẹ tất cả gio lương tâm mổi người hay nói cách khác là gio bản lỉnh chính trị cuả anh.
  Khi tôi đứng ra ký hợp đồng với anh về kinh tế, tức anh muốn dưạ vào tôi để có lợi cho anh, mà tôi củng tìm thấy cái lợi nơi anh mà tôi sẻ làm theo yêu cầu cuả anh. như vậy là lòng tham hai phiá kéo nhau lại để cùng nhau có lợi.
  Khi ký kết giao kèo thì lại khác mà tất cả mọi người nên đọc kỷ tôi dải trình đề hiểu cái cội nguồn sâu xa cuả nó.
  Tôi và anh cùng đặt tay vào ký một hợp đồng , có nghiả là hai chúng ta có tư cách làm người như nhau trước công lý. Tôi ký kết với anh tức tôi đưa tư cách làm người cuả tôi ra đảm bão cho hợp đồng chứ không phải lòng tham mả ký kết được, nó dống như hai đại diện gia đình là bố mẹ hai bên đứng ra chứng nhận cho hai con được quan hệ với nhau.
  Tôi nói rỏ hơn trong một hợp đồng đả được ký kết dưả hai bên, thì lương tâm anh chịu trách nhiệm buộc anh phãi đáp ứng cho lòng tham bên tôi thì phải kìm dử tà tâm mình để thực hiện đúng như ký kết, và ngược lại lương tâm tôi như là bố mẹ phải bắt buộc tâm con vật trong tôi không được vì mình mà sai dao kèo ký kết đối với anh.
  LƯƠNG TÂM LÀM NGƯỜI ĐÓNG MỘT VAI TRÒ TO LỚN NHƯ VẬY MÀ XƯA NAY TRÊN THẾ GIAN NÀY LOÀI NGƯỜI CHỈ HÀNH SỰ THEO CẢM NHẬN MÀ KHÔNG AI HIỂU, THEO DUY VẬT THÀNH ĐÁNH MẤT CẢ LƯƠNG TÂM CẢ LINH HỒN, TÔI ĐANG CỐ LẤY LẠI CHO MÀ CÓ AI BIẾT HAY KHÔNG.
  Bài viết sau tôi đi vào vân đề (lợi quyề là nhân quã.)
  KỲ LƯU

 41. BẠN ĐỌC THÂN MẾN!
  Trên thế giới từ ngàn xưa khắp nơi đã có đức trị nhưng trong dai đoạn truyền dạy khoa học loài ma qũy muốn mình tốt nên xoá hết nhửng cái tốt quá khứ trong sử sách mà moi hết nhửng gì xấu gép vào cho là phong kiến, bởi vậy hiện nay cả thế giới đui mù không tìm ra lối nào để nhẹ bớt mâu thuẩn dưả trần gian.
  CHẶN BÀN TAY TỘI ÁC MA QUỶ SỚM THÌ HOẠ HẠT NHÂN TRÁNH ĐƯỢC MÀ KHÔNG THÌ THÃM HỌA TOÀN CẦU.
  Tôi dải trình (lợi quyền là nhân quã) cho mọi người biết,
  Tôi dãi rộng chung cho thế gian nên không tựa vào Thầy Khổng Tữ và tất cả muôn vị thánh xưa nay có dạy phép Chính Trị thì củng phải nắm được bí quyết như tôi đây rồi mới dạy được, tức là tất cả đều dống nhau.
  Hiện ta nói vườn điạ đàng ở trầm gian chứ không phãi ở trời mà hoa trái trời cao ban xuống theo quy luật tự nhiên là muôn trùng vô tận.
  Ta lại nhắc đến tỗ tiên khi xưa lâm trần mà ta cứ coi mổi dòng họ được bắt đầu từ một cặp như A Đam và E VA đi vậy thì lúc ban sơ đều là tâm thiện.
  Loài người lương thiện sống cùng nhau thì lẻ phãi nằm im trong tâm mà không phát ra, không cần lẻ phãi, không ai nói xấu người để đánh lưà muôn dân theo mình cho tốt.
  Bài Viết sau.

 42. Văn hơi dài vì vẽ lối đi thì không khó nhưng ai đi cùng đây khi loài người bị học thuyết Ma Qũy mê hoặc cã mấy trăm năm rồi.
  Bạn đọc biết đấy tôi cũng phàm trần như muôn dân, củng vợ con đói ngèo nhưng tại ý trời mà tôi phải lên dúp nước dúp dân mà thôi. Tôi không nhửng dùng lẻ phải hoá dải mâu thuẩn dưả dương trần, dạy phép truy tìm chân lý cho muôn dân, mà khi tôi phân tích về lương tâm có nghiả là tôi thấy muôn dân lẻ phải đả không tự có mà tự nhìn thấy lẻ phải củng vô cùng kém. Tôi còn chỉ cho muôn dân lấy cái gì trong mình để nhận ra lẻ phải, dạy cách hiểu biết về lẻ phải nưả đó để các bạn tự biết mình đang ở cung bậc nào mà tự đi hô hào phán xét kết luận về con người và xả hội thì có đúng hay không.
  Kỳ Lưu

 43. Lợi Quyền được sắp xếp theo luật nhân quả (thánh chĩ ý trờí lẻ công bằng dưả trần gian.)
  Để dải thích ý trời ở nội dung trên tôi lại phải đi từ cội ngồn cuả mội dòng họ tổ tiên ban sơ như câu chuyện AĐAM VÀ EVA nơi vườn điạ đàng. Nghiã là tất cã muôn cặt xưa kia đều lương thiện. Vậy thì ăn trái cấm là đâu là các hợp đồng dao kèo như tôi dảng dải ờ bài viết trước bị một phiá dùng mẹo mà phá vở lẻ công bằng đả thoả thuận, đẩy phần thiệt cho người để mình lấy lợi hơn.
  Nói chung trái cấm là tìm cách vận dụng người để làm lợi cho mình là bóc lột là hưởng lộc bất chính trái với lương tâm.
  Có tội gì không trong lối hưởng lộc như vậy và kết quả ra sao tôi xi dải thích.
  Thứ nhất để đi đến hưởng lộc mà tà tâm thúc dục thì văn cuả anh là vẻ vời vật chất để lôi kéo mọi người, đây là lẻ tất nhiên vậy thì lối chào mời tinh vi đẩy đưa hay người tài về dùng văn mê hoặc không thể có tâm hồn thiện được mà kết quả hưởng lộc anh không bao giờ nhận phần thiệt về mình.
  Văn và lộc thậm chí quyền đi liền nhau cuả kẻ tìm cách ăn trái cấm nhiều thì theo luật siêu nhiên anh mất dần nhân tính kạn hết lương tri.
  Da đình là cái gốc ban sơ mà bố mẹ kiệt lương tri thì khi đầu thai tâm hồn cuả tạo hoá ban xuống cho hai nhi, củng hợp với tâm hồn bố mẹ mới đầu thai được ấy là loài chó thì sinh ra con chó mà trứng rồng thì nở ra rồng trên thế gian.
  Loài tiểu nhân thì như thế nàn mọi người đả rỏ và kết quả là vì tiền mà gia đình xả hội đâm chém nhau, dưả thiên hạ hiện nay chen chúc tà quyền là lủ tiểu nhân tài cao cầm quyền nên nguy cơ chiến tranh muôn vạn lý gio để xẩx ra. Vậy thì tại sao kẻ tiểu nhân lại dàu nhân quả là như thê nào, là vì họ từ một tâm hồn lương thiện mà họ tự bán lương tâm ăn dần thì họ hưởng còn khi họ ăn hết lương tâm rồi thì để lại hậu thế khùng điên tồi tàn trong xả hội vì thiếu nhân cách. Còn dòng đó bị tiệt chủng hay không là gio hậu quả tạo ra ờ đời và ý trời.
  Tôi không thể lấy hoạ phúc muôn trùng cuả trời cao mà đem gắn cho lủ tiểu nhân được chì biết rằng tổ tiên mang tội thì con cháu họ mai sau phãi tu nhiều khi con cháu nhửng dòng khác thì đũ đức đễ phán xét đúng sai thay trời cao cầm cán cân công lý cho muôn dân.
  Lối văn tà vạy cã tà quyền xưa nay đang làm ùn lên oan sai và mâu thuẫn chiến tranh khắp thế gian.
  Bài viết sau tôi dạy về nhân quả nắm quyền.

  KỲ LƯU

 44. Luật Nhân Quả và lợi quyền.
  Trong lời dãi trình cuả tôi không phân biệt nghề loài hay văn nhưng thực tế chỉ cho muôn dân rõ nhửng kẻ tài dùng văn để mưu lợi quyền trên thế gian này rất ít người dử được lương tri. Loài dùng văn mưu lợi khi nước mất nhà tan muôn dân lầm than thì họ ranh ma tìm vào theo tà quyền. Nhửng vị lảnh tụ là nhửng người sinh ra trong nhửng gia đình lương thiện mà khi xả hội oan sai tang tóc thì họ cùng chịu cảnh oan với muôn dân, đa số là hiền tài mới đứng lên lôi kéo quy tụ được muôn dân,chính thù nhà nợ nước lẻ công bằng cuả trời cao bị mất và trời cao chứng tấm lòng cho anh và ban phúc lớn cho anh thì anh mới làm nổi.
  Lủ tà văn thì bạn ơi nay các bạn thấy không lịch sử đi qua rồi tha hồ ngồi tô vẻ kết luận cùng xuyên tạc
  Hiện nay trên thế giới này kẻ cầm quyền tốt xấu không hay nhưng văn tà vạy đi lôi kéo dân vào các cuộc lôi bè kéo phái thì ma qủy được tô vẻ còn tốt hơn lảnh tụ.
  Loài dùng văn với mục đích lợi quyền
  theo phong trào mà dành được sẻ không bao giờ có đức để đứng ra lo về chính trị cầm cán cân công lý cho muôn dân.
  Cái tổ chức đảng cộng sản VN hiện nay đang hô hào sưả đổi hiến pháp chúng nó đâu có biết cái quan trọng là người cầm kỷ cương chứ không phãi là hiến pháp, mà Hồ Chí Minh có sống lại củng càng nhục thêm mà thôi, lối nắm quyền má qủy thì dành cho ma qũy kiếm ăn.
  Người cầm quyền lo công lý cho muôn dân họ được sinh ra trong nhửng gia đình lương thiện và nuôi chí lớn đi truy tỉm chân lý đến có đức như đề thi văn hoá tôi đưa ra ở trên.
  Trong mục vọng cổ xin hõi anh là ai tôi đả dảng dải nhửng sai hạn chế cuả hai bản tuyên ngôn Hoa kỳ Và nhân quyền ờ đây tôi không dải thích nhưng mọi người cần nhớ cho rỏ, nhân quyền hay ma qũy quyền là ở người cầm cương chứ không phãi nơi bãn hiến pháp.
  Còn một bài viết sau nưả mời mọi người đón đọc

  Kỷ Lưu

 45. Bạn đọc thân mến!
  Ngọc Hoàng Thượng Đế trong mục (Ánh sáng tâm linh thiên khai huỳnh đạo)
  Có nói rằng ta là người Việt Nam đã đạt đạo cách đây hơn 40 ngàn năm nay vâng lệnh tạo hoá xuống khai đạo kỳ ba,
  Vậy thì xứ Việt Na này cách đây mười ba năm ta là người thứ hai đạt đạo đang tìm mọi phương pháp để kíu độ chúng sanh trong bối cảnh loài người, lôi kéo nhau vào hũy diệt.
  Tôi nhắc lại câu sấm cuả Trạng Trình.
  Ma vương sát đại quỷ
  Hoàng thiên tru ma Vương
  Nhửng người đứng đầu nhửng nước đạo hồi mà không đũ phúc đức để nắm quyền thánh chỉ thì trời cao đả dùng hoa kỳ tiêu diệt dúp ta rồi nếu không nhửng ví này mà qua ta ta cũng không loại họ ra được.
  Hoàng thiên tru Ma Vương là ta dúp Tổng Thống Mỷ lấy lại quyền lợi chính đáng cho thổ dân cuả ông cha họ xưa kia, vì khi bãn tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ không hề đề cập tới quyền lợi được sống tự gio trên vùng đất cuả tổ tiên ông cha họ giao lại.
  Người Việt Nam ở Mỷ mà làm ngơ đối với nổi đau đó cuả người dân, thì lẻ công bằng các bạn củng đừng nên nói đến quê cha đất tỗ cuả mình.
  Tôi dả dành hơi nhiều bài viết ở trương mục này các bạn hãy cùng nhau mà lo cho thế giới là lo cho đất nước. Mong Long Hoa đại hội Việt Nam hải ngoại có được nhiều hiền tài về dúp nước dúp dân.
  KỲ LƯU

 46. Tôi xin nhắc lại rỏ hơn.
  Trần Dần là một người háo tất cã (danh, sắc lợi quyền) và Thượng Đế đả chiều theo mà ban tất cã cho người, nay ta thay Thượng Đế xuống đòi công, ngươi phãi nhận trách nhiệm cùng muôn dân Việt Nam ở Mỷ độ cho được tổng Thống Mỷ hiện thời (đưa ông ta lên ngôi báu đức vua, trời cao trã lại quyền lực cho dân Me Ri Ca.
  Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng trở về quê cha đất tổ nưả.
  THƠ
  ƠN trời đâu phải chỉ ban không
  Hoa trái muốn ăn phải vun trồng
  Hưởng trước đến ngày lo công trả
  Thì ra mới tỏ luật công bình

  Nên nhớ đây lời cuả thánh minh
  Nhẹ tưạ tơ vương óng ánh vàng
  Nhưng dấu ngàn cân sau mỗi ý
  Đỗi dời sông núi một bài thi.

  N Kỳ Lưu

 47. Buồn cười quá! Cái xứ toàn thứ chết nhát hèn mạt và đê tiện mà xuất anh hùng! Lùng bùng thì có!

 48. Tâm có thiện mới thấy lời thánh triết
  Viết không sai vạn kỷ chớ coi thường.

  Ai muốn phãn đối thì tốt nhất là phãi đọc cho kỷ và dùng lý luận phân dãi hoặc thắc mắc Kỳ Lưu sẳn sàng đối âm, chứ xuất văn không lý luận mà đả kết luận thì là kẻ man dại hồ đồ. Xứ chết nhát hèn mạt đê tiện quê tôi mới có bài thơ.
  THƠ
  Tôi làm thơ tặng đất xứ ngèo
  Nơi ấy đả sinh ra người bố
  Chỉ biết lo mà không hề biết khổ
  Vất vả lao lung cống hiến với đời
  Cúi mình nhặt nhửng hạt thóc rơi
  Công hợp tác thời ba lượng thóc
  Trong ngèo đói nuôi con lớn dậy
  Đau cãnh vô tâm lặng lẻ quên sinh
  Kiếp trần tục nặng nghiả tình
  Dưả trận tuyến nghe tin đau xé
  Một đưá em con ra đời không nuôi nổi
  Mẹ hết bồng ba tuổi một đời thơ
  Đồng quê sương phủ mây mờ
  Hì hục đắp múc trăng đổ nước
  Tôi lăn lóc theo chân mà mơ ước
  Bố ơi quê ta quá đói ngèo
  Dồn nổi đau cuả cả xóm làng
  Bố nói nhỏ đất cằn rồi con ạ
  Người ta bỏ quê đi nhiều quá
  Bố con mình ở lại sống cùng nhau
  Đất Cẩm Bình chịu lắm thương đau
  Từng đồn luỷ đêm đêm đèn sách
  Che ánh sáng cho con ngồi học
  Chị đọc bài bom dội át lời thơ
  Ầu ơ mậu tử tình tâm
  Bố ru lớn cho đời từng dọt máu
  Bước phong trần mười năm con chịu tội.
  Hiếu nghiả tình để mất một mình tôi
  Người ơi tóc trắng cuối đời
  Con còn Lưu lạc tả tơi phong trần
  Thân già đành phải nuôi thân
  Con xin quỳ lạy nghiả nhân ở đời.

  Thàng 7 nâm 2000 Ng Kỳ Lưu
  Tôi trã lời với luole, tôi muốn hõi ông ? Ông là gì quê ông ở đâu dám xuất ngôn
  khinh mạt quê tôi, thì tôi thử hỏi, Ông cha cuả các ông bao đời nay đả tiệt mất người đàn ông như bố tối đả mấy đời rồi ông có biết hay không. Hạng con cháu mà xuất văn là mạt sát thì lương tâm không còn được bao nhiêu chắc chắn đời ông cha cuả ngươi trước
  cũng mưu lợi bất chính hoặc chạy theo ngoại quấc mà thôi. KỲ LƯU

 49. Nguyễn Kỳ Lưu.
  Bạn Đọc cùng muôn dân thân mên!
  MẸ Diêu Trì có dạy trong Ngọc Kinh Thư mà rằng.
  Đạo kíu đời điểm tô sông núi
  Đời kíu đạo là chỗ ngược dòng.
  Sự thật hiện nay tất cã muôn giáo phái mà bám vào đời cứ chạy theo lạc đạo, cứ bám theo liên hợp quấc đễ viện lý gio nhân quyền là tự tạo ra cớ cho vô đạo tồn tại là đám đạo tặc là lũ mắt mù.
  Xưa nay ta đang cố dùng đạo đễ kíu đời muôn hiền chí sĩ Việt Nam có biết hay không.
  Đời không đạo khó tường câu chân lý
  Đạo không đời chí sỉ hãy về đâu.

  Nay ta lên lại đối sách đạo kíu đời từng đường đi nước bước cho muôn hiền sĩ thấu tõ, đễ cùng ta kíu nước dúp dân, điễm tô sông núi. Ai có công trọng thưởng trời không phụ công cuả ai đừng chạy theo lũ thất phu hồ đồ đả không làm gì nên mà còn rước thêm hậu hoạ cho mước cho dân.
  Hãy đọc tiếp bài sau. KỲ LƯU

 50. Để thực sự đạo kíu đời trước tiên tôi nói đến đạo học xưa nay dưã trần gian. Trong học thuyết Mác có nói đến thời cộng sãn nguyên thũy, sự thật đó là thời ban sơ con người lương tâm đũ đầy, chưa bí mất gốc chưa cần đạo. Qua thời gian loài người vì tham lam mà mất gốc mất dần nhân tính cạn dần lương tri. Tỗ tiên loài người lúc ban sơ tính thiện nhưng vì như một cặp Ađam và Eva nhưng vì ăn trái cấm tức là hưởng lộc bất chính mà suy thoái đạo trong tâm trở thành phàm ác. Lưới trời lồng lộng là ỡ chổ hậu thế cuả nhửng loài ăn trái cấm sau này thành loài gian ác ma quỷ đua nhau cạnh tranh sát hại loài người vì tham lam sinh sôi nãy nở. Tồ tiên họ phạm tội lần theo hậu con cháu chạy theo ma quỷ .
  Tất cã các giáo phái được sinh ra gio ý Chuá trời, sai khiến một số Dáo chũ xuống trầnc, thứ nhất là thiết lập các giáo phái để dúp loài người tự lấy lại lương tâm bị mất , và sắp xếp điạ vị tổ chức xả hội theo luật nhân quã, (lẻ công bằng muôn đời vạn kiếp dưả trần gian,) thiết lập chính quyền theo đức trị.
  Bỡi vậy cho nên muôn dân phải nhớ cho rỏ rằng mang danh đạo là để trở thành người hiền tự tìm về lúc ban sơ lâm trần là phải tu học, là tự nhân mình không tốt muốn thành người tốt và có trời soi xét , chứ không phải đi khoác áo đạo để mang danh là tốt như xưa nay ma qủy từng lầm. Tổ chức ma quỷ trên thế gian xưa nay tự nhận là tốt hơn các giáo chủ đi đánh giá tốt xấu về các giáo phái là đánh giá ngược là sai vì chúng nó không đũ chân lý là tăm tối là hồ đồ là ngộ nhận, nhưng vì muôn dân tăm tối mà nghe theo.
  Hoạ trời cao dáng xuống đả hai ngàn năm loài người từ có linh hồn đả bị tà quyền xúi dục cho mất hồn, đả tàn sát nhau từ thô sơ đến hiện đại nhưng vì ý trời trong hai ngàn năm qua là để truyền dạy Khoa Học tự nhiên cho loài người.
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ trực tiếp xuống khai dạo kỳ ba gọi là Đại Đạo Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ và lệnh cho ta dúp trần bi thiết lập tật tự theo phép đức trị khắp thế gian này.
  Nói chung trong luật Siêu Nhiên cuả tạo hoá ban xuống là tạo một thế gian người ma lẩn lộn, từ người hiền dàu có vì tham gian lao dần xuống loài ác nhân thất đức vì bán lương tâm ăn dần mà không hay biết, ngược lại nhửng người hiền vì lủ ác nhân kia hảm hại thì họ tối về vật chất lại được mật khẫu tâm truyền mà tăng chân lý gom lẻ phải mà tích đức nhân. Khi muôn dân oán than, trăm họ bị lủ ác đức hảm hại như hôm nay trên toàn thế giới hay đất nước chịu hoạ ngoại xâm thì kíu nước dúp dân là nhửng đại đức nhân chứ không thể nhửng giáo sư tiến sỉ về xả hội học trên toàn thế giới hôm nay, nhửng tổng thống, các nguyên thủ quấc gia hiện nay theo lý luận hà dua lên nắm quyền, hay tầng lớp tư sản đều không thể đứng ra lo cho muôn dân trăm họ trong cảnh lầm than mà thậm chí họ lại nối giáo cho ma quỷ hoặc đứng đầu ma quỷ tạo ra đau đớn cho muôn dân.
  Trong phép đức trị cho muôn dân trăm họ thái bình được sắp xếp từ đại đức nhân có công hưởng phúc lảnh tụ trở thành đức vua, và lần xuống hiền đức xử công cầm cán cân công lý cho dân ấy là lẻ công bằng mà trời cao tạo ra dưả trần gian và ta tìm ra, nay ta đang tưạ vào cơ trời lái thế gian đúng theo thiên ý.
  Còn nưã
  KỲ LƯU

 51. Bạn đọc thân mến!
  Sự thật Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay, với nền giáo dục tự hào về lịch sử tự cao tự đại đả làm cho muôn dân suy thoái đạo đức trầm trọng và là cái cớ cho nhiều phe đối lập căm ghét đây là cái sân si lớn nhất cuã Nhà quyền lực Việt Nam.
  Ỡ đời kẻ nào nhiều sân si bao nhiêu thì nhiều tự cao bấy nhiêu lại dễ đánh lưà dân tăm tối đễ ăn trái cấm càng cạn dần lương tri càng mê muội càng thích phĩn nịnh càng độc đoán càng nham hiễm. Tôi viết vậy để mong muôn dân nhìn rỏ sự thật nước nhà mà biết lánh xa.nhửng cá nhân hay tổ chức đang độc đóan hồ đồ.
  Một chuá trời mà sa tăng muôn đảng
  Một phật vương để có vạn minh vương.
  Nay ta lên vẻ lối đưa đường
  Người Nam Việt mười phương y hành nhé.
  Thứ nhất hỡi muôn hiền tài VN tự mình nghiên cứu tất cã lý luận cuã tôi dựa vào đó mà viết lại lịch sử cho thế giới loài người. Phán xét lịch sử phãi phân rỏ chánh tà phải cho muôn dân biết đúng sai trong quá khứ và tỏ rỏ ý trời cao.
  Lý luận cuã tôi đả hoá dãi hai mâu thuẩn lớn tồn tại trên thế gian hàng ngàn năm nay đó là mâu thuẩn dưả duy tâm và duy vật, củng như mâu thuẩn về quan điểm chính trị trên thế giới xưa nay. Mâu thuẩn được hoá dãi là dập tắt sự sống cuả muôn sa tăng bè đảng mới dập tắt hi vọng cuả nhửng tổ chức ma quỷ viện cơ nêu lý gio mà xuất binh đi đè nước yếu.
  Con đường đi duy nhất cho thế giới hoà bình hiện nay đó là theo lý luận cuả tôi dúp tổng thống Ô Ba Ma lên ngôi báu đức Vua ở Mỷ.
  Hãy dưa phép đức trị lên mạng toàn cầu để dúp hàng trăm vị lảnh tụ lên ngôi báu đức vua trên toàn thế giới.
  Nhửng nước chưa có đức vua tất cã phải chịu cãnh quần dương tranh hùng, tự gây hoạ mà dao tranh để dành quyền cầm cương một nước. Lũ ma quỹ khi đó hết tìm cớ lôi kéo nhân dân nước
  mình đi dao tranh với nước khác, lập tức quay về đấu đá chém diết nhau trong mổi quấc gia khi đó mới rỏ bộ mặt thật cuả nhân quyền xưa nay đang đi lưà dương dan.
  Sẻ không còn hội đồng tổ chức hội họp đi sai khiến tướng quân trên thế giới nưả, chiến tranh xoay chiều hướng là tránh hoạ cho nhân dân Việt Nam.
  Non nước ngàn năm lại thái bình
  Công bằng lẻ phải sáng phân minh
  Nhà nhà tíc phúc làng nước ấm
  Con cháu ngoan hiền mát tổ tông.
  NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2013
  KỲ LƯU

 52. thằng cộng sản gộc nằm vùng đó bà con phá hoại đổng bào

 53. Ông Kỳ lưu viết nhiều quá sao không mở blog riêng mà viết xem có ai đọc và được lỳ luận của ông tuyết phục không chứ đừng vào blog của người khác xả rác.

 54. Tình hình là mới viết bài về Sấm Trạng Trình ở trang này, anh em nào rảnh đọc qua cho biết thêm, sẵn bình luận luôn. Ok?
  http://samtrangtrinh.wapsite.me
  Nếu có người O.K thì viết tiếp, không thì bye! Ha ha

 55. Lan man…hoang tưởng…hóa tâm thần
  Tự đắc…nghêu ngao…chép tưởng rồng

 56. Bạn đọc thân mến.
  Tôi tự biết tôi là ai cần phãi làm gì mà cố gắng dãi trình cho hết.
  Nếu tất cã Các Bloong sinh ra trên mạng và mọi người biết dùng văn đễ đưa lại hoà bình thân ái với nhau dưã mình với mọi người, dưã mọi người với nhau ỡ đời thì tôi không bước ra đối đáp cũng được.
  Các bạn phãi hiểu rằng.
  Trầm gian tốt xấu không phân, chánh tà lẩn lộn không ai thấy đó là gio muôn người như một đang bị tăm tối là vô minh bao phủ.
  Nếu gặp lẽ phải mà xung khắc ấy tại vì con người đã bị sân si, xưa nay đang kiếm ăn ở đời bằng thủ đoạn dối lưà vì mình mà không nghi cho người bên cạnh.
  Nhửng kẻ sân si chĩ chờ người ngoài nhận chúng ta là tốt, chỉ ai là xấu thì thú cầm kẽ sân si nổi lên kễ cã văn và hành động.
  Tôi lên tất cã các Bloong xã rắc là vì các Bloong là nhửng ngọn lưã dao tranh mà nó cháy không kiểm soát, nó lôi kéo muôn dân đấu tranh nhưng không biết đánh vào ma quỹ mà vì vô minh nên theo ma quỷ phá hoại dân lành.
  Tài theo lối sống vô minh
  Đứt tình nhân nghiã đoạn tình nước non.
  Tôi vẩn thấy được trần gian hôm nay mười người thì còn lại khoảng một hay hai người tiếp xúc với lý luận cuã tôi tự ngộ nhân ra chân lý còn 80 phần trăm là sân si là xung khắc.
  Sắp có đao binh muôn bè phái tương tranh, chũ nghiã hàm hồ, tôn giáo với nhau trên toàn thế giới , nên tôi lên các bloong khắp nơi đễ ai nhận thức được thì cứ theo lẽ phãi mà đi.
  Ai thấu hiểu được lẻ phãi thì tự biết dữ mình mà đám sân si thì chết đâu có oan.
  Ta kíu nhân độ thế là lấy ma hại ma và dúp hiền tài nhận ra chân lý mà y hành thiêm ý theo ý trời caoa
  kỳ Lưu

 57. Mong sao non nước vững yên
  Lẽ công bình có người hiền bước ra
  Còm như đãng phái tà ma
  Đua dành ganh lợi tơi bời thế gian.
  Mấy bạn nhận xét hàm hồ cùng muôn dân thân mên.
  Đáng lẽ người Việt năm châu vận dụng lý luận cuã tôi mà chẻ đầu muôn lãnh tụ trên toàn thế giới nhét phép đức trị vào cho người ta kể cã tổng thông Ô Ba Ma.
  Sự thật tổng thống và các nguyên thũ quấc gia trên toàn thế giới không ai mà không mơ trở thành đức vua nắm quyền thánh chĩ một nước nhưng không có đâu. Chĩ tất cả nhửng lảnh tụ như Hồ Chí Minh mà còn sống, cộng với mỗt Ô Ba Ma mà thôi còn muôn nước khác dân đả phạm tội hà dua thì phải tự dao tranh nội bộ mới tìm ra đức vua người nắm kỷ cương cho một nước.
  Hãy sáng lên một tý đi đừng sân si nưả mà hiểu rằng.
  Từ lý luận cuả ta mà dành dật quân tà đạo kéo sang đội quân chính nghiả. Sức mạnh cuả chân lý là lẻ phải tạo lập quân binh lấy từ các đức vua xây dựng lên đội quân chính nghiã.
  Phãi dạy phép đức trị an dân cho muôn lảnh tụ, nếu H CMINH còn sống thì tôi dạy phép đức trí củng phải cúi đầu nghe theo, chỉ có lủ tham gian sân si thì cứ hô hào lôi kéo muôn dân đi ngược lại mà thôi.
  Tôi không phãi lên khoe tôi mà tôi dùng lý luận dải bày chân lý dúp muôn hiền tài Việt Nam biết lối lập công dúp nước kíu dân.
  Đão kíu đời điểm tô sông núi thì không muốn. Mà chại theo ma quỷ nhân quyền lý luận chạy theo. Đời kíu đạo là chổ ngược dòng.
  Tự gio sổ luà là lôi kéo muôn dân lao vào tàn sát lẩn nhau biết hay không, toàn nhửng đám bất nhân xuất văn trên công luấn.
  Kỳ Lưu

 58. Ông Kỳ Lưu này biết ôm xác thối Hồ Chí Minh nữa.
  Cho tôi xin ông,

 59. Lam khanh ?
  Đáng lẽ tôi không lên diển đàn này nưã nhưng tôi thấy cái ngu cuã Lamkhanh nằm chung trong cái ngu cuã muôn kẽ hồ đồ chống phá đảng cộng sản Viễt Nam nên tôi bươi ngu cho các người cùng biết để mà thấy khả năng cuã lũ thưà thãi vì tăm tối thì đừng nên mưu cầu việc lớn.
  Trước tiên tôi dùng khã năng cuã mình nhìn nhận về H C M mà không ngã về phe nào cã, không vì thiên vị phiá này mà chống lại phiá kia.
  H C M là một người có đức rất cao, một hiền tài dang hồ hành đạo truy tìm chân lý đi đúng đường tu hành, mới có khả năng lỉnh hội được chân lý mà tích đức nhân, tức H CM đã trực tiếp nhận được mật khẫu tâm truyền từ Ngọc Hoàng ban xuống (Ngọc Chân Kinh) từ Ngọc Hoàng rót xuống cho H C M hơi nhiều).
  Làm sao ta dám khẵng định điều đó, tất nhiên ta không phãi như muôn dân, thông qua nền giáo dục cuã đảng cộng sản ngợi khen mà ta đi nói theo, vì ta hiểu đức là gì và biết được làm sao đễ trở thành người có đức dưả trần dan. Xét H C M xuắt khẫu thành thơ, trong thơ lẻ phãi tuôn trào, xét văn H C M nhất là bãn tuyên ngôn có lý luận chí phãi đũ đễ phãn đối ngoại quấc đưa bãn tuyên ngôn nhân quyền áp đặt vào Việt Nam các người có đui cũng thấy mờ mờ.
  Tấm lòng H C M hiện rõ nơi bản Tuyên ngôn là vì độc lập dân tộc, mà đỉnh cao cuả bãn tuyên ngôn là chân lý là ý trời là tất cã các nước sinh ra đều có quyền được bình đảng độc lập và tựdo.
  Đại đức nhân H C M vì có đức mới có lý luận phãi bởi vậy mà trong đối nhân xử thế họ có văn để cho mọi người tâm phục mà nghe theo, không có đức thì văn hồ đồ lẻ phải không có không làm cho mọi người kính phục mà nghe theo không thể làm lãnh tụ được.
  Người có đức mới là người có khã năng đứng ra hoá dãi mâu thẩn cầm cán cân công lý cho muôn dân là người đãm bão được cho muôn dân khi dân kêu cầu công lý,họăc khi muôn dăn không được hửng công lý áp bức bất công thì người có đức mới dúp muôn dân tự đứng lên đễ đòi công lý cho muôn dân họ mới thành lảnh tụ.
  Bài viết sau tôi chỉ rõ mặt hạn chế hay tăm tối cuả H C M dẩn đến sự tai quái cho đất nước V N hôm nay và qua đó tôi chỉ cái ngu cho VN nước ngoài thấu rỏ.
  Các tỗ chức chống lại lại đảng cộng sản nên căng mắt ra mà đọc bài viết sau để biết rỏ cái ngu cuả các người mà không làm nên cơm cháo gì cã mà biết
  kỳ Lưu

 60. Hồ Chí Minh (thầy tu dỡ dang)
  Phụ từ tữ hiếu. Bố H C M một nhà nho chân chính đau lòng vì cãnh nước mất nhà tan không làm gì được thì nổi đau đó mới deo vào tôm hồn H C M.
  Chí lớn trùm dương thế
  Lòng tưạ ánh trăng huyền
  Thân chìm trong bễ ãi
  Luyện đức ngạt dưả trần.
  Hồ C M hội tụ đũ trong bốn câu thơ trên cuả tôi mà ly hương đi tìm đường kíu nước hay một mình ra đi truy tìm chân lý không khác gì nhau.
  Vấy thì chân lý mà Hồ Chí Minh tìm ra là ở đâu? Đó là năm tháng buôn ba nơi xứ người là một mình âm thầm đau vì ước nguyện là nhửng lúc tâm can bị dày xéo bỡi vì luật siêu nhiên, hể tối vè vật chất thì sáng về lương tâm, lúc tâm hồn người quân tử đau là lúc (ngọc chân kinh trời cao rót xuống).lòng người quân tử đau vì nổi đau chung cho tất cã mọi người, có nghiả là tâm hồn đó toàn lương tâm chứ không phãi như lòng phàm dan, tham danh lợi mà đau lòng nhưng văn thì cứ vì nước vì dân.
  Hồ Chi Minh có khả năng gom chân lý mà tích đức nhân nhiều hơn là lúc chịu cảnh gông tù, bởi người quân tử hể chịu nghịch cảnh thì tâm hồn mới sáng lên.
  Còn Lý luận Mác Lê Nin là sao? Có phãi là chân lý hay không. Ở mục vọng cỗ xin hỏi anh là ai? Tôi đả đọc ý trời dải thích rất rõ tác dụng cuả lý luận Mác đối với xả hội rồi phàm trần căng mắt ra mà đọc đi để hiểu ý trời trong lý luận Mác.
  Đối với Hồ Chí Minh, không nhửng đồng thời nhận được mật khẩu tâm truyền từ Ngọc Hoàng ban xuông mà trời cao còn tặng cho ông ta một cái bảo bối đó là Lý luận Mác.
  Nhửng gì ta viết lên đây chỉ có trời cho và ta thấy mà H C M củng vì tăm tối vô minh mà không hề hay biết còn trần phàm muôn dân thì hãy cúi đầu nghe mai này dạy lại cho cháu con đi truy tìm chân lý và hảy câm cái miệng hồ đồ vội đi đámh giá phán xét về người kháb đi.
  Thấy gì không hởi đám sân si.
  Bài viết sau tôi nói về tăm tối cuả Hồ Chí Minh.
  Kỳ Lưu

 61. Sự Tăm tối Vô Minh cuả Hồ Chí Minh và hậu quã.
  Cơ trời trời thì thiên biến vạn hoá mà bí pháp thì tiềm tàng huyền diệu, nhưng ai thực sự đau với nỗi đau cho mọi người và có ngọc chân kinh nhận thấu cơ trời tự có phương pháp mà tưạ vào cơ trời lo nghiệp lớn.
  Hồ Chí Minh cũng như muôn lảnh tụ khắp thế gian này và đã thuận theo cơ trời mà dải quyết nổi mơ ước cuả lòng mình đó là tổ chức được muôn dân đòi được quyền độc lập cho dân tộc V Nam.
  Người có đức đả dành được thiên hạ trong tay, nhưng dành được thiên hạ đã khó mà dử cho đất nước thái bình hưng thị muôn dân an lạc lại càng khó hơn.
  Hạn chế cuả Hồ Chí Minh củng như muôn lảnh tụ trên thế gian này đó là chưa bước đến đỉng cao cuả tu hành, tức là (tự hiểu lòng mình).
  Tu hành mà chưa tự hiểu lòng mình thì chưa thực sự đả nên người, vậy thì anh chưa thễ hiểu được lòng người trong thiên hạ ấy là chưa tự hiểu đời.
  Anh không hiểu đời thì khi bắt tay vào nghiên kíu các lý luận ai đó viết ra dẩu có tài mấy thì anh củng chỉ am hiểu được học thuyết viết gì nội dung ra làm sao, chứ anh không có khã năng để phán xét cái đúng cái sai cho từng học thuyết.
  Tôi nói ngay lý luận Mác còi trần tà chánh khó phân, tốt xấu lẫn lộn không ai nhận ra vì tăm tối vô minh, nhưng Mác đem chia ra hai loại tốt xấu đó là tư sản quá hồ đồ nhưng xưa nay có học thuyết nào phán xét co quang minh để muôn dăn nhận ra đâu.
  Hồ Chí Minh củng như Mác có biết được đại đức nhân mới trờ thành thánh triết đâu?bỡi vì nhửng vị đó xét văn thơ chỉ tìm làm sao phù hợp với lòng mình, chưa rạch ròi được câu văn thơ nào là triết lý và câu nào là chưa phãi triết lý.
  Nhửng tăm tối vì vô minh tôi nói ở trên làm cho H C M chưa có khả năng phê thơ văn đễ qua văn thơ mà tìm người có đức dúp dân. Hồ C M không thể biết được đức là gì thi không biết được khả năng cuả người hiền đức trong nhiệm vụ xử công bảo vệ công lý cho dân dẩu rằng ông ta đã cùng muôn dân đấu tranh khi muôn dân oan ức.
  Hồ Chí Minh không biết dùng nhân đức là không biét tồ chức trính trĩ theo đức trị.
  Tất cả nhửng hạn chế cuả HC M và Mác Lê Nin rút cuộc tạo lập nên một xả hội hà dua là chân lý.
  Chủng nghiã duy vật một học thuyết vô hồn, cộng thêm Lý Luận Mác gắn vào Việt Nam đến hôm nay làm cho toàn xả hội Việt Nam xuống cấp về đạo đức trầm trọng.
  Mặt bằng đạo đức xã hội việt nam người thành cầm thú quá nhiều. Cảnh đâm thuê chém mướn tù tội đầy rẫy bởi nền dáo dục vô đạo tạo ra, không đao binh mà mạng người như cỏ rác.
  Hồ Chí Minh đã dúp nhân dân Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân V N thoát khõi ách nô lệ ngoại xâm, nhưng lại đễ quyền lực rơi vào tay loài tiểu nhân tài cao trong nước, đây là gio tăm tối vô minh chạy theo lý Luận Mác.
  Đến đây tôi muốn hõi các vị V N ngoại quấc nhửng sai lầm trên cuã H C M các người có nhận ra không chưa phãi mặt, tôi chỉ rỏ sai lầm các vị đòi lật đổ đảng Cộng Sản rồi có tự sưả chưả sai lầm dúp muôn dân đở trở thành cầm thú hay không? Chưa phải mặt.
  Các người hô hào muôn dân đoàn kết đấu tranh nhưng đoàn kết bên ai khi lảnh tụ không có. Loài tiểu nhân đoàn kết với dân để chưa dành được quyền thì lo dành dật nhau diết nhau trước vì lợi quyền chứ cho dân vì nước cái chi.
  Hiện nay đảng cộng sãn khôn ma đang bám vào tấm áo cà sa H C M thần thánh hoá H C M lên, để nấp bóng H C M mà dử lợi quyền, cái gì củng Bác đả lưạ chọn mà đi theo.
  Hồ Chí Minh một đại đức nhân , một lảnh tụ không ai chối cãi được vậy lủ sân si V N ngoại quấc thì cho là cáo Hồ là tội đồ. Nhân dân Việt Nam hảy theo đám việt nam ngoại quấc để hiền đức thì cho là quỷ ma mà loài ma quỷ thì dựng lên đầu muôn dân bắt dân gọi là lảnh tụ hởi một lủ sân si đi ôm đít ngoại quấc liệu làm nên nỗi gì không. Đúng là huà nhau khuấy dân hại nước.
  Cuối cùng ta nói đến chuyện xử công.
  Nếu không có lý luận cuả ta thì một Hồ Chí Minh thôi mà nhửng con ma trong đảng cộng sản sẻ biết xúi dục muôn dân đi theo mình mà bảo vệ danh dự cho H C M là bảo vệ lợi quyền cho họ, và lủ ôm đít ngoại quấc theo thế giới tự do bêu xấu H C M mà lại đòi lôi kéo muôn dân hởi lủ ngu.
  Ta đứng ra dảng dãi hai mấy bài viết này là ta xử công cho muôn dân thấy sai đúng rỏ ràng để dúp muôn dân nhận ra sự thật, ta xoá sự ngộ nhận hồ đồ cuả lủ tiểu nhân khi nói về H C M. Không cho hai phiá dùng H C M vào cuộc tranh dành lợi quyèn nưả.
  Ai đúng ai sai đả rỏ kẻ nào dám lên đánh giá Hàm Hồ về H C M. nếu dám nêu danh tánh ra thì rồi đây ta cắt lưỡi không kể ở Mỷ Hay ở đău.
  Nếu có bản lỉnh thì lên công luận tự xưng danh nhu ta đừng theo lối tà ma nấp danh dấu họ.
  Mà láo xược với Hồ Chí Minh chứ với ta thì rồi đây nguy nan cho cã dòng họ đó các con ạ.
  Nguyển Kỳ Lưu Cẩm Bình Cẫm Xuyên Hà Tỉnh.

 62. HCM đồng hương với ông và ông bưng bô để nói mình hay hé!!!
  Ông khen HCM mà không có chứng cứ, hơn nữa cái bản tuyên ngôn ông vịn và khen đó, nó lấy ý từ hiến pháp Mỹ và thực chất cái bản tuyên ngôn ông khen có được thực hiện đúng đăn không?
  Văn ông là thứ văn rau muống nó dài và không có ý nghĩa logic và ông tranh luận thì trước hết là lịch sự đứng tấn công cá nhân vì như vậy chứng minh là ông đuối lý và không thuyết phục. Đừng làm chuyện kỳ cục nữa Kỳ Lưu ơi.
  Muốn làm thánh thì tập viết văn đúng cái đã, nhiêu đó không làm được còn nói nhảm gì? người mà bịnh tật của mình còn khốn thì gỡ khó cho ai?

 63. CHÀO ÔNG NGUYỄN KỲ LƯU!
  Tôi theo giõi bài của ông vài tháng rồi, ông tự xưng là DI LẶC và tự xưng là THÁNH NHÂN hay THIÊN TỬ gì đó trong sấm TRẠNG TRÌNH phải không?
  – Ông nói về Chúa Giê-su nhưng không thấy ông xác định Chúa GIÊ -SU LÀ AI?
  TÔI CHƯA DÁM VỘI VÀNG ĐÁNH GIÁ ÔNG LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO, TRÌNH ĐỘ HIỂU BIẾT VỀ GIÁO LÝ CÁC TÔN GIÁO RA SAO! NÊN TÔI MUỐN HỎI ÔNG VỀ CHÚA GIÊ-SU?
  1) CHÚA GIÊ-SU LÀ AI, LÀ NGƯỜI THƯỜNG HAY LÀ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI NGÔI HAI TẠO RA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ HAY CHÚA GIÊ SU VÀ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ LÀ MỘT VỊ?
  – CÓ BIẾT VÌ SAO TÔI HỎI KHÔNG?
  + BỞI VÌ TỰ NHẬN MÌNH LÀ NGƯỜI NÀY NGƯỜI NỌ HAY THẦN NÀY THÁNH KIA VV THÌ ÍT NHẤT NGƯỜI ĐÓ PHẢI HIỂU ĐÚNG ĐƯỢC VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẤNG SÁNG LẬP RA ĐẠO THEO QUAN ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO ĐÓ LÀ GÌ PHẢI KHÔNG?
  – NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG THEO SÁT HẠCH CỦA CÂU HỎI THÌ SAU ĐÓ MỚI NÊN NÓI VỀ CÁC VIỆC TIẾP THEO?
  + TÔI ĐANG CHỜ CÂU TRẢ LỜI CỦA ÔNG?
  – THÂN CHÀO ÔNG!

  • Lâu lắm quên diển đàn này nay mới trở lại.
   Tôi chĩ nói Đức Dê Su là người theo ý Chuá trời đi thu công lý dưả trần gian về để Khoa học theo quỷ ma truyền tãi.
   Nếu ai hiểu thật kỹ lương tâm thì hiểu điển linh quang, và Dê Su củng như Đức Thích K như Lão Tử , như Không Tử là nhưng người mang Điễm Linh Quang lớn ( lương tâm ) là (nhân) ngoài ra ông ta chui trong nách hay qua miệng hay háng mà ra ta không quan trọng mà điều quan trọng là môn đệ cuả giáo phái nào mà tự đề cao sư tổ mình lên hơn sư tổ cuả giáo phái kia ấy là đạo tặc cuả giáo phái đó. Nguyên nhân cuả các giáo phái bị mù rồi nhờ liên hợp quấc vô đạo phán xét mà mình tự hảnh diện là như vậy đấy. Ta chỉ xét văn đôi câu cuả sư tổ các ngươi mà ta nhận ra tâm hồn chứ sức hơi đâu mà đi học kinh sách cho muôn dân.
   Kỳ Lưu

 64. CHÀO ÔNG NGUYỄN KỲ LƯU!
  TRONG THƠ TRÊN ÔNG CÓ VIẾT:
  “Có ông bàn cổ di dân răn đời”
  – TÔI XIN HỎI NHÉ!
  + ÔNG BÀN CỔ LÀ AI VẬY ÔNG CÓ THỂ TRẢ LỜI ĐƯỢC KHÔNG?
  – TÔI ĐỌC TRONG SẤM GIẢNG THI VĂN CỦA ĐỨC HUỲNH PHÚ SỔ CŨNG NÓI ĐẾN NGƯỜI ” BÀN CỔ” HAY ” THƯỢNG CỔ” HOẶC ” CỔ TÍCH”
  – VẬY ÔNG CÓ THỂ GIẢI NGĨA MẤY CHỮ NÀY ĐƯỢC KHÔNG?

  + TÔI ĐANG CHỜ CÂU TRẢ LỜI CỦA ÔNG?
  – THÂN CHÀO ÔNG!

  • Ông Huỳnh phú ví ta như ông gì gì cỗ xưa xưa ta biết làm gì.
   Ta đang theo trách nhiệm cuả mình mà trời cao giao phó, mai này lấy công việc cuả ta ra mà tìm cổ xưa sự tích ra ưm xem có dống nhau không chứ ta chỉ theo thiên ý mà lo chung cho thế gian rôi.

 65. Kỳ Lưu là thằng tàu khựa quý vị ơi, cứ nhìn văn của nó thì rõ, nó viết sai tiếng việt không giống người Việt viết sai.
  Hỡi thằng tàu kia mày đừng tưởng nước Việt không còn ai mà mày muốn ảo tưởng thế nào cũng được nhé, Mao của mày cũng chỉ là đồ rác rưởi thôi con ạ.

 66. Câu 476 :” Ta Hồ Vô Phụ Vô Quân ”
  Qúa rõ nghĩa đen !

 67. thang tao lao lam mat het tg ian de doc tuong cai gi ? do ba lap

 68. noi mot hoi thi NO cung LOI DUOI CON CAO NO RA? Hay tim doc” DIA NGUC DU KY” KHONG CO THOAT KHOI DUOC LUOI TROI DAU ? CANG KET NHAN SE GAP DUOC QUA DO!

 69. Tôi có rất có nhiều CÂU HỎI VỀ GIÁO LÝ CÁC TÔN GIÁO CŨNG NHƯ NHỮNG CÂU LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LỜI TIÊN TRI CỦA NHIỀU TÔN GIÁO để “SÁT HẠCH” ÔNG NGUYỄN KỲ LƯU NHƯNG CÓ LẼ ÔNG NÀY SỢ NHỮNG NGƯỜI CÓ NHIỀU PHÉP HỎI ĐỂ THỬ?

 70. Và Đức Phật Thầy Tây An cũng không quên tiên đoán cái ngày xảy ra bi thảm, sự cáo chung ra đi của một chủ nghĩa cộng sản thối nát đó trong câu sấm sau:

  – Sao sẽ rơi khắp trần hồng, Miền Nam thỏa dịp gánh gồng chôn sao, không còn chỗ để đào mồ mả. Không còn nơi để bạ xác sao, đưa nhau khuân xuống bến tàu, đem ra cửa biển đổ ào là xong, mùa chấm dứt cái ngông cuồng bạo, tội ai làm, ai chịu nhiều năm. Khỏi cần thất ngục giam cầm, khỏi cần dao bén mà bầm mỏi tay, lời nhắn nhủ mấy ai hiểu biết, đừng thương thân, đừng tiếc công chờ.

 71. rõ biết thiên cơ chẳng dám bàn,nhơn vật hao mòn theo năm tháng ,thần tiên biết được cũng buồn thai…

 72. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là 1 vị BỒ Tát hạ phàm,sau này ngày còn hà phạm 1 lần nữa,lúc đó Đức Di Lạc sẽ làm vua và có 2 vị Bồ tát .1 người làm tả thừa tướng ,1 người làm hữu thừa tướng,trong đó có ngày NBK

 73. Chỉ biết nói bậy

 74. trong khi chủ topic lấy bài sấm của cụ Trạng Trình ra đây bàn luận để bình giải.
  vậy tôi xin được hỏi điều tối kị của các Cụ khi xưa để lại về việc luận sấm, bình giải là gì không ạ.
  tiếp đến vì sao các Cụ lại bình Sâm để làm gì không.
  Việc bình sấm của các Cụ khi xưa nhằm mục đích gì.
  để con cháu thấy mà tránh, thấy mà chuẩn bị hay để các vị lấy ra tung hứng nịnh nọt kẻ “lọc dòng”.
  về một điều cơ bản của các Cụ là: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông.
  luận sấm bình giải để lấy ấy mà tực lực cánh sinh chứ không cõng rắn cắn gà nhà.
  các Cụ để sấm lại là để giúp con cháu đánh kẻ ngoài. Vì sao…?
  đơn giản một câu dù trên hay giưới là con cháu trong nhà thì không sợ dày séo lên mồ mả ông bà Tiên Tổ. Xong nếu là kẻ ngoài vào gọi là ngoại phương kẻ lạc dòng bọn chúng tất dày xéo mồ mả. Một điều lo xa tối kị nhất mà các cụ luôn cân nhắc. Dù muốn hay không, dù nghèo hay khổ, dù đói hay khát các Cụ luôn muốn cho Tiên Tổ mồ yên mả đẹp việc mà đưa kẻ ngoại ang vào là không bao giờ. Đừng có lấy Sấm của Cụ ra mà làm trò đùa, tung hô nịnh bợ kẻ ngoại bang.
  tôi ngu về tử vi lý số, ngu về bình giải nên chỉ nói được vậy.

 75. Chào NGƯỜI CAO TUỔi
  Bác nói rất là có Nhân Đức và tình người, tình Quê hương, dân Tộc…
  Ước chi Việt Nam có được nhiều người như Bác thì không bị khổ như hiện nay!

 76. thưa ông nguyễn kỳ lưu . tôi đoán ông là người của đạo long hoa gì gì đó ở nghệ an -hà tĩnh nếu đúng như thế ông vào youtube gõ – gọi hồn cô đồng sinh- trong đó ông sẽ gặp những người cõi âm nói về hcm mong ông toại nguyện

 77. thoi nay danh nhau bang mieng ko ah may cha …… lam gi co chien tranh thu 3 tan diet la tan diet nhung nguoi bat nhan bat nghia bat hieu lam sai luat thi bi … hoa chet thoi>>>>>>>>>>>>> troi ko long dat ko lo??????????? thien su thich an lac hanh da giai sam nguyen binh khiem rui……..chien tranh ko co dau dung co lo khuyen chung sanh tu di se thanh nhan ko tu benh chet troi da canh bao .. thien tu da xuat hien ui

 78. A di đà phật

 79. Nhất tâm dễ tu tuệ
  Trí quang đại tam muội.
  Công đức người vô sanh
  Người ấy đương xuất thế.

 80. Tâm là gốc các pháp.
  Tâm thanh tịnh, nghĩa pháp bình đẳng.
  A di đà phật

 81. bảo giang là núi cấm – thất sơn tỉnh an giang.
  Thiên tử là một vị đại bồ tát, có khả năng ấn địa xúc vào mặt đất để cải biến ta bà, có tam minh, lục thông. có phép mầu cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Cho nên không chiến mà vẫn thắng.
  Hiện tại vua còn cuốc nguyệt cày mây, nghĩa là vẫn còn là phàm phu, chưa đắc đạo bồ tát.
  Và thiên tử hiện không có ở bảo giang. Khi nào sấm nổ cũng là lúc trời báo dân biết thiên tử đã đắc đạo bồ tát. Và người sẽ dùng phép mầu biến thiên biến địa, biến 5 non 7 núi thành đền vàng, 7 báu. Lúc đó mọi người sẽ biết thiên tử thật sự là ai.
  Thiên tử hiện không có ở an giang. Và còn đang tu hành. Chờ ngày đắc đạo sẽ cứu khổ cứu nạn thiên hạ, khi xong ý trời sẽ về cực lạc.
  A di đà phật.

 82. A di đà phật’ tất cả mọi người nơi đây đều có thể tu hành thành tựu để mà cứu khổ cứu nạn cho nhân loại.
  Chỉ nhất tâm niệm phật là đủ.
  Vì chư phật, chư bồ tát từ một phàm phu trải qua tu hành mà thành. Niệm Phật chính là công phu tu hành. Đưa thẳng một phàm phu đến nhất thiết chủng trí.
  A di đà phật.
  Vui, buồn cũng chỉ là giấc mộng.
  A di đà phật

 83. HOÀNG GIANG Ở HÀ NỘI CHÍNH LÀ BẢO GIANG VÌ THẾ CÓ CÂU:
  “RƯỚC VUA RA TỚI TRƯỜNG AN
  BAO NHIÊU NGỤY ĐẢNG LOÀI GIAN LẠI HIỀN…”

 84. Rước vua ra trường an, chứ ngai vàng của vua là núi cấm.
  A di đà phật

  • Phép cuã Thích k thì cao nên lại dắc người thấp vì đây là việc khó nhất dương dan. Người tâm hồn gần như trâu chó mà nhất tâm hướng thiện thì sẻ thay tâm đổi tình, thành người hiền ít sân si mê muội, nhẹ hồ đồ cố chấp, ít tự cao tự đại dần đi. Nhiểm pháp càng mạnh từng nào thì thấy
   mình kém hiễu biết chừng đó tức là bước lên dạng người hiền quân tử. Một hay hai kiếp người chưa hẳn đả từ một kẻ tiểu nhân mà tu lên người hiền quân tử được.
   Ông Nguyển Minh nói theo sách là đắc đạo, nhưng ông biết gì về đắc đạo đâu.
   Trong pháp thì muôn trùng nhưng 2 ngàn năm nay chưa có ai đắc đạo ngoài ta cho nên các người chỉ đoán mò mà thôi, bởi vậy mà tà quyền đám lưu manh dả danh trí thức lên làm thây nhân dan các ngươi không biết hay sao? Cái tội không biết mà nói quá sở trường làm ma quỷ cư đi táp leo.
   Đắc đạo như ta là do hành pháp vô vi chứ không luyện thiền đạt đạo như (luyện đạo vô vi)
   Hành pháp vô vi là tu tại gia là sống theo lương tâm là mang tâm hồn cuả người quân tữ.
   Nếu một đời cuả người hiền mà không may thì có khả năng tích đức (gom ngọc kinh) mà thành người hiền có đức.
   Cao nhất dưả trần phàm là thành vì nhân lảnh tụ là đại đức nhân mà thành thánh triết.
   Cuối cùng cuả hành đạo vô vi là đạt thành chánh quả tự hiểu lòng mình, mà thấu tỏ ý trời dưả trầm dan xưa nay và ngàn vạn năm sau.
   Không ai muốn như ta thực sự vì sau khi thấu tỏ ý trời và nhận hai dọt nước (Cam Lồ) rồi mới biết ông cha mình chịu oan xưa nay mà không qua ba đời ta phải dải oan cho nội thân để cho dương dan được biết (người dân sống lương thiện dưả trần, trời cao không hại ai qua ba đời cả)
   Ta đang thức hiện nhiệm vụ cuả mình theo ý Ngọc Hoàng Thượng Đế.
   KỲ LƯU

 85. Trường An có nghĩa là Thủ Đô? mà Thủ Đô ở đâu thì Ngai Vàng đương nhiên phải ở đó anh bạn?

 86. THỦ ĐÔ nghĩa là TRƯỜNG AN mà Thủ Đô ở môt nơi, mà Ngai Vàng lại ở một nơi , có nghĩa là đã mâu thuẫn rồi đó?
  – xưa nay chưa bao giờ có chuyện Thủ Đô một nơi, Ngai Vàng một nẻo bao giờ????????????
  – Thượng cổ Lai Hườn ánh Lạc Long– có nghĩa là Lạc Long người Bàn Cổ đã tái kiếp nhiều làn– và đây là lần chót để dẫn đưa dân VN và thế giới vào cảnh Thái Bình Thịnh Vượng! tôi lấy ý này trong trang:
  ” SẤM TRẠNG TRÌNH VÀ CƠ BÚT”

 87. Hi.
  Vua còn cuốc nguyệt cày mây.
  Phong hòa vũ thuận mới rày an dân.
  Cuốc nguyệt cày mây là việc mà một người tu hành làm đó. Phá vô minh được giác ngộ.
  A di đà phật.
  Tâm như vầng trăng sáng
  Tín như mặt trời rạng đông
  Vòng tay ôm tất cả trong tấm lòng bao dung.
  A di đà phật.
  Tất cả là ý trời.
  Phá điền thiên tử xuất.
  Đây là việc làm mà chỉ có đại địa bồ tát trở lên mới có thể làm được. Đó là biến đổi địa chất. Các tôn giáo đã có những lời tiên tri như trạng trình: là thượng ngơn tươi sáng đã đang hướng tới. Rồi nhân loại sẽ đi đến một nền văn minh đạo đức. độc lập-tự do-hạnh phúc-bình đẳng.
  Độc lập là không chiến tranh.
  Tự do là quyền con người .
  Hạnh phúc là không còn cái ác.
  Bình đẳng là pháp luật .
  thích ca mâu ni thế tôn vào 3000 năm trước đã nói: đại địa bồ tát có khả năng ấn địa xúc vào mặt đất để cải biến ta bà thành tịnh độ trang nghiêm.
  Cho nên việc lập đời lần này nhiều thánh tiên tri là sẽ có chuyển động đất trời.
  Như vậy thánh nhân nhất định là một vi tu hành, và đang còn tu hành. Sẽ xuất hiện khi thành tựu đạo nghiệp. Có tam minh lục thông, nên không chiến tự nhiên thành.
  A di đà phật.

 88. “Mã đề dương cước anh hùng tận”

  mình phỏng đoán đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ qua đời khoảng 2014
  hay 2015 nhưng bây giờ thì trật một chút rồi

  Kính chào các Bác!

  Theo Tin tức Việt Nam Trong Ngày hôm nay mồng 4 tháng 10 2013…
  ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP ĐÃ TỪ TRẦN

  Tin tức trong ngày
  Tin tức Việt Nam Báo

  Thứ Sáu, ngày 04/10/2013 20:54 PM (GMT+7)

  Sự kiện: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
  Cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được phác họa chân thực, sống động qua những bức ảnh lịch sử.
  Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày…

  * Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
  Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

  (Tinmoi.vn) Chiều nay 4/10/2013 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã từ trần, hưởng thọ 103 tuổi.

  + Trong mấy bài trước Em phỏng đoán cho chắc ăn là ĐẠI TƯỚNG ANH HÙNG VÕ NGUYÊN GIÁP CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG CÓ THỂ THỌ HƠN MỘT HAY HAI TUỔI NỮA…NHƯNG MÀ TRỜI KÊU ĐẠI TƯỚNG SỚM HƠN

  “Mã đề dương cước anh hùng tận”
  2014—2015….
  như vậy là em đã đoán mò rồi…hi hi không trúng thì trật hơ hơ…

 89. NGUYEN LUONG BIEN NGUOI ANH EM THAY TOI GHI BEN THANH NHAN SAM TRANG TRINH KO…………… 1968 LA ANH HUNG TAN LA NUOC My~~~~~~~

 90. youtube ut tien soi san
  thien su thicha n lac hanh giang ngay tan the vo ma xem nghe loi tam bay lam gi

 91. CÁI ĐÓ NGÀI NGUYỄN KỲ LƯU CŨNG ĐOÁN MÒ HƠN CẢ TÔI…HEHE
  TÔI ĐOÁN VUI THÔI CHỨ KHÔNG QUẢ QUYẾT NHÉ! phải đợi 2014 và 2015 sẽ biết thế nào là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Anh Hùng có kết thúc vở diễn hay không? Tôi cũng chỉ là đoán cho vui không trúng thì trượt…Câu MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC ANH HÙNG TẬN chỉ là một dấu chỉ cần thiết để xác định một thời điểm nhưng nó chưa phải là quan trọng nhất của sấm Trạng đâu? Năm 1968 đến nay VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI CHƯA THỰC SỰ CÓ HÒA BÌNH TRỌN VẸN ĐÚNG NGHĨA?…TRẠNG TRÌNH NÓI LÀ THÁI BÌNH VĨNH CỬU ÍT CŨNG LÀ NGÀN NĂM THEO NGHĨA ĐEN….SAO NGÀI DI LẶC KỲ LƯU KHÔNG TRẢ LỜI CÂU HỎI TRÊN CỦA TÔI VẬY?

 92. Nói như anh Nguyễn Minh thì nhiều tôn giáo có nhiều vị tu hành lắm
  và nhiều cư sỹ tu hành nữa làm sao mà đúng được..
  -Cuốc nguyệt cày mây không phải của nhà tu hành mà là của vị BẠCH SỸ
  điều chỉnh HÔM MAI cho nhân loại chứ không phải nằm trong một tôn giáo để mà cuốc nguyệt cày mây nó là sự đan chen giữa đạo và đời mà các nhà tu hành cũng không nhìn ra được người này có một TÂM HỒN BẠCH SỸ NHƯ THẾ NÀO? vì thế Trạng Trình mới nói:
  “THƯƠNG THÂN CÓ MỘT LO HAI PHẬN MÌNH”
  – Các nhà tu hành họ có người giúp đỡ cho dù họ ở một mình nhưng tinh thần tu có người ủng hộ vì chiếc áo của họ nên họ không phải cô đơn?
  – còn người BẠCH SỸ thì đơn phương CAY ĐẮNG làm việc âm thầm cống hiến cho tôn giáo và xã hội nhưng nào biết đến?
  – Hơn nữa Anh bạn đáng kính!
  nếu anh muốn biết tối thiểu sơ qua về Thiên tử Bạch Sỹ anh còn phải đọc qua các sách như sấm giảng của Ngài Huỳnh Phú Sổ, Sư bvai4 bán khoai, Ông Ba Thới với Kim Cổ Kỳ Quan, đặc biệt là Kinh Thánh…và điều để nhận dạng rất Quan Trọng nữa bạn phải thuộc lòng mây câu trong phụ trương Một của CƯ SỸ MINH ĐIỀN NHƯA SAU:
  “TƯ TÂM DỤC THỨC THÁNH NHÂN DIỆN
  LƯỠNG BIÊN BÀN NGẠT TÙY NHẤT KHỐI
  THỦ TÚC CHÁNH VƯƠNG TAM LƯỠNG TỰ”
  Bao giờ anh nghiệm ra thì anh coi như đã hiểu được một phần ba ý của Trạng Trình muốn nói…hai phần ba còn lại thì một phàn ba nằm trong bài sấm LƯ HƯƠNG KÝ CỦA TRẠNG TRÌNH:
  nhấn mạnh ở câu: SINH TAM TAM THẾ HẬU
  và một phần ba còn lại nằm trong câu:
  “hễ ai học được Thần Kinh ắt là sẽ gặp Thánh Minh tuần này”
  hoặc là câu:
  “HỄ AI GẶP THẤY THÌ THÂN MỚI TƯỜNG”

 93. Chào ông dadadadas!
  Ông có thấy ông Lưỡng Biên giống
  ÔNG BÀN CỔ DI DÂN RĂN ĐỜI KHÔNG?
  tôi thấy giông giống hi hi…

 94. II.- Thiên Thơ
  Trong các Sấm Giảng, cũng như mấy vị có huệ và điễn-lành đều nhận rằng nước Việt Nam sau này sẽ dẫn đầu thế-giới và trong ngày Hội Long-Hoa, Thánh-Chúa xuất-hiện trên đất Việt-Nam, nhưng chưa giải-bày rõ tại đâu nước Việt-Nam hữu-phước và sẽ là cõi Trung-Ương sau này, nghĩa là trung-tâm điểm của nền văn-minh Thượng-Nguơn. Cô Trúc-lâm-nương có cho biết Thánh-chúa sẽ xuất hiện ở Bảo-giang môn, nhưng không nói Bảo-giang môn ở đâu?
  Nay nhơn đọc quyểnCon đường nào?của tác-giả A.T.Y có thấy giải-thuyết những chỗ thắc-mắc ấy, nên chúng tôi xin trình-bày ra đây để giúp thêm sự hiểu biết về vấn-đề Tận-Thế và Hội Long-Hoa.
  Cứ theo tác-giả thì quyểnCon đường nào? viết theo tài-liệu quyểnHuyền Diệu Thiên Thơmà tác-giả may mắn được một dị-nhân tặng cho ở vùng Thất-Sơn.
  Trước khi vào đề, tác-giả nêu lên một bài thơ có thể nói, tóm lược những điều Sấm-Giảng đã giải về cõi đời Hạ-Nguơn, hiện-tượng khi sấm nổ, Hội Long-Vân và Long-Hoa, Tam giáo qui nguyên, ngũ chi hiệp nhứt, giống dân Hồng-Lạc lập nên dòng Bích-Ngọc sau này… Chỉ có tám câu thơ mà gồm đủ các biến thiên của nước Việt.
  Việt-Nam xuất hiện Hạ-Nguơn kỳ,
  Thánh-Tổ lâm phàm hiệp ngũ chi.
  Ba tiếng sấm vang khai địa huyệt,
  Bảy nguồn thủy dựng tảo sơn kỳ.
  Rồng Mây Phật hội Phong-Thần mạng,
  Sen nở, Long-Hoa vạn quốc qui.
  Ớ hỡi ! Lạc-Hồng nền Bích-Ngọc,
  Vững lòng Chúa ẩn, hạnh duyên tùy.
  Cốt yếu của quyểnCon đường nào?là quyết định chắc-chắn có Thánh-Nhân ra đời hay chăng ? Đó là cả mục-đích của quyểnCon đườngnào? mục-đích tìm Thánh-Nhân và vì đâu nước Việt-Nam có phước được Thánh-Nhân xuất hiện và được nảy nở một giống dân Bích-Ngọc sau này?
  Muốn đạt được mục-đích tìm Thánh-Nhân ấy, tác-giả nêu lên hai nguyên lý để làm mục-phiêu trong sự suy-cứu:
  1oNguyên-lý cõi trần sắp có Thánh-Nhân ra đời.
  20Nguyên-lý Thánh-Nhân ra đời.
  Trước hết chúng tôi đề-cập đến Nguyên-lý thứ nhứt.
  Muốn biết có Thánh-Nhân ra đời hay không tác-giả xét qua mấy khoản sau đây:
  a) VĂN-MINH VẬT-CHẤT HIỆN TẠI. Về phương diện khoa-học, thì loài người đã thông-minh tuyệt-bực, phát-minh nhiều máy móc tân-xảo. Nếu sánh với năm mươi năm về trước thì trình-độ ngày nay đã tiến-hóa rất nhiều, từ chỗ phiền-phức tiến đến chỗ giản-tiện mỹ-thuật.
  Về phương-diện sinh-lý, tình-cảm, tư-tưởng và xác thân của người đời nay, biến-hóa đến chỗ mịn-màng, sắc-xảo, thông-minh, một hiện-tượng là trẻ con ngày nay có nhiều cảm-tưởng rất sâu xa.
  b) PHONG-TỤC. Nhờ sự giao-thông mau lẹ, phong-tục của xứ này chịu ảnh-hưởng của xứ kia mà thay đổi. Con người ở bên Á-châu tiêm-nhiễm trực tiếp hay gián-tiếp văn-minh thế-giới mà không hay.
  c) SỰ CHÊNH-LỆCH VỀ TINH-THẦN. Bị văn-minh khoa-học cám-dỗ, con người ham mê theo vật-chất kim-thời, lăn mình vào cuộc tranh-đấu để thỏa-thích tâm phàm. Vì quá say mê vật-chất mà một ngày một xao lảng phần cao-siêu của tinh-thần. Chính vì đó mà “cuộc thế đảo lộn xoay vần, đang lôi cuốn chúng-sanh vào đời mạt-pháp”.
  d) GIÁO-LÝ XƯA HẾT HIỆU-LỰC. Tác-giả đưa ra gương Phật-giáo suy-vi ngày nay, để chỉ rằng giáo-lý xưa không còn hiệu-lực, “mặc dầu hôm nay chúng ta thấy Phật-giáo còn thạnh-hành nhưng chẳng qua là sự tín-ngưỡng thờ phượng mà thôi. Đường tu luyện bị sai siển rất nhiều, hoàn cảnh hỗn-loạn lôi kéo con người càng ngày càng xa đường đạo, mặc dầu còn mỗi ngày lễ bái đốt hương”. Mà sở-dĩ có cảnh-tượng suy-đồi ấy là bởi ngày nay “cảnh đời hiện-tại khiến người giàu thì ham mê vật-chất, đeo đuổi theo danh-lợi nhãn tiền, sung-sướng tạm thời trong vật-dục, không cần đến đường đạo hạnh cao thâm”. Còn kẻ nghèo vì vấn đề “cần sống” còn đâu đầu óc lo nghĩ đến đạo-đức. Chính vì thế “tâm phàm không thể bình tỉnh mà tu niệm được. Nơi am tự chùa chiền còn bị tàn phá, nơi miếu võ còn bị tiêu tan, huống chi là kẻ thường dân làm sao cho khỏi bị đảo-điên trăm bề?”
  e) THỜI LOẠN BẮT BUỘC. Tác-giả nhận rằng: hiện nay chẳng riêng gì nước Việt-Nam mà hầu hết các nước trên thế-giới đều lâm vào tình-cảnh của một cuộc nội-loạn. Vì sự cần sống mà con người nhập phe đảng để tranh-đấu nhau, chính đó là nguyên nhân của cuộc nội-loạn nước nào theo nước nấy.
  g) ĐỜI SẮP TÀN. Vì đâu đời sắp tàn? Tác-giả đưa ra hai nguyên-nhân:
  1o) Vì sự cần sống mà loài người sanh ra tội ác đến cực điểm, sát hại nhau không biết gớm. “Đời càng chế-tạo máy tinh-vi mầu-nhiệm, khí-giới tối-tân lợi-hại mà thiếu đức hạnh hiền lương thì càng dẫn con người đến chỗ tàn sát nhau không dứt”. Mà đó cũng là cơ Tạo-hóa khiến hạng người hung ác phải tiêu-diệt, còn hạng người hiền lương thì được sống sót để lập nền-tảng cho giống dân thứ sáu ra đời.
  2o) “Theo luật vũ-trụ, trái đất phải thay đổi cảnh vật núi non sông biển vào khoản 2100 năm một lần và biến chuyển, lấp biển dời non, biên-giới sụp đổi một kỳ là 12.000 năm. Mỗi lần thay đổi san-hà thì một lần chúng-sanh biến-động tâm-lý, xác thân cũng theo cảnh trần mà biến-hóa”.
  h) TỪ TRÍ-HUỆ ĐẾN GIẢI-THOÁT. Với sự phát minh khoa-học, con người đã tiến đến một trình-độ quá cao về vật-chất lẫn tinh-thần. “Trong thế-kỷ này chúng sanh phần nhiều đã đến trình-độ tiến-hóa vật-chất cực-điểm, tầm đến nguyên-lý sanh-tồn của vạn vật, cái luật vũ-trụ tiến-hóa vô cùng hơn hồi đời Xuân-Thu bên Tàu nữa”. Nhưng vì hóa đắm theo vật-chất mà thành ra mê chấp. Chính vì sự mê chấp mà con người phải đi đến chỗ tiêu-diệt.
  Hạng người tiến-hóa không kịp trình-độ giải-thoát thì bị tiêu diệt, còn hạng người đủ điều-kiện giải-thoát thì được sống sót, tạo lập đời mới cho giống “Dân Bích-Ngọc”. Giống dân này phải nhờ bực Thánh-Nhân lâm-phàm chỉ dạy phương-pháp giải-thoát đường mê chấp.
  Xét qua các nguyên-nhân vừa kể trên, tác-giả kết-luận: thế nào cũng có Thánh-Nhân ra đời trong thời-kỳ này.
  1-Nguyên-lý Thánh-Nhân ra đời
  Muốn biết Thánh-Nhân giáng-sanh ở xứ nào, cần phải xét qua ba điều-kiện:
  “Thời thế. Thời thế là thời-cơ vận mạng của một nước, và thế-lực thạnh suy của nhơn dân. Thời thế hiện ra cho đúng sự cần dùng sức lực của Thánh-Nhân.
  “Hoàn cảnh. Phải đủ hoàn-cảnh thuận-tiện, địa thế và xã-hội. Nghĩa là Thánh-Nhân giáng trần trong cảnh: trên thì hạp lòng trời, dưới thì hạp lòng chúng sanh để cho Ngài dạy-dỗ được mau lẹ.
  “Nhân-tâm. Do duyên nghiệp và trình-độ con người trong đường tu niệm. Nếu nhơn-dân không đầu óc-tu niệm, tâm trí hoang mang theo vật chất lòng dạ độc ác tham-lam, Thánh-Nhân nào có ra đời nơi ấy được đâu. Ngài ra đời không hạp nhơn tâm, ai hưởng ứng theo Ngài? Bởi vậy Ngài lựa xứ nào có tiền duyên hiền lành với Ngài. (Vì bực Thánh-Nhân thường được chứng quả đến La-Hán Phật, được quyền tự-do chọn lựa cho đầu thai giúp đời, nếu như không giúp đời bằng cách giáng trần thì không đầu thai cũng được, vì La-Hán Phật là hạng đã thoát luân-hồi quả-báo rồi) phần đông có chí tu-hành và phải đến nấc thang tiến-hóa cần-thiết Ngài mới lâm phàm giúp đỡ.
  “Xứ nào đủ ba điều-kiện trên kia, thì nơi đó Thánh-Nhân xuất-hiện chẳng sai. Bây giờ các nước trên thế-giới coi xứ nào có đủ ba điều-kiện ấy?”.
  Trước hết tác-giả xét qua các nước bên Âu-châu thì thấy rằng: “Gần hết các nước văn-minh bị khoa-học trói buộc, lôi kéo vào cảnh tham-vọng tài-sản, vật chất, quên hết sự quí báu tinh-thần.Tuy rằng từ 1800 có một vài người tu hành đắc đạo như Le Comte de Saint Germain, và có hội Thông-thiên-học xuất-hiện ban rải thuyết “Huynh-đệ đại-đồng” trong các dân-tộc. Chúng ta không quên phong-trào Thôi-miên học P.Jagot, anh em ông Durville, và Thần-linh-học A. Kardec, giúp đỡ người Âu rất nhiều về sự thức-tỉnh tinh-thần khỏi đường lầm mê vật-chất. Nhưng người Âu bị khoa-học có kết-quả nhãn tiền làm thỏa-mãn tâm-phàm, vật chất lôi-cuốn quá mạnh, thành-thử một bên thì lăn xả vào đường tranh-đấu, còn một bên thì an-phận với chủ nghĩa “Huynh-đệ đại-đồng” của giáo-lý Thông-thiên-học đang hồi thạnh-hành khắp nơi”…
  Xét qua Ấn-độ thì mặc dầu ở nước này có Trung-ương hội thánh Adyar Madras, truyền-bá giáo-lý Thông-thiên-học nhưng các bực ấy còn thiếu điều-kiện kiến-tạo đời An-lạc, vì một vị Tiên hay Phật muốn xuống trần phải có sáu điều-kiện căn-bản này:
  “1.-Phải đắc quả La-Hán Phật, hoặc chiếm được sắc lịnh Tiên ban.
  “2.-Phải đi vào đường hy-sanh hạnh-phúc cõi Bồng-Lai Cực-Lạc dể chịu đầu thai làm phàm tục.
  “3.-Phải đủ năng-lực tiến-hóa vật-chất, tinh-thần cho hạp hoàn-cảnh và thời-thế dưới cõi trần.
  “4.-Phải lập lờiThệ-nguyệngánh vác công việc của chúng-sanh đến nấc thang tiến-hóa nào?
  “5.-Phải có nhân-duyên với phần đông dân-sự ở xứ đó.
  “6.-Phải có nhân-duyên đầu thai xuống cõi trần cho kịp lúc nhân-dân đang cần gầp người giúp đỡ.
  “Tất cả điều-kiện trên, có hai khoảnNhân-duyênlà quan-trọng nhứt. Bởi vì nếu một vị Tiên, Phật quyết hy-sanh giúp đời, có nhân-duyên tiền căn với nước Mỹ không thể giáng trần vào con nhà Việt-Nam được. Lại nữa, nếu nhân-duyên Thánh-Nhân giáng sanh, chưa nhằm lúc chúng-sanh cần gấp sự giúp đỡ thì công-phu lâm phàm của Thánh-Nhân không còn hiệu lực gì nữa.”
  Sau khi xét qua các nguyên-lý về Thánh-Nhân xuất hiện và các nước trên thế-giới, tác giả kết-luận: Việt-Nam là Thánh-địa vì Việt-Nam có đủ điều-kiện địa-lý và dân-tộc cho Thánh-Nhân ra đời.
  2- Việt-Nam Thánh-địa
  Và đây, tác giả xét qua phương-diện địa-lý của Việt-Nam.
  “Nước Việt-Nam có hai địa-thế đặc-biệt là hai mảnh đất phù-sa do các sông lớn bồi đắp, Hồng-Hà và Cửu-Long-giang, lập thành Bắc-phần và Nam-phần Việt-Nam. Nếu lấy khoa học địa-lý mà xét thì cái đầu ở Nam còn cái đuôi ở Bắc. Nước Việt-Nam được thấm nhuần con sông lớn nhứt, dài nhứt trên thế-giới. Nguồn nó bắt đầu tại núi Tây-Tạng Hy-mã-lạp-sơn chạy sang bên Tàu, bỏ ngọn về Việt-nam, hả miệng ra biển Đại-thanh. Miệng Cửu-Long vừa kết tụ nguơn khí, đầu Cửu-Long vừa hiện đủ hình, thì nước Việt-Nam có Tổ xuất-hiện, Thánh-Nhân ra đời giúp chúng-sanh vào đường hạnh-phúc.
  “Một con sông lớn nhứt thế-giới, khởi nguồn nơi dãy núi Tây-Tạng cao nhứt, dài nhứt, lớn nhứt ở hoàn-cầu, làm sao khỏi linh-hiển lạ thường?
  “Khoa địa-lý dạy rằng hễ trong dòng sông, bắt nguồn từ nơi đất địa hiển-linh, núi cao ngàn năm không người ở, rừng rậm ngàn năm không ai tới lui, phóng lượn sóng nghênh-ngang ngàn thu không cạn thì con sông ấy sẽ kết tụ nơi huyệt “Long đảnh” một địa-huyệt rất linh hiển phì nhiêu về vật-chất, cao siêu tột bực về tinh-thần. Ngọn Cửu-Long-giang là một dòng Bảo-giang oanh-liệt, oai nghiêm, vừa tạo thành nên vóc-vạc hoàn-toàn lối 100 năm nay. Kết liên với các núi, Cửu-Long-giang xuất-hiện ra12 huyệt huyền-diệuchấm đậm nét hùng-vĩ trên địa-cầu này.
  “Bắt đầu khởi kết tụ nguơn-khí Âm Dương xây nên địa-huyệt thứ nhất tại THẤT-SƠN (Châu-đốc). Chỗ ấy ba huyệt thiên-tiên hiệp lại làm Nê-huờn cung, xuất-hiện đúng ngày linh-hiển TAM HUÊ TỤ ĐẢNH mùi hương lạ kỳ bí-mật bay ra từ núi Sam đến núi Tượng. Chỗ ấy là cân não, cốt tủy của Cửu-Long tên nó được hưởng-ứng theo luồng điện thiên-nhiên, oai nghiêm, từ-bi, hùng-vĩ đời sau gọi làKIM THÀNH HUYỆT. Đó là huyệt dương đã hiện, Cửu-Long kết lần với hai cốt núi Âm-Phong, cô độc, liên hiệp thành cặp mắt Hà-tiên và Phú-quốc làTHỦY TRUNG HUYỆT, Tây-ninh núi Điện Bà làHUỲNH MÔN HUYỆT, hai đảnh núi ấy thuộc về Âm, kết tụ nguơn-khí tại Trung-nguơn tạo nênẤN ĐƯỜNG HUYỆT(Dương) để khai mở luồng điễn quang cho các huyệt kia vừa ngưng tại lối miệt Long-xuyên, Bình-mỹ (một dãy cù-lao lớn chạy chạy dài từ Bình-mỹ xuống gần đến Cần-thơ).
  “Từ Kim-Thành huyệt phóng xuống mũi Cà-Mau và núi Kỳ-Vân, hai huyệt dương nữa, một bên thì thành sống mũi Cửu-Long chấm đến Cà-Mau (tức làLÂM HUYỀN HUYỆT) một bên thì Hàm-Rồng tại Kỳ-Vân (tức là huyệtBÍCH-NGỌC). Đồng cân với hai huyệt âm (Thủy-trung huyệt và Huỳnh-môn huyệt) hiện ra một huyệt thứ sáu (BÌNH-NAM-HUYỆT) tại núi Côn-Nôn là chót lưỡi của Cửu-Long.
  “Sáu huyệt Âm dương vừa kết tụ nguơn-khí thì tại gần Trung-ương huyệt, yết hầu Cửu-Long, vừa khai mở gần Cần-thơ bây giờ, gọi làTrung-ương Cửu-Long huyệt. Lần lần ba cửa mở ra cửa Đại, Tiểu v.v… vừa thành tựu (năm Nhâm-Thìn 1892) khiến cho ba nguồn thủy dựng tại Bình-Nam châu chuyển-động (lưỡi Cửu-Long) làm cho các miền ở chánh cửa khẩu phải bị nạn lụt (Vàm-cỏ, Gò-công, Bến-tre và các cù-lao nhỏ v.v… ) ba ngày ba đêm.
  Đó là bảy huyệt linh-thiêng chánh gốc của xứ Việt-Nam mới ngưng kết được lối 100 năm nay. Đứng giữa hoàn-cầu sự linh-thiêng tân-tạo là đầu Cửu-Long-giang, một nguồn Bảo-giang thiên-cơ đã định phải chói rạng sự huyền-diệu nhứt hạng khắp bốn bể năm châu. Vì địa linh ấy mới sanh nhơn kiệt, các vị Thánh Tổ kim thời hễ thuộc Âm-mạng thì phải xuất-hiện (chớ không phải giáng sanh) dạy đời trong ba huyệt Âm (Thủy-trung huyệt, Huỳnh-môn huyệt và Bình-Nam huyệt), còn thuộc Dương thì phải xuất-hiện ở Thất-Sơn, Kỳ-Vân và Cà-Mau (Kim-Thành, Bích-Ngọc, Lâm-Huyền huyệt). Nhưng mặc dầu Âm hay Dương mạng, tại gần Cần-thơ cũng là kết-tinh mối Trung-ương, yết-hầu Cửu-Long, lập nền tảng bình-phân nguồn sống vật chất cho nhơn-dân, còn Kim-Thành huyệt là nơi kết-tụ tinh thần khiến cho Thánh Tổ sẽ lập căn-bản, ban rải mùi Từ-bi Bác-ái, Minh-triết cho chúng-sanh.
  Bởi nguồn thiên-cơ định cho xứ Việt-Nam được hưởng ân huệ của Cửu-Long-giang cho nên chúng ta phải rút địa-thế mà đoán ra thạnh-suy, hung-kiết, vận-mạng của một nước, một giống dân. Còn ngoài Bắc phần Việt-Nam là cái đuôi Cửu-Long lan-tràn đến vịnh Hạ-Long là dứt tại cốt Hậu-Đà củaLong-Vĩ huyệtngang Vinh lên Lạng-sơn Cao-bằng, có nhiều hầm mỏ và các tiểu huyệt, đã hiện ra từ 4000 năm nay bây giờ đã gần tàn rụi, bao nhiêu đời oanh-liệt các bực tiền-đế tiền-vương đều lần lượt ẩn vào mây mù tịch-mịch của thời gian.
  “Tạo-hóa có một định-luật bất-tuyệt là vạn vật sanh hóa tiêu-diệt theo thời-gian, hết rồi đến sụt, hết thạnh tới suy, hết cao siêu đến hồi hỗn-loạn. Cái luật tuần-hoàn bí-mật của giọt nước mưa luân-chuyển từ nơi hải-hà mênh-mông không bờ-bến, bay bổng lên tận trời xanh, ngưng kết mây mù, rơi tan xuống đất từ giọt nhỏ lăn lộn qua các cảnh gió bụi, sạch trong, rồi đến lúc thoát dòng “Gian nan đau khổ” hiệp nhau thành một con sông lăn mau về biển cả, rồi cũng đến ngày kia bay trở lại lên trời biến-chuyển theo luật tuần-hoàn Trời đất, không ngừng không nghỉ. Chúng ta nào có biết đâu đời sống con người cũng như giọt nước mưa của vũ trụ? Nhưng lạ lùng thay! Hiện-tượng của: đất địa, san hà, hồ hải! Đó cũng là một sự “sống” vô cùng bí-mật của quả địa-cầu này, và cũng là một “đòn cân tạo-hóa để bình-phân thiên-luật điều-hòa các tinh-tú trong vòng càn khôn vô-tận.”
  “Việt-Nam! Việt-Nam! Việt-Nam là một xứ tùy vận-mạng thiên-cơ địa hậu, sanh được ở chỗ linh huyệt thiên-nhiên của tạo-hóa, thật lành thay! Quí thay! Xứ tân tạo, nước tân tạo, dân tân tạo.Kỳ hương sẽ phưởng phất tại huyệt Kim-Thànhkhiến cho chúng-sanh trên hoàn-cầu sẽ được hưởng mùi hạnh-phúc ngàn thu. Đất phù-nguyên vừa kết thành, tự-nhiên các huyệt mạch được tích tụ khí nguơn-thỉ Trời Đất, khiến cho tất cả con người (95 phần trăm) Nam-phần Việt-Nam xu-hướng theo đường đạo hạnh. Vì sao? Bởi xứ Việt-Nam là nơi Thánh-địa, tạo-hóa đặt để Nam-phần Việt-Nam đúng theo luật vũ-trụ và ở nhằm trụ cốt huyền-diệu của trái đất này.
  “Thất-Sơn (bảy hòn núi sấp theo hình củahuyệt tiên-thiêntrong thân thể con người) cho nên gọi là núi Bảo-Sơn (hay là Bửu-Sơn cũng vậy). Số bảy là số hóa sanh vô-tận (Vô cực –Thái cực – Lưỡng nghi ­- Tứ Tượng, 3 trong rồi biến ra bảy, ngôi thứ tựTrời Đất, đến bảy từng vũ-trụ hóa-sanh sẽ hiệp nhứt trong vô-tận (chữ Án của Ấn-độ). Trong số bảy ấy phân ra hai giai-đoạn. Thứ nhứt ngôi đầu tiên (A-Di) là ngôi Âm dương chưa phân định. Đến lúc Âm-dương vừa phân, A-Di vừa sáng tỏ, thì chính trong ngôi ấy đã có hiện ra Tam-Thanh (Huyền-hóa Tam-Thanh). Đó là Tam-Thanh nhứt thể (một ba-ba một). Tam-Thanh nhứt thể biến hiệp với khí nguơn-thỉ biến thành cõi Trời phụ (nếu kể tam-thanh là ba, thì 6+3=9, còn nếu kể nhứt thể thì 6+1=7). Ấy là những số huyền-diệu bí-mật thiên cơ. Một, Ba, Bảy, Chín thành Tam-giác (Ba) tứ diện (Bốn) là hình-thức của một người ngồi thiền đúng cách (kiết già). Hiệp nhứt Trung-Ương là thức-tánh rồi huờn hư. Thật ra một sự bí mật của người tu-hành đang tầm hiểu.
  “Bởi vậy nước Việt-Nam sanh vào một địa-huyệt thật linh-diệu vô cùng (Thất-Sơn, bảy núi, Dương và Cửu-Long, chín rồng, Âm). Sơn tiền điểm Long-mạch trong số bảy có sanh hóa, trong số chín Âm-dương kết tụ huờn hư, thật là không có xứ nào được như vậy. Toán theo khoa-học địa-lý thì nhờ có sự huyền-diệu trên đây, xứ Việt-Nam trở nên một Thánh-địa, một nước chứa đầy dân-tộc hiền-hậu, thông-minh nhơn-đức. Nhưng từ ngày bí-mật của ngọn sông Cửu-Long vừa lập thành bảy huyệt chánh gốc đến nay (gần 100 năm) các huyệt ấy khai mở mà con người Việt-Nam đã tiến lần đến chỗ hiền nhân thánh-triết”.
  Cứ theo khoa-học địa-lý mà xét nước Việt-Nam hẳn là một địa-linh, các huyệt vừa kết tụ trong vòng một trăm năm nay. Ảnh-hưởng của cuộc địa-linh ấy đã gây nên một phong-trào đạo-hạnh tưng-bừng chưa từng thấy.
  “Phong-trào đạo Tiên hồi 1880 (huyệt vừa kết tụ lại Thất-Sơn và Kỳ-Vân), có nhiều nhân-vật đắc quả Tiên ban như các vị: Phật-Thầy, Cử Đa, ông Đanh, Đạo Nổi, Thầy thím v.v… Từ 1800 đến 1920 thì có phong-trào Thiên-Chúa-giáo sang qua lan-tràn khắp xứ, kế đó có cuộc chấn-hưng Phật-giáo người chót được sắc lịnh phổ-thông ba năm là nhà sư Nguyễn-Kim-Muôn (sắc lịnh đây là sắc lịnh của hội chư Phật chớ không phải bằng-cấp thầy chùa). Sứ-mạng ngài có ba năm với Pháp-môn Tịnh-độ mà thôi. Trong thời-kỳ ấy gần hết dân-chúng miền Nam theo Tịnh-độ Cư-sĩ tu hành nhiệt-tâm. Sớm chiều trong các làng đều nghe tiếng chuông mõ. Ba năm sứ-mạng của Sư vừa dứt thì có hội Thần-linh-học gầy dựng đạo Minh-lý rồi kế Cao-Đài-giáo tiếp theo bành-trướng cơ-quan Tam-kỳ Phổ-độ làm rúng động nhơn-tâm, dân-chúng tín-ngưỡng theo hằng triệu. Như vậy còn chưa kể các vị tu Tiên như Tây-ninh có Bà Cô, Nha-trang, Phan-thiết có Cô-tư Bè, Kỳ-Vân có Cô-Cậu, hiện nay vẫn còn linh-diệu, mỗi phái được hàng ngàn đệ-tử.
  “Kế thấy cuộc chấn-hưng Phật-giáo ở tại Linh-Sơn tự có cơ-quan truyền-bá bằng kinh sách; ông Minh-Trí lập ra nhánh Lễ-bái Lục-phương. Phật-học chùa lớn tại Phú-định (Chợ-lớn) do ông Lâm-Văn-Hậu chủ trương và các hội như Lưỡng-xuyên và Phật-giáo, mùi Chơn-lý của kinh phật được đem ra học hỏi nhiệt-thành; chùa lớn nhứt ở tại Huế, bên nữ cô Diệu-Tịnh (Thích-Nữ) lập chùa Từ-Hòa, vận-động phái nữ ra trường “Ni-trường Phật-học” ngoài Huế, dìu dắt nữ-lưu trên đường sáng suốt. Kế Diệu-Tịnh có Võ-Phụng-Kiều, pháp-danh Diệu-Minh, mở các am vân tại Mỏ-cày (Bến-tre) truyền-bá pháp-luyện tinh-thần và ăn hoa quả (cô dùng hoa quả trên ba mươi năm mà mập-mạp mạnh khỏe như thường). Lối 1935 ông Bạch-Liên tại Châu- đốc lập chi nhánh Thông-thiên-học do tận gốc bên Ấn-độ (Adyar Madras). Đồng thời ảnh-hưởng Phật-Tiên hiệp-nhứt nổi lên, vị cầm-đầu giáo-hội là ông Huỳnh-phú-Sổ (bây giờ gọi là Đức Giáo-chủ Hòa-Hảo).
  “Như chúng ta xét rõ, không nước nào mới trong vòng một trăm năm mà nổi lên hơn cả chục phong-trào đạo-đức rất nhiệt-thành. Thứ nhứt là từ 50 năm nay, người Việt-Nam (riêng Nam phần) hết lòng lo tu-niệm…
  Ấy cũng là nhờ một phần lớn ở địa lý, đất linh, ở vào các vĩ-tuyến địa-cầu kết thành những huyệt-mạch cực-kỳ huyền diệu về tinh-thần đạo-đức”
  Tác-giả cho biết phần đất Việt-Nam đóng vào 12 huyệt sáng-suốt (6 huyệt chánh, 6 huyệt phụ và huyệt Trung-Ương là huyệt hội các huyệt) mà số 12 huyệt lại thuộc về Tâm-điền huyệt; “cho nên khiến các hạng con người lần lần xu-hướng vào đường đạo-hạnh hết. Các huyệt vừa kết tụ thì các tôn-giáo, giáo-hội mọc lên như nấm, nhân-dân niệm Phật Trời vang lừng một cõi. Đến lúc cửa huyệt Kim-Thành, Bích-Ngọc, Lâm-Huyền khai mở trong ba tiếng Ngũ-lôi vangđộng, bảy nguồn thủy dựng trào lên, thì Thánh-Nhân xuất-hiện ra đời đem mùi bác-ái yêu thương nhơn-vật vô cùng mà giúp chúng-sanh vào đường hạnh-phúc…
  “Về dân tộc Việt-Nam, chúng ta không thể xem xét nước da hay là giống sanh-sản lai người ngoại-quốc. Nhưng chúng ta có thể lấy nội-dung tiến-hóa theo chiều thiên-cơ. Nhơn-vật ở địa cầu này đã đến thời-kỳ biến-chuyển lần thứ ba (lần thứ nhì bên Âu-châu sụp đất Atlantide thành biển Océan Atlantique bây giờ, có trên 12.000 năm). Giống dân thứ tư tiêu-diệt, còn sống sót các giống dân phụ của giống dân thứ năm trở lại sanh-sản rải rác dưới cõi trần, để ngày sau gầy tạo nên hoàn-cảnh, nhơn-tâm và nòi giống của giống của dân thứ sáu ra đời hiệu là giống dân BÍCH-NGỌC, màu da trắng trong như ngọc-bích, thông-minh tiến hóa vô cùng, tự-do dùng thân cảm-tưởng trong Danh, Lợi, Tình mà lòng không mắc chấp…
  “Trước khi giống dân thứ sáu ra đời, phải có một phong-trào hỗn-loạn (như khi xưa, mỗi lần tạo-lập nền tảng cho giống dân mới, thì giống dân cũ sắp tàn, sự hỗn-loạn tự-nhiên phải có). Lịch-sửhằng ghi chép những gương xưa, chúng ta thấy rõ. Kế thời tạo-lập nền tảng cho giống dân mới, thì có Thánh-Nhân ra đời dạy chúng-sanh.
  “Dân-tộc Việt-Nam theo thời cơ Thiên-định có rất nhiều linh-hồn thông-minh, tài-trí, đức-hạnh của các giống dân phụ thứ năm chuyển kiếp làm con người, vì Nam phần Việt-Nam là nơi địa-huyệt hạp với sự tiến-hóa với các linh hồn ấy. Dầu rằng các linh hồn khắp nơi hội-hiệp ở tại Nam phần Việt-Nam nhưng chẳng qua là do luật Trời biến-động khiến luồng Từ-Ân xuyên-tạc, Nguồn Ân Thánh-Triết lâm phàm sẽ thâu các linh-hồn ấy vào hàng đệ-tử cùng nhau tạo-lập “Đài gương An-Lạc”, đem hạnh-phúc cho nhơn-sanh. Vì dân-tộc Việt-Nam quan-hệ vô cùng đến sự tiến-hóa trên địa-cầu này, cho nên Nguồn Ân Thánh Triết (hiện nay chứng quả Phật La-Hán) phải tùng theo thiên-cơ mà chuyển kiếp vào dân Việt-Nam, lập đời mới, văn-minh tuyệt điểm vật-chất và tinh-thần phối-hiệp, rồi Ngài sẽ đắc quả Bồ-Tát vào cõi Trời Cực-Lạc”.
  Tuy biết rằng “Nguồn Ân” xuất-hiện và tạo nền hạnh-phúc ở Việt-nam, nhưng Ngài còn giúp đỡ cho cả thế-giới. Ngài sở-dĩ giáng sanh ở Việt-Nam là “vì nơi đây hạp với thiên-cơ địa-hậu, hoàn cảnh, nhơn-tâm, nhưng Nguồn Ân vẫn là hạnh-phúc chung cho nhơn-loại, giúp chúng-sanh thoát khỏi dòng lao khổ”.
  “Hạnh-phúc thay dân Việt-Nam!
  “Hãy sửa soạn tâm hồn trong sạch lạy mừng Nguồn-Ân cứu-thế, muôn đời mới có một”.
  Đó là tất cả nguyên-lý để tìm hiểu tại đâu nước Việt-Nam sẽ là cõi đất Trung-Ương trong thời-kỳ Thượng-Nguơn và dân-tộc Việt-Nam được hữu-phước dẫn đạo sau này, như Sấm-Giảng đã từng cho biết.
  Chúng ta đã biết qua đâu là huyệt Kim-Thành, đâu là huyệt Bích-Ngọc, đâu là Bảo-Sơn đâu là Bảo-giang?
  Thế là bức màn huyền-vi hé mở cho chúng ta khi đọc đến Sấm Trạng-Trình với những câu như:
  Bắc hữu Kim-Thành tráng,
  Namtạc Ngọc-Bích thành.
  Hay là:
  Bảo-giang Thiên-tử xuất,
  Bất chiến tự-nhiên thành.
  Hoặc là:
  Bảo-Sơn Thiên-tử xuất,
  Bất chiến tự-nhiên thành.
  http://www.phatgiaohoahao.net/tu-sach-phat-giao-hoa-hao/tan-the-va-hoi-long-hoa/chuong-thu-vi-phan-giai-thuyet/2—thien-tho

 95. A di đà phật!
  Phật dạy:
  nhân đời trước là quả đời hiện tại, nhân đời hiện tại là quả đời tương lai.
  hòa thượng tịnh không có giảng: mạng đã được an bày do nhân đời trước, chúng ta chỉ có thể thay đổi được vận.
  Dù cho chư Phật thị hiện thế gian cũng không thể ra khỏi quy luật tuần hoàn của nhân quả.
  A di đà phật.
  Hãy buông xã cố chấp, thâu nhiếp 6 căn, tịnh tâm niệm phật, liên tục chẳng dứt, không có gián đoạn, sẽ vào được tam ma địa đó là thù thắng nhất. Một khi niệm phật được nhất tâm thì sẽ đắc được tam muội. Cho nên mới nói pháp niệm phật là món viên thông đệ nhất.
  Lúc bấy giờ có khả năng bấm ngón chân xuống mặt đất, sử dụng ấn địa xúc để cải biến ta bà thành tịnh độ trang nghiêm.
  tất cả là ý trời. A di đà phật.
  Thánh nhân rồi sẽ xuất hiện.
  A di đà phật

 96. Mình có cách nhìn khác…thực ra chỗ nào Cũng không quan trọng…
  Trời đặt đâu thì ngồi đấy…tuy nhiên TRẠNG TRINH CÓ NÓI:
  “RA TAY MỞ LẤY CỐ ĐÔ HOÀNG BÀO”
  HOẶ:
  “TUẦN NÀY THÁNH XUẤT KHẢM PHƯƠNG”
  – CỐ ĐÔ LÀ THĂNG LONG HÀ NỘI.LÀ THỦ ĐÔ TRƯỜNG AN…
  – KHẢM PHƯƠNG LÀ PHƯƠNG BẮC MIỀN BẮC.
  * Chuyện nơi chốn là phụ thôi?
  Quan trọng Nhân Vật Chính mà Trạng nói đến Anh có nhận dạng qua câu sấm dưới đây không?

  “TƯ TÂM DỤC THỨC THÁNH NHÂN DIỆN
  LƯỠNG BIÊN BÀN NGẠT TÙY NHẤT KHỐI
  THỦ TÚC CHÁNH VƯƠNG TAM LƯỠNG TỰ”
  (CƯ SỸ MINH ĐIỀN)
  Nếu anh gặp được Nhân vật này anh mới có thể hiểu ra những chỗ bí ẩn của TRẠNG TRÌNH?
  – Còn nói ở đây đâu có thể diễn tả nổi những điều mà Trạng Trình đã cảnh giác?

  “NÓI RA THÌ LẬU SỰ ĐỜI
  TRÁI TAI PHẢI LỤY ĐỜI TRAI KHÔNG LUẦN (LƯỜNG)?”

 97. tôi xin bái phuc ông nguyện luong bien :Phân phân tùng bách khởi
  Nhiễu nhiễu xuất đông chinh
  Bảo Giang thiên tử xuất
  Bất chiến tự nhiênSự kiện quan trọng có liên quan đến vận mệnh đất nước sẽ xảy ra vào thời gian ở câu đầu: thành Phân phân tùng bách khởi
  “Phân phân” phân có nghĩa là chia (phân số, phân chia, phân phối..). phân phân là chia ra giữa, chia nhiều ra từng phần ở giữa

  “Tùng bách khởi”. Năm 1010 là năm Canh dần, năm 2011 là năm Tân Mão, ngũ hành nạp âm của hai năm này đều là Tùng Bách Mộc, là loại Mộc của cây tùng cây bách, chính vượng ở phương Đông (Dần- Mão). “Phân phân tùng bách..” có nghĩa là giai đoạn xảy ra chính giữa hai năm mang ngũ hành nạp âm Tùng Bách Mộc. Như vậy ý của cả câu là sự việc quan trọng liên quan đến vận mệnh đất nước xảy ra (khởi) vào giai đoạn giữa hai năm 2010 và 1011. Sự kiện này chính là Đại Hội Đảng Toàn Quốc lần thứ 11.
  – Nhiễu nhiễu xuất đông chinh
  Nhiễu nhiễu là sự rắc rối, loạn xạ, vạch ra ngang dọc, trái phải lung tung (nhiễu loạn, quấy nhiễu…)

  Đông là phương Đông tượng mặt trời mọc, tượng của thiên Hỏa

  “Nhiễu nhiễu xuất đông”, Thiên Hỏa nhiễu loạn vạch ra ngang dọc loạn xạ đó chính là ảnh tượng của lửa sấm sét. Lửa sấm sét còn gọi là Tích Lịch Hỏa.

  Toàn câu “nhiễu nhiễu xuất đông chinh” có nghĩa là là Tích Lịch Hỏa xuất chinh, tranh đấu, nghênh chiến.

  Ý nói các “anh tài hào kiệt” có dính dáng đến Tích Lịch Hỏa là những người có ảnh hưởng quyền lực trong bộ máy chính quyền sẽ ra tranh cử vị trí lãnh đạo cao nhất để lèo lái vận mệnh quốc gia.ũng có nghĩa là rất nhiều người có mạng Tích Lịch Hỏa sẽ ra tranh cử một cách rất rầm rộ. Đó chính là những người sinh nhằm vào 2 năm 1948 và 1949.

  Giao thời giữa hai năm Mộc (Tùng Bách Mộc = 2019-2011) chính là thời của những người có mạng Hỏa. Vì theo qui luật tương sinh thì Mộc sinh cho Hỏa, vì vậy Hỏa được thế Vượng Phát và Phò trợ (Vượng-Tướng trong “vượng tướng hưu tù tuyệt” ). Cũng chính vì vậy mà những người sinh năm 1948 và 1949 rất đắc cách, và kể cả những người có mạng hỏa vào sinh nhằm năm 1956- 1957 (Sơn Hạ Hỏa).

  Xét trong mấy trăm vị Ủy Viên Trung Ương Đảng khoá 11 thì có hết hơn 1/3 gần 1/2 là người mạng Hỏa trong đó Ủy Viên Bộ Chính Trị có gần 2/3 là người mạng Hỏa. Kinh thật!!!!

  Đặc biệt những Ứng Cử nặng ký nhất chức vụ Tổng Bí Thư đều là mạng Tích Lịch Hỏa, và đều sinh năm 1949 hết. Ví dụ:

  Đ/C Trương Tấn Sang sinh tháng 1 năm 1949
  Đ/C Nguyễn Tấn Dũng sinh tháng 11 năm 1949
  Đ/C Phùng Quang Thanh sinh năm 1949
  Đ/C Lê Hồng Anh sinh năm 1949
  Đ/C Lê Thanh Hải sinh đầu năm 1950 nhưng vẫn còn tuổi Kỷ Sửu
  Đ/C Phạm Quang Nghị sinh năm 1949
  – “Bảo Giang thiên tử xuất” Câu này cực kỳ quan trọng, và cũng chính là “trọng ý” của sấm ký.

  Chữ Bảo có rất nhiều ý nghĩa, nhưng ý nghĩa thường dùng nhất là chỉ đồ châu báu, của quí hiếmChữ Giang cũng có rất nhiều nghĩa, nhưng nghĩa thường dùng nhất là sông (suối).
  Trong đó có một chữ Giang ứng với sấm ký là chữ Giang trong ý nghĩa chỉ một loại đồ gốm.
  Ý nghĩa thứ nhất của câu này là là ở hai chữ Bảo Giang. Bảo cũng là Ngọc (đồ châu báu). Ngọc là đá quí, trong ngần. Giang là sông nước. Bảo Giang cũng có nghĩa là nước sông trong như ngọc. Nước trong như ngọc chính là nước giữa suối sâu. Đó chính là tượng của Tuyền Trung Thủy.

  Ý nghĩa thứ hai: là “Bảo Ngọc” nhưng nếu như xuất đi “thiên và tử” thì sẽ thành chữ khác.

  Nếu chử Bảo (hình trên) lấy đi (xuất) bộ “Thiên” thì sẽ được viết thành chữ Đông
  Còn chữ Giang (hình trên) lấy đi (xuất) bộ “Tử” thì sẽ dịch chuyển nét viết thành chữ Anh.Như vậy ý toàn bộ câu này “Bảo Giang thiên tử xuất” là Người cầm đầu” (thiên tử) xuất hiện ra từ Đông Anh và có mạng là Tuyền Trung Thủy (sinh năm 1944 và 1945).

  Như vậy quả thật ứng với Đ/C Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 có mạng Tuyền Trung Thủy

  – Câu kết của đoạn sấm ký là “Bất chiến tự nhiên thành”. Có nghĩa là không cần chiến đấu, tranh chấp mà vẫn thành công.

  Xét lại quá trình bầu cử chức vị Tổng Bí Thư trong Đại Hội Đảng vừa qua, chúng ta thấy lời sấm về sự kiện quan trọng trong năm 2011 quả thật ứng nghiệm.

  Trong khi các Tích Lịch Hỏa “nhiễu nhiễu xuất chinh” thì Tuyền Trung Thủy “bất chiến”. Một Tuyền Trung Thủy “bất chiến” để rồi “tự nhiên thành”. Để ứng với cái câu “thiên tử xuất”. Linh nghiệm thay, linh nghiệm thay.

 98. . Thời Thượng Ngươn Thánh Đức: 2017 trở đi
  Giờ đây, 2009, Hạ Ngươn cũ đang chấm dứt và Thượng Ngươn Thánh Đức mới sắp bắt đầu, 2012 Aquarius Golden Age, trái đất chúng ta hiện sống đang trải qua cơn thanh lọc để tiến lên; các tôn giáo bạn như Cao Đài gọi là cơ sàng sẩy kỳ ba. Điều này có nghĩa là gì? Đây là một đề tài khá rắc rối để giải thích và tôi xin được sơ lược tối đa.

  Vài định nghĩa về thời điểm của Ngươn Kỳ: Đức Vĩ Kiên dạy chúng tôi như sau.
  – Một chu Kỳ lớn là 13 ngàn năm và chia làm 4 kỳ nhỏ.
  – Một Kỳ dài 3250 năm và có đủ Thượng, Trung và Hạ Ngươn.
  – Một Ngươn dài 1083 năm.
  – Hạ Ngươn Kỳ 3 này có đủ Sanh, Trụ, Hoại, Diệt.
  Trụ thì dài khoảng 1000 năm. Hiện giờ đang ở giai đoạn Hoại. Diệt sẽ bắt đầu từ 2012 đến 2016.
  – Thượng Ngươn Kỳ 4 Sanh sẽ từ 2017 – 2028. Rồi sẽ trụ 1000 năm.
  Kỳ này nhân loại sẽ được hưởng thái bình hơn 1000 năm khi bước vào thời Thượng Ngươn Thánh Đức

 99. ngai nguyen luong bien toi da khang dinh ko co chien tranh the gioi roi do . Ai xung thanh xung than xung chua xung phat phai? co phep dien chon linh soi can .ko co phep dien ? ai trong dien dan nay noi duoc tôi la ai thi nguoi do dung that la phat thanh tien xuong the ko la gia xao thay bua thay ngai? ong nguyen ky luu xung chua jesu thi chac da dac qua thanh roi xin hoi ngai co phep dien chon linh gi?

 100. anh nguyen minh tu lâu rồi phai ko co duyen tu vo luong kiep truoc chuc anh nguyen minh mau dac dao tro ve que nha”)”)”)”)

 101. ai chui chu tich ho chi minh vi dai la nguoi do mat goc toi dam khang dinh nhu vay : BAC HỒ LÀ NGƯỜI CHÍ CẢ THAY THẾ TÔN LA THAY THẾ ỌNG TRỜI ĐỄ HOANG HÓA TÌNH YÊU NHÂN LOAI.. CAN THAN KHẨU NGHIEP .

 102. Hồ Chí Minh -lãnh tụ vĩ đại
  Người cứu đàn con ngây dại khỏi lầm mê
  Biết bao năm tháng ê chề
  Giặc ngoài xâm chiếm lê thê cảnh sầu
  Bọn ngoại xâm câu mâu cướp nước
  Dân lâm cảnh khóc lóc lầm than
  Tỉnh yêu dâng sóng nước tràn
  Hai bàn tay trắng không màng bản thân
  Ôi Bác luôn ân cần khảng khái
  Yêu đồng bào một mái nhà chung
  Thương người nhân ái bao dung
  Nhường cơm sẻ áo không khinh nghèo hèn
  Thân Người rạng đóa Hoa Sen
  Thơm danh bốn bể năm châu ngời ngời
  Nam Bang có Bác tuyệt vời
  Chúng con yêu Bác nghẹn lời nhớ thương

 103. Việt Nam nổi khổ sầu tương
  Trên nơi đất lạ vạch đường độ sanh
  Pháp mỹ chúng lắm gian manh
  Nhưng sao địch lại hào Oanh bác hồ
  Qua bao trận thắng Liên sô
  Bạc về làm rượn ô hô tháng ngày
  Phận già mà lắm đắng cay
  Đến hồi 79 bác quây về trời
  Toàn dân nước việt lệ rơi
  Nghe tin bác mất mà tơi tả lòng
  Việt Nam sông núi mênh mông
  Muôn dân no ấm nhờ công bác hồ
  Cứu dân thoát khỏi nạn đô
  Không còn luồn cúi trước đồ hôi tanh
  Xứ rồng tên bác lưu danh
  Hùng Anh cháu lạc sử danh bác hồ..

 104. Tinh thần muốn được càng cao
  Phải theo gương Bác lược thao luyện rèn
  Thân phàm trau sửa cho quen
  Lập công, lập đức cho đèn tâm quang
  Bước trên đường lớn thênh thang
  Nhớ xưa bách bộ, Bác đang lội rừng
  Tự do độc lập vui mừng
  Thương ngày xưa Bác đã từng ngục lao
  Chỉ vì hai tiếng đồng bào
  Bôn ba Bác đã khổ bao năm dài
  Mong cho con trẻ được học bài
  Già đừng đứt bữa, lúa khoai đầy bồ
  Cùng nhau xây đắp cơ đồ
  Sánh vai cường quốc điểm tô tiên rồng
  Ngày nay nhẹ bước cảnh không
  Dõi theo dân tộc lập công từng giờ.

 105. Bác Hồ đó ung dung châm lửa hút
  Trán mênh mông thanh thoát một vùng trời
  không gì vui bằng mắt bác Hồ cười
  quên tuổi già tươi mãi tuổi đôi mươi
  Người rực rỡ một mầu trời cách mạng
  Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng
  Đêm tàn bay chập choạng dưới chân người….
  ***8888
  Người ngồi đó với cây chì đỏ
  Vạch đường đi từng phút từng giờ
  không gì vui bằng chiến đấu dưới cờ
  ĐẢNG CHÓI LỌI HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI
  Con còn nhớ những lời bác dạy
  Khánh chiến gian nan, kháng chiến trường kỳ
  Bác bảo đi là đi– bác bảo thắng là thắng
  VIỆT NAM PHẢI TỰ DO -THẾ GIỚI PHẢI HOÀ BÌNH
  Chúng con chiến đấu hy sinh
  Tấm lòng son sắc đinh ninh lời thề
  Bắt tay bác tiễn ra về
  Nhớ hoài buổi sáng mùa hè chiến khu uuuuuuuhihi

 106. Bác luôn mong muốn hòa bình
  Chiến tranh khóc liệt hy sinh thiệt thòi
  Anh hùng cũng sẽ vậy thôi
  Chi bằng hòa khí để rồi an vui
  Tâm luôn hướng đạo không lùi
  Để cho Thầy bớt bùi ngùi lo toan
  Nguyện lực một dạ sắc son
  Hòa nhan ái ngữ là con của Thầy
  Con rồng cháu lạc hôm nay
  Nhớ lời Bác dạy đừng bày chiến chinh
  Học Thầy giữ trọn đức tin
  Kính Thầy mến bạn lý tình hòa chung
  Hôm nay hết cảnh bảo bùng
  Để cho nước Việt sánh cùng Năm Châu
  Ánh sáng Phật pháp nhiệm màu
  Mãi mãi ghi nhớ trọn câu “hòa bình”.

 107. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
  Đại hùng đại dũng đại từ bi
  Tướng thần Nước Việt uy nghi lẫy lừng
  Võ anh hào khí tưng bừng
  Nguyên nhung đại soái đã từng nỗi danh
  Giáp vòng thiên, hạ, thành, thị,cốc,…
  Đến quốc gia, chủng tộc, xứ nào
  Việt Nam tổ quốc anh hào
  Bao năm xây dựng đổ bao máu hồng
  Từ Cữu Long đến Sông Hồng
  Cà Mau đến Vịnh Hạ Long khắp miền
  Lạc Hồng huyết mạch Rồng Tiên
  Từ thời thiên cổ nối liền hậu lai
  Nơi nào cũng có anh tài
  Thời nào cũng có danh oai lẫy lừng
  Thiên thư đã định từng thời cuộc
  Sẽ có người dẫn đuốc soi đường
  Việt Nam tổ quốc mến thương
  Ngàn năm vang mãi thiên đường Việt Nam

 108. Việt nam dân tộc anh hùng
  Bao nhiêu đế quốc khốn cùng tại đây
  Điện biên rung động trời tây
  Vang danh tướng Giáp lập đầy chiến công
  Uy linh quốc tổ tiên rồng
  Hồn linh sông núi tô hồng sử xanh
  Tướng Giáp thiên hạ vang danh
  Làm cho Đờ cát phải nhanh ra hàng
  Thọ trên trăm tuổi vinh quang
  Lòng người mến phục, hiên ngang với đời
  Theo chân Hưng đạo rạng ngời
  Tấm gương sáng mãi nơi nơi tôn thờ
  Nhục thân thôi chịu làm lơ
  Giữ cho quốc thể gửi thơ tỏ bày
  Hương linh đại tướng hàng ngày
  Tiếp hồn sông núi dựng xây cơ đồ
  Xác thân dù gởi dưới mồ
  Uy danh tướng giáp Tào Ngô dè chừng.

 109. NGUYEN LUONG BIEN ONG MONG DIEU GI DEN TOI DIEU BIET. TOI KHANG DINH KHONG CO VIET NAM DANG TREN DA PHAT TRIEN SE KHONG CO CHUYENDO TOI DAM KHANG DINH KO CO: D/C NGUYEN PHU TRONG SE LAM DC DIEU DO . A DI DA PHAT.LAP DOI DAO DUC LA DAO DUC CUA CHU TICH HO CHI MINH VI DAI

 110. ĐỨC CHA HIỀN (Ông Trời)
  Đức Cha Hiền tức là Ông Giời mênh mông mờ mờ, dẫu muốn suy diễn đến đâu cũng không thể xiết được! Mà toàn thể của Ngài vốn là Đơn Nhất, nghĩa là chỉ có một mà thôi, chứ không có hai ba nào cả, kỳ diệu đến nỗi không còn có tên nào mà gọi được nữa, vì còn có thể gọi tên ra được thì chưa thực là tuyệt đối kỳ diệu! Cho nên tạm gọi là Ông Giời.

  Cũng có hiệu gọi là Thượng Đế.
  Cũng có hiệu gọi là Đạo.
  Cũng có hiệu gọi là Hồng Quân.
  Cũng có hiệu gọi là Tạo Hóa.
  Cũng có hiệu gọi là Vô Nguyên Cổ Phật.
  Cũng có hiệu gọi là Vô Thủy Thiên Tôn
  v.v…

  Ngài không có đầu tiên, cũng không có cuối cùng, tự có hằng có. Mờ mờ mịt mịt im lặng một mình trong khoảng không gian, ở đâu cũng có mà bao giờ cũng thế, không suy siển chút nào, to vô lượng, nhỏ tý ty, không có hình thể gì cả, trông không trông thấy được, nghe không nghe thấy được, sờ không sờ thấy được, thật lạ lùng! Thật huyền bí! Thật linh diệu!

  Không số không lượng. Không bóng không hình. Không diệt không sinh. Không không không có. Không nơi không chỗ. Không ngoài không trong. Không tiếng không tăm. Không động không tịnh. Thật là một khối linh quang vô cùng vô tận, vô lượng vô biên!

  Linh tâm của nhân loại là Ngài, pháp thân của chư Phật là Ngài, giác linh của vạn vật là Ngài, bí mật của quỷ thần là Ngài, thông huyền của Tiên Thánh là Ngài, tinh hoa của Nhật Nguyệt là Ngài, ánh sáng của tinh đẩu là Ngài, cảnh sắc của non sông là Ngài, mầu đẹp của hoa thảo là Ngài, khí thiêng của Trời Đất là Ngài, im lìm mà linh động, cực kỳ huyền bí lạ lùng!

  Ta không thể lấy trí óc mà suy lường, lấy ngòi bút mà mô tả, lấy lời nói mà tán thán. Một lời phán truyền diệt cả vô lượng càn khôn, một lời phán truyền sinh ra vô biên thế giới. Tài năng trí tuệ, pháp lực thần thông thật vô cùng cực.

  Ngẫm lại một đời người có lâu lắm là một trăm năm mà sánh với cuộc đồ sộ của Ngài làm ra dường như nháy mắt, mau tựa tên bay. Còn so sánh xác phàm con người với vật có hình thể trong bầu giời thì hình thể nhân thân thật nhỏ bé không biết chi mà nói cho được.

  Chúng ta nên biết rằng trong thế gian này cái gì cũng có cội rễ gốc nguồn, không phải tự nhiên mà có, trông thấy tòa nhà ta biết có thợ xây nên, trông thấy cái áo ta biết có thợ dệt ra, ta không thể nói cái nhà tự nhiên ở đất mọc lên, cái áo tự nhiên ở giời rơi xuống. Người quân tử suy ngọn mà biết tới gốc, huống hồ giời đất muôn vật nhật nguyệt tinh tú thời tiết khí vận xoay vần, chuyển đổi, thứ tự phân minh, tài tình huyền diệu là bao! Dẫu ngu si đến bực nào cũng rõ biết tất phải có một đứng Chí Tôn dựng nên vậy.

  Chúng ta sinh ra trong giời đất này tu nên bực Tiên Phật Thánh Thần cũng nhờ có cơm ăn áo mặc và mọi phẩm vật thiết dụng của Giời ban, lại nhờ có khí thiên địa ta mới sống được. Thật ta chịu ân thâm của Giời hơn non cao bể rộng, không nói sao cho xiết được! Thế mà có lắm kẻ không nhớ ơn thì thôi lại còn nói bạc khẩu: “Giời đất muôn vật trong thế gian này tự nhiên mà có, chẳng có Ông Giời nào sinh ra cả, thử hỏi Ông Giời đã sinh ra Giời đất muôn vật thì ai sinh ra ông Giời?”

  Than ôi! Có khác chi con cái chịu công ơn cha mẹ sinh thành nuôi nứng khó nhọc mà lại nói rằng: “Tôi tự nhiên trong lỗ nẻ chui ra, chẳng có cha mẹ nào sinh ra cả”. Vạn đại Thánh Sư như đức Khổng Tử mà ngài còn nói: “Ngã úy thiên mệnh. Nghĩa là ta sợ mệnh Giời. Ngã kính thiên mệnh, Nghĩa là ta kính mệnh Giời”. Huống hồ kẻ phàm phu tục tử còn đeo cái sú bi nang đói phải ăn, khát phải uống mà dám khinh mạn cả Giời, cái lòng kiêu ngạo tự đắc, cái tội vô ân bạc nghĩa chắc phải đọa đầy, còn mong chi quả Tiên quả Phật.
  Lại có kẻ tìm hết cách phỉ báng Giời, nói Giời còn phải luân hồi quả báo, là vì hiểu lầm với các vị Thiên Đế trong Tam Giới, chữ Thiên Đế đây cũng dịch nghĩa gọi là Giời, song điều thuộc về hữu lậu, cho nên phúc lạc tuy là vô cùng mà đến khi phúc hết cũng khỏi luân hồi sinh tử. Đây xin kể qua các vị Giời trong Tam Giới:

  Nguyên quả Địa Cầu của chúng ta ở đây ở về một phần đất Nam Thiên Bộ Châu trong một thế giới nhỏ. Tột dưới đáy cái thế giới nhỏ bé ấy thì toàn là một khoảng hư không gọi là “Không Luân”; rồi trên Không Luân ấy có Phong Luân (vành xe gió); trên Phong Luân ấy có Thủy Luân (vành xe nước); trên Thủy Luân ấy có Kim Luân (vành xe kim); trên Kim Luân ấy tới đất gọi là Địa Luân; trên Địa Luân ấy thì ở trong có bể Hàm Hải (bể nước mặn) tràn lan lênh láng.

  Chung quanh bốn phía biên đất, thì có núi Chước ca la, Tầu dịch là núi Thiết Vi, hoàn nhiễu ở ngoài như lớp ngoại thành, bao bọc bể Hàm Hải.
  Chính giữa bể thì có bẩy lớp núi Kim Sơn:
  1. núi Trì Địa
  2. núi Chướng Ngại
  3. núi Mã Nhĩ
  4. núi Thôn Kiến
  5. núi Đảm Mộc
  6. núi Trì Trục
  7. núi Song Trì
  Và bẩy lớp bể Hương Thủy sen cách nhau mà vây bọc núi Tu Di như bẩy lớp thành vậy.

  Ở về trung tâm bẩy lớp núi Kim Sơn và bẩy lớp bể Hương Thủy ấy, thì có núi Tu Di đột cao lên. Núi ấy trên dưới thì nhớn ở giữa thì nhỏ.
  Ở trong bể Hàm Hải về phía đông núi Tu Di, thì có châu Thắng Thần, phía nam thì có châu Thiệm Bô, phía tây thì có châu Ngưu Hóa, phía bắc thì có châu Cu Lô. Mỗi một bên châu lớn thì có hai cái châu trung và vài trăm cái châu nhỏ nữa.

  Từ nơi chân núi Tu Di lên một vạn do tuần, thì có giời Kiên Thủ; lại cao lên một vạn do tuần thì có giời Trì Hòa man; rồi từ đó lên một vạn do tuần nữa thì có giời Trường Phong Dật. Ba giời ấy đều cư trụ chung quanh theo núi Tu Di, nhưng gốc là Dạ Xoa Quỷ Thần, phúc cũng như giời, nên kêu là giời, chứ không phải là thật giời như mấy từng giời ở trên.

  Lại từ nơi giời Trường Phong Dật ấy lên trên một vạn do tuần nữa là tới giữa núi Tu Di, thì có từng giời Tứ Thiên Vương, y trụ chung quanh nơi đó và có mặt giời mặt giăng và ngôi sao đi nhiễu theo bốn phía lưng núi ấy luôn luôn cả ngày đêm (cái thuyết này tuy so với cái thuyết của nhà khoa học đời nay nói rằng: “Mặt trời là định tinh, quả đất là hành tinh thì có khác nhau, song phải biết khoa học nói là lấy phàm trí mà suy lường, còn Phật nói là dùng tuệ nhỡn mà xem thấy vậy ai là người trí giả nên tự xét lấy).

  Rồi từ nơi giời Tứ Thiên Vương ấy lên trên bốn vạn hai ngàn do tuần nữa, thì tới chót núi Tu Di, tức là chỗ y trụ của giời Đạo Lợi. Chính giữa thì có cung điện của vua Thích Đế Hoàn Nhân, là chủ cõi giời ấy.

  Từ nơi giời Đạo Lợi lên mười sáu vạn do tuần nữa thì tới từng giời Da Ma; lại cao sấp lên ba mươi hai vạn do tuần nữa thì tới từng giời Đâu Xuất; lại cao sấp lên sáu mươi tư vạn do tuần nữa, thì tới từng giời Hóa Lạc, rồi cao sấp lên một trăm hai mươi tám vạn do tuần nữa, thì tới từng giời Tha Hóa Tự Tại.
  Bốn từng giời này nhẫn xuống tới từng giời Đạo Lợi và từng giời Tứ Thiên Vương, cộng là sáu từng giời. Từ đó xuống cho tới Phong Luân, là chỗ cực xứ ở dưới đáy thế giới thì tổng danh là cõi “Dục Giới” vì còn đủ cả những sự nam nữ tình dục.

  Lại từ từng giời Tha Hóa Tự Tại ở về cõi Dục Giới ấy cao sấp lên hai trăm năm mươi sáu vạn do tuần nữa, tức là tới từng giời thứ nhất ở về bực Sơ Thiền trong cõi Sắc Giới rồi từ đó lên tới từng giời thứ hai, giời thứ ba ở về bực Sơ Thiền, cho đến ba từng giời ở về bực Nhị Thiền ba từng giời ở về bực Tam Thiền và chín từng giời ở về bực Tứ Thiền, cộng là mười tám từng giời thì cứ cao gấp bội lên như vậy. Trong mười tám từng giời ấy, tuy đã ly hết các sự tình dục mà còn có sắc thân nên tổng danh là cõi Sắc Giới.

  Lại từ nơi từng giời thứ chín ở về bực Tứ Thiền ấy cứ theo thứ lớp mà cao gấp bội lên nữa thì tới bốn từng giời Tứ Không Thiên, tức là cõi giời Vô Sắc Giới.
  Đó là nói trong ba cõi: 1. Dục Giới 2. Sắc Giới 3. Vô Sắc Giới cộng có hai mươi tám từng giời, ở về trong một thế giới nhỏ này.

  Nếu suy rộng ra thì cứ một nghìn cái “thế giới nhỏ” như vậy , gọi là cõi Tiểu Thiên Thế Giới, rối một nghìn cái Tiểu Thiên Thế Giới ấy gọi là cõi Trung Thiên Thế Giới, lại một nghìn cái Trung Thiên Thế Giới như vậy gọi là Đại Thiên Thế Giới.

  Đức Cha Hiền khi sinh Thiên lập Địa thì trước hết Ngài sinh ra Đại Đạo, bởi Đại Đạo sinh ra trước khi có giời đất cho nên ngôi “Vô Cực” là gốc của Đại Đạo, là cái giòng dõi của Giời Đất, là cha mẹ của các vị Tiên Thánh, là tổ của muôn Phật. Giời Đất là bởi trong khí hạo nhiên mà sinh ra, bởi âm dương ngưng tịu mới có khí ôn nhiệt, rồi khi ấy huân chưng mà sinh ra loài người.
  Trước hết sinh ra tứ đại bộ châu, là nước, lửa, cây và các loài kim thạch, tức là thủy, hỏa, mộc, kim, tức là tứ lão ở bốn phương đông, tây, nam, bắc, sau mới sinh ra chính giữa là Hoàng Lão tức là Thổ. Thổ khí xung lên trên giời chính giữa đại tinh mà hóa ra đạo. Khí Kim Quang ở trên hạ xuống bao chùm Hoàng Lão trung ương mới có hơi hô hấp. Ấy là cái khí huyền huyền Thánh Mẫu. Cộng thành Ngũ Lão mà hợp với Ngũ Hành, biến hóa ra muôn vật và sinh dưỡng các loài. Bởi Thủy, Hỏa, Thổ là ba Lão tại nơi đỉnh núi chiếu xuống giáp Kim Lão, Mộc Lão được an cư lập đảnh và hạ luyện thất thất chi nhật (49 ngày) mới sinh ra “Anh Nhi Trạch Nữ”. Mộc Công Kim Mẫu mỗi vị đều bảo dưỡng anh trạch cho thành nhân. Anh trạch lại hôn phối với nhau mà sinh sản ra hai giai hai gái. Hai giai hai gái nhớn lên phối hợp cùng nhau thì Anh Trạch lại thoái vị nương theo Cha Mẹ mà tu luyện.

  Bởi đó cái gốc của nhân loại mới hưng vượng biến sinh ra thiên hạ cho đến đời Bàn Cổ. Bàn Cổ là vua đầu hết trong loài người. Chính Ngài mở đường làm cầu cho tiện bề thông thương qua lại. Sau mới sinh ra Tam Hoàng (Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng), ba vua này cùng đắc đạo chân truyền mà phi đằng biến hóa. (Nghĩa là bay bổng cả xác lên giời).

  Kế sau này nữa là vua Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Đế Nghiêu, Đế Thuấn (Ngũ Đế) điều được chân truyền. Nói tóm lại chúng ta không thể lấy trí phàm mà tán thán ngợi khen sự thần cơ huyền diệu vô biên vô lượng của Đức Cha Hiền khi Ngài sinh Thiên lập Địa, sinh hóa muôn loài. Đức Cha Hiền không có hình ảnh gì nhất định, Ngài giáng sinh bên Âu Tây lấy hình dạng người Âu Tây, Ngài giáng sinh bên Đông Á lấy hình dạng người Đông Á.
  Ngài giáng xuống nhiều phương, nhiều nước, nhiều đời, khi giáng làm Chúa, khi hiện làm Phật, khi sinh làm Thánh, khi chuyển làm Tiên. Tùy căn, tùy tính, tùy phong tục, tùy thổ ngơi mà lưu truyền mối Đạo.

 111. NE NGUYEN LUONG BIEN BAN CO? NEBàn Cổ là vua đầu hết trong loài người. Chính Ngài mở đường làm cầu cho tiện bề thông thương qua lại. Sau mới sinh ra Tam Hoàng (Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng), ba vua này cùng đắc đạo chân truyền mà phi đằng biến hóa. (Nghĩa là bay bổng cả xác lên giời).

 112. Thế nào gọi là “Phật”? Nói về thắng nghĩa (nghĩa cao hơn hết) Phật là một ngôi “Đại Giác” rất sáng suốt, là gốc Thần Minh, là nguồn Tạo Hóa, không sắc không hình, không danh không tướng, không sanh tử, không Nát Bàn, trước không vô thủy, sau không vị lai, thể tựa hư không, một mầu thanh tịnh, kiếm không thấy dấu tích, tìm chẳng có mối manh. Còn có cái gì là nhân là quả nữa?

  Nhưng ước theo nhân duyên (cơ hội nhân duyên), Phật là một vị xuất gia trải ba kiếp a tăng kỳ, tu hạnh bồ tát, cả sáu độ độ nào cũng tu, cả muôn nết nết nào cũng tập, tu tập cả thảy mọi phép, phúc tuệ vẹn toàn, thệ nguyện gồm đủ, phá hết cái hoặc kiến tư, hoặc trần sa, hoặc vô minh, gạn trong bể thức, lóng sạch nguồn chân, tỏ được lòng, thấy được tính, như mảnh gương trong, tựa vừng nguyệt sáng, chỗ tu nhân của Phật rất là viên mãn, nên chứng thành Phật Quả rất trang nghiêm.

  Hễ mỗi một vị Phật ra đời, thì lấy Thế Giới tam thiên đại thiên làm một báo sát. Nhưng trong báo sát ấy có trăm ức núi Tu Di, trăm ức mặt giời mặt giăng. Dầu mà một trăm Phật, một ngàn Phật, hay là hằng hà xa số Phật ra đời, thì báo sát cũng vậy.

  Hễ một vị Phật ra đời thì trong trăm ức thế giới đều có trăm ức Phật thân. Như Phật Thích Ca xuất hiện ra cõi Ta Bà này, thì trăm ức thế giới nhỏ trong cõi ấy cũng điều có hóa thân của Phật Thích Ca đồng trong một lúc mà xuất hiện ra đủ cả. Vậy nên gọi là thiên bách ức hóa thân.

  Phật lấy thiên bách ức hóa thân mà độ thiên bách ức thế giới, nào những loài đẻ con như người và thú. Loài đẻ trứng như cá và chim. Loài thấp sinh như mấy con rọ rạy trong chỗ ẩm ướt. Loài hóa sinh như sâu thành bướm, như loăng quăng thành muỗi, cỏ mục hóa đom đóm. Loài không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân. Loài hữu sắc như các ngôi sao. Loài không sắc như các loài không tản tiêu trần. Loài hữu tưởng như các giống quỷ thần tinh linh. Loài vô tưởng như các thứ tinh thần hóa thành cây đất vàng đá. Loài phi hữu sắc như thứ sứa lấy tôm làm con mắt. Loài phi vô sắc như yếm đối rủa nộp sinh ra ma quỷ. Loài phi hữu tưởng như con vò vò, con sâu dâu, vẫn không tưởng ong mà thành con ong. Loài phi vô tưởng như con thổ kiêu ôm cục đất, con phá cảnh ôm quả độc mà điều hóa ra con v.v… Nói tóm lại các loài kể trên, Phật đều lấy đức từ bi mà hóa độ cả; ấy là giáo của Phật rộng lớn như vậy.

  Tu Phật phải công hạnh như thế nào? Người học Phật phải:
  1. Rửa sạch sáu căn
  2. Liễu xong năm uẩn
  3. Xa mười nghiệp ác
  4. Tu mười nghiệp lành
  5. Quán bốn chỗ niệm xứ
  6. Làm bốn hạnh chính cần
  7. Trừ sáu mươi hai điều tà kiến
  8. Tỏ năm mươi bốn vị Bồ Đề
  9. Ba ngàn oai nghi
  10. Tám vạn tế hạnh cẩn thủ luôn luôn
  11. Sáu Ba La Mật
  12. Bốn vô lượng tâm huân tu mãi mãi…

  Đã vậy mà còn phải vị pháp vong thân, như rạch da lấy máu viết kinh, chặt cánh tay mà cầu đạo; mà phải vì vật quên mình, như cắt thịt cho chim ăn, xả thân nuôi cọp đói; ngoài thì vàng bạc châu báu vợ con nhà cửa chẳng màng; trong thì ruột, gan, máu, mỡ, đầu mắt, tay, chân không tiếc, bố thí hết cả.
  Từ kiếp này đến kiếp khác, trải trăm ngàn muôn ức hằng hà xa số kiếp, một lòng tu học, và lòng bố thí thì chẳng nghi chẳng sợ, chẳng thoái chẳng lui, lại càng mạnh càng siêng và càng tinh tấn.

  Bởi vậy cho nên công tròn muôn đức, quả mãn ba kỳ, đã dứt bách phi, lại lìa tứ cú, hiểu cái cửa pháp môn vô lượng, hiệp cái pháp tam muội vô biên. Thành tịu năm lực năm căn, sẵn đủ ba mình ba đỗng, tròn sáng ba thân bốn trí, siêu chứng năm mắt sáu thông, được tài vô ngại mà diễn thuyết không cùng, được chí siêu nhiên mà thần thông tự tại. Rõ biết cả tâm tính chúng sinh đời hiện tại, thấu suốt hết kiếp vị lai.

  Thọ mệnh vô lượng vô biên, Pháp thân chẳng mất, giác tính còn hoài, an lạc vô cùng, kiếp số vô lượng.
  Như vậy mới thật Ông Giời trên hết các giời (xin nhớ kỹ rằng các ông giời đây là các vị Thiên Đế trong tam giới), Thánh trên hết các thánh… Thực là bực chánh đẳng chánh giác, tuyệt đối vô thượng pháp vương, siêu việt hết các phương tiện, dứt cả thẩy gốc dễ sinh tử mà vào cảnh vô dư Nát Bàn. Rồi lại mở bể thệ, bơi thuyền từ, trở ra độ những chúng hữu tình trong pháp giới. Ấy là chỗ cực điểm thâu nhân kết quả của Phật.

  Nguồn gốc bài viết : http://thienynhiemmau.com.vn/threads/1219-DUC-CHA-HIEN-Ong-Troi.html#ixzz2grC36Ees
  Link gốc : Thiên ý nhiệm mầu – diễn đàn thầy Hậu

 113. KÍnh Chào Ngài Nguyễn Kỳ Lưu! là asdsadsadsa !

  Tôi thấy Ngài có nhiều kiến thức và cũng có Tâm muốn làm điều thiện cho mọi người…nhưng hiểu biết về Chúa Trời còn Lẫn Lộn…..
  Hơn nữa cũng chưa trả Lời đúng câu hỏi tôi nêu ra ở trên?

  – Nếu có cơ hội thuận tiện không chê tôi quê mùa dốt nát thì tôi sẵn lòng dẫn giải về KINH THÁNH cũng như vị trí vai trò của BA NGÔI VỊ THIÊN CHÚA TRONG MỘT HAY VÀI THÁNG SẮP TỚI?
  – Và Chiến Tranh có như thế nào tôi cũng sẽ tâm sự với ngài bằng KINH THÁNH theo Quan Điểm Kytô Giáo nhé!

  TAM LƯƠNG SONG THIÊN

 114. NGƯỜI THƯỢNG CỔ
  BÀN CỔ
  NGƯỜI CỔ TÍCH CHÍNH LÀ LẠC LONG QUÂN ĐÃ TRỞ LẠI
  đọc SẤM GIẢNG THI VĂN TOÀN BỘ CỦA ĐỨC HUỲNH PHÚ SỔ
  NGÀI SẼ HIỂU PHẦN NÀO TÔI MUỐN NÓI…(
  NHIỀU LẮM….KHÔNG NÓI CHO HẾT ĐIỀU TÔI ĐÃ CẤT GIỮ TRONG TÂM TƯ…).
  TAM LƯƠNG SONG THIÊN

 115. “TƯ TÂM DỤC THỨC THÁNH NHÂN DIỆN
  LƯỠNG BIÊN BÀN NGẠT TÙY NHẤT KHỐI
  THỦ TÚC CHÁNH VƯƠNG TAM LƯỠNG TỰ”
  (CƯ SỸ MINH ĐIỀN)

  CÂU NÀY CHƯA CÓ AI GIẢI ĐÚNG Ý TRẠNG TRÌNH?
  – Tôi không đề cập nó nữa!
  – VIỆC ÔNG NÓI TÔI CÓ PHÉP GÌ THÌ THÚ THỰC TÔI CHẲNG CÓ MỘT PHÉP GÌ HẾT! NHƯNG TÔI CÓ MỘT CÁI ĐÓ LÀ:
  ” SỰ THẤT VÀ TRUNG TÍN CHÂN CHÍNH”
  AI ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI MÀ THIẾU MẤY ĐIỀU NÀY THÌ DẪU CHO ĐÓ LÀ ĐẤNG NÀY ĐẤNG NỌ THẦN NÀY THÁNH KIA PHÉP NÀY PHÉP NỌ CŨNG KHÔNG THỂ NÀO DÁM ĐỨNG TRƯỚC MÂT TÔI!!!
  – TÔI CHỈ CÓ MỘT CHỖ DỰA DUY NHẤT ĐÓ LÀ THIÊN CHÚA BA NGÔI TỐI CAO QUYỀN PHÉP VÔ BIÊN, NHÂN TỪ VÀ CÔNG MINH CHÍNH TRỰC VÔ CÙNG…BÊN BA NGÔI NÓI CHUNG CÁCH RIÊNG LÀ BÊN THIÊN CHÚA NGÔI HAI TẠO HÓA YÊSU TÔI CÒN SỢ CHI AI?
  NGÀI DẪN TÔI TRÊN DƯỜNG NGAY NẺO CHÍNH TÔI PHẢI HÃI SỢ CHI AI?

 116. MỘT TIN LIÊN QUAN ĐẾN MỌI NGƯỜI MỌI TÔN GIÁO MỌI QUỐC GIA

  Từ ngày mồng một tháng mười 2013 đến mấy bữa nay Thượng viện và hạ viện của HOA KỲ
  ĐÓNG CỬA không làm việc vì HẠ VIỆN Mỹ cuong quyết chống bác Đạo Luật chăm sóc sức khỏe của tổng thống obama HỌ muốn hoãn lại một năm…nhưng obama cũng cương quyết phải bắt buộc người dân phải thực hiện ĐẠO LUẬT NÀY…

  THỰC RA đạo luật này không phải nhắm đến một điều tốt đẹp như CHÍNH QUYỀN OBAMA ĐÃ NÓI…Chính Quyền Satan này đang thực hiện một chính sách thâm độc…bắt buôc mọi người dân Mỹ phải chủng ngừa hàng năm…và các nhân viên Y TẾ sẽ vào TAY PHẢI HAY TRÊN TRÁN MỘT CON “CHÍP ĐIỆN TỬ” chính là con chíp có MÃ SỐ 666 để kiểm soát NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN MỖI NGƯỜI…Họ muốn khống chế về lý lịch như : tôn giáo, tiền bạc luong thực bệnh án vv,,,nếu không chịu thích dấu con chíp vào cơ thể như nói trên thì sẽ không được mua bán, bị công ty, hãng, cho nghỉ việc…

  + Đó mới là bước ban đầu…
  + Bước kế tiếp là Họ sẽ bắt giam ,bỏ tù những ai
  chống TOÀN CẦU HÓA, CHỐNG ĐẠO LUẬT SATAN NÀY…
  + Bước tiếp theo nữa họ sẽ bắt mọi người phải từ bỏ Đạo Công Giáo,
  Tin Lành kể cả Đạo Phật, Hồi Giáo, Ấn Độ Giáo, Do Thái Giáo…không trừ Đạo nào
  nếu không chấp nhận dấu con chíp cấy trên tay phải và trán…
  thì sẽ bị hành hình giết chết…

  +++ Lương thực là vấn đề then chốt cho quyết định Lương Tâm con người trước
  một CƯỜNG QUYỀN BẠO ÁC…Ở mỸ ĐÃ CÓ HAI TIỂU BANG ĐÃ ÁP DỤNG ĐAO LUẬT
  SATAN…VIỆT NAM CŨNG ĐÃ CÓ MỘT CÔNG TY CHO THÔI VIỆC MÔT SỐ CÔNG NHÂN VÌ HỌ KHÔNG CHẤP NHẬN ĐÓNG DẤU CHIP 666 NÀY…SÁCH KHẢI HUYỀN ĐÃ BÁO TRƯỚC NHƯ SAU:

  – Chương 13 –

  1 Và tôi đã thấy từ dưới biển đi lên một Mãnh thú, có mười sừng và bảy đầu; và trên các sừng là mười vương miện; và trên các đầu nó, nhưng danh hiệu lộng ngôn. 2 Mãnh thú tôi thấy thì giống tợ báo; chân nó như chân gấu; và mõm nó như mõm sư tử. Và con Rồng trao quyền năng mình và ngai báu và quyền bính lớn lao của mình cho nó. 3 Một đầu của nó dường như đã bị tử thương. Nhưng vết thương đã khỏi được; nên toàn thể cõi đất kinh ngạc đi theo Mãnh thú, 4 và họ thờ lạy con Rồng, vì nó đã ban quyền hành cho Mãnh thú. Và họ đã thờ lạy Mãnh thú, mà rằng: “Ai nào giống như Mãnh thú! Ai nào có thể nghinh chiến với Ngài!”.
  5 Và đã ban cho nó được mồm nói lớn và phạm thượng; và đã ban cho nó quyền hành 42 tháng. 6 Và nó đã mở mồm phạm thượng nghịch cùng Thiên Chúa, lộng ngôn đến Danh Người và Nhà tạm của Người, đến các người ở trên trời. 7 Và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng họ; và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước. 8 Và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong Sổ sự sống của Chiên Con đã bị tế sát.
  9 Ai có tai thì hãy nghe! 10 Ai phải đi tù, thì đi tù; ai sẽ phải chết gươm đâm, thì sẽ phải chết gươm đâm! Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó!
  Mãnh thú thứ hai
  11 Và tôi thấy một mãnh thú khác từ đất mà lên; nó có hai sừng giống con chiên; và nó nói năng như con Rồng. 12 Nó thi hành tất cả quyền của Mãnh thú thứ nhất, trước mặt nó, và cố làm cho cõi đất và dân cư trên đất thờ lạy Mãnh thú thứ nhất, Mãnh thú đã được khỏi vết tử thương. 13 Nó làm được những dấu lạ cả thể, đến nỗi khiến được lửa tự trời sa xuống trước mặt người ta. 14 Và nó làm mê hoặc dân cư trên đất nhờ các dấu lạ đã ban cho nó làm trước mặt Mãnh thú, bảo dân cư trên đất tạc tượng Mãnh thú đã bị nhát gươm đâm, và đã hồi dương ấy. 15 Và đã cho nó làm tượng Mãnh thú được có sinh khí, khiến tượng Mãnh thú nói được; và được quyền ra lịnh giết tất cả những ai không thờ lạy tượng Mãnh thú. 16 Nó bắt mọi người: kẻ bé và người lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, ai ai cũng phải xin thích tự nơi tay hữu hay trên trán họ, 17 khiến không ai có thể mua bán mà lại không thích tự tên Mãnh thú, hay mã số tên nó. 18 Tinh khôn là ở đây! Ai có trí, hãy tính xem mã số của Mãnh thú. Vì đó là mật mã của một người, và mã số đó là 666.

  + NẾU AI CHẤP NHẬN DẤU 666 NÀY SẼ BI THIÊN CHÚA TRỪNG PHẠT NHƯ KHẢI HUYỀN NÓI NHƯ SAU:

  – Chương 14 –
  3. Chiên Con

  144 ngàn người tháp tùng Chiên Con
  1 Tôi còn mãi nhìn, thì này Chiên Con đứng trên núi Sion; và với Ngài, 144 ngàn người, mang Danh của Ngài và Danh của Cha Ngài viết trên trán họ. 2 Và tôi nghe có tiếng tự trời như tiếng, bàng đà thúc lũ, ví tày tiếng sấm lớn; và tiếng tôi nghe tựa hồ tiếng cả ban nhạc hạc cầm hòa tấu, 3 và họ xướng hát bài ca mới, trước ngai và trước mặt bốn Sinh vật, cùng các Lão công, và không ai có thể học lại bài ca ấy được, ngoài 144 ngàn người ấy, những người đã được mua chuộc từ cõi đất. 4 Họ là những kẻ không bị dây dớm với đàn bà, vì họ tinh khiết; họ được tháp tùng theo Chiên Con bất cứ Ngài đi đâu; họ đã được mua chuộc giữa loài người, làm tiên thường hiến dâng Thiên Chúa và Chiên Con. 5 Nơi miệng họ không tìm ra mảy may gian dối; họ là những kẻ vô tì tích.
  Dọn án phạt

  6 Và tôi đã thấy một thiên thần khác bay trên đỉnh vòm trời, được lịnh rao truyền Tin Mừng vĩnh tồn cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi dòng họ, tiếng nói và dân tộc. 7 Ngài hô lớn tiếng rằng: “Hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn vinh Người, vì đã đến giờ phán xét của Người. Hãy thờ lạy Ðấng dựng nên trời, đất, biển, và các mạch nước”. 8 Và một Thiên thần khác, vị thứ hai, tiếp đến mà rằng: “Nó sụp đổ rồi, nó sụp đổ rồi, Babylon vĩ đại, thành đã từng rót rượu lôi đình, rượu dâm bôn của nó cho mọi dân tộc uống”. 9 Rồi một Thiên thần khác nữa, vị thứ ba, tiếp đến sau các vị trước, mà hô lớn tiếng: “Phàm ai thờ lạy Mãnh thú và tượng của nó, cùng chịu thích tự trên trán hay nơi tay mình, 10 thì sẽ phải uống rượu lôi đình của Thiên Chúa không pha, rót đầy chén thịnh nộ của Người. Nó sẽ bị hành hình trong lửa diêm sinh, trước mặt các thánh Thiên thần và trước mặt Chiên Con. 11 Và khói hình phạt chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Ðêm ngày chúng không hề được an nghỉ, những kẻ thờ lạy Mãnh thú và tượng của nó làm một với kẻ nào đã chịu thích tự tên nó. 12 Sự chịu đựng của các thánh là ở đó, những kẻ nắm giữ lịnh truyền của Thiên Chúa và lòng tin vào Ðức Yêsu”.

  13 Và tôi đã nghe một tiếng tự trời nói: “Hãy viết: Phúc cho những kẻ chết mà đã chết trong Chúa; ngay từ bây giờ — phải! Thần khí nói — họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi các nỗi gian lao của họ, vì các việc họ làm đi theo họ”.
  14 Và tôi còn mãi nhìn, thì này: một đám mây trắng; và trên đám mây, có người ngự, giống tợ Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. 15 Và một vị khác, một Thiên thần từ Ðiện thờ đi ra, kêu lớn tiếng cho Ðấng ngự trên đám mây: “hãy tra liềm của Ngài mà gặt đi! vì đã đến giờ gặt, vì đã chín rồi mùa màng cõi đất!” 16 Và Ðấng ngự trên mây đã quăng liềm xuống đất, và đất đã bị gặt!
  17 Và một Thiên thần khác đã từ Ðiện thờ đi ra, cả Ngài nữa cũng cầm liềm sắc bén. 18 Và một Thiên thần khác, từ hương án đi ra, có quyền cai lửa, Ngài hô lớn tiếng cho đấng cầm liềm sắc, mà rằng: “Hãy tra liềm sắc bén của Ngài mà cắt nho nơi vườn nho cõi đất, vì chùm nho nào chùm nấy chín nẫu ra rồi”.
  19 Và Thiên thần kia đã quăng liềm xuống đất và cắt nho nơi vườn nho cõi đất, và đổ vào bồn thịnh nộ của Thiên Chúa, cái bồn vĩ đại. 20 Bồn ấy được để ngoài thành mà đạp, máu tự bồn trào ra ngập đến hàm thiết ngựa, và lan đến một ngàn sáu trăm dặm.

 117. nguoi anh em doan trat roi toi ko phai nguyen ky luu dau toi la gi nguoi anh em khong can biet vi nguoi anh em ko hieu va toi cung ko can giai thich nhieu moi nguoi co cai duyen nguyen kyluu xung chua jesu toi xung la con phat tuc phat tu?… A Di Da Phat . Chua va phat deu nhu nhau deu la dang giac ngo linh hon toi thuong cua nhan loai .nguoi anh em noi toi khong hieu thi toi chiu .

 118. nguoi anh em dua theo y tho* nói thi tôi không cãi thoi gian se cho nguoi anh em biet A Di Da phat .nguoi anh em cu dich sam thoai mai roi dua len day cho moi nguoi doc xem thoi gian xay ? ra dung ko . toi chỉ kêu ai dac dao soi can toi la ai con nguoi anh em doan mo` doan mo` thuong trat hahahha.
  đã tu thì chớ câu mâu
  đạo đời đam luận khó tránh sầu
  hỏi sao cho đặng tâm mình
  cố gắng giữ định tâm ân thọ trì
  kinh mẫu tỏ ý diệu thâm
  dường đi dẫn lối đạo vuông tron
  ngày ngày mài giũa cho ngọc sáng ngời.
  cúi xin phật mẫu chứng lòng
  độ cho con trẻ ngày đêm tâm thành
  điển thiêng cha mẹ tiếp đầy
  rước đàn con dại trở về thiêng cung.

  u

 119. Đời tròn đạo vẹn an khang
  Bác Hồ mãi mãi vẽ vang muôn đời
  Tướng Giáp trung chánh rạng ngời
  Đền ơn đáp nghĩa ngàn đời không phai
  Việt Nam đất nước hôm nay
  Bao xương máu đỗ đắng cay quá nhiều
  Thật lòng đau xót nàng Kiều
  Ráng tu để bớt hẩm hiu cuộc đời
  Non sông gấm vóc tuyệt vời
  Hôm nay con cháu thảnh thơi nhớ người
  Con Rồng cháu lạc mọi nơi
  Đức tài thành tựu y lời Bác khuyên
  Dập dồn sóng vỗ triền miên
  Giữ tâm trong sáng Thánh hiền trần gian
  Mây mù sương tuyết giăng ngang
  Tâm thành tánh thiện thẳng hàng mà đi.

 120. Nam mô ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn, từ tôn cảm ứng chứng minh a di đà phật.
  Nam mô phụng kính vô thượng hư không diêu trì kim mẫu dưỡng sanh bảo mạng từ tôn đại từ tôn cảm ứng chứng minh a di đà phật..
  ………………………
  Nam mô ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn.
  Nam mô hoàng mẫu diêu trì địa mẫu.
  Nam mô phật tổ như lai
  nam mô phật tổ a di đà
  nam mô bổn sư thích ca mô ni phật……………….
  Ngọc hoàng thượng đế, theo đạo phật còn gọi là đức chí tôn, theo đạo thiên chúa còn gọi là đức chúa trời, theo đạo cao đài là đức tiên ông bồ tát thờ thiên nhãn là tượng trưng cho mặt trời, cũng là bốn danh nhưng là một đấng tối cao nhất trong càn khôn vũ trụ.
  Mẹ gọi là thiên mẫu, địa mẫu, kim hoàn mẫu hoặc diêu trì địa mẫu, cũng là bốn danh hiệu, thị hiện ra 4 hướng đông -tây – nam – bắc để phổ độ cho chúng sanh.

  Thưở xa xưa,từ vô thủy chưa có loài người đến nay, ở trên là cha trời, ở dưới là mẹ đất, ở giữa là thập phương chư phật. Thiên chúa giáo, phật giáo và cao đài giáo nói chung là tam giáo hội đồng đều ở trong lòng bàn tay của địa mẫu, cũng như ở giữa chợ đời, ai thích hợp màu nào, tùy theo sở thích mà chọn lựa. Ta thấy: đạo thiên chúa chọn màu đen, đạo cao đài chọn màu trắng, đạo phật chọn màu vàng. đây là tam giáo hội đồng, khen chê là bởi tại lòng, đạo tâm chưa trọn chớ hồng tu đâu.

  Cha mẹ đứng giữa càn khôn vũ trụ, vô hình, âm dương phối hợp từ đời vô thủy chưa có loài người. âm dương là một khối linh quang chiếu sáng tạo hóa sinh ra muôn loài vạn vật. Một nguồn điển vô hình vô tướng ở giữa càn khôn vũ trụ, ai ai cũng biết.
  Các vị phật, hằng hà sa số phật và các vị bồ tát là ở cõi hữu hình, biết tu nhân tích đức,….khi cất xác trở về cũng do thân mẫu chấm.

  Kim thân của các vị phật ấy khi chết đi cũng ở trong lòng đất của mẫu. Cha mẹ tạo ra non sông tươi thắm, biển sông sâu thăm thẳm trùng khơi, hoàng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thủy đến đời hậu thiên.

  Phật mẫu diêu trì ở cung tiên, chín cung chín cõi, phật ở mười phương chư phật.

  Ví như cung điện có một vị vua và mẫu hậu (mẹ vua), tất nhiên là mẫu hậu lớn hơn, còn như một người phàm có gia đình cho con ăn học thành tài lên làm tổng thống thì cha mẹ lúc nào cũng lớn hơn, như thế đó mới đúng đạo.

  Ở CÕI TIÊN CỦA MẪU CÓ NHIỀU VỊ TIÊN: MẸ CHÚA TIÊN, MẸ CHÚA NGỌC, MẸ CỬU THIÊN HUYỀN NỮ,…CÒN NHIỀU VỊ TIÊN KHÁC CÓ 12 VỊ LÀ THẬP NHỊ TIÊN CÔ CAI QUẢN TRONG 12 CON GIÁP: TÍ SỬU DẦN MẸO THÌN TỊ NGỌ MÙI THÂN DẬU TUẤT HỢI ĐỒNG GIÁNG VỀ ĐỂ PHỔ ĐỘ CHO LOÀI NGƯỜI, ĐỀU DO MẪU THẦN THÔNG BIẾN HÓA THỊ HIỆN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MẪU. CÁC VỊ NÀO KHI CHẾT ĐI TÙY THEO TỘI NẶNG NHẸ SẼ ĐƯỢC ĐÀU THAI XUỐNG TRẦN Ở CÕI HỮU HÌNH GỌI LÀ 12 BÀ MẸ SANH MẸ ĐỘ, KHI ĐẦY THÁNG CÁC CHÁU BÉ PHẢI CÚNG 12 CHÉN CHÈ, 12 ĐĨA XÔI. NHƯ BÊN PHẬT BỒ TÁT: THIÊN THỦ THIÊN NHÃN NGÀN TAY NGÀN MẮT LÀ AI? PHẬTTỔ MẪU CHUẨN ĐỀ TAY CẦM 18 BỬU BỐI LÀ AI? TIÊU DIỆN ĐẠI SĨ ĐỨNG TRƯỚC CỬA CHÙA LÀ AI, 4 VỊ ĐÓ CŨNG DO MẸ QUAN ÂM BỒ TÁT THỊ HIỆN ĐỂ PHỔ ĐỘ CHO CHÚNG SANH. HẰNG HÀ SA SỐ PHẬT, HẰNG HÀ BỒ TÁT MẸ QUAN ÂM BỒ TÁT NAM HẢI NGỰ TRỊ Ở BIỂN, MẸ QUAN ÂM THỊ KÍNH,MẸ QUAN ÂM DIỆU THIỆN VÀ MẸ BẠCH Y QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐỂ TRỊ BỆNH CHO MUÔN LOÀI VẠN VẬT 4 HƯỚNG ĐÔNG TÂY NAM BẮC.

  NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH A DI ĐÀ PHẬT.
  ĐỪNG ĐI XA QUÁ
  LẮNG NGHE ĐỂ HIỂU
  NHÌN LẠI ĐỂ THƯƠNG
  CON ĐƯỜNG CHÁNH GIÁC
  CÁC ĐẠO HỮU THÂN THƯƠNG, ĐỪNG TRANH CÃI NỮA, HÃYTỰ NGHIỆM ĐI. HIỆN TẠI RẤT NHIỀU NGƯỜI HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU ẤY. CÓ NHIỀU CHÙA CŨNG ĐANG THỜ DIÊU TRÌ PHẬT MẪU,KIM HOÀNG MẪU VÀ THIÊN MẪU. CÓ MẸ LÀ PHẢI CÓ CHA, CŨNG CÓ CHÙA THỜ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ ĐÓ. CÁC VỊ ĐẠO HỮU HÃY NHỚ LẠI TRUYỀN THUYẾT: NGÀY XƯA KHI CHƯA CÓ MUÔN LOÀI VẠN VẬT, THƯỞ CÒN MÙ MỊT TRƯỢT THANH CHƯA TƯỜNG,TRỜI SINH RA LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ SANH RA 100 NGƯỜI CON, 50 CON TRAI LÊN NÚI, 50 CON GÁI XUỐNG BIỂN. KHI LỚN LÊN ANH EM RUỘT LẤY NHAU CHO ĐẾN BÂY GIỜ GỌI LÀ CO RỒNG CHÁU TIÊN, KHÔNG ĐÚNG. LÚC ĐÓ HOÀN TOÀN CHƯA CÓ VỊ PHẬT BỒ TÁT NÀO CẢ. Ở ĐÂY CỎ DẠI XIN THƯA QUA SỰ HIỂU BIẾT CỦA MÌNH NÓI TỪ TÂM,PHÁP THƠ TỪ TÂM.

  CHA NGỌC HOÀNG THƯỢNG VÔ HÌNH VÔ TƯỚNG,MỘT KHỐI LINH QUANG CÀN KHÔN VŨ TRỤ, CHA LÀ DƯƠNG CÒN MẸ DIÊU TRÌ PHẬT MẪU LÀ ÂM, KÝ KẾT SANH RA MUÔN LOÀI VẠN VẬT, THẦN THÔNG BIẾN HÓA SÁU VỊ TIÊN THIÊN: VUA THIÊN HOÀNG, VUA ĐỊA HOÀNG, VUA NHƠN HOÀNG, VUA PHỤC HI, VUA THẦN NÔNG, VUA HIỂN VIÊN. MẪU CHIA CÁC VỊ ĐÓ CAI QUẢN ĐÔNG TÂY NAM BẮC 4 HƯỚNG. THIÊN HOÀNG – CONTRƯỞNG CAI QUẢN TAM CUNG LỤC DIỆN, ĐỊA HOÀNG-LO VỀ THUỐC MEN,THẢO MÔC ĐỂ TRỊ BỆNH CHO MUÔN LOÀI. NHƠN HOÀNG LO VỀ VẠN VẬT MUÔN HOA CÂY TRÁI. THẦN NÔNG -LÚA GẠO NGŨ CỐC RAU QUẢ, PHỤC HI BIẾN HÓA TÔM CUA CÁ THỊT. HIỂN VIÊN TẠO RA Y PHỤC LỤA VẢI. ÂM DƯƠNG TRỜI ĐẤT SANH RA CÂY TƯƠI LÁ TỐT CHO ĐẾN BÂY GIỜ. TRÊN ĐỜI ĐÃ CÓ ĐỀU Ở TRONG ĐẤT ĐỊA CỦA MẪU MÀ RA.Ở ĐỒNG QUÊ HỌ THƯỜNG THỜ THẦN NÔNG, NHỜ NGÀI MỚI CÓ CƠM NO ÁO ẤM. HIỆN GIỜ AI ĐANG THỜ MẪU PHẢI CÚNG 6 CHUNG NƯỚC, 6 ĐÈN CẦY, TƯỢNG TRƯNG CHO 6 NGÀI ẤY Ở TRONG CÕI HỮU HÌNH NÀY. Ở RỪNG CAO, CÂY CỎ AI TRỒNG, CÓ AI TƯỚI NƯỚC ĐƯỢC MÀ VẪN SỐNG, CÓ PHẢI NHỜ HẠT MƯA VÀ GIỌT SƯƠNG RƠI XUỐNG LÀM CÂY TƯƠI LÁ TỐT HAY SAO. ĐẤT ĐỊA ẤM ÁP KHÔNG GIAN SƯƠNG LẠNH, GIÓ THOẢNG HƯƠNG NHỤY BAY SINH HOA NỞ NHỤY ĐƠM BÔNG KẾT TRÁI NUÔI SỐNG MUÔN LOÀI.Ở ĐỒNG BẰNG, TA THẤY MỘT HỐ BOM, TRỜI MƯA XUỐNG CÓ NƯỚC THÌ TỰ NHIÊN CÓ CÁ TÔM CUA CÓ PHẢI LÀ THIÊN NHIÊN TRỜI ĐẤT BAN CHO HAY KHÔNG, AI TẠO ĐƯỢC.

  CÒN NÓI VỀ LOÀI NGƯỜI, NỮ LÀ ÂM, NAM LÀ DƯƠNG KÍ KẾT CHỈ CÓ VÀI GIỌT TINH KHÍ SINH RA THAI NHI, CÓ MẮT CÓ TAI, CÓ MŨI CÓ LƯỠI,… CÓ PHẢI LÀ DO CHA MẸ BAN CHO HAY KHÔNG.
  TRONG 6 VỊ CON CỦA MẪU, VUA PHỤC HI LẤY ĐẤT NÉN RA HÌNH NGƯỜI TRONG 1 ĐÊM SINH SƯƠNG KHÍ BIẾN RA THÀNH NGƯỜI THẬT, THẾ LÀ NGÀI CỨ NẮN RA MÃI, CHIA RA CÁC HÌNH TƯỚNG ĐÔNG TÂY NAM BẮC 4 HƯỚNG 8 PHƯƠNG. LỚN LÊN KẾT NGHĨA CHỒNG VỢ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ, 1 CHA MẸ SINH RA LẤY NHAU LÀ LOẠN LUÂN KHÔNG ĐÚNG. A DI ĐÀ PHẬT,CŨNG NHƯ CÁC TƯỢNG PHẬT TỪ ĐÂU CÓ, CÓ PHẢI TỪ ĐẤT NẮN RA HÌNH HÀI CỦA ĐỨC PHẬT, HIỀN HÒA NHÂN HẬU. CHÚNG TA ĐẾN CHÙA CỨ THẾ MÀ LẠY MÀ BÁI. NHỮNG BỨC TƯỢNG TƯỢNG TRƯNG CHO TÔN GIÁO ĐỂ CHÚNG SANH CÙNG THEO MÀ TU HẠNH. CHA MẸ MÌNH SINH MÌNH RA LẮM KHI KHÔNG LẠY KHÔNG BÁI MÀ CÒN NGỔ NGHỊCH NẠC NỘ MẮNG NHIẾC CHA MẸ MÌNH CHO NÊN CỎ DẠI NÓI PHẬT TẠI GIA, THIÊN ĐÌNH TẠI THẾ LÀ NHƯ VẬY ĐÓ. NHƯ THẾ CÓ PHẢI LÀ TIÊN THIÊN HUYỀN DIỆU HAY KHÔNG .TRỜI ĐẤT PHẬT ĐAI ĐÃ CHUYỂN CHO CHÚNG TA HIỂU ĐƯỢC THIÊN NHIÊN HUYỀN DIỆU CỦA PHẬT TIÊN. TẤT CẢ CHÚNG TA CŨNG NẮN TỪ ĐẤT MÀ RA CHO NÊN TA THẤY GẦN GŨI VỚIPHẬT TIÊN NHIỀU HƠN. CHA MẸ Ở TRẦN GIAN CAO LẮM LÀ 100 NĂM THÔI, TRẢ HẾT NỢ TRẦN CHÚNG TA SẼ VỀ CÕI THIÊN CỦA MÌNH. ĐÂY LÀ CÕI TẠM GIÁC MÊ, SAO BẰNG TIÊN CẢNH LÀ QUÊ HƯƠNG MÌNH, ĐÂY LÀ CÕI TẠMLUÂN HỒI, VÔ VI THƯỢNG CẢNH TRỞ VỀ THIÊN CUNG. TU TRONG SẠCH MỚI ĐƯỢC VỀ, KHÔNG THÌ ĐỌA VÀO ĐỊA NGỤC Ê CHỀ KHỔ ĐAU. AI LÀM SAI NGƯỜI ẤY CHỊU, CÓ NHÂN PHẢI CÓ CÓ QUẢ. CÓ VAY PHẢI CÓ TRẢ. CHÂM BIẾM GIÁO ĐẠO ĐỂ LÀM GÌ ĐỂ SANH KHẨU NGHIỆP.

 121. nguoi anh em toi la ai cho ong doan lai hahaha

 122. Hào quang chiếu chín từng mây bạc ,
  Thần, Thánh, Tiên thừa hạc cỡi rồng .
  Phép linh thiệt rất chí công ,
  Hóa sanh muôn vật, ngưỡng trông phước đời .
  Trên Điện Ngọc Vua Trời ngự giáng ,
  Trước đền vàng phán đoán phân minh .
  Cõi trần trung giái thinh thinh ,
  Phàm gian lao khổ đao binh tai nàn .
  Lòng Trời cảm cứu an lê thứ ,
  Độ chúng sanh muôn xứ gội ơn .
  Đạo Nho truyền dạy nghĩa nhân ,
  Văn Tuyên Khổng Thánh khuyến dân răn đời .
  Ghi các sách ngàn lời để lại ,
  Chép nhiều thơ vạn đại truyền ra .
  Tây phương cõi Phật chói lòa ,
  Từ bi Phật Tổ hải hà độ dân . (cúi đầu)
  Lòng cảm xót dương trần lận đận ,
  Ra oai linh tiếp dẫn nhơn cầm .
  Phổ Đà có Phật Quan Âm , (cúi đầu)
  Ra công cứu thế, ân thâm đức dày .
  Nhiều kiếp đã đầu thai biết mấy ,
  Xuống hồng trần khuyến dạy thương sanh .
  Lão Quân ứng hóa Tam thanh ,
  Khuyên răn nhơn vật lòng lành chớ xao .
  Cơ huyền diệu Đạo Cao minh chánh ,
  Hiển phép mầu ma lánh quỉ kiêng .
  Trừ yêu có Thánh Tề Thiên ,
  Qui y Phật, Pháp ở miền Tây phương .
  Oai bốn phương Thần nhường quỉ sợ ,
  Đức ba giềng tế trợ thương sanh .
  Hớn trào Quan Thánh bia danh ,
  Trung, cang, nghĩa, khí, háo sanh giúp đời .
  Tuần ba cửa, cõi Trời đều dụng ,
  Xét bốn phương, dân chúng dữ lành .
  Linh tiêu Thái Bạch Trường Canh ,
  Truyền tâu Đế Khuyết dữ lành nhơn gian .
  Chí từ huệ giúp an lê thứ ,
  Thông rõ đời nhơn sự kiết hung .
  Đại Tiên ở chốn Thiên cung ,
  Lòng lành thi phú thung dung độ người .
  Ánh Xá lợi sáng ngời Cực Lạc ,
  Hiện Kim Thân Bồ Tát hóa duyên .
  Thiên Cung : Tinh tú, Thánh, Tiên ,
  Địa Kỳ : Thần Tướng đàn tiền giáng lâm .
  Lòng sở vọng lâm dâm tụng niệm ,
  Xin giải nàn Nam Thiệm Bộ Châu .
  Chúng sanh cảm đức cao sâu ,
  Rèn lòng, sửa nết, lo âu làm lành .

 123. KÍnh Chào Ngài Nguyễn Kỳ Lưu! là asdsadsadsa !

  Tôi thấy Ngài có nhiều kiến thức và cũng có Tâm muốn làm điều thiện cho mọi người…nhưng hiểu biết về Chúa Trời còn Lẫn Lộn…..
  Hơn nữa cũng chưa trả Lời đúng câu hỏi tôi nêu ra ở trên?

  – Nếu có cơ hội thuận tiện không chê tôi quê mùa dốt nát thì tôi sẵn lòng dẫn giải về KINH THÁNH cũng như vị trí vai trò của BA NGÔI VỊ THIÊN CHÚA TRONG MỘT HAY VÀI THÁNG SẮP TỚI?
  – Và Chiến Tranh có như thế nào tôi cũng sẽ tâm sự với ngài bằng KINH THÁNH theo Quan Điểm Kytô Giáo nhé!

  TAM LƯƠNG SONG THIÊN. thien chua coi chua troi la ngoc hoang thuong de vo cuc thien ton chua jesu la nguoi cai quan? tung troi thu 6 trong cuu trung thiên . phat tien thanh cung bac ro rang . tôi xin dung but nguoi anh em doan trat thi tôi không dam đàm dao cung nguoi anh em nua. tôi chi nói khi nào thế giói công nhận thuong de la cha cua nhan loai ,thien mau ,dia mau dieu tri phat mau la me nhan loai . tất cả đao deu qui ve một mối Phật, thanh ,tiên cung bậc rõ ràng. anh hung tận nguoi anh em doan sai la 1 tôi nguoi anh em doan la nguyen ky luu tôi da po tay chuc nguoi anh em doan dung sam trang trình co gang co gang tu hanh thi moi thay dc dieu mau nhiem cua sam

  • Xin lỗi mọi người .
   Cầu hiền sỉ gặp toàn quái đãng
   VỌNG tướng hùng trời núi âm u
   Giặc ngoài ma quỹ ngự trong
   Nước non dâu bễ khó mong đại đồng.
   Ngày tướng Dáp lâm chung tạ thế
   Lượng cơ trời quyết định thu hồi
   Uy quyền cộng sản hết thời
   Đợi chờ quân sỉ tỉnh cơn hão
   huyền.
   Trích trong bài thơ nói về tướng Dáp.
   Xưa nay tôi không quay lại diển đàn này vì đi dẹp văn tà vạy quái đãng khắp nơi nên không ứng đáp với mọi người. Mà mục đích cuả tôi là .
   BÌNH THIÊN HẠ
   Dắc người đoạ lạc về đường chánh.
   Dẩn kẻ dan tà lại nẽo ngay.
   Văn ngôn cuã tôi không muốn hại ai cã mà tùy theo tư cách phẫm giá cuã mổi người đễ còn có khả năng hấp thụ nổi văn cuã tôi hay không mà thôi.
   Hiện xuất lệnh dúp dân bại trừ quấc nạn cộng sãn tôi đã vẻ lối đưa đường rất tỷ mỷ nơi mục ( Các chức sắc tôn giáo V N cùng lên tiếng / Đàn Chim Việt)
   Còn nói về ngôi vị tầng trời không phãi là việc cuã người truyền đạt chân lý theo thiên ý hiện tại.
   Tôi chỉ nhắc lại câu nói cuã Dê Su.
   Nếu các người thương ta thì hãy nghe lời ta dặn rồi ta sẻ xin cha ta cho thần chân lý xuống dúp các người, (còn cái gì gì dài nưả Dê Su dạy tôi không nhớ.
   Muọi người phãi hiễu Dê Su mà trời cao củng chưa cho dảng dạy về chân lý nên chưa dạy cho muôn dân thấu hiễu chân lý để làm gì.
   Kỳ Lưu này đả lên hơn hàng ngàn bài viết dảng dải về chân lý, và đã đưa ra bốn năm phương pháp khác nhau với mục đích chỉ cho muôn dân biết thu gom chân lý (Ngọc Kinh)
   Nước non còn đó thánh còn đây
   Rồng phải nghiêng mình lượng gió mây.
   Thần Huệ vung tay quy vạn quấc
   Thư hùng nhất ý trị Tào A ( a Tỳ)
   kỲ LƯU

 124. Đạo là tất cả
  Tất cả đều là Đạo
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Cầu xin ơn trên gia hộ độ trì cho tất cả chúng sinh trí huệ khai mở,
  xa lìa vô minh, sớm mau giác ngộ
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  “Vũ trụ bao la vô cùng tận
  Nhân sinh tự cổ vốn Vô Thường”

  ওঁ মণিপদ্মে হুঁ;
  Om Mani Padme Hum
  Yết-đế , yết-đế , Ba-la yết-đế . Ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha
  trụy nhập ngũ trọc ác thế .
  tham luyến tửu sắc khí tài .
  nhân thử luân hồi toàn chuyển .
  tình ba dục hải sanh tai .
  huyết thủy chu lưu khả mẫn .
  thi hài di thoát kham ai .
  kim mẫu thuyết kinh chí thử .
  bà tâm từ lệ tần thôi .

 125. de doan dc tôi là ai thi keu doan lam gi :)):)::):))::::):):):)):):):):):http://www.youtube.com/watch?v=mKRc4ZRRuWE

 126. tu nhanh keo tre dung me danh tai
  tu hanh ngang ngua la sup suy
  rang cong mai sat ma di dung duong
  sap toi day co nhieu chuyen tai uong.

 127. CHÀO NGÀI KỲ LƯU!
  nếu Ngài không phải thì Ngài là sdasdda
  là anh em bạn với Ngài Nguyễn Kỳ lưu…
  Tôi rất Quý mến Ngài…
  – Chuyện tai ương thì Tôn Giáo nào cũng nói rồi…
  – Tu nhanh kẻo trễ thì Tôn giáo nào cũng kêu gọi..
  + Về điều mọi người phải công nhận Thượng Đế la Cha của nhân loại thì tôi rất đồng ý với Ngài…
  – Có một điều tôi bảo là Ngài đã HIỂU SAI VỀ ĐẠO THIÊN CHÚA RỒI!
  – Tôi rất hiểu những điều Ngài nó về các Chư vị thần tiên Thánh Phật vv…
  Nhưng về Thượng Đế Chúa Trời thì Ngài nói trật lất với Giáo Lý Truyền thống của Kytô Giáo rồi!
  + Bên Công Giáo hay Tin Lành phần đông kể cả Linh mục hay mục sư Tín đồ hay con chiên bổn đạo cũng hiểu sai như Ngài…đây là một sự nhầm lẫn đã ăn sâu vào tâm thức của người Châu Á nói chung, cách riêng là dân Việt…khi đem hiểu biết Giáo lý của Tôn Giáo này pha trộn với Giáo lý của Tôn Giáo khác nơi Châu Á?
  – Trong sách Kinh Thánh Cựu và Tân Ước có nhiều chỗ đã dạy rõ ràng là không có sự pha trộn Đạo Giáo…mặc dù mỗi một Tôn Giáo đều có những ưu điểm riêng…nhưng không phải vì thế mà vơ đủ thứ vào để mà hòa trộn lẫn lộn nó để trở thành một thứ mà ÔNG BÀ TỔ TIÊN VIỆT NAM CHÚNG TA THƯỜNG NÓI LÀ:
  “BA RỌI’ NỬA NẠC NỬA MỠ” khiến người tầm Đạo sẽ không biết Đạo Giáo CĂN BẢN TỪ BAN ĐẦU ra gì nữa?

  – Quan Điểm chính của Thiên Chúa Giáo xưa nay CHƯA BAO GIỜ COI Chúa Trời LÀ: “NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC THIÊN TÔN”
  Hơn Nữa Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời Tạo Hóa, Ngài cùng với Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Thánh Thần Tạo dựng nên Vũ Trụ muôn loài vạn vật nên Ngài cai quản cả Vũ Trụ chứ không giới hạn trong một Tầng Trời nào cả?
  – Đoạn Kinh Thánh Cựu Ước theo sách Các Vua quyển thứ nhất đoạn 8 câu 27 có lời làm chứng như sau:
  “Họa chăng Thiên Chúa lại ở dưới đất? Kìa trời và Thượng Đỉnh tầng Trời* không tài nào chứa nổi NGƯỜI, huống hồ là cái nhà này tôi đã xây nên xây Lên” (1Vua 8/27).
  và Sách Gióp đoạn 22 câu 12 trong Kinh Thánh Cựu Ước có viết:
  “THIÊN CHÚA LẠI ĐÃ KHÔNG Ở TRÊN TẤNG TRỜI CAO NHẤT?
  hÃY NHÌN ĐỈNH CÁC VÌ SAO CHÚNG CAO DƯỜNG NÀO!”
  (Gióp 22/12).
  và Thánh Vịnh 113 câu 4 đến câu 6 trong Kinh Thánh Cựu Ước có viết như sau:
  “Yavê siêu vượt cả muôn dân,
  và Vinh quang Người quá các tầng trời!
  Ai nào như Đức Yavê Thiên Chúa chúng ta,
  Đấng ngự trên chốn cao vời,
  Người cúi nhìn xem cả trời lẫn đất”
  (Tv 113/4-6)…Tôi trích mấy câu Kinh Thánh này không phải là để làm phiền lòng mọi người…nhưng là để cho mọi người nhận thấy Quan Điểm Kytô Giáo theo Kinh Thánh thì khác xa các Tôn Giáo Bạn và không phải ai cũng hiểu đúng nghĩa đâu? Nó không thể hòa trộn vào quan điểm của các Đạo Giáo khác được!
  – Mấy câu Kinh Thánh trên đã cho mọi người nhận ra mấy điểm như sau:
  1) Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời ngự ở tầng trời cao nhất
  2) Thiên Chúa ngự trên chốn cao vời (cao nhất) cúi nhìn xuống xem cả Trời lẫn đất.
  3) Vinh Quang Ngài còn quá các tầng trời
  4) Trời = các tầng trời và Thượng Đỉnh tầng trời hay Thiên Đàng không chứa nổi Thiên Chúa!
  5) Kinh Thánh Tân ước với Thư gửi giáo đoàn Do thái còn gọi là Hipri (Hê bơ rơ) đoạn 7 câu 26 đã khẳng định Chúa Giêsu Cao Siêu vượt các tầng Trời…vv
  + Còn giới Thân Thánh tiên Phật đã được các Thánh Vịnh Cựu Ước gọi là:
  CHƯ THẦN trong số này có kẻ tốt người xấu giống như người trần gian khác đạo Thiên Chúa Giáo cũng có Người tốt kẻ xấu! Nhưng vì họ chưa tiến lại để nhận Thiên Chúa Ba ngôi theo như mẫu của Công Giáo và tin lành…Thư của Thánh Phao lô cũng có nói về các vị các đấng thiêng Liêng mà quý vị Ngoại Giáo gọi là: PHẬT TIÊN THÁNH THẦN NGỌC HOÀNG như có lời Kinh thánh làm chứng như sau:
  “Ngõ hầu bây giờ (mầu nhiệm ấy) được thông tri ra cho các Thiên Phủ, và các Đấng Uy Linh chốn hoằng Thiên, nhờ HỘI THÁNH (họ mới nhận ra) sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa”
  (Ê-phê-sô đoạn 3 câu 10).
  và trong ĐOẠN SÁU với thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô Thánh Phao Lô đã chỉ ra cho chúng ta thấy có thế giới Thần Linh ở các tầng trời mà người tin theo Chúa trời Giêsu phải dùng Lời Chân Lý cùa Chúa Trời mà chống lại mọi sự cám dỗ của các Thần Dữ này…trong đó những Thần dữ ở các cõi trời hiện nay đang bắt tay với Quỷ Satan Hỏa Ngục để Chống phá bách hại Đạo Thiên Chúa như các Công Giáo và Tin Lành vv để cho Đạo dần dần không còn ra Đạo mà đời cũng sẽ chẳng ra đời nữa…không bao lâu nữa đạo Quỷ Satan với sự cộng tác của các ÁC THẦN Ở TRONG CÁC TẤNG TRỜI nói trên sẽ tiêu diệt Kytô Giáo…nhưng cuối cùng chúng phải bị thất bại nhục nhã…
  – Ngài nên biết rằng: cách đây khoảng trên 20 mươi năm trở về trước thì không có mấy người CÔNG GIÁO KHÔNG HIỂU điều MẦU NHIỆM về giới THẦN LINH này! Nhưng Hai mươi năm trở lại đây họ đã và đang hiểu những gì mà Kinh Thánh Cựu và Tân Ước đã nói đến Các Thần Linh này cách đây khoảng trên ba ngàn năm….còn nhiều điều lắm về cõi THẦN THIÊNG trong các tầng trời này….
  + Nếu Ngài gặp một người chưa được nếm Đạo Mầu mà Kinh Thánh đã dạy…thì có lẽ họ dễ dàng chấp nhận những gì các Tôn Giáo bạn ngoại Giáo vẫn nói…nhưng Bản Thân Tôi đã nếm qua Đạo Mầu này từ một chỗ lầm lạc về Đạo Giáo được ơn trên giúp đõ cho một người MỘT THẤY HƯỚNG DẪN nên tôi mới thấu hiểu lẽ Mầu Nhiệm sâu xa này mà ngày nay không có mấy người Giáo Dân hay Linh Mục chấp nhận vì họ bảo thủ…nên không nhận ra Kinh Thánh Mầu Nhiệm có vô vàn điều để mà Suy ngẫm với sự khiêm cung trong đời sống cầu nguyện! Nhưng Tương Lai gần tới Lời Sự Thật trong Kinh Thánh sẽ bị Cấm Rao Truyền, sẽ bị tịch thu, bị đốt bỏ, xé nát vv…
  TRÁI ĐẤT TRÒN MỘT NGÀY NÀO ĐÓ NẾU CÓ DUYÊN NGÀI VÀ TÔI SẼ NHẬN NHAU.
  Chúc Ngài luôn mạnh khỏe bình an!

 128. SAO MÀ BÀI GỬI NÀY BỊ MẤY CÁI Ô VUÔNG NHIỀU QUÁ!
  ĐỀ NGHỊ XÓA GIÙM ĐỂ TÔI SẼ GỬILẠI NHÉ!

 129. CHÀO NGÀI KỲ LƯU!
  nếu Ngài không phải thì Ngài là sdasdda
  là anh em bạn với Ngài Nguyễn Kỳ lưu…
  Tôi rất Quý mến Ngài…
  – Chuyện tai ương thì Tôn Giáo nào cũng nói rồi…
  – Tu nhanh kẻo trễ thì Tôn giáo nào cũng kêu gọi..
  + Về điều mọi người phải công nhận Thượng Đế la Cha của nhân loại thì tôi rất đồng ý với Ngài…
  – Có một điều tôi bảo là Ngài đã HIỂU SAI VỀ ĐẠO THIÊN CHÚA RỒI!
  – Tôi rất hiểu những điều Ngài nó về các Chư vị thần tiên Thánh Phật vv…
  Nhưng về Thượng Đế Chúa Trời thì Ngài nói trật lất với Giáo Lý Truyền thống của Kytô Giáo rồi!
  + Bên Công Giáo hay Tin Lành phần đông kể cả Linh mục hay mục sư Tín đồ hay con chiên bổn đạo cũng hiểu sai như Ngài…đây là một sự nhầm lẫn đã ăn sâu vào tâm thức của người Châu Á nói chung, cách riêng là dân Việt…khi đem hiểu biết Giáo lý của Tôn Giáo này pha trộn với Giáo lý của Tôn Giáo khác nơi Châu Á?
  – Trong sách Kinh Thánh Cựu và Tân Ước có nhiều chỗ đã dạy rõ ràng là không có sự pha trộn Đạo Giáo…mặc dù mỗi một Tôn Giáo đều có những ưu điểm riêng…nhưng không phải vì thế mà vơ đủ thứ vào để mà hòa trộn lẫn lộn nó để trở thành một thứ mà ÔNG BÀ TỔ TIÊN VIỆT NAM CHÚNG TA THƯỜNG NÓI LÀ:
  “BA RỌI’ NỬA NẠC NỬA MỠ” khiến người tầm Đạo sẽ không biết Đạo Giáo CĂN BẢN TỪ BAN ĐẦU ra gì nữa?

  • Hoàn cãnh ra đời khác nhau. Ngôn văn kinh luật có khác, nhưng mục đích tất cã các tôn giáo cùng dống nhau và chân lý chĩ có một.
   Ai dạy muôn dân đừng bán linh hồn cho ma quỷ, tức mất dần lương tâm Đức Dê Su.
   Ai dại ngồi thiền đễ tăng thêm lương tâm Đức Thích k
   Đã tu lên được người hiền rồi, hay nói cách khác dử được tâm hồn như AĐAM VÀ Eva lúc ban sơ lâm trần không ăn trái cấm thì mới truy tìm chân lý được.
   Có đức , có chân lý để làm gì , để cầm cán cân công lý cho dân xưa nay ai dạy chưa .
   Khổng Tữ nói rằng người có đức ắt có tài ngôn ngữ, nhưng người có tài ngôn ngử chưa hẳn đả có đức.. Các bạn phải hiễu khi Khổng Tử tự có khã năng xét qua ngôn ngử cuả người, mà nhận ra người nào tâm ma văn tà ma, và người nào tâm phật đã có đức
   nhân thì mới xuất ra nỗi câu triết lý trên.
   Còn tất cã mọi người muốn hiễu được câu triết cuã Khổng tử kia thì bắt buộc tâm cuã các bạn phãi tự minh lên đến độ tự hiễu được đức Là gì chứ không phải nghe qua cho là phải đâu.
   Tôi lên một đoạn để cho mọi người biết mình đang tăm tối chưa hiểu gì đâu, chưa có khả năng xét văn thơ phê thơ tìm người có đức đễ cầm cán cân
   công lý cho dân được.
   Tâm phàm tục vô minh cứ thấy ngôn văn kích động thì mê lợi thì phải, ai nịnh cho thì tốt , đọc văn thơ triết lý như vàng thì trái lòng cho là thau mà thơ mê tình ũy mị thì cho là nhà văn hoá.
   Chừng đó mà dương dan hiện bị ma quỹ đánh lưà lên nắm quyền không có công lý muôn dân oan sai có ai nhận ra vì sao đâu.
   Các bạn tăm tối ráng hiễu chừng đó bài viết cuả tôi củng dật mình nhận ra thiên hạ vô đạo hôm nay nguy nan thế nào rồi.

 130. – Quan Điểm chính của Thiên Chúa Giáo xưa nay CHƯA BAO GIỜ COI Chúa Trời LÀ: “NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC THIÊN TÔN”
  Hơn Nữa Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời Tạo Hóa, Ngài cùng với Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Thánh Thần Tạo dựng nên Vũ Trụ muôn loài vạn vật nên Ngài cai quản cả Vũ Trụ chứ không giới hạn trong một Tầng Trời nào cả?
  – Đoạn Kinh Thánh Cựu Ước theo sách Các Vua quyển thứ nhất đoạn 8 câu 27 có lời làm chứng như sau:
  “Họa chăng Thiên Chúa lại ở dưới đất? Kìa trời và Thượng Đỉnh tầng Trời* không tài nào chứa nổi NGƯỜI, huống hồ là cái nhà này tôi đã xây nên xây Lên” (1Vua 8/27).
  và Sách Gióp đoạn 22 câu 12 trong Kinh Thánh Cựu Ước có viết:
  “THIÊN CHÚA LẠI ĐÃ KHÔNG Ở TRÊN TẤNG TRỜI CAO NHẤT?
  hÃY NHÌN ĐỈNH CÁC VÌ SAO CHÚNG CAO DƯỜNG NÀO!”
  (Gióp 22/12).
  và Thánh Vịnh 113 câu 4 đến câu 6 trong Kinh Thánh Cựu Ước có viết như sau:
  “Yavê siêu vượt cả muôn dân,
  và Vinh quang Người quá các tầng trời!
  Ai nào như Đức Yavê Thiên Chúa chúng ta,
  Đấng ngự trên chốn cao vời,
  Người cúi nhìn xem cả trời lẫn đất”
  (Tv 113/4-6)…Tôi trích mấy câu Kinh Thánh này không phải là để làm phiền lòng mọi người…nhưng là để cho mọi người nhận thấy Quan Điểm Kytô Giáo theo Kinh Thánh thì khác xa các Tôn Giáo Bạn và không phải ai cũng hiểu đúng nghĩa đâu? Nó không thể hòa trộn vào quan điểm của các Đạo Giáo khác được!
  – Mấy câu Kinh Thánh trên đã cho mọi người nhận ra mấy điểm như sau:
  1) Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời ngự ở tầng trời cao nhất
  2) Thiên Chúa ngự trên chốn cao vời (cao nhất) cúi nhìn xuống xem cả Trời lẫn đất.
  3) Vinh Quang Ngài còn quá các tầng trời
  4) Trời = các tầng trời và Thượng Đỉnh tầng trời hay Thiên Đàng không chứa nổi Thiên Chúa!
  5) Kinh Thánh Tân ước với Thư gửi giáo đoàn Do thái còn gọi là Hipri (Hê bơ rơ) đoạn 7 câu 26 đã khẳng định Chúa Giêsu Cao Siêu vượt các tầng Trời…vv
  + Còn giới Thân Thánh tiên Phật đã được các Thánh Vịnh Cựu Ước gọi là:
  CHƯ THẦN trong số này có kẻ tốt người xấu giống như người trần gian khác đạo Thiên Chúa Giáo cũng có Người tốt kẻ xấu! Nhưng vì họ chưa tiến lại để nhận Thiên Chúa Ba ngôi theo như mẫu của Công Giáo và tin lành…Thư của Thánh Phao lô cũng có nói về các vị các đấng thiêng Liêng mà quý vị Ngoại Giáo gọi là: PHẬT TIÊN THÁNH THẦN NGỌC HOÀNG như có lời Kinh thánh làm chứng như sau:
  “Ngõ hầu bây giờ (mầu nhiệm ấy) được thông tri ra cho các Thiên Phủ, và các Đấng Uy Linh chốn hoằng Thiên, nhờ HỘI THÁNH (họ mới nhận ra) sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa”
  (Ê-phê-sô đoạn 3 câu 10).
  và trong ĐOẠN SÁU với thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô Thánh Phao Lô đã chỉ ra cho chúng ta thấy có thế giới Thần Linh ở các tầng trời mà người tin theo Chúa trời Giêsu phải dùng Lời Chân Lý cùa Chúa Trời mà chống lại mọi sự cám dỗ của các Thần Dữ này…trong đó những Thần dữ ở các cõi trời hiện nay đang bắt tay với Quỷ Satan Hỏa Ngục để Chống phá bách hại Đạo Thiên Chúa như các Công Giáo và Tin Lành vv để cho Đạo dần dần không còn ra Đạo mà đời cũng sẽ chẳng ra đời nữa…không bao lâu nữa đạo Quỷ Satan với sự cộng tác của các ÁC THẦN Ở TRONG CÁC TẤNG TRỜI nói trên sẽ tiêu diệt Kytô Giáo…nhưng cuối cùng chúng phải bị thất bại nhục nhã…
  – Ngài nên biết rằng: cách đây khoảng trên 20 mươi năm trở về trước thì không có mấy người CÔNG GIÁO KHÔNG HIỂU điều MẦU NHIỆM về giới THẦN LINH này! Nhưng Hai mươi năm trở lại đây họ đã và đang hiểu những gì mà Kinh Thánh Cựu và Tân Ước đã nói đến Các Thần Linh này cách đây khoảng trên ba ngàn năm….còn nhiều điều lắm về cõi THẦN THIÊNG trong các tầng trời này….
  + Nếu Ngài gặp một người chưa được nếm Đạo Mầu mà Kinh Thánh đã dạy…thì có lẽ họ dễ dàng chấp nhận những gì các Tôn Giáo bạn ngoại Giáo vẫn nói…nhưng Bản Thân Tôi đã nếm qua Đạo Mầu này từ một chỗ lầm lạc về Đạo Giáo được ơn trên giúp đõ cho một người MỘT THẤY HƯỚNG DẪN nên tôi mới thấu hiểu lẽ Mầu Nhiệm sâu xa này mà ngày nay không có mấy người Giáo Dân hay Linh Mục chấp nhận vì họ bảo thủ…nên không nhận ra Kinh Thánh Mầu Nhiệm có vô vàn điều để mà Suy ngẫm với sự khiêm cung trong đời sống cầu nguyện! Nhưng Tương Lai gần tới Lời Sự Thật trong Kinh Thánh sẽ bị Cấm Rao Truyền, sẽ bị tịch thu, bị đốt bỏ, xé nát vv…
  TRÁI ĐẤT TRÒN MỘT NGÀY NÀO ĐÓ NẾU CÓ DUYÊN NGÀI VÀ TÔI SẼ NHẬN NHAU.
  Chúc Ngài luôn mạnh khỏe bình an!

  • Một chuá trời mà Sa Tăng muôn đ
   ảng
   Một phật vương sẻ có vạn minh vương.
   Nếu ta không xuất hiền để chĩ thêm cho muôn thần dân cuả các tôn giáo biết nhửng điều mà dương dan chưa biết thì ta xuất hiện làm chi, ta được phép xuất ra kinh sách dưới quyền cho phép cuả tạo hoá mà (Ta đã lên cuốn kinih sử cho dương dan từ khi Dê Su chết cho đến nay ở mục , blogger Điếu Cày đả tuyệt thực 25 ngày / Đàn Chim Việt.
   Kinh sách nhằm dúp cho muôn dân biết sống phãi, đường ngay thẳng mà đi chớ sa chân theo ma quỹ. Nếu sống phải và qua nhiều cám dỗ cuả ma quỷ mà không sa chân thì.
   Ngàn năm thiên hạ dưả trần
   Hiền tài có đức lời thơ chí tình.
   Chớ tự xuyên tạc kinh am hiễu không đủ đầy mà đi kềnh cải nhau.
   Vòm trời một cha một mẹ. Muôn đạo giáo là con đẽ tinh thân, ngàn năm xưa nay các con khoe tài hiểu biết mà kềnh cải nhau hơn thua nhau làm cho ma quỷ lợi dụng chưa thấy hay sao?
   Muôn dân tạo ra mâu thuẫn dưả các giáo phái hay các chức sắc vô minh làm thầy mà đưa lối dẩn đường để thế dan biết bao cuộc thập tự chinh đây.
   Biết rồi thì nên biết nưả không thưà đâu.
   KỲ Lưu

 131. Đời mà chánh pháp diệt tận, là lúc mà thế gian chịu nhiều khổ cực, tai ách.
  Bởi tham, sân, si mạn cảm chiêu mà ra.
  A di đà phật

  • ban da sai roi thoi truoc kia nguoi ta song dc 5000t do la thoi khoa hoc thoi do do duc thich ca mau ni ngay nang cao toi tho cho thoi do sao nay con ngfuoi thoi do sat hai lan nhau cha giet con con giet cha ae sat hai nhau nenh cho qui diet sao thoi do den thoi nay ong lai ha pham kiep cui cung thanh phat giao hoa chung sinh toi thoi tuong phap nguoi ta bat dau ko tin phat phap nua nenh di vao con duong khoa hoc toi cui thoi mat phap thi khoa hoc manh me thi den luoc duc di lac tiep tuc nao cao tui tho cho chung sanh va du lay hoa binh dung vay toi la nguoi nang cao toi tho cho tat ca moi nguoi toi dang dieu hanh nha nuoc vn toi chi la dan thuong nhung dang dung dang sao ho tro vn tranh chap BD toi da cho nuoc my phuong phap hoa da thanh tre va cho nuoc duc hoa lao hoang dong

 132. Cuộc đời là vô thường-khổ-không-vô ngã

 133. Hiểu chúng sanh là không
  bản tánh tướng không thật
  mãi không còn ưu khổ
  từ bi cũng vô chi

 134. nguyen luong bien con` chap dao nay dao kia toi ko dam dao nua vi ngai ko hieu gi ca noi mai cung chi met ma thoi duyen ai nay giu TOI KO ANH EM VOI NGUYEN KY LUU AI TREN THOI NAY DEU LA CON CUA DIEU TRI PHAT MAU CA . viet nam la dat phat thi dao ly tu ngan xua cua ong ba cha me deu tho cuu huyen that to? me quan am tho than tho dia . toi ko chap dao nao nhung toi la nguoi viet nam theo van hoa nguoi viet nam tho ong ba to tien MAN NAY CON PHAT PHAT CUU CON MAU MAU CUU MA QUY THI MA QUY LOI, co 8van 6ngan 400 phap mon tu tap de dai thoat MOI NGUOI MOI Y DAO NAO CUNG HAY .NHUNG MAN CHOT ROI . DAO CUA CHU TICH HO CHI MINH PHU HOP VOI LE TROI .DAT DONG MAU TIEN RONG THI PHAI HOC THEO NHUNG GI TOT DEPNHAT CUA NGUOI .

 135. kinh thanh kyto ghi sao ngai nghe zay chu nguoi anh em lam gi thay dc biet dc ma noi cai nay dung cai kia ko dung. viet nam la dat bao nhieu vi tu hanh dac dao chua dam noi nhung loi nhu vay ngai lay kinh thanh khang dinh la mot sai lam. nhac lai dung voi vang lay kinh thanh ra ma noi dao nay dung dao kia sai. nguoi anh em khi nao chet se biet dc bi mat cua can khon vu tru noi mai nguoi anh thich cho minh la dung thi toi cung het cach

 136. Đời mà chánh pháp diệt tận, là lúc mà thế gian chịu nhiều khổ cực, tai ách.
  Bởi tham, sân, si mạn cảm chiêu mà ra.
  BIET PHAN MINH HAY DUNG THAN THO?
  KIEP HONG TRAN LA TRA NO VAY
  DU CHO THAN XAC DOA DAY
  GIU TAM TRONG SACH CO NGAY DANH THOM
  RANG GIEO RONG SE DOM TRAI NGOT
  THEO CHA LANH MON BOT CONG PHU
  MAC AI DI VONG~ DI DU`
  PHAN MINH MINH GIU CHO TRON DUONG TU

 137. A DI DA PHAT CHUC ANH NGUYEN MINH NHIEU SUC KHOE .ANH NGUYEN MINH NGOI THIEN DC BAO LAU ROI

 138. Anh cảm ơn! Anh biết ngồi thiền hơn 2 năm. Anh niệm Phật là chính. Vì còn phải đi làm không có nhiều thời gian ngồi thiền. Cho nên lúc rãnh anh ngồi thiền niệm phật. anh niệm phật bằng ý căn. Nên đi đứng nằm ngồi đều niệm được hết.
  A di đà phật.
  Các vị tổ sư có dạy bí quyết niệm phật là niệm nhiều. Lâu ngày tự nhiên thuần thục, niệm lực sẽ được mạnh mẽ, tiếng niệm phật sẽ rõ ràng và công phu sẽ thành khối.
  A di đà phật

 139. Nhân sinh vô thường
  vũ trụ nguy biến
  năm uẩn vô ngã
  bốn đại khổ không
  sinh diệt biến ảo
  không có chủ thể
  tâm là nguồn ác
  thân là rừng tội
  quán sát như vậy
  thoát dần sanh tử.

 140. Là phật tử tâm luôn giác biết
  cõi thế gian quả thiệt vô thường
  đổi dời sanh tử tang thương
  cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh
  thân tứ đại sinh thành tử hoại
  già bệnh đeo khổ ải quả không
  hòa hợp năm ấm lửa vòng
  chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm
  thế mới biết trần gian như huyễn
  diệt lại sinh biến chuyển vô thường
  chúng sanh mê đắm chấp nương
  vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau
  tâm là cội nguồn bao nghiệp ác
  thân nghe theo tạo các tội khiên
  xuống lên sanh tử triền miên
  tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang
  người con Phật phải toan quan sát
  đạo lý này bao quát đường tu
  đó là thiền quán công phu
  dứt mê chuyển nghiệp khỏi tù tử sanh.
  A di đà phật

 141. A DI DA PHAT ANH CUNG GIONG EM HEHE

 142. HOÀNG PHÚC | Tháng Chín 29, 2013 lúc 1:27 chiều | Trả lời

  HOÀNG GIANG Ở HÀ NỘI CHÍNH LÀ BẢO GIANG VÌ THẾ CÓ CÂU:
  “RƯỚC VUA RA TỚI TRƯỜNG AN
  BAO NHIÊU NGỤY ĐẢNG LOÀI GIAN LẠI HIỀN…”
  hoang phuc vay ma hay bao giang chinh la nuoc trong long suoi cung chinh la ha noi noi sinh dong chi nguyen phu trong bach ho? kim lai an that thap co lai xuan. noi day la cai noi cach mang cung la lang cua thien tu? hcm

 143. Ngàn năm danh Phật không sờn
  Xuống trần mượn xác,giải cơn nguy nàn
  Kỳ ba đại hội an bang
  Chọn người tài đức một đàng ta chấm công
  Tu sao thấy cảnh Tiên rồng
  Đừng tu rắn rít khó mong được gì
  Ráng gìn hai chữ từ bi
  Phật trời ban hộ,điển thì cứu dân
  Hôm nay điển phật lâm trần
  Độ cho con trẻ lập thân kỳ này
  Kỳ ba đại hội rồng mây
  Mà không tu niệm biết ngày nào an
  Ở đời phụ khó tham sang
  Làm sao tìm được một đàng chánh minh
  Ta đây đã tỏ tận tình
  Tìm đâu cho đúng,công minh chánh tà
  Thơ này Hoàng Vũ tiếp ra
  Truyền cho bá tánh vậy mà lắng nghe
  Tu mau chớ có e dè
  Tu mau kẻo trễ đừng mê danh tài
  Phật tiên thần thánh chỉ một không hay
  Ham mê bùa ngải có ngày chết oan
  Kẻ nào ăn ở nghênh ngang
  Rồi đây sẽ bị nát tan xác hồn
  Ma tà xiếng xích tâm khôn
  Làm sao tìm được thiền môn phật đà
  Thuyền ta đã đợi kỳ ba
  Mà không tu niệm,vậy là khổ thân
  Quỉ ma nó đã đến gần
  Cho nên Hoàng Vũ hạ trần xuống đây
  Cứu cho bá tánh kỳ này
  Huyền vi của mẹ điển này đã ban
  Ta trói đầu ma quỉ ác gian
  Cứu con của mẫu bước sang lên thuyền
  Ta khuyên bá tánh cần chuyên
  Ráng rèn sáu chữ phật liền độ an
  Nam Mô A Di Đà phật một đàng
  Thì tâm con trẻ nhẹ nhàng hết đau
  Bịnh gì, tháng trước năm sau
  Tiền ra như nước cứ đau hoài hoài
  Vậy mà bá tánh có hay
  Thuyền đây bát nhã Cậu Vũ này độ an
  Hai tay ta chữa nhẹ nhàng
  Mà sao kêu khóc la làng hỡi ơi
  Ta xuống đây lệnh của cha trời
  Độ cho bá tánh vậy thời có hay
  Ta khuyên nam nữ hàng ngày
  Tìm đâu cho đúng phật thầy
  Để mà cứu độ hằng ngày cho an
  Thác về hồn xác nhẹ nhàng
  Ráng tu tìm được một đàng chánh minh
  Ta đây đã tỏ tận tình
  Ngồi đây thuyết pháp một mình đệ tử có hay
  Ngôi đài tiên cảnh hằng ngày
  Phật tiên thần thánh chảy trày đau thương
  Ta truyền bốn hướng mười phương
  Phật tiên thần thánh tỏ tường cho nghe
  Thuyền rồng bát nhã hầu kề
  Con về Mẫu pháp con nghe ấm lòng
  Thuyền rồng Bát nhã mênh mộng
  Tìm đâu cho đúng tiên rống bồng lai
  Ta khuyên nam nữ gái trai
  Kẻ già người trẻ ngày ngày tu tâm
  Về thiên có mẫu ẵm bồng
  Để mà hưởng được phước hồng Mẫu ban
  A di đà phật một đàng
  Cậu độ con trẻ khỏi gian nan cõi trần

 144. Chúng sanh trong mỗi chúng ta
  Đều do Cha Mẹ tạo ra cùng nhà
  Cõi trần điên đảo liên miên
  Lôi cuốn con hiền của Mẫu của Cha
  Ai mà tỉnh ngộ thì khôn
  Ai mà mê muội thì chôn đường về
  Lịch sử ghi dấu bao nhiêu
  Bao nhiêu là vị đã về chầu thiên
  Cũng là con Mẫu con Cha
  Mà sao không tỉnh tìm ra đường về
  Cha Mẹ lệ đẫm ê chề
  Luân hồi sáu nẻo sao về được đây
  Cho nên nay đã có Thầy
  Xuống đời độ thế, cứu đây màn này
  Màn này làm quỷ hay tiên
  Đều do các vị tâm điền mà ra
  Ruộng lúa chăm bón sẽ ngon
  Ruộng lúa bê trễ thì con ăn gì?
  Hội Long Hoa kỳ ba đã điểm
  Anh em hãy kiểm điểm lại mình
  Tu hành, làm thiện, tâm minh mẫn
  Niệm Phật hàng ngày sẽ đạt thông.

 145. ngan nam thang long o ha noi co tieng no? lon do la tai tan phao hoa lam 7 nguoi chet chinh la loi cua sam trang trinh noi ung vao 2010 . that son o an giang dau ai biet gio day da~ hoa lau` thien tu cung da xuat hien

 146. Bạch hổ kim đai ấn
  Thất thập cổ lai xuân
  Bắc hữu kim thành tráng
  Nam tạc ngọc bích thành
  + BACH HO KIM LAI AN HOANG DE QUANG TRUNG NAM XUA + THAT THAP CO LAI XUAN CU TRANG DA CHO BIET THIEN TU LA 70 TUOI VAY NAM 2014 LA CU TRONG TRON 70 TUOI. BAC HUU KIM THANH TRANG CHINH LA HA NOI . SAI GON HON NGOC VIEN DONG…………..

 147. CON MOT NGUOI PHA DIEN CHINH LA LE THAI TO TAI KIEP

 148. TƯ TÂM DỤC THỨC THÁNH NHÂN DIỆN
  LƯỠNG BIÊN BÀN NGẠT TÙY NHẤT KHỐI
  THỦ TÚC CHÁNH VƯƠNG TAM LƯỠNG TỰ
  toi xin noi luong bien chinh la ban do hinh chu S cua nuoc viet nam la luong cuc trong hinh tron cua dao giao BÀN NGẠT TÙY NHẤT KHỐI la mo? rong ra thanh mot the? thong nhat con ai se la nguoi mo? va thoi gian thi phai cho ai co duyen se thay

 149. Canh niên tân phá
  Tuất hợi phục sinh
  Nhị Ngũ dư bình
  Long hổ xà đầu khởi chiến tranh
  Can qua tứ xứ loạn đao binh
  Mã đề dương cước anh hùng tận
  Thân dậu niên lai kiến thái bình

  Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
  Có một đàn xà đánh lộn nhau
  Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
  Lợn kia làm quái phải sai đầu
  Chuột nọ lăm le mong cản tổ
  Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
  Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
  Tìm về quê củ bắt ngựa tàu

  Cửu cửu kiền khôn dĩ định
  Thanh minh thời tiết hoa tàn
  Trực đáo dương đầu mã vĩ
  Hồ binh bát vạn nhập trường an
  + nhieu nguoi noi ho binh bat van nhap truong an
  LA NAM 1945 NHUNG LA NAM 1979 KHI TRUNG QUOC TRAN WA TAN CONG MIEN BAC VIET NAM . LUC DO QUAN DOI HCM TAP TRUNG CHIEN DAU VOI TRUNG QUOC DANH CHIEN THANG VE VANG DANH BAI TA QUYEN TRUNG QUOC .Trực đáo dương đầu mã vĩ DO NAM 1978 NUOC VN CHUAN BI TINH THAN NGENH CHIEN VOI VOI BON KHUA

 150. VAY LONG VI XA DAU LA NAM 1964>> TOI NAM 1978 1979 LA QUAN DOI CUA VN TAP TRUNG O THU DO HA NOI BAO VE HANOI LINH NGHIEM THAY LINH NGHIEM THAY

 151. LICH SU VN GHI RO 1979 LA TRUNG QUOC TAN CONG VIET NAM
  +Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
  Có một đàn xà đánh lộn nhau
  Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
  Lợn kia làm quái phải sai đầu
  Chuột nọ lăm le mong cản tổ
  Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
  Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
  Tìm về quê củ bắt ngựa tàu+ QUAN DOI VN BI PONPT TRAN WA BIEN GIOI DANH DAN VN MA PNPOT CHINH LA BON KHUA SAI KHIEN QUAN DOI VN TRAN WA CAMPUCHIA BAT NGUA TAU` CHINH LA PONPOT HAHAH VIT GIAI SAM HAI` VAI????????

 152. dan xa chi anh em chung mot nuoc danh la campuchia bi ponpot giet cac nuoc dung lam ngo* chi co vn ngan can? bi can ponpot rut quan ve nuoc quan vn keo wa danh bat diet tan goc o toi 10 nam moi ve cai lich su da ghi
  + thanh minh thoi tiet hoa tan nghia la thanh minh bi bom dan cua trung quoc pha hoai xam chiem lay co vn xam chiem campuchia,tran qua thu do nuoc vn , bi 8 su doan cua vn danh cho bo` ve nuoc , vay ma lich su? thang khua ghi la minh da chien thang dung nuc cuoi`. Mot lan nua khang dinh CUU CUU KIEU KHON DI DINH LA SO TROI LA DINH 81 CHI HIEP DINH PASIS CUA PHAP CONG NHAN NUOC VIETNAM LA MOT QUOC GIA VA TROI DA DINH LA VAY KO AI NGAN NOI? tu thoi xua toi nay chua quan doi nam chiem dc vn ca

 153. dung de nguoi khac lay sam trang ra lam tro dua kich dong DONG BAO HIEM KHICH PHAI CUNG XAY TO? QUOC DO MOI LA LE PHAI NGOI CHIA RE CHA DC GI . 2 TIENG DONG BAO CHI DONG MAU LAC LONG GIONG RONG TIEN LA TIENG CUA HO CHI MINH GOI TOI NOI “DONG BAO” CO NGHE RO KO PHAN BIET NAM BAC DEU LA ANH EM CHUNG MOT NHA . TOI THAY MAY NGUOI LOI DUNG SAM LOI DUNG TON GIAO DE MUU CAU LOI LICH TOI CANG THEM TRONG TOI . SAO KO TU DI , TU TAM DI TAM TOT THI THE GIOI LAM GI CO DO? MAU AI CUNG NIEM PHAT THE GIOI DAU CO CHIEN TRANH NGHIEP LUC DAU CO TIM VE BAO UNG

 154. HIEN H CAC NUOC TREN THOI CON ROI REN BAO LOAN TUA LUA NGAY CA MY~ PHAI DONG CUA CHINH PHU? NUOC NAO KO THAM NHUNG NUOC NAO CUNG CO LA CON DAN CUA VN PHAI DONG LONG DUNG CHIA RE DAN TOC , ONG BA TO TIEN CUNG O DAU RA DI CHUI NHAU KHAC NAO CHUI DONG HO TO> TIEN CUA MINH

 155. CO NGUOI NOI NAM 2012 LA CHIEN TRANH THE GIOI THU 3 NO? CHET HET CO KO KO ZAY LA PHAI LOI DUNG TON GIAO DE MUU CAU LOI LICH KO. H AI CUNG XUNG THAY AI CUNG XUNG THANH NHAN . THOI MAT PHAP TA` CAO HON CHANH HOI LONG HOA IT THANH NHIEU PHAM HAIZ HAIZ. …….

 156. người cao tuổi | Tháng Chín 10, 2013 lúc 5:56 chiều | Trả lời
  trong khi chủ topic lấy bài sấm của cụ Trạng Trình ra đây bàn luận để bình giải.
  vậy tôi xin được hỏi điều tối kị của các Cụ khi xưa để lại về việc luận sấm, bình giải là gì không ạ.
  tiếp đến vì sao các Cụ lại bình Sâm để làm gì không.
  Việc bình sấm của các Cụ khi xưa nhằm mục đích gì.
  để con cháu thấy mà tránh, thấy mà chuẩn bị hay để các vị lấy ra tung hứng nịnh nọt kẻ “lọc dòng”.
  về một điều cơ bản của các Cụ là: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông.
  luận sấm bình giải để lấy ấy mà tực lực cánh sinh chứ không cõng rắn cắn gà nhà.
  các Cụ để sấm lại là để giúp con cháu đánh kẻ ngoài. Vì sao…?
  đơn giản một câu dù trên hay giưới là con cháu trong nhà thì không sợ dày séo lên mồ mả ông bà Tiên Tổ. Xong nếu là kẻ ngoài vào gọi là ngoại phương kẻ lạc dòng bọn chúng tất dày xéo mồ mả. Một điều lo xa tối kị nhất mà các cụ luôn cân nhắc. Dù muốn hay không, dù nghèo hay khổ, dù đói hay khát các Cụ luôn muốn cho Tiên Tổ mồ yên mả đẹp việc mà đưa kẻ ngoại ang vào là không bao giờ. Đừng có lấy Sấm của Cụ ra mà làm trò đùa, tung hô nịnh bợ kẻ ngoại bang.
  tôi ngu về tử vi lý số, ngu về bình giải nên chỉ nói được vậy.

 157. nguyễn lưỡng biên permalink
  NĂM 1968 = SÁU TẤM = MẬU THÂN KHÔNG THẤY KIẾN THÁI BÌNH!!!???!!!???
  – NGƯỜI CHẾT LA LIỆT???
  – MỸ CHƯA TẬN NGÀY NÀO…???
  – NGÀI NÓI TRẬT HOÀI HOÀI…
  + TƯỢNG DI LẶC TRONG THỜI GIAN NÀY LÀ DO ÂM MƯU CỦA BÀNH TRƯỚNG BÁC KINH BAYB RA…BÊN TRUNG QUỐC CŨNG CÓ SẤM VỀ LONG HOA…NGÀI DI LẶC LÀ NGUYỄN KỲ LƯU LÀ dsadsadsada LÀ vitieuanhhung…NGÀI DI LẶC KHÔNG ĐỦ PHÉP DÙNG VẢI THƯA CHE MẮT CÁC THÁNH Ở TRANG THIÊN TRUNG NHÂN ĐÂU???

  – TÔI THẤY BÀI của tiensonphutu NÀY Cũng tạm Được Vì nó cũng gần giống với cách giải sấm của tôi.

  tiensonphutu
  Đoài cung một sớm đổi thay,
  Mang theo vô vọng biết ngày nào yên !
  Khảm cung liệu có người hiền ?
  Vác theo chữ lý vỗ yên bốn bề.

  thật tình cờ : “bạch hổ kim đái ấn – thất thập cổ lai xuân ” 2015 – 1945 = 70 !

  – Tôi từng nghĩ Thất Thập Cổ Lai Xuân…là từ năm 1945 đến 2015 người dân Việt Nam sẽ trở lại đời Thượng Cổ như nhiều sấm ký đã nói đến như : Sấm giảng thi văn của Đức Huỳnh Phú Sổ, Sư vãi bán khoai, Kim Cổ Kỳ quan của Ba Thới vv…dân việt sẽ nhìn thấy mùa xuân như thời thượng cổ chứ không đen tối như 1945 đến nay…Ngài Di lặc bụng bự tham ăn do Trung quốc nặn ra tại núi cấm chính là một ÂM MƯU mọi người hãy cảnh giác kẻo đâm đầu vào mà chết không biết tại sao mà mình phải chết…cám ơn các Bác….. Bác Thanh Long!
  – Lý là chân lý chứ không phải họ Lý!…Nước nam muôn đời Trời cho có Thiên Tử đặc biệt trạng nói:
  “Trời sai thiên tử Vạn dân”…
  “Nghìn năm lại thấy cố đô vạn toàn”….tương lai tới Trung Quốc phải làm tôi Việt Nam…LẠC LONG QUÂN đã có mặt tại thế trần này chẳng ông phật di lặc Trung quốc nào dám múa mồm múa mép trước mặt ông ta khi ông xuất thế ANH MINH…Ông chính là người phá điền không cần Thần Phật nào vẽ đường chỉ lối…cám ơn Bác Thanh Long…vv…

 158. coi NGUYEN LUONG BIEN PHI BANG PHAT DI LAC DUNG HA NGOAN CO HET THUOC CHUA~

 159. Tại sao những người có mặt nơi đây không tự biến mình thành thánh nhân.
  Phật trong kinh điển thường dạy: tướng do tâm sanh – cảnh tùy tâm chuyển.
  Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên đều có thể thành Phật. Chỉ cần buông xuống mọi vọng niệm thì kho báu phật tánh sẽ không cầu mà được. Nói cách khác chỉ cần buông xuống vọng tưởng – phân biệt – châp trước thì sẽ được kho báu phật tánh.
  Phật là trí tuệ vượt qua không và có. Tâm phật là tâm thanh tịnh – bình đẳng – chánh giác – từ bi.
  Hòa thượng tịnh không thường nhắc nhở chúng ta: nhìn thấu > buông bỏ > tự tại > tùy duyên > niệm phật > chân thành > thanh tịnh > bình đẳng > chánh giác > từ bi.
  A di đà phật

 160. Thế gian là bể khổ. Cũng vì điều này mà Chư Phật ra đời.
  Ngũ dục là nguồn gốc của khổ não, nếu có thể loại bỏ được ngũ dục thì những ưu bi sầu khổ sẽ không còn.
  Phật dạy:
  quán thân bất tịnh
  quán thọ thị khổ
  quán tâm vô thường
  quán pháp vô ngã.
  Các hành đều vô thường
  là vì pháp sanh diệt
  sanh diệt diệt rồi
  tịch diệt là vui.
  Ba điểm như sao sáng
  móc ngang tợ trăng tà
  đọa sa hay thành phật
  cũng tâm ấy mà ra.
  Không làm những điều ác
  nên làm các việc lành
  tự thanh tịnh tâm mình
  là lời chư Phật dạy.
  A di đà phật

 161. Hãy cuốc nguyệt phật tánh và cày mây vô minh.
  Ai làm được thì người đó sẽ là thiên tử mà ý trời sẽ định.
  A di đà phật.

 162. nhất tâm dễ tu tuệ
  trí quang đại tam muội.
  Nhất tâm niệm phật nhất niệm phật, niệm phật nhất tâm niệm nhất niệm.
  A di đà phật

 163. Chào Ngài ddaddadad!
  Tôi đâu có phân biệt đạo làm gì?
  Nhưng tôi muốn nói lên quan điểm của Đạo là phải đâu ra đó không được vơ vét lung tung là có lỗi chứ chẳng phải đùa?
  – Còn Phật Di lặc có thật hay không tôi không biết! Nhưng tôi vạch ra âm mưu của Trung Quốc lợi dụng qua tượng phật Di lặc…chính bọn BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH đang âm mưu đấy…tôi muốn nói bọn Trung quốc Tham ăn đó…chứ tượng phật mà Ngài Di lặc mà ăn với uống gì mà tham được?…Hoàng sa Trường sa, đất liền bọn Trung cộng núp bóng dưới chiêu bài phật Di lặc và mượn danh Hội Long Hoa mà phá hoại nước VIỆT NAM ta…Ngài ddaddadad tôi iết cũng có tâm đấy! Nhưng Đạo Mầu thì chưa có thấu hiểu đâu?…tôi thấy Ngài không phân biệt gì cả…Ngài thấy đó tôi đâu có muốn phe phái gì đâu…thôi thì cái tâm là quan trọng hơn…Đạo Lý thì vô cùng…cần tôn trọng mọi người…NHÂN VÔ THẬP TOÀN MÀ?
  CHÚC NGÀI LUÔN MẠNH KHỎE ĐẠO ĐỨC MỖI NGÀY TIẾN XA HƠN…

 164. Chào Ngài ddaddadad!
  Tôi đâu có phân biệt đạo làm gì?
  Nhưng tôi muốn nói lên quan điểm của Đạo là phải đâu ra đó không được vơ vét lung tung là có lỗi chứ chẳng phải đùa?
  – Còn Phật Di lặc có thật hay không tôi không biết! Nhưng tôi vạch ra âm mưu của Trung Quốc lợi dụng qua tượng phật Di lặc…chính bọn BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH đang âm mưu đấy…tôi muốn nói bọn Trung quốc Tham ăn đó…chứ tượng phật mà Ngài Di lặc mà ăn với uống gì mà tham được?…Hoàng sa Trường sa, đất liền bọn Trung cộng núp bóng dưới chiêu bài phật Di lặc và mượn danh Hội Long Hoa mà phá hoại nước VIỆT NAM ta…Ngài ddaddadad tôi biết cũng có tâm đấy! Nhưng Đạo Mầu thì chưa có thấu hiểu đâu?…tôi thấy Ngài không phân biệt gì cả…Ngài thấy đó tôi đâu có muốn phe phái gì đâu…thôi thì cái tâm là quan trọng hơn…Đạo Lý thì vô cùng…cần tôn trọng mọi người…NHÂN VÔ THẬP TOÀN MÀ?
  CHÚC NGÀI LUÔN MẠNH KHỎE ĐẠO ĐỨC MỖI NGÀY TIẾN XA HƠN…

 165. “THỦ TÚC CHÁNH VƯƠNG TAM LƯỠNG TỰ” ai không có chữ này trên tay thì không phải là Thiên tử

 166. gài Di lặc bụng bự tham ăn do Trung quốc nặn ra tại núi cấm chính là một ÂM MƯU mọi người hãy cảnh giác kẻo đâm đầu vào mà chết không biết tại sao mà mình phải chết…cám ơn các Bác….. Bác Thanh Long .
  + da~ ko biet phat di lac hay ko ma len an “Còn Phật Di lặc có thật hay không tôi không biết!” Nhưng Đạo Mầu thì chưa có thấu hiểu đâu?…tôi thấy Ngài không phân biệt gì cả…” da khong biet co phat di lac ko ma dam ghi nhu the nhung nguoi loi dung chua jesu lam dieu xau toi dau co beu reu . chua dau co day ngai nhu the dau co day ngai coi trong chua noi xau phat, lay chua thanh thanh amen. thien tu la ai ko quan trong vi khi thien tu ? thong nhat dat nuoc la ai co phuoc moi dc o lai ma thoi .nhung nguoi loi dung thien tu trong sam trang trinh chia re dan toc dat nuoc la mat goc toi noi vay thoi. da~ noi thien tu? tuc la con troi thay the ton hoang hoa dao mau` hcm la thien tu thi hien nhien ko the luc nao co the danh bai dc.

 167. toi cung khong dam dao voi nguoi anh em lam gi . DAO CAO LA MA KHAO? MA KHAO? KHONG ROI THI MA NO NGHE
  MA KHAO? NO ROI LA MA CHUNG DONG PHE
  KHONG TU NHU GIOT NUOC KHE TREN NGUON

 168. SAU NAY KO BIET GI THI DUNG CO MA DUA LEN DIEN DAN PHI? BAN PHAT . HAU QUA? VO CUN`G KHAM? KHOC , CHUA VA PHAT DEU LA DANG GIAC NGO , HOANG HOA DAO MAU` VO MINH NEN MOI LO LAU ROI DUONG CUU KHO? DAN DAT CHUNG SANH DI DUNG DUONG, THE END

 169. A di đà phật,
  như lai xem tất cả chúng sanh như là con cái của mình, mà người cha thì không từ bỏ bất cứ người con nào.
  Bởi vì tam giới chính là trú xứ của Như Lai.
  Di lặc Bồ Tát là vị Phật tương lai mà thế tôn thích ca mâu ni vào 3000 năm trước đã nói.
  Phật thị hiện thế gian chỉ vì một mục đích, một đại sự nhân duyên là để chỉ bày cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến phật-phật tánh.
  Cho nên với phương pháp vi diệu là dùng 3 thừa pháp để giáo hoá chúng sanh đó là thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa.
  Như lai đã bình đẳng, đem cổ xe trâu lớn, cũng chính là bồ tát thừa truyền cho tất cả chúng sanh.
  phàm là người nhận được cổ xe trâu lớn này và cuối cùng rồi sẽ thành phật, đây chính là giáo lý căn bản của như lai.
  Vô dụng đích thực là điều kiện kiên quyết để có được bảo vật vô thường, chỉ có vô dụng mới có thể triệt ngộ thành phật mà đại thừa vô thượng trân bảo chính là căn bản thành phật.
  A di đà phật

 170. Tất cả kinh điển đã diệt tận, chỉ còn 4 chữ a di đà phật được lưu truyền để cứu độ chúng sanh. Di lặc bồ tát hiện đang ở cung trời đâu xuất, và đợi đúng thời cơ mới được phép hạ sanh.
  Tất cả là ý trời.
  A di đà phật

 171. thần kinh thái ất suy ra dể dành con cháu dem ra luận bàn các bác di hơi quá xa rùi

 172. thoi toi quy an? son lâm đây .tiep tuc su nghiệp tiet lo thien co h phai tra? nghiep khoan may chuc 5 hix a di da phat. Vay cung dang ai huu duyen hieu duoc loi toi noi thi tot ko thi thoi . ai huu duyen se hieu .

 173. không dược lòng dân thì mất nước thôi tính ra cũng gần trăm năm
  quần gian dạo danh tự ma quỷ nó bắt chước dạo dức mị người dể theo làm quyến thuộc không lý lòng người mất tăm
  có ông nào dám làm theo bổn sư thích ca mâu ni không hay dức chúa trời phàm xưng này xưng nọ dều là tầm bậy
  thánh nhân không biết thì coi cho tường
  lồ lộ mặt rồng dầu có chữ vương
  rồi ra mới biết thánh nhân giờ chưa thấy dâu
  thái nhâm thái ất trong mình cho hay bậc kỳ nhân NBK dã ra khỏi không gian thời gian nói cách khác NBK chứng dạo
  dể dành con cháu dem ra luận bàn thời nay dang bình sấm

 174. A di đà phật.
  Phật dạy: giáo pháp của ta là nói ra những điều vô ngôn, hành những hạnh vô hành, tưởng những điều vô tưởng, tu ở chỗ không tu. Ai hiểu được thì gân đạo. Ai không hiểu thì xa đạo.
  Thân-khẩu-ý thanh tịnh thì đồng phật vãng tây phương.
  A di đà phật.
  Vọng tưởng là vô minh phiền não.
  Phân biệt là kiến tư phiền não.
  Chấp trước là trần sa phiền não.
  Muốn biết nhân đời trước, đời nay thọ quả gì. Muốn biết quả tương lai, đời nay gieo nhân gì. Dù đến trăm nghìn kiếp nghiệp mà mình tạo ra đến lúc nhân duyên đủ tự mình nhận quả.
  “lão quân viết: thượng sĩ vô tranh, hạ sĩ háo tranh, thượng đức bất đức, hạ đức chấp đức, chấp trước chi giả bất minh đạo đức. Chúng sanh sở dĩ bất đắc chân đạo giả, vi hữu vọng tâm….
  A di đà phật

 175. Duy tâm sở hiện-duy thức sở biến.
  Tâm là vọng tâm, thức là a lại da thức hay còn gọi là phân biệt.
  Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là vọng tâm. Phá được thức thì sắc, thọ, tưởng, hành không còn tác dụng, vọng tâm tự dừng. Vì a lại da thức này mà thế tục gọi là linh hồn. Có động niệm mới có luân chuyển trong sanh tử. Cho nên chư Phật chư bồ tát khuyên chúng ta niệm phật phải nhất tâm bất loạn, hay còn gọi là nhất niệm. Khi niệm phật đạt nhất niệm, a lại da thức bị phá vỡ. Nội tâm đã phóng hạ thì ngoại tâm không làm gì được, nói chi là thiên ma ba tuần.
  A di đà phật

 176. Nam mô diệu pháp liên hoa kinh.
  Các hành đều vô thường
  là vì pháp sanh diệt
  sanh diệt diệt rồi
  tịch diệt là vui.
  Một vị thiên tử mà có thể mang lại cho nhân loại đời sống đạo đức thì vị thiên tử này phải lấy chánh pháp làm gốc. Lấy bồ đề làm tâm. Lấy nhân quả làm thi hành. Đây gọi là thuận theo ý trời. Như vậy mà nói. Vị thiên tử đầu tiên khai mở thời thượng ngơn nhất định là một vị đại bồ tát, có lục thông mà huỳnh giáo chủ dã nói .
  Tin hay không là ở tâm.
  Phàm khởi tâm động niệm đều là vì lợi ích chính mình. Cho nên mới phát sanh phiền não.
  Phật pháp còn buông xã, nói chi là phi pháp.
  Các pháp bình đẳng, không có phân biệt đây mới là thật pháp.
  Có và không, cũng như đúng và sai, đây chỉ là theo lập trường tự tư của chính mình. Cố chấp vào suy nghĩ của mình là đúng thì chỉ chuốt lấy phiền não. Phật dạy chỉ khi nào chứng quả a la hán thì mới nên tin vào ý của mình.
  A di đà phật.

 177. Các bạn đồng tu đồng học nên nhớ:
  nghĩa pháp bình đẳng, thanh tịnh, không có phân biệt. Đây mới chính là chân lý của sự giải thoát ra tất cả những loại khỗ não.
  Nguyễn Hữu Minh, sinh 1989, tuổi kỷ tỵ, mạng đại lâm mộc. Pháp danh Minh Quang.
  nguyện cùng các bạn đồng tu đồng học cùng sanh cực lạc quốc.
  Phật dạy: tâm là gốc tạo ra vạn pháp. Pháp thì bất khả đắc. Nhất thiết chư pháp là không. Cho nên phật là trí tuệ vượt qua không và có.
  A di đà phật.
  Chúc các bạn sớm thấy bồ đề, phát tâm niệm phật, cầu sanh cực lạc.

 178. Phẩm thứ năm
  Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông
  Lúc bấy giờ, quốc mẫu Vi Đề Hy hoàng thái hậu hớn hở vui mừng được nghe pháp yếu của Như Lai qua lời dạy của ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát, bèn tiếp tục thưa thỉnh
  – Kính bạch đấng Thiên Nhân Sư tối tôn, tối thắng! Kính bạch Đại Sĩ đại từ, đại bi! Con cũng thường nghe chư vị trưởng lão trong tăng già luôn luôn nhắc nhở rằng chỉ có Tứ Niệm Xứ là con đường độc nhất giúp chúng sanh diệt trừ ưu bi khổ não, chứng ngộ Niết Bàn. Nay được Thế Tôn mở bày pháp Niệm Phật, khiến hàng ưu bà tắc, và ưu bà di đều phân vân, do dự. Ý nghĩa ấy như thế nào? Đâu mới là pháp chân thật, rốt ráo? Đâu là pháp phương tiện, quyền biến? Đâu là pháp tối hậu mà Như Lai thường ban cho các chúng sanh ở vào thời kỳ chánh pháp cuối cùng ?
  Đức Phật mỉm cười lặng yên. Ngài Phổ Hiền an nhiên nhập vào Niệm Phật tam muội, thân tâm bất động.
  Khi ấy, ngài Quán Thế Âm Đại Bồ Tát liền từ bảo tòa đứng dậy, trịch áo phơi bày vai bên hữu, cung kính nhiễu quanh đức Phật ba vòng. Rồi Ngài hướng về bà Vi Đề Hy mà bảo rằng:
  – Nay tôi nương uy thần vô hạn của đức Thích Ca Mâu Ni ThếTôn, và tùy thuận bản nguyện lực vô biên vô lượng của đức Phật A Di Đà mà tuyên dương năng lực vô cùng tận của danh hiệu Phật, tức là Pháp Môn Niệm Phật Tam Muội.
  Nầy Vi Đề Hy, hãy nhận rõ như thế nầy, đừng rơi vào nghi lầm nữa. Đúng như ngươi vừa mới trình bày, Tứ Niệm Xứ là pháp diệt khổ, là pháp đối trị tham dục, ưu bi khổ não, là pháp đắc Niết Bàn vắng lặng. Còn pháp Niệm Phật tam muội lại là pháp thành Phật, là pháp chứng Vô Thượng Giác, là pháp thâm nhập cảnh giới bất tư nghị của chư Phật, là pháp mở bày tỏ ngộ Tri Kiến Như Lai, là pháp cứu độ tất cả mọi chúng sanh, là pháp siêu việt trên hết thảy hí luận cùng thiên kiến của nhị thừa. Tại sao vậy ?
  Trước đây, đức ThếTôn vì những người ghê sợ hiểm nạn sanh tử mà nói pháp Tứ Niệm Xứ, chánh niệm tinh tấn nhiếp phục tham sân si để thoát khổ và đắc A La Hán.
  Nay vì những người tín ngưỡng, khát khao quả vị Bồ Ðề chí hướng mong cầu Phật đạo, phát khởi đại bi tâm mà thực hành hạnh nguyện Bồ Tát thì đức ThếTôn chỉ dạy pháp môn Niệm Phật tam muội.
  Nầy Vi Đề Hy, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, vì một niệm bất giác nổi lên, che mờ bản thể thường trụ, nhận vật bên ngoài làm tâm. Luôn luôn bỏ mất tâm chân thật nên bị cảnh vật xoay chuyển. Do đó khởi tâm phân biệt, thấy có lớn nhỏ, rộng hẹp, cao hạ… Nếu xoay được cảnh vật bên ngoài thì thân tâm sẽ sáng suốt, trạm nhiên, trọn đầy, tức thời đồng với Như Lai không khác.
  Muốn xoay chuyển ngoại vật thì không chi bằng sử dụng diệu lực vô úy của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà hành giả nhìn thấy cảnh vật bên ngoài đúng như bản chất thật sự của chúng. Do đó không còn bị ngoại cảnh chi phối, điều phục thân tâm. Và chẳng còn móng khởi tâm phân biệt. Lúc ấy, tuy không rời pháp hội mà biến hiện khắp mười phương quốc độ; trong một lỗ chân lông vẫn chứa đựng cả Hoa Tạng Thế Giới Hải.
  Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả không để tâm dong ruổi theo thanh trần, mà xoay cái nghe trở vào Chân Tánh, đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng tâm, mà mỗi mỗi sát na đều hiển hiện Chân Như Tánh. Chính nó thật là Tánh Nghe của mình, chẳng còn hai tướng động và tịnh, toàn là thể vắng lặng, soi chiếu khắp mười phương.
  Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế, chẳng bao lâu thì Tánh Nghe cũng không còn. Khi ấy, Phật Trí tự nhiên tỏa rạng, danh hiệu Phật vẫn tương tục, không gián đoạn.
  Nầy Vi Đề Hy, trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, tôi đã trình bày nhân địa tu hành Nhĩ Căn Viên Thông cho đại chúng. Nhưng thời Mạt pháp các kinh điển dần dần ẩn mất mà nên biết kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ bị diệt trước nhất, tiếp sau là kinh Lăng Già, kinh Kim Cương, kinh Ma Ha Bát Nhã, kinh Diệu Pháp Liên Hoa… Nếu không nương nhờ pháp Niệm Phật thì rất khó chứng đắc Nhĩ Căn Viên Thông. Bởi vì sao? Bởi vì Niệm Phật tam muội chính là món Viên Thông đệ nhất.
  Nầy Vi Đề Hy, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, vì lăn lộn trong đêm tối vô minh, nhận giặc làm cha, lấy vọng kiến làm chốn nương về, lấy tà kiến làm bạn lữ, lấy biên kiến làm lương dược. Nhận ngã chấp, ngã kiến làm tâm, rời xa Tri Kiến Giải Thoát Vô Thượng. Do đó, khởi tâm phân biệt, thấy đúng sai, tà chánh, thiện ác, chân ngụy… Nếu lọc sạch ngã kiến, ngã chấp thì thân tâm sẽ quang minh, thường tại, chiếu suốt mười phương pháp giới. Tức đồng đẳng với Tri Kiến giác ngộ của chư Như Lai.
  Nếu muốn gạn lọc ngã kiến, ngã chấp thì không chi hơn là phát huy năng lực vô biên của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ chuyên tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà hành giả tuần tự chuyển Thức thành Trí. Ngã chấp tự nhiên rơi rụng, ngã kiến tự nhiên tan mất như bong bóng nước dưới ánh mặt trời. Lúc bấy giờ, tuy không lìa cung Đâu Suất mà vẫn phân thân khắp vi trần quốc độ để chuyển pháp luân vô thượng, và khai thị tuệ giác cho vô lượng chúng sanh, giúp hết thảy tứ sanh, cửu hữu cùng ngộ nhập Phật Tri Kiến.
  Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả không để Thức nương theo nhân duyên mà dấy động, nên chẳng thành tựu pháp Y Tha Khởi. Vì không có sự tham dự của ngã và ngã sở nên Biến Kế Sở Chấp cũng chẳng tồn tại. Chỉ có danh hiệu Phật vẫn tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng tâm, mà mỗi mỗi sát na đều biểu hiện Vô Thượng Diệu Viên Thức Tâm Tam Muội, tức là Chân Duy Thức Tánh.
  Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế chẳng bao lâu thì chẳng còn nhìn thấy huyễn tướng của vạn pháp ở bên ngoài và cũng chẳng còn bắt gặp tám thức ở bên trong. Trong hay ngoài đều giả dối, không thật. Ngay cả tướng Duy Thức cũng chẳng có nữa. Vì ba đời mười phương Như Lai, vi trần sát quốc độ, hư không, sắc pháp, tâm vương, tâm sở… đều không một thứ nào ra ngoài Chân Duy Thức Tánh mà tự hữu, tự sanh, tự diệt, danh hiệu Phật vẫn tương tục, không gián đoạn, như có, như không, cho đến khi Chân Duy Thức biến mất, Đại Viên Cảnh Trí tự nhiên phơi bày, danh hiệu Phật sẽ dẫn dắt hành giả đi vào tánh Viên Thành Thật, chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn.
  Do đó, phải nói rằng Niệm Phật là pháp môn đệ nhất dùng để chuyển thức thành trí mà chúng sanh thời Mạt Pháp phải siêng năng thọ trì.
  Nầy Vi Đề Hy, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, bị vô số tư tưởng điên đảo làm khuất lấp tánh Viên Giác. Như kẻ ngủ mê chợt thức giấc giữa ngã tư đường cái, chẳng rõ phương hướng, lẫn lộn chính tà, thấy cong nhìn ngược, bất phân thiện ác. Tư tưởng điên đảo ấy nẩy sanh thân và tâm, rồi nhận thân tứ đại giả hợp làm thân, chấp cái tư tưởng vô minh điên đảo kia làm tâm. Cứ thế mà sanh tử, tử sanh nối nhau không dứt, tạo vòng lẩn quẩn luân hồi.
  Nhưng cái vô minh điên đảo ấy cũng chẳng thật; như hoa đốm, như bóng nước, như ảo tưởng nơi sa mạc, như người ngủ chiêm bao, thấy những sự việc, cảnh vật rõ ràng, nhưng khi thức dậy, thời không còn gì hết. Nếu chuyển hóa vô minh điên đảo thời thân và tâm sẽ thành Giác Ngộ. Hoặc không phát tâm tu trì thời vẫn ở mãi trong sanh tử huyễn mộng ấy mà tự vui. Chỉ có danh hiệu Phật là đầy đủ năng lực nhiệm mầu để chuyển hóa sanh tử trở nên Niết Bàn, chuyển hóa giả huyễn trở nên chân thật.
  Vì sao vậy? Khi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả dần dần thành tựu chánh định Như Lai, tự nhiên phát sanh tuệ giác Không tánh, vì danh hiệu Phật là hư không tạng, là Viên Giác tánh, là vô cấu tạng, là tịch tịnh tạng… Nhờ vậy, hành giả biết các pháp đều như huyễn, thời tự nhiên lìa xa các huyễn hóa, sanh diệt. Ngay lúc ấy, bèn thâm nhập Viên Giác Tánh. Đó gọi là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác.
  Dùng pháp nào để Tri? Nếu không phải là diệu dụng của danh hiệu Phật?
  Không cần phải hủy diệt các thứ huyễn, mới cho chúng nó là huyễn. Không cần thay đổi bản chất huyễn của nó mới gọi là Không. Mà chính cái biết “nhứt thiết pháp là Không” khiến đương thể của huyễn pháp tức là Không.
  Tiếp tục xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế, hành giả không phóng tâm theo huyễn cảnh, huyễn sự, mà hướng cái biết trở vào Viên Giác tánh. Đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một khối lưu ly sáng rực, vằng vặc. Mà mỗi mỗi sát na đều hiển lộ Như Lai Tạng và cái biết cũng không còn nữa. Danh hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn, hòa tan căn, trần, thức đều nhập vào Viên Giác tánh, bình đẳng bất động, thường trụ như hư không và tròn đầy chiếu suốt mười phương.
  Bởi vậy, phải nói rằng Niệm Phật là pháp môn đệ nhất, sử dụng danh hiệu Như Lai mà thâm nhập Như LaiTạng mà chuyển biến huyễn hóa, hư dối trở nên Viên Giác tánh. Các hạng chúng sanh thời Mạt Pháp phải siêng năng thọ trì.
  Nầy Vi Đề Hy, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay bị phiền não chi phối ngày đêm không tạm dừng nên nhận vọng tưởng làm tâm, bỏ quên Thắng Giải trí, Vô Thượng trí. Rồi lại bị tham, sân, si, mạn, nghi lôi cuốn, và thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến chồng chất lấp vùi. Do đó khởi tâm phân biệt, thấy có mừng có giận, yêu ghét, vui buồn, vinh hoa, hủy nhục… Nếu tận trừ phiền não thì thân tâm vắng lặng, an nhiên, tự tại, tức đồng với chư Phật không hai không khác.
  Muốn tận trừ phiền não thì không chi hơn là phát huy năng lực Trí Giải siêu việt của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thật vậy nhờ cần mẫn xưng niệm Phật hiệu mà hành giả hiện bày Tự Tâm Quang Minh Hiện Lượng, chuyển phiền não dữ dội ấy trở thành Bồ Ðề thật tướng, đưa hành giả thẳng vào cảnh giới Thánh Trí Tự Chứng. Lúc bấy giờ, có khả năng bấm ngón chân xuống mặt đất, sử dụng ấn Địa Xúc để cải biến Ta Bà thành tịnh độ trang nghiêm, niệm niệm tương ứng với Đại Ðịa Bồ Tát, niệm niệm du hành, giáo hóa xã hội chúng sanh khắp mười phương vi trần hằng hà sa thế giới.

 179. tôi sinh ngay 6/6 89 tphcm tuoi ky ty dai lâm mộc . phap danh phat tử.vo danh
  dao không phân cao thấp đạo la tất cả tất cả là đạo. tâm là gốc của đạo .. tâm làm sai thi đạo sai tâm lam đúng thi dao do la chanh pháp.

 180. A di đà phật.

 181. A di đà phật.
  Các pháp đều là phật pháp. Pháp phật và pháp thế gian vốn không phải là 2.
  Thiện và ác cũng như sắc và không, vốn đồng. Cho nên thiện chẳng khác ác, ác chẳng khác thiện.
  Nhất thiết chư pháp không. Cho nên chẳng có thiện, cũng chẳng có ác.
  Tâm phàm vốn có thiện và ác. Bước đầu học phật là phải đoạn ác tu thiện.
  Muốn tâm thuần tịnh phải đạt được nhất niệm. Hay vô niệm. Nên nhớ vô niệm là trí tuệ vượt qua không và có. Tâm không còn vọng niệm.
  A di đà phật
  vì tâm không phân biệt nên mới bình đẳng.
  Vì tâm không chấp trước, không vọng tưởng nên mới thanh tịnh. có thanh tịnh tâm mới có từ bi.
  Cho nên mới nói chư phật, chư bồ tát tâm đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Vì tâm các ngài chẳng còn móng khởi sự phân biệt. Đó là tâm thuần tịnh.
  A di đà phật

 182. Tất cả kinh điển đã diệt tận, chỉ còn 4 chữ a di đà phật được lưu truyền để cứu độ chúng sanh. Di lặc bồ tát hiện đang ở cung trời đâu xuất, và đợi đúng thời cơ mới được phép hạ sanh.
  Tất cả là ý trời.
  A di đà phật

  Ý tôi muốn nói có những kẻ lợi dụng phật này phât kia, Chúa này chúa nọ…Ông Nguyễn Minh
  nói đúng theo kinh phật là phật Di Lặc còn ở cung Trời Đâu suất…mặc dù tôi không dám tin phật Di lặc có hay không?
  nhưng kẻ nào lợi dụng danh của các vị phật hay chúa mà không chứng minh được rõ ràng theo kinh phật hay kinh thánh vv…thì đều là kẻ dại dột hay mù quáng, lừa đảo…họ có thể mượn danh các vị này để tham ăn, trục lợi, tạo hư danh cho bản thân…tôi đã nói bọn Trung Quốc đã bày ra Phật Di Lặc với Ý đồ xâm lược đó chứ không có ý nói về ngài Di Lặc đâu!

 183. Mặc dù tôi có mấy ý không cùng quan điểm giải sấm với ông Nguyễn Minh về nơi Thiên Tử ngự ở trên Ngai CẤM SƠN Thất Sơn…nhưng lời văn của ông làm cho tôi nhận thấy ông là người có phật tánh, ông là người hiền lành, không tham ăn, không tham danh hão huyền…phật Thích Ca và Phât Di Lặc ở đâu xa…chính là ở trong tâm như ông Nguyễn Minh…

 184. bài kệ VÔ SANH
  NHẤT DIỄM TINH MINH SANH LỤC HÒA HỢP
  CHẠY RA SÁU TRẦN SÁU THỨC KHỞI SANH
  AI ƠI CHỚ NHIỄM MAU DEM NÓ VỀ
  NÚP VÀO CHỔ KÍN CHIẾU SOI PHÁP TRẦN
  DUY THỨC MÀ SANH LẤY TÂM MÊ TÂM
  LUÂN HỒI SANH TỬ CŨNG BỞI VÔ MINH
  NAY DÃ DIỆN MỤC VÔ MINH CHẲNG CÓ
  CÓ PHÁP NÀO SANH CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG
  BỔN LẠI KHÔNG VẬT MỚI THẬT VÔ SANH
  lời phật dạy sau khi ta nhập diệt niết bàn 3000 ngàn năm sau có dức chuyển luân thánh vương ra dời dánh pháp cổ thổi pháp loa hoa ưu dàm nở là ngài giáng sanh
  nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh
  như lộ diệt như diển
  ưng tác như thị quán
  ức kiếp mạc năng tận

 185. đánh trống pháp, thỗi loa pháp, tưới mưa pháp.
  kinh hoa nghiêm nói: nhất thiết chúng sanh giai hữu phật tánh. nghĩa là tất cả chúng sanh đểu có phật tánh. chỉ vì vọng tưởng che đậy nên phật tánh không thể hiện bày.
  pháp môn niệm phật là pháp môn có thể giúp dẹp trừ hết mọi vọng tưởng, chỉ cần đem tâm duyên mãi với danh hiệu phật, không lâu sau, niệm phật được thuần thục, vọng tưởng tự dừng, tâm tự nhiên trong sáng, tròn đầy, đồng với tâm như lai không khác.
  a di đà phật.
  nhìn thấu > buông bỏ > tự tại > tuỳ duyên > niệm phật > chân thành > thanh tịnh > bình đẳng > chánh giác > từ bi.
  a di đà phật

 186. Bạn đọc thân mến.
  THƠ
  RỒI một ngày mình chịu lâm nguy
  Mình vẩn biết vợ con buồn rồi khóc
  Mình biết lắm lòng người như dao cắt
  Bố yêu ơi đất nước quá tội tình

  Chử hiếu nào phải chịu tù gông
  Đại hiền nào là người phản quấc
  Thì muôn dân sắp đến ngày tang tóc
  Vì cưã công rộng mỡ đón gian thần

  Nợ nước hai vai quên cã khuynh gia
  Đau với muôn dân manh thân gánh tội
  Đã quyết rồi tôi không ngần ngại
  Một thiên thơ chở cả nước non sầu.
  Tôi đã không dấu danh tánh quê quán và điạ chỉ thì tù gôn tôi củng sẳn sàng.
  Tôi đã lên câu chuyện lịch sử V N từ khi đạo Ki Tô truyền sang đến hôm nay. Nơi mục Blogger Điếu Cày đã tuyệt thực 25 ngày Đàn Chim Việt
  Tôi phán xét lịch sử dương dan, tôi dảng dải ý trời hai ngàn năm lại nay, củng như tôi luận thấu ý trời cho dương dan ngàn vạn năm sau.
  Đặc biệt ở mục ( các chức sắc tôn giáo V N cùng lên tiếng / Đàn Chim Việt
  Tôi đưa đối sách siêu minh dúp nhân dân V N hoá dãi quấc nạn (Cộng Sãn cả V N và Trung Quấc ) nhằm thu phục toàn vẹn lảnh thỗ cho V N mà không cần giao tranh.
  Cũng như xoá bõ gánh nặng học văn hoá và Lịch sử cho con em V N mà tà quyền cho phép dảng dạy ở V N
  Còn nưã
  kỲ lưu

 187. tăng người hửu duyên cao tăng cận dại hòa thượng thích thiền tâm kim xà thánh giả mật tịnh song tu
  muốn biết phàm tăng hay thánh tăng khi xả bỏ báu thân có lưu xá lợi hay không là biết
  hậu sinh cũng có duyên với tiền bối trần tiên sinh trong số bạn tiền bối có người mở con mắt thứ 3 chắc tiền bối biết dó là ai rồi
  lặng trùng hoa giọt ngọc nào bằng thơ dại bi
  dạt ý vào thật lý quên lời như thật lời
  thiện tai thiện tai

  • dida sai rồi
   Muốn có xá lợi là phãi tham thiền nhập định, đây là môn tu hành đạo vô vi. Luyên tinh hoá khí luyện khí hoá thần dành cho nhửng người có căn cơ riêng.
   Tôi ví dụ.
   Ta và anh cùng có đức như nhau nhưng nghiệp cuã anh là lảnh tụ một quấc gia thì anh phải dồn tâm trí lo nghiệp trần. Còn như Nguyển Bỉnh Khiêm chẳng hạn thì việc trần đả nhẹ luyện xá lợi không mới dễ hơn.
   Tham thiền nhập định là dứt bỏ nghiệp trần, nhưng khó lắm lắm vì ai sanh ra nuôi dưởng anh, anh từ bõ chử hiếu để thân dà đi ăn mày thế gián mà lo thoát xác chăng đâu phãi đạo.
   Đất nước làng xóm bị ma quỹ dặc dả phá hoại, thân trai không mang trách nhiệm thì ai mang chỉ có kẻ tiểu nhân mới vì dàu có cho mình mà theo dặc còn trượng phu đâu có cam lòng vậy thì luyện xá lợi được chăng.
   Chỉ khi nào nhửng gánh nợ đó anih đã gánh mà không ai biết cho, anh thấy mình đã làm hết khã năng mà đời không ai hay thì anh dứt bỏ đời mà luyện xá lợi mới tựu nhất.
   Khỗng Tữ đâu có Xá lợi và Dê Su củng không?
   Tôi chưa luyện mà tôi củng không luyện làm gì.
   Dương dan hiện nay người nói theo đạo thì nhiều nhưng ngoài tôi ra tôi đố cao tăng giáo phái nào chỉ dạy cho muôn dân hiễu rõ việc truy tìm chân lý đấy.
   Muôn lảnh tụ vỉ nhân trên thế gian nay nếu không có văn ngôn cuả tôi sẽ mất phương hướng tìm người có đức đễ cầm cán cân công lý cho dân ngay. Hồ Chí Minh VN có xuất câu văn ( không có đức lả người vô dụng) chừng đó đủ hiểu H C M chưa hề biết đức là chân lý mà ai truy tìm mới có vậy thì thế dan này hiện chưa có ai đủ minh đề xét văn tìm người có đức cã.
   Diđa nghe nói xá lợi nhưng liệu đả biết xá lợi là gì chưa vì thú thật đây là sự phát trển ỡ cung bậc linh hồn thượng thưà tôi chưa bước đến.
   Qua đây tôi củng dảng dải luôn dương dan có nhửng cung bậc tiến hoá cuả linh hồn như sau.
   Đả mang xác phàm thì ai củng có hai phần thú tánh và phật tánh.
   Thú tánh lớn nhân tâm ít thì phẩm giá con người đó thấp gọi là loài tiểu nhân, và phẩm giá con người tăng dần lên nếu quyết
   tâm tu luyện, hoặc ông cha tổ tiên xưa nay còn dử được tâm hồn lương thiện là dân lành vô tội như lúc ban sơ lâm trần như AĐAM VÀ EVA ĐÓ.
   Đến dân lành là vô tội là người lương thiên là người hiền chưa có chân lý đâu.
   Cung bậc thứ hai là hành đạo tích đức truy tìm chân lý, ngàn năm thiên hạ dưả trần, nhừng người có đức lời thơ chí tình. Tâm hồn phát trển ở cung bặc thư hai mới thành minh triét đại đức nhân. Cuối cùng cuả cung bậc thứ hai l
   à tự hiểu lòng mình mà hiểu lòng
   người dưả thế dan tức anh mới hiểu thiên hạ như vậy mới được gọi là nên người ( Khổng Tữ nói câu Vi nhân nan) khi anh đạt thành chánh quã mới hiểu được trọn vẹn câu văn trên còn phàm trần xưa nay cứ đọc vẹt theo (Vi Nhân nan) nên người khó chứ biết cái chi.
   Cung bậc bậc thứ ba cuả linh hồn thì không kể anh có đức hay không, nhưng anh phải là người hiền đả gồng mình kinh qua muôn khổ nhục với đời. Đời có thễ phụ anh nhưng trời cao không phụ anh ấy là khi anh dể dàng dứt bỏ đời mà luyện xá lợi.
   Như ta hôm nay làm sao mà luyện xá lợi được.
   Ông nội ta là lương thiện, nhưng vì trời cho phân chia tốt xấu theo kiểu hà dua để thu tiền cuả dồn vào cuộc cách mạng dân tộc nên lý luận Mác đã cho người hiền dàu có là kẽ bóc lột, sau khi nhận hai Dọt Nước Cam Lồ năm 2000 ngàn rồi tôi mới biết cả ba đời chịu trời đày mà tôi là người phải dải oan cho nội thân tôi.
   Trời cao có công bằng không, nếu đời thứ ba như tôi mà sớm gẵp may ấy là nhờ phúc ông cha., Tâm người quân tử không hợp với tà Quyền đến khi tột cùng tôi mới nhận ra trời cao đang nợ gia đình tôi, dòng họ nhà tôi một món nợ vô cùng, không phải là tiền cuả mà đó là nợ phẩm giá.
   Lý Luận Mác Viết ra cho triệu triệu người hà dua nói theo trong đó có H C M ông cha tôi xấu là bóc lột vậy mà cháu con được nên người đây.
   Xa lợi ư.
   Thằng này đả từng
   Chịu lưu lạc dẩu trăm điều lành dử
   Làng xóm bà con làm tội mẹ cha
   Đằng đẳng mong quê không báo tin về
   Ôm chí nguyện tôi hỏi cùng trời đất
   Có phải tôi điêu tàn trí lực
   Hay tại vì quyền chức đâu đây
   Hay trời cao cho nghiệp chướng đoạ đày
   Dìm kiếp trước tài cao kém đức.
   Chĩ đến khi tôi nắm được luật Siêu Nhiên rồi mới biết trời cao cho tôi đi hành đạo. Luật Siêu Nhiên tôi đã dải trình cho cã trần dan thấu hiểu không rỏ ràng hơn xá lợi hay sao? Các người tìm ra xá lợi có chĩ cho muôn dân thấy công bằng mà trời cao tạo lập dưả trần dan như thế nào hay không.
   Em à đến nay nưã là mười năm, anh mới biết ngày xưa anh mơ ước cho xóm lành không ngờ lòng anh thuận theo ý trơì. Sự nghiệp anh mơ ước không thành
   anh đả quyết ra đi nay anh mới biết trời cao dắc anh đi hành đạo. Hiện nay anh phải đi ăn chay ba tháng nưã, anh xin lỗi em, anh chưa thể cưới vợ được.
   Tôi đã thú thật với người tôi yêu để cho em đi lấy chồng còn tôi tiếp tục truy tìm sự thật
   Căn Duyên
   Lời thơ rớt ngọc tuôn châu
   Sầu dâng đọng xuống cho tâm hoá vàng
   Nàng ơi gác nghiả thiếp chàng
   Ta mang vạn kiếp điêu tàn còn đi
   Vì em lột xác tôi rồi
   Một lần chịu tội mà trời không cho
   Thôi thì sông đả sẳn đò
   Em giò chi nưả nơi nào chẳng sâu
   Tràng dang sóng vỡ bọt sầư
   Trùng trùng lớp lớp dưới cầu tiển đưa
   Anh về nguyên cảnh ngày xưa
   Mười năm một kiếp nắng mưa dải dầu
   Hết dan truân hết tái tế
   Căn duyên trời đất buộc sau hẹn thề. Kỳ Lưu
   Cuối cùng tôi đã dứt bõ dưã dòng sông mê mà lên bờ.
   Tình có duyên không nghiã là em
   Và tôi hai đưá phải chia phôi
   Ngân hà em đứng trông vô vọng
   Tôi ỡ bờ bên bước não nùng
   Thôi đừng Ô Thước nưả mà chi
   Cỏi tạm trần bi chốn đoạ đày
   Bao giờ trả nợ xong trần thế
   Anh nắm tay em bước trở về.

   Tôi xin tâm sự cùng bạn đọc bài viết này để mọi người hiểu truy tìm chân lý mang đạo lý trong tâm mà đi tìm chân lý nó khác với ngồi tham thiền nhập định xa
   Tôi có thể xét văn cuã các vị mà biết được vị nào đả có chân lý mà vị nào ăn cắp kinh sách ra loè mọi người chứ các bạn đừng tự khen nhau không qua mắt tôi được đâu.
   Còn văn ngôn cuã tôi ai uống được thì minh dần lên đối với phàm tâm củng rất khó chứ đừng lầm mình tâm đả minh mà phán xét thì các bạn như cá mà lẻ phải như biển nước làm sao mà tìm ra dưới hạn được.
   Bài viết này tôi đi ngoài nội dung cẩn dải trình để nói thêm về xá lợi.
   Tôi cũng mượn lời dạy cuả DiêuTRÌ Kim Mẩu nói thêm vào đây.
   Ai có khả năng luyện được xá lợi rồi mà xuất hồn ra khỏi xác được mới là người đạt đạo.
   KỲ lưu

 188. Bạn đọc thân mến.
  Đây là những bài viết sau cùng tôi cố minh dãi đễ cho muôn dân thấu hiễu, trước khi tôi từ dã diễn đàn, xưa nay tôi cày mây cuốc nguyệt mà không hề biết mạng in tinet là chi.
  Thế dan ai muốn hơn tôi thì tôi thua tất cã như nếu theo tôi chĩ dạy thì bạo lực sức mạnh trên toàn thế giới nằm trong bàn tay.
  Những bài viết sau rất đơn thuần nhưng ai kiên nhẫn am hiễu hết nội dung mới lột ra được sự thật.
  Bạn đọc nên biết lại nhửng gì đả biết về (quấc pháp và gia phong)
  Trước tiên tôi nhắc lại câu thơ kinh cuã Diêu Trì Kim Mẫu
  Đạo không đời khó tường câu chân lý
  Đời không đạo chí sĩ hãy về đâu.
  Câu thơ trên tôi xin dãi qua.
  Các bạn đừ mang danh đạo khoe khoang mà nghịch đạo, vì nếu lòng bạo mà có đạo đũ đầy thì bạn không cần đưa Thích K, Dê Su dạy ra nói đâu mà mưu sự ỡ đời tức bạn nhãy vào đời vô đạo mà lòng mịnh dử đạo thì mới có chân lý được. Pháp muôn trung nhưng lâm trầm ma quỹ cám dỗ làm anh mê muội mà sa ngay.
  Tôi không khoe nhưng năm 2000 tôi có bài thơ.
  Một diệu kỳ là cãnh phàm thân
  Không biết hận đau buồn chi cả
  không hiễu nỗi vì sao ta củng lạ
  Bao thân nhân nín lặng bởi vì ta
  Gánh phong trầm bước dưả nghiệp trần
  Mà không ngả dưả dòng bễ tục
  Cười bỏ đi không vì phàm tục
  Diệt bất lương xuất dủng nhẹ tay.
  Tôi không khoe nhưng Tên Lưu naỳ đã khắc vào cây gỗ quý hiếm rừng Tây Nguyên thì 5 năm sau dân rừng khai thác gỗ mười phương không ai dám hạ dẫu rằng ta không hơn thua với ai trong mười năm xiêu bạt dang hồ.
  Còn câu đời vô đạo chí sĩ hảy về
  đâu.
  Chỉ khi nào ta dạy phép phê thơ cho muôn đức vua thì thế dan này
  mới biết dùng hiền sĩ có đức mà cầm cán cân công lý cho dân. Thế giới mới có phép đức trị ( công lý quay lại ) nếu ta bì tà quyền cộng sản hãm hại thì thôi vậy.
  Còn nưã
  kỳ Lưu

 189. TÔI THẤY TRÊN MỘT TRANG CÓ NHỮNG BÀI ĐIỂN NÀY VÌ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG NÊN TÔI KÍNH MỜI CÁC VỊ THÁNH THẦN TIÊN PHẬT KHẮP MUÔN PHƯƠNG VÀO ĐÂY NHẸ NHÀNG ÊM ĐỀM BÌNH PHẨM TÍCH CỰC
  GIÚP MỌI NGƯỜI TÌM THẤY ÁNH SÁNG GIÁC NGỘ CỦA BÀI NÀY NHÉ!

  Sứ Điệp Mới Từ Trời
  Khốn cho những Kitô hữu nào đã ruồng bỏ Ta để chạy theo tà giáo của thời đại mới
  Posted: 24 Sep 2013 08:44 AM PDT
  Thứ Ba, ngày 24 tháng 09 năm 2013 lúc 10 giờ 44 tối

  Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mỗi linh hồn đang sống đều có một sự thôi thúc mạnh mẽ để đi tìm Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Những ai nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa trong hình thái thuần khiết nhất thì được ban cho Tặng Ân này bởi lòng khiêm nhường và sẵn sàng đón nhận sự thật rằng tất cả mọi Vinh Quang đều thuộc về Thiên Chúa.

  Ngược lại, những người theo tà giáo, khi tìm sự bình an tinh thần, thường theo đuổi Tạo Vật của Thiên Chúa Chân Thật hơn là tìm kiếm Người là Đấng Tạo Dựng nên họ. Thay vì chính họ phải phủ phục trước Thiên Chúa, Cha Ta, là Đấng Toàn Năng, Đấng Tác Tạo muôn loài, họ lại sụp lạy những ngẫu tượng bao gồm những kỳ quan mà Người đã tạo dựng cho thế giới này – Trái Đất, mặt trời, mặt trăng, và những tinh tú. Họ thần tượng hoá những kỳ công lớn lao này và lại tin rằng khi làm như vậy thì việc sùng bái này sẽ đem lại cho họ sức mạnh to lớn. Điều mà họ đang tìm kiếm là một hình thức khai sáng tâm linh mà họ hy vọng là sẽ mang lại cho họ hoan lạc và bình an. Sau đó, nhiều người nhờ đến thiền định và yoga để mở tâm trí và linh hồn họ và để cho tà khí của sự dữ hủy hoại họ. Họ tin tưởng một cách sai lầm rằng sức mạnh nào đó, khác với quyền năng đến từ Thiên Chúa Tối Cao, có thể mang lại cho họ bình an mà họ khát khao.

  Giờ đây hãy nhận biết rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bất kỳ hình thức sùng bái nào khác đều quy về tà giáo. Cho dù họ có nói điều gì hoặc biện minh ra sao cho những hành động của họ, thì họ cũng đang lôi cuốn Satan đến để xâm nhập linh hồn họ và một khi hắn vào được rồi thì hắn và những tên quỷ mà hắn sai tới sẽ không để cho những linh hồn này yên. Chúng sẽ hành hạ những linh hồn này, nhồi nhét đầy trong họ những lời dối trá và làm cho họ tin rằng họ đang có được một tặng ân. Một số người tin rằng họ có thể chữa lành những người khác, qua việc thực hành thuật truyền năng lượng gọi là Reiki, khi ấy những gì mà họ thực hành chỉ là gây tổn hại cho người khác, bao gồm cả những người vô tội. Khi những người theo tà giáo tụng kinh, để thu hút linh khí, họ nói rằng điều này mang lại bình an cho họ. Đang khi nhiều người tin vào việc này thì hãy biết rằng trong một khoảng thời gian ngắn – một khi tà khí của sự dữ nhập vào tâm trí họ – họ sẽ trở nên đầy lo âu và họ sẽ không thể tìm thấy được sự yên ổn. Họ phải liên tục tìm kiếm mọi sự khoái lạc của những giác quan và tất cả những gì họ nhận được sẽ là một sự tăm tối nơi linh hồn.

  Tà giáo mang lại một nỗi lo lắng khủng khiếp và ở những miền đất mà người ngạo giáo kêu cầu đến những tà thần, họ phải hứng chịu Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta. Nhiều trong số những linh hồn như vậy không hiểu họ đang làm gì, nhưng hãy nhận biết họ qua việc họ tô điểm thân thể của họ, khi mà họ tự coi mình là những máng thông ơn thiêng liêng dưới ánh mắt của những tượng thần tà giáo mà họ nhận để phụng thờ. Tình thương, lòng khiêm hạ, và việc hy sinh bản thân cho sự thiện hảo của tha nhân, sẽ không có nơi họ, vì họ chỉ tôn thờ những giác quan của họ. Họ không hiểu được rằng linh hồn của họ là Món Quà từ Thiên Chúa và thế là họ bỏ mặc linh hồn để theo đuổi sự hoàn hảo, mà điều đó không bao giờ có thể thuộc về họ.

  Trong Cuộc Cảnh Báo, Ta sẽ thức tỉnh những linh hồn này về Sự Thật rằng họ thuộc về ai. Hãy cầu nguyện để họ đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta. Khốn cho những Kitô hữu nào đang ruồng bỏ Ta để chạy theo tà giáo của thời đại mới. Họ là những con người không muốn đón nhận Lòng Thương Xót của Ta nhưng lại vui thích ngụp lặn trong sự vô nghĩa, bởi sự vô nghĩa ấy nuôi dưỡng cái tôi của họ khi họ tin rằng họ có quyền năng để điều khiển những vấn đề về tâm linh. Đang khi họ tìm kiếm sự hoàn hảo cá nhân theo cách này, họ tự mình hoàn toàn cắt lìa khỏi Thiên Chúa. Khi làm như vậy, họ mở cửa cho tên ác quỷ, hắn sẽ cám dỗ và thôi miên họ qua sự lôi cuốn của những lời hứa dị đoan, vốn sẽ dẫn đưa linh hồn họ đến nơi cằn cỗi, nơi mà Tình Yêu Thiên Chúa không thể triển nở được.

  Chúa Giêsu của các con

  Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Bài thứ hai

  Sứ Điệp Mới Từ Trời
  Thiên Chúa Cha: Nếu Cha phải phá hủy những thành phố để ngăn chặn sự dữ lan tràn, thì Cha sẽ thực hiện điều này
  Posted: 26 Sep 2013 03:55 AM PDT
  Thứ Năm, ngày 26 tháng 9 năm 2013 lúc 5 giờ 55 chiều

  Hỡi con gái rất dấu yêu của Cha, Cánh Tay Công Thẳng của Cha đã giáng xuống khắp nơi trên thế giới và Cha sẽ trừng phạt những ai gây đau khổ cho con cái của Cha nơi thân xác và linh hồn. Các con phải biết kính sợ Cơn Thịnh Nộ của Cha cũng như hãy chấp nhận Lòng Thương Xót của Cha.

  Cha sẽ can thiệp vào những quốc gia của các con cốt để ngăn chặn chiến tranh leo thang và nếu Cha phải phá hủy những thành phố để ngăn chặn sự dữ lan tràn thì Cha sẽ thực hiện điều này. Khi sự độc ác của con người lây lan giống như một thứ dịch bệnh, Cha sẽ tách rời những linh hồn độc ác ấy và tiêu diệt chúng. Những tội ác của việc phá thai, chiến tranh, giết chóc và sự lừa dối của những kẻ góp tay cho tội lỗi lan tràn thật làm Cha cảm thấy ghê tởm biết bao! Giờ đây chúng sẽ phải trả giá đắt cho những hành động tàn ác này.

  Những ai đang nắm giữ các chức vụ chính trị vốn đang ra lệnh thực hiện việc phá thai, sẽ là những người đầu tiên bị trừng phạt. Giờ đây hãy chờ đợi vì các con sẽ được chứng kiến họ sẽ phải hứng chịu đau khổ như thế nào vì những tội ác tàn bạo mà họ đang dung túng trước mắt Ta. Những nhóm người này vốn đang âm mưu cho việc tiêu diệt dân số thế giới qua việc phá thai, sẽ chết trong đau đớn cực độ bởi Bàn Tay Ta. Công lý sẽ được thực thi một cách dứt khoát trên họ, vì Cha sẽ không còn cho phép họ gây ra tội ác như vậy trên những con cái Cha. Những luận điệu ngạo mạn của họ cho rằng họ đang hành động cho quyền lợi của nhân loại, sẽ chấm dứt, bởi họ đã tự chia cắt mình ra khỏi Cha và giờ đây họ sẽ còn ít thời gian để tự cứu được linh hồn của mình.

  Những ai được giao trách nhiệm để dạy dỗ con cái Cha về Sự Thật của Lời Chúa cần phải lưu ý đến Lời Hứa này. Cha sẽ nâng các con lên khi các con nói Sự Thật, nhưng Cha sẽ ném các con vào vực thẳm, nếu và khi mà các con mạo phạm đến Thánh Thể. Và trong lúc những kẻ lừa dối sẽ thuyết phục các con về việc cần thiết để sửa đổi Sự Thật và bách hại các con, điều này sẽ không là gì so với bóng tối mà Cha sẽ ném xuống trên khắp Mặt Đất. Khi ấy sẽ chỉ có khóc lóc và nghiến răng, nhưng không có ai nghe được tiếng các con. Các con sẽ không còn nhìn thấy, cũng như các con sẽ không nghe được bất cứ sự gì, nhưng các con sẽ cảm nhận sự đau đớn trong linh hồn của những người mà các con đã hủy diệt do sự bội giáo, sự bội giáo mà các con đã trợ giúp để thổi bùng lên cho tới khi nó bao phủ linh hồn của những tôi tớ đã được thánh hiến mà các con dẫn dắt.

  Hãy kính sợ Cơn Thịnh Nộ của Ta, vì Ta sẽ bất ngờ giáng xuống trên các ngươi và tới lúc đó sẽ là quá muộn đối với các ngươi. Các ngươi sẽ không bao giờ được nhìn thấy Thánh Nhan Ta. Ta đang gởi lời cảnh báo cuối cùng này đến tất cả những người lãnh đạo đang điều hành Các Giáo Hội của Ta trên Trái Đất.

  Việc không bảo vệ Lời Chúa hay không giữ gìn Bí Tích Thánh Thể sẽ dẫn đến cái chết và sự tuyệt vọng. Ta sẽ không cho phép các ngươi có thời gian để hủy diệt linh hồn của những người vốn đã bị những kẻ thù của Ta đánh dấu để làm vật sở hữu riêng cho chúng.

  Cha của các con

  Thiên Chúa Tối Cao

  Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

  Chỉ một ít người có đủ can đảm để công khai công bố Lời Chúa trong lúc Giáo Hội của Thánh Tử Mẹ trên Trái Đất chịu Cuộc Khổ Nạn
  Posted: 24 Sep 2013 10:15 PM PDT
  Thứ Tư, ngày 25 tháng 9 năm 2013 lúc 12:15 trưa

  Hỡi con của Mẹ, Cuộc Khổ Nạn trong Giáo Hội của Thánh Tử Mẹ trên Trái Đất đã rõ và thật sự bắt đầu và tất cả những dấu chỉ đang được trông thấy. Giống như Con của Mẹ đã từng bị đóng đinh trên Thập Giá, chỉ một trong các tông đồ của Người ở bên Người đến cùng, và cũng thế, sẽ có một ít môn đệ của Người dám xuất hiện để bảo vệ Nhiệm Thể Thánh Thiêng của Người trên Trái Đất, khi Nhiệm Thể ấy đang bị tước đoạt, ngược đãi, và sau đó bị hủy diệt.

  Rất ít người trong số những người tuyên hứa trung thành với Con Mẹ trông thấy Người chịu đánh đòn hoặc đi sát cánh bên Người trên chặng đường lên Đồi Canvê. Mẹ chỉ có 4 môn đệ trung thành – người chị em họ Maria; Matha; Maria Magdalena và Gioan – để nâng đỡ Mẹ và trợ giúp Mẹ trong nỗi đau đớn cực độ khi Mẹ phải chứng kiến sự hành hạ khủng khiếp đối với Con Mẹ. Nhiều người sẽ dõi theo những lời dạy bảo của Thánh Tử Mẹ, qua những Thông Điệp Thánh Thiêng này cho thế giới, nhưng chỉ một ít người sẽ có đủ can đảm để công khai công bố Lời Chúa trong lúc Giáo Hội của Thánh Tử Mẹ trên Trái Đất chịu Cuộc Khổ Nạn.

  Nỗi đau buồn của Mẹ trong thời điểm này thật lớn lao khi tất cả những điều Mẹ đã tiên báo qua những cuộc hiện ra của Mẹ ở La Salette và Fatima đang xảy ra trước mắt tất cả các con, nhưng nhiều người trong các con đang bị đui mù. Những ai trong các con chịu dành thời giờ đến với Mẹ nơi những thánh địa thì các con phải đến và cầu xin Mẹ là Mẹ của các con, để giúp các con hiểu được Sự Thật.

  Các con phải khẩn xin để Mẹ hiến dâng trái tim và linh hồn của các con cho Thánh Tử của Mẹ, nếu không các con cũng sẽ chối bỏ Người.

  Mẹ yêu dấu của các con

  Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

  Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

  • Tôi đã đọc bài viết lời dạy cuã chuá trời.
   Đến nay kễ cã Chuá Cha củng như muôn thánh thần hạ trần không có lời dạy nào chỉ rõ về chân lý.
   Tất cã muôn kinh sách cuả muôn giáo phái đang nhường lại cho một mình ta dãng dãi về luật (siêu nhiên)
   Nếu Dê Su mà dạy cho dương dan phép đức trị thì không có hoạ trời cao dáng xuống, và tà quyền bất chính trên khắp dương dan này nắm quyền tại sao lại ngang nhiên mang danh chính quyền.
   Các bạn kính lạy chưa đũ đâu mà phải thực hành niềm yêu thương như Dê Su khuyên, rồi sao nưã? Khoan đã mơ về với chuá cha và làm cái máy nói theo kinh sách chưa phải là minh chứng cuả lòng yêu thương mà chuá cha chứng cho các bạn đâu.
   Niềm yêu thương có sẵn sẻ xuất ra thi ca mà hễ có lẻ phãi trong thi ca ấy là minh chứng cuã sự nhường nhịn người ấy là vì niềm yêu thương đó.
   Tại sao các đức cha lại không được chuá cha cho cầm cán cân công lý cho muôn dân sự thật các cha đả có đức hay chưa?
   Muôn con chiên cũng có thễ có đức mà nhiều cha đạo chưa hẵn, chuá cha không dạy cho ai biết nhưng tôi thì có khã năn này.
   Chuá cha nói tà đạo đễ các bạn là không tà đạo, như thế nào là ta đạo các bạn đâu nhận ra chẳng lẽ mổi các bạn là không tà đạo hay sao. Ở đời chưa có chân lý thì chưa cá nhân nào xứng đáng đễ nói ta là không tà đạo cã dẫu rằng người tạo dựng nên đạo giáo là không tà đạo.
   Sự thật ta đọc kinh sách nhiều đạo ta cũng chưa tìm ra tà đạo mà chỉ thấy Duy Vật là tà đạo mà thôi, còn xét ngôn văn cuã từng cá nhân trong muôn đạo giáo khác nhau, ta chưa gặp mấy ai mà cao đạo cã, ấy là môn đệ con chiên mất đạo nhiều hơn.
   Đến đây tôi xin mời mọi người vào mục (Các chức sắc tôn giáo V N cùng lên tiếng / Đàn Chim Việt)
   Đễ thấy tôi dùng lẽ phãi lột ra sự thật chĩ rõ các chức sắc tôn giáo từ Cao Đài. Phật giáo và Thiên chuá giáo) tất cã đang theo ma quỹ hành sự mà không hề biết.
   Phãi khi bị cám dỗ và hành sự và có lẻ phải cuã tôi rồi mới nhận, đạo thì không tà mà các cha hành sự lại trái đạo,
   Nếu bài viết cuã chuá cha dùng để răn dạy các con thuộc ki TÔ giáo thì vưà khuyên vưà răn có sức ngăn cản ma quỹ xâm nhập con chiên rất mạnh, nhưng bạn mà đưa ra trưng cầu cho các giáo phái xem thì khác gì bạn mượn chuá cha đi chê đạo khác.
   Anh không biết tôn trọng đạo tôi là anh đã hạ phẫm giá cuã đạo anh xuống rồi, ấy tại lòng anh đang bí hắc ám mà không nhìn thấy sự thật đó thôi ai vô đạo đây.
   Tôi đã trả lời bài viết rồi đó.
   Mong bạn đọc biết được có chân lý mới có lý luận. chứ kinh sách củmg chỉ kinh sách mà thôi.
   KỲ Lưu

 190. Bạn đọc thân mến.
  Đáng lẽ tôi lên bài quấc pháp và gia phong đễ rạch ròi thêm vô đạo và có đạo, nhưng vì phải trã lời hai vị cuã hai giáo phái nên chưa lên được.
  Đến bài viết này tôi xin minh dãi thêm mấy điểm.
  Bên Thích K giáo ai củng có thể đọc vẹt nói theo kinh phật rằng (chúng sanh ai cũng có phật tính) nhưng phật tính là gì, nó như thế nào từ đâu sanh ra, chức trách nhiệm vụ vị thế trong cơ thễ ra làm sao thì nhửng con vẹt sách kia đâu có biết, bởi vì các ngươi mà biết thì đả minh dãi sự đúng sai dưã duy tâm và duy vật cho dương dan chứ không đợi văn ngôn cuả ta lý dải nưã rồi
  Một tệ hại hơn nưã đó là không biết các vị đạo cao hay thấp mà vẩn đang đem lòng đố kỵ với lý luận cuả tôi hãy tâm đang bị hắc ám nặng mà không nhận thấy tôi dải trình.
  Ở nhửng chương mục trên tôi dưạ vào ý thức mà chứng minh sự có thật cuả linh hồn, dưạ vào chức trách nhiệm vụ cuả linh hồn mà chĩ rất rỏ tình yêu thương cuả (Chuá Trời củng là ngọc Hoàng Thượng Đế) và từ tình yêu thương tôi dùng lý luận lột ra sự thật đó mà tôi đã chỉ rất rõ cho dương dan thấu hiễu (Lương Tâm) hay còn gọi là lòng (nhân)
  chức trách vị thế chủ thể cuả lương tâm trong một con người tôi đả dảng dải rất tỷ mỷ.
  Đáng lẽ cã Phẫt Giáo Và Ky Tô phải vở oà ra vì sự thật đó là tôi đã dúp duy tâm đánh bại duy vật đả chứng minh cho loài người biết có linh hồn chứ không theo học thuyết vô hồn kia chứ.
  Các người đả không hề đau với cái nỗi đau mâu thuẩn Duy Tâm và Duy Vật mất hồn và có hồn, mới không biết sung sướng khi ta lột ra sự thật, đúng các ngươi vỏ đạo chứ tâm đạo được bao nhiêu.
  Lại ta nói thêm về thiên chuá giáo
  Chẳng lẽ dương dan này linh hồn cuả người phật giáo người không mang danh đạo khác với người thiên chuá giáo hay sao. Tại sao ta minh dải về linh hồn rồi mà các ngươi tối thế không nhận ra linh hồn loài người hay các ngươi chỉ có Giê Su chứ còn lại là mất hồn đi rồi ta minh dải mà củng không nhận ra, còn nếu sự sống ỡ dương dan này mà có linh hồn dống nhau thì chẳng lẽ linh hồn và lương tâm loài người lại từ hai chỗ khác nhau ban xuống hay sao.
  Các ngươi bão thũ đả thấy sai hay chưa bởi vậy cho nên ( Ngọc Hoàng Thượng Đế và Chuá Trời là một ) nghe không.
  Xưa nay các giáo phái nghi kỵ nhau là gio các người không hiểu biết. Và chính cái lối rao dảng cho ta là không tà đạo mà ở đâu củng tà đạo cả như xưa nay là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn rồi đi chém diết nhau dưả các giáo phái đó rỏ hay không.
  Đạo thì chính mà người mang danh đạo thì chưa dủ chính còn tăm tối mới đễ dương dan lâm cảnh như xưa nay, đó là mâu thuẩn giáo phái làm cho vô đạo lợi dụng.
  Tôi lên thêm bài viết này mong mọi người sáng tỏ thêm.
  KỲ Lưu

 191. Bạn đọc thân mến. Thời dan đang đẩy tôi vào nhửng này tháng cuối cùng được tự do lên công luận để dải bày nhửng hiễu biết cuã bản thân củng như vẽ lối dúp nước kíu dân. Mai này nếu không bị tù gông thì tôi vẩn ý thức được rằng cùng với muôn dân nếu có oan đau thì nên bịt miệng lại chứ nhà nước cộng sản mà kêu oan đòi công lý thì thêm đau nhục mà thôi.
  Tôi cố gắng gửi lên công luận được chừng nào hay chừng đó bỡi tà quyền hiện rất nham hiễm hậu quả sẻ tốt đẽp cho muôn dân nhưng an toàn cuả tôi rất khó lường.
  Bài viết này tôi gửi cho dân mang danh đạo bị nhà nước bức hại chèn ép.
  Hỡi muôn dân thân mến.
  Sự thật hôm nay mặt bằng đạo đức toàn xã hội đang đua nhau suy sụp. Công quyền thì đua nhau vẽ ra luật dưạ và luật mà phạt dân chèm ép dân, cảnh chém diết cướp bóc tù tội dẩy tràn.
  Đạo đức xuống cấp lương tâm cạn kiệt đó là nguyên nhân làm cho con người cư xữ với nhau như loài cầm thú. Cảnh con diết cha, vợ diết chồng, anh em vì một mâu thuẩn nhõ củ tàn sát nhau, thân nhân với nhau sát hại lẩn nhau gây nên xiết bao cảnh đau lòng.
  Đồng bào có đạo tuy có bị nhà nước chèn ép có đau đớn và oan sai thật nhưng nổi đau cuã các bạn không đáng gì so với muôn dân theo đảng cộng sản là cho cảnh thân nhân trong nhiều gia đình tàn sát lẩn nhau, họ đau há hốc miệng ra mà không kêu trời được.
  Nhân dân chúng tôi vì đua nhau bõ đạo, theo đảng, mà đau đớn hơn các bạn có đạo gấp nhiều lần.
  Tôi viết mấy dòng này đễ mong dân có đạo được ấm lòng mà dử đạo và củng cho muôn dân V N biết đảng cộng sãn đả và đang tạo ra cho nhân dân V N một xả hội như thế nào.
  Đến đây tôi chuyển sang nội dung quấc pháp và gia phong đễ lột trần sự thật cái vô lý không ( Công Lý ) trong pháp luật cuả nhà nước V N hiện nay.
  Mọi người phãi hiẽu. Gia đình cũng là một tỗ chức kinh tế và kinh tế vật chất nó góp phần đem lại sự an vui hạnh phúc cho từng gia đình. Nhưng gia đình không phải là một tỗ chức kinh tế như các tỗ chức kinh tế xã hội, như nhửng công ty vì. Tỗ Gia đình được hình thành nó xuất phát từ lòng yêu thương mà tạo dựng nên trong đó mỗi thành viên trong gia đình ai củng tự có ý thức xuất phát từ lòng yêu thương (lương tâm) mà hoá thành trách nhiệm, từ có ý thức trách nhiệm mà mọi người tự biết bổn phận cuã mình.
  Sự tạo lập nên gia đình bền vửng và đầm ấm hạnh phúc là nhờ ỡ tình yêu thương là (lương tâm) nếu da đình nào mà bố mẹ đả mất dân lương tâm thì gia đình đó nuôi dưởng mâu thuẩn nhiều hơn sóng gió nhiều hơn cay đáng và hạnh phúc rất mong manh dẩu mà vật chất không thể mua được.
  Gia phong? Nhờ ý thức xuất phát từ lương tâm mà nó thành nếp sống, mọi người đều thấy âm lòng ỡ vị thế chức trách bổn phận cuã mình, tất cã đều tự nguyện chứ không có văn bản quy định ấy là gia phong.
  Gia phong tôi xin gói gọn ỡ hai câu thơ sau.
  Chồng lành vợ thuận con ngoan hiếu
  Phúc nhà trường kỉu vửng nền nhân.
  Còn tỗ chức công ti (kinh tế ) nó xuất phát từ nhu cầu việc lợi là việc cuã lòng tham tâm (con vật) nó được tồn tại nhờ có sự hưỡng lợi. Tỗ chức công ty gio người nào tạo lập nên thì họ nắm quyền ra luật, mọi thành viên trong công ty
  củng vì hưởng lợi nơi công ty mà
  phải thực hiện nghiã vụ cuã mình đối với quy định cuã công ty đề ra.
  Luật cuã công ty lúc nào củng đáp ứng cho lợi ích cuả công ty đó vậy thì công ty hưởng lợi là ở chỗ tìm kiếm được thặng dư nơi tất cã các thành viên.
  Quan hệ dưả ông chũ với công nhân (công ty với thành viên) tuy là có văn bãn nhưng lúc nào củng có sự đo lường và mâu thuẫn lẩn nhau.
  Nếu xã hội có công lý thì người làm trọng tài cầm cán cân công lý cho dân phải dùng lẽ phải lột ra sự thật phán xét ai đúng ai sai dưả công nhân và ông chũ, cũng có thể lẻ phãi lột ra sự thật luật cuả công ty quá chèn ép và bóc lột công nhân, từ đó mà dở bõ nhửng quy định bất công dưã công ty đối với công nhân.
  Tổ chức kinh tế hay lảnh đạo công ty lúc nào củng vì lợi cho công ty mà lợi dụng chèn ép công nhân đó là lẻ tất nhiên.
  Tôi đã minh dãi cho mọi người thấy rất rõ sự khác nhau dưả tỗ chức gia đình và tỗ chức kinh tế với mục đích dúp cho mọi người biết liên hệ đến tỗ chức chính trị và tỗ chức nhà nước.
  Qấc gia là một đại gia đình trong đó người nắm quyền tỗ chức nắm quyền sẽ tà quyền hoặc chính quyền và xả hội hiện nay như thế nào tôi sẽ cho mọi người rõ ỡ bài viết sau.
  kỳ Lưu

 192. A di đà phật.
  Thiện tay thiện tay.

 193. Tà quyền và chính quyền.
  Bạn đọc thân mến.
  Tôi đang phụng lệnh (Ngọc Hoàng Thượng Đế) dạy phép đức trị cho muôn (Minh Vương) cuã tất cã các nước trên toàn thế giới sau khi cuộc truyền dạy khoa học tự nhiên cho trần dan kết thúc, nhân dân V N đã phải đổ ra hàng núi sông xương máu đễ thực hiện nhiệm vụ mà trời cao giao phó đó là bão vệ chân lý (ý trờí) trong bản tuyên ngôn độc lập cuả H C M đưa ra.
  Tất cã các nước sanh ra trên thế gian này đều có qưyền được hưởng quyền (Bình đẳng, độc lập và tự do)
  Gần 2000 ,năm đến nay trời cao chưa cho ai tiết lộ thiên ý nếu như có ai biết thì cũng vau dái đõ như trái quýt mà thôi vì trời cao đang cho những người theo H C M và Võ Nguyên Dáp được hưởng quyền lợi bỡi họ là nhửng người đi theo H C M bão vệ chính nghiả mà nay tôi luận thấu ý trời mới minh dải ra.
  Chế độ X H C N là hoang tưởng, là trời cao đánh lưà H C M và H C M về lưà muôn dân, thậm chí trong hoàn cảnh V N lúc đó mà không có câu văn, đạo lý là thuốc phiện, mê muội muôn dân thì củng không làm cho muôn dân dứt bỏ đạo lý mà quy tụ bên H C M được.
  Nếu không có cuộc cãi cách ruộng đất thì muôn dân củng không đủ tinh thần đễ tiếp tục đi theo H C M đến cùng. Nếu không đánh lưà muôn dân Làm theo năng lực hưỡng theo nhu cầu thì đâu có kích động lòng tham nỗi dậy mà lao vào cuộc chiến ̀ để chứng minh chân lý trong bãn Tuyên Ngôn H C M.
  Trời cao lưà muôn dân để thực hiện ý trời, còn mắt mù dưã trần bi thì H C M củng thế huống chi muôn dân..
  Trần bi từ khi Dê Su đi thu công lý về cho hoạ trời cao dáng xuống, và ma quỹ tự vẽ ra học thuyết duy vật mà thảm sát chiến tranh, sau hơn hai ngàn năm ta đưa công lý xuống mà thôi.
  Loài người thích thái bình an lạc thì nghe ta mà thích uống máu lẩn nhau thì theo học thuyết mất hồn ma quỹ
  Đễ nói đến chính quyền và quấc pháp tôi xin lấy bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ và nhửng sai lầm gio tăm tối mà người viết bãn tuyên ngôn cho dương dan cùng theo.
  Thứ nhất cuộc khởi nổi dây đó không phãi do lãnh tụ cuã nhân dân mà xưa nay ông cha họ đã được trời cao sanh hạ xuống nơi đó mà là cuộc nổi dậy cuã nhửng quân ăn cướp chống lại quân cướp nước mạnh hơn.
  Thứ hai xét về nội dung bãn tuyên ngôn, người viết bãn tuyên ngôn đã đưa ra được những lẽ phải về quyền con người, quyền lợi chính đáng cần được chính quyền bão vệ, đó là hành văn cuã người có lẽ phải đưa ra, nhờ đó mà muôn dân hưởng ứng cùng đi theo như bản tuyên ngôn độc lập cuả H C M.
  Cái tăm tối đó là lẽ phải thì như vậy, nhưng người như thế nào là người xứng đáng đứng ra bão vệ nhửng lẽ phải đó cho muôn dân thì cái ông viết ra bản tuyên ngôn nhân quyền tăm tối đâu có hay biết..
  Củng như bản tuyên ngôn nhân quyề và nhửng quyền con người mà liên hợp quấc đưa ra, nhưng thế giới loài người hiện nay nếu không có tôi đứng ra tìm cho, hay chĩ dạy cho thì từng nước một trên thế gian này cứ mượn dân mà đưa nhửng kẽ suốt đời mưu sâu đi chèn ép quyền chính đáng đó cuã muôn dân (đó là hiện tượng ăn trái cấm) mà tán tận lương tri theo luật siêu nhiên.
  Muôn dân sẽ đưa kẽ cắp lên nắm quyền mà không hay.
  Thứ ba đối với lý thuyết để tạo lập quấc pháp từ khi hợp chủng quấc Hoa Kỳ sanh ra cho đến nay nhửng kẻ nắm quyền thiết lập công quyền và quấc pháp theo như luật công ty mà người đứng đầu đất nước là ông chủ đua nhau hô hào kinh tế lảnh đạo kinh tế đễ lưà dân chứ đâu phải nắm quyền bão vệ nhửng quyền chính đáng như bản tuyên ngôn hoa kỳ đã đưa ra.
  Tôi nói rõ hơn như Việt Nam.
  Hồ Chí Minh gio tăm tối không hiễu như thế nào là người có đức không biết đức trị là như thế nào cho nên hiện nay lảnh đạo đất nước tha hồ ra luật đễ có lợi cho kinh tế nhà nước vậy là đễ cho nhà nước tha hồ đi ăn cắp chèn ép quyền lợi chính đáng cuả muôn dân.
  Chính trị kiểu ăn cắp oan sai muôn dân không ai phán xét cứ dùng luật mà hại dân.

  Hiện nay đất nước không biết bao nhiêu là ban bộ ở đâu củng mang danh nhà nước cứ ra luật bắt dân phục tùng, ở đâu củng có thể hành dân được.
  Tôi đơn cử bộ công an ra luật xe tin chủ, kẻ ra luật vô lương tâm mà dân phải cúi đầu cam chịu.
  Củng như luật mua bảo hiễm xe máy đó là nhà nước ăn cắp.
  Chính trị là đức trị là lẻ phải trị tỗ chức chính quyên phải từ lương tâm đạo lý, pháp lý phãi dưạ theo đạo lý, người nắm quyền chính trị phải là người cầm cán cân công lý cho dân phải là người hiền đức chứ không phải lưu manh dả danh trí thức.
  Cầu hiền sĩ lo công lý cho dân, mọi người cần nhớ câu.
  Muốn làm thánh triết phải ở chí tâm, thắng được dặc tâm hảy điều binh khiển tướng.
  Muôn tứơng quân phải đọc lấy văn cuả ta để là vỏ quan rất dể hồ đồ nếu không theo lệnh cuả hiền đức thì các ngươi sẻ vì tiền quyền mà cúi đầu nghe theo quân ăn cắp tạo nên đau đớn cho dân.
  Cúôi cùng bài này tôi xin gửi mấy câu thơ.
  Vua minh, quan hiền quân tướng dũ
  An bình trăm họ nước non vinh.
  Chồng lành vợ thuận con ngoan hiếu
  Phúc nhả trường kĩu vửng nên nhân.
  Ta phụng lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế củng là Chuá trời lâm trần đễ dúp VN và dương gian từng nước một như 4câu thơ trên.
  Kỳ Lưu

 194. A DI DA PHAT toi co phap thien dinh cua me quan the am bo tat ai huu duyen ngo duoc THI CO THE TRI PHAP NAY.DO LA PHAP THIEN DI CAN DIEN THONG CUA ME QUAN THE AM TRONG KINH THU LANG NGHIEM HAY GOI LA THIEN DINH THU LANG NGHIEM…..

 195. theo như cách nhận xét dánh giá ông kỳ lưu là người hoài bão có chí lớn
  tôi la người phật tử tại gia không có chí lớn mổi người dều có số mạng khác nhau thịnh suy là lẽ thường chuyên tâm cầu dạo dể ra khỏi luân hồi sanh tử tử sanh
  tham luận sấm ký của bậc kỳ nhân NBK chưa ai sử dụng bát quái trận dồ biến hóa vi diệu như vậy chưa ai giải doán nổi cụ ba la lão bốc sư nói sẽ thấy thánh xuất nên hiếu kỳ chút chút
  bởi thái ất thấy dời nhiều sự lạ
  ấy thưở sấm trời vô giá thập phân
  mưu sự tại nhân
  hành sự tại thiên

  • di đà thân mên, mọi việc do thiên định, tôi khác mọi người ỡ chổ là nhận lấy trách nhiệm cuã mình theo thiên ý mà lo. Còn như có ai vẻ nên được đấu pháp nào cao siêu hơn thì phúc cho dương dan.
   Còn đối sách cuã tôi xưa nay là minh dải cho trên công luận để thức tĩnh muôn dân nhất là hiền tài V N năm châu.
   Chĩ có hiền tài V N thấu hiễu thì mới lên mạng dùng tiếng Anh dạy phép đức trị cho dương dan.
   Muôn dân khó hiễu nhưng văn bút cuả tôi không khó hiểu với muôn hiền tài chí vì như vậy mà nó như là buà hộ mệnh cho muôn lãnh tụ vĩ nhân trên thế giới này, đây củng là dãi pháp quy chánh đễ khắc chế tà quyền.
   Muôn lảnh tụ thì hấp thụ chân lý không khó.
   Cái khó là. Cầu hiền tài gẵp toàn quái đảnh.
   Thôi tôi dừng lại đây
   Cầu chúc sự an bình cho muôn người mộ đạo và nước non.
   Kỳ Lưu

  • Qua đây tôi củng nói luôn Bát Môn Đồ Trận.
   Hiện nay điều quan trọng nhất là dành dật quân theo vô đạo đưa sang chính nghiã.
   Nếu muôn tướng quân V N nhận thấy lý luận cuã tôi mà đứng lên dúp dân như ở mục ( Các chức sắc tôn giáo cùng lên tiếng / Đàn Chi Việt ) thì phúc trăm họ vô cùng vì trút một gánh nặng cho đất nước muôn dân.
   Quân đội Trung Quấc củng không thễ cúi đầu theo tà quyền Trung Quấc mải được đó là lý luận cuã tôi sẽ làm cho nội bộ Trung Quấc quay sứng chống nhau.
   Hàng loạt vĩ nhân lãnh tụ trên thế giới có đui mù thì củng hiễu được phép đức trị mà cùng nhau sưã đỗi ấy là họ từ tà ma sang chánh.
   Quy tụ muôn lãnh tụ thành một khối sức mạnh cho chính nghiả không khó.
   Như ta đả dự đoán mà trình bày trên mạng cách đây một năm.
   Tôi tha thiết hiền tài Việt Nam chẻ đầu tổng thống Ô Ba Ma mà nhét phép đức trị để đưa ông ta lên ngôi báu đức vua.
   Trên thế gian này ngôi báu đức vua không ai mà không mơ, nhưng không qua sự cho phép cuả ta thì làm sao mà tự ý được.
   Hội ( Long Hoa) là ngày mặc áo long bào cho muôn đức vua trên toàn thế giới tại toà thánh Tây Ninh.
   Tất nhiên phải qua ( Thiên Môn Trận) ( Bát môn trận đồ) ỡ đâu thì mọi người sẻ biết sau Tất nhiên thiên môn trận là trời cao tạo lập. Và muôn lảnh tụ mới chứng minh điều binh khiển tướng được mới xứng đáng là đức vua.
   Bài viết này không nên cho nhiều quấc da khác biết.
   Quy chánh diệt tà ngày nào ấy là ý trời tôi củng chưa biết.
   Ta đang cố gắng tránh hoạ đao binh cho V N còn những nước xưa nay muôn dân đang phạm lỗi hà dua thì họ không có lảnh tụ, chắc chắn còn nhiều đổ máu trong việc chọn người điều binh khiển tướng nắm kỹ cương cho một nước.
   Kỳ Lưu

 196. Theo Kinh phật thì Di Lặc đang ở cung trời Đâu Suất…phải vài chục vài trăm ngàn hay vài triệu năm nữa mới Ra đời…vậy lấy đâu ra Ngài Di Lặc thật ra đời lúc này là (năm 2013) như Phật Thích Ca đã nói?
  – Những người xưng là Di Lặc lúc này đều là giả dối sẽ bị Trời thật Phật thật
  trị tội đấy…mà phật Di Lặc thật cũng chẳng bao giờ đấu lý trên diễn đàn như người khác đâu?…ngày trị tội không còn xa cho những kẻ phạm thượng lộng ngôn mượn danh Ông Trời và Danh ông Phật…

 197. Tổng Thấng OBAMA đâu có xứng đáng là Minh Quân…hắn đang giết dân của hắn với con chip điện tử với mã số 666 quỷ Satan…dân Việt Nam cũng đang có vài công ty đang thực hiện đóng dấu gắn chíp điện tử Satan vào tay phải hay trên trán để kiểm soát con người đó…tất cả vua chúa chủ tịch, tổng thống hiện nay hầu hết đều nằm trong bàn tay của quỷ Satan họ đang lìa bỏ sự thiện để đi theo đạo Tam điểm thờ quỷ Satan và các Tà Thần thì lấy đâu ra Thánh Quân (Minh Vương) hay Thánh Nhân…việc gắn chíp điện tử 666 Satan dưới chiêu bài CHĂM SÓC SÚC KHỎE Y TẾ cho người dân của Hoa Kỳ và khắp mọi nước trên thế giới đã và đang được các kẻ TÀ QUYỀN khắp thế giới này thực hiện theo lệnh Quỷ Satan…HÃY BANH MẮT, VỂN TAI LÊN MÀ CHUẨN BỊ TRÁNH XA những sự độc ác xấu xa đang cai trị Loài người khổ đau…việc này đã và đang ứng nghiệm sách Khải Huyền đoạn 13 và đoạn 14 vv…

 198. Chỉ có người mới lừa người, chứ trời cao nào mà lừa người?

  • Tôi trã lời lạc long, cùng lương biên.
   Thứ nhất đối nhân xữ thế mà cứ ôm lấy kinh sách thỉ không khác gì mọt sách, đó là cái máy chư không phải là lý luận cuã mình, chính vì như vậy mà dương dan bị ma quỷ lưà đâu có hay, như nhửng lưu manh dả danh trí thức trỡ thành giáo sư tiến sĩ về xã hội học chúng nó đưa kinh sách ra để lưà còn hơn các vị. Nếu như dương dan nghe theo lạc long thì cứ rên xiết mà chờ (Di Lạc) và tôi củng nói với lạc long rằng nếu anh cho câu văn cuã anh mà đúng thì cã thế giới tin theo anh sao? Anh củng chưa ý thức được sự thật trong câu văn cuã mình nên tự dối mình anh đâu có hay, vì anh mà ý thức được điều mình nói ra mọi không thấy được đúng sai chổ nào thì anh sẻ không xuất văn. Lẽ phãi tôi đưa ra trái lòng anh, anh mới mượn kinh phật dãi nghiả tầm bậy để chống chế lại tôi, tâm anh đã và đang nghịch với lòng tôi (ta có thễ nhận ra dưã tôi và anh đả hiện rõ một chánh một tà rồi và tôi là tà thì anh chánh mà không thì ngược lại)
   ( Mà Di Lạc ) thật cũng chẳng bao giờ đấu lý luận trên diển đàn, ý anh là như vậy thì anh thay Ngọc Hoàng sai khiến Di Lạc mất rồi, theo anh cho Di lạc xuống như thế nào và làm như thế nào thì phãi, đúng là xuất văn chưa hề biết đo lường bỡi mang cái tội thấy lợi thì lao vào thục mạng, nên hắc ám nặng khi gặp lẻ phãi thì cuồng trí nói như người mê.
   Còn người lưà người hay trời lưà người là gio sự sáng suốt cuã mỗi người, thiên hạ là trời sanh ra, trời trong mọi người mà trong mọi người là trời, lối đi thì một theo chân lý một theo đoạ lạc (một cháng một tà) ai mê hay thức đều có quã cuã nó, ai lưà ai tất cã là gio tâm cuã mổi người dắc người đó đi mà thôi. Chính như anh lạc long anh tự lưà mình anh đâu có hay.
   Còn anh (Lương Biên nên nhớ chánh tà khó phân) anh chưa được phép kết luận ai là ma quỹ và ai xứng đáng là (minh quân) cã, muôn dân đang bị kích động và ai cũ tự ý buông lời phán xét như anh được thì mới bị ma quỹ lưà tứ đó mà chạy theo cảnh à dua lấy đa số bắt thiễu số phục tùng là chân lý và ma quỷ lên cầm quyền không hay đó hay sao.
   Anh muốn kết luận tà quyền anh phãi tự minh lên đễ có lẻ phải chỉ cho muôn dâo thấu hiễu như thế nào là chính quyền, thì anh mới được phép nói ỡ đâu là tà quyền.
   Để có chánh cho dương dan theo không phãi nói quàng nói xiên như các anh mà được đâu, và anh củng đả biết rằng thế giới hiện chưa có chánh thì chánh mới xuất hiện đễ lôi kéo tà sang chánh chứ không thì muôn dân cứ theo chánh mà an bình chứ xuất hiện chánh mà quyẹt khu vô à.
   Trong bài thơ vô danh tôi có câu thơ rằng.
   Vô Danh ta thế giới được bao người
   Với lẻ phải ta dùng thơ minh dải
   Khi rút viết là không ai chối cãi
   Muôn đúng sai tỏ rõ tưạ ban ngày

   Ta vô Danh vốn Dĩ chẳng cầu danh
   Nếu đạo đức muôn dân không tha hoá
   Nếu sự thật dân tình cùng hiễu cã
   Đâu là ma là quỹ trá hình.
   Kỳ Lưu
   Ai minh quân ai không cái đó không phãi việc cuả anh nghe không.
   Cuối cùng bài viết này tôi nói thêm về văn hoá vì xưa nay ma quỷ xuyên tạc về văn hoá mà dương dan không hề hay và ta củng cho các bạn biết để ai tự thấy mình là vô văn hoá thì học cho có văn hoá, mà cha vô văn hoá thì đễ cho cháu con mai sau có văn hoá.
   Anh có đức là có chân lý là có lẽ phãi ấy là nhờ anh sống phãi mà lăn lộn dưả trường đời ngang trái chính tối về vật chất mà sáng về lương tâm. Lương tâm anh sáng dần lên ấy là nhờ ngọc kinh mà ( Ngọc Hoàng mật khẫu tâm truyền xuống cho dúp anh minh dần lên thành minh triết lúc nào anh không hay đó à.
   Anh là Minh triết thì muôn mâu thuẩn dưã con người với nhau trong xã hội nếu họ tìm đến anh, anh mới có khã năng dùng lẻ phải phán xét đúng sai hoá dải mâu thuẩn mà muôn dân tâm phục khẫu phục. Người như thế mới được gọi là có (Văn để hoá dãi mâu thuân cho dân và được gọi là nhà văn hoá)
   Kỳ Lưu
   Bài thơ vô Danh tôi nhớ không chính xác lắm mong người đọc thông cãm, vì ở mục Blogger Điếu Cày đả tuyệt thực 25 ngày/ Đàn Chim Việt tôi lên bài thơ VÔ danh hơi dài.

 199. Sứ Điệp Từ Trời info@sudieptutroi.com qua google.com
  16 thg 10 (1 ngày trước)

  tới tôi
  Sứ Điệp Mới Từ Trời
  Posted: 28 Sep 2013 01:23 AM PDT
  Thứ bảy ngày 28 tháng 9 năm 2013 lúc 15 giờ 23

  Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy luôn nhắc nhở những ai tin vào Ta nhưng không có ý niệm gì về Cuộc Quang Lâm của Ta đang đến gần, rằng họ phải tỉnh thức trước những dấu chỉ vốn đã được tiên báo trong Sách của Cha Ta về thời gian trước Ngày Trọng Đại.

  Sự bội giáo hết sức ghê tởm là dấu chỉ đầu tiên. Điều này xảy ra khi niềm tin vào Sự Thật là Lời của Thiên Chúa, biến mất và khi tội lỗi được tôn vinh ở khắp mọi nơi trên thế giới. Dấu chỉ cho thấy Cuộc Quang Lâm của Ta đang đến rất gần là khi sự bội giáo hết sức ghê tởm bủa vây từ ngay trong lòng Giáo Hội của Ta ở trên trần thế này. Khi các con thấy những kẻ nói rằng họ được Ta cắt đặt để dẫn dắt Giáo Hội của Ta trên trái đất này hoà nhập với thế tục để giành được sự ưu ái thì các con biết rằng những thay đổi đã bắt đầu. Khi các con chứng kiến người ta tranh cãi về Hy Tế Trọng Đại của Ta là Cuộc Khổ Hình Thập Giá và những ý nghĩa mới được thêm vào trong Bí Tích Thánh Thể thì các con biết rằng Giáo Hội của Ta sẽ bị ném vào trong sa mạc.

  Khi nói đến Giáo Hội của Ta, Ta muốn nói đến những ai không đi lạc khỏi Sự Thật và những ai vẫn tiếp tục đón nhận Lời Chúa như trước đây. Giáo Hội Đích Thực của Ta sẽ bị loại ra khỏi Rôma và sẽ phải chịu một số năm thống khổ. Giáo Hội sẽ bị chà đạp bởi những kẻ vô thần và sẽ phải chịu đau khổ, nhưng bởi Ân Sủng của Ta, Giáo Hội vẫn vẹn toàn và những linh hồn can đảm, nhất quyết không ruồng bỏ Ta, sẽ được Ta ban cho những Ân Sủng phi thường. Khi sự ghê tởm, cái được gọi là ‘những phép lạ’, chữa lành và những cử chỉ khiêm nhường và bác ái giả tạo được chứng kiến ngay trong lòng Giáo Hội của Ta thì sự can thiệp đích thực đầy mầu nhiệm của Ta sẽ diễn ra. Qua những nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, Ta sẽ tỏ ra cho những kẻ nhạo báng và chế diễu những nhóm cầu nguyện ấy thấy sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần. Nhiều phép lạ sẽ được tuôn đổ trên những nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta

  và những ai đọc những lời cầu nguyện ấy như là một ơn để trợ giúp những môn đệ yêu dấu của Ta đối phó với cuộc bách hại tôn giáo.

  Cuộc bách hại mà Ta nói tới thì chủ yếu là bách hại về tinh thần. Những môn đệ đích thực của Ta, Ta muốn nói đến tất cả các Kitô hữu thuộc mọi chi phái ở khắp nơi, sẽ chứng kiến trong nỗi đau buồn lớn lao khi họ phải làm chứng cho sự lừa dối thật ghê tởm vốn sẽ phủ bóng trên Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội Công Giáo sẽ đón nhận thế tục và sẽ tuyên bố là không còn tội trọng nữa. Người ta không còn nhìn nhận tội lỗi nữa và để lừa dối những người vô tội người ta sẽ dạy họ rằng không khó để vào Vương Quốc của Ta. Bí Tích Giải Tội sẽ không còn theo nghi thức hiện nay. Dân chúng sẽ được dạy dỗ để tìm kiếm ơn cứu rỗi theo cách riêng của họ và hậu quả là nhiều người khi ấy sẽ chẳng còn bận tâm để cầu xin Ơn tha thứ của Ta. Họ sẽ không xin ơn này vì họ sẽ không còn thừa nhận rằng tội lỗi do con người chủ ý gây ra và chính vì thế Thiên Chúa sẽ tha thứ tất cả.

  Đây là một sai lầm đã được tiên báo và sai lầm này sẽ dẫn hàng triệu người vào lửa Hoả Ngục và họ sẽ bị dẫn dắt vào đó bởi tiên tri giả và tên phản Kitô.

  Chẳng bao lâu nữa, tất cả những nghi lễ của dân ngoại sẽ được hoà nhập vào Giáo Hội Công Giáo ở khắp mọi nơi. Những kẻ thờ tà thần và những kẻ thù ghét Thiên Chúa sẽ được mời đến với bàn thờ ngay phía trước các Nhà Tạm. Nghi lễ này sẽ được tuyên bố là một hình thức Hiệp Thông mới – tất cả con cái Thiên Chúa cùng quy tụ để tỏ lòng tôn kính những niềm tin khác của tha nhân và nhân quyền. Các con, những môn đệ của Ta, sẽ bị buộc phải tỏ lòng kính trọng những kẻ muốn phá huỷ sự Hiện Diện của Ta trong Bí Tích Thánh Thể. Các con sẽ bị tố cáo là những kẻ chống đối các Kitô hữu nếu các con không đón nhận tà giáo. Đây chính là cách thức mà các con sẽ bị lừa gạt. Đây chính là cách mà Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ bị xúc phạm. Họ sẽ làm điều tương tự như vậy ở các trường học để loại bỏ hết Kitô Giáo. Họ cũng sẽ làm như thế trong giới chính trị khi mọi thứ liên quan đến Ta sẽ bị quét sạch. Không một tôn giáo nào khác sẽ bị tấn công với sự thù hận ghê gớm đến như vậy. Kitô Giáo sẽ bị huỷ diệt chính vì Kitô Giáo là Sự Thật.

  Những gì các con không nhận ra là, bằng việc trở thành những người tự nguyện tham gia vào sự phạm thánh độc ác này, linh hồn các con sẽ ra đen tối và cuối cùng các con sẽ từ bỏ ơn cứu rỗi của chính các con.

  Khi các con phản bội Ta, Ta sẽ tha thứ cho các con. Khi các con chối bỏ Ta, Ta sẽ tha thứ cho các con. Nhưng, khi các con xúc phạm đến Ta và thề hứa trung thành với con thú thì các con hoàn toàn xa lìa khỏi Ta và các con sẽ nhận thấy là không còn cách nào để đón nhận Lòng Thương Xót của Ta.

  Chúa Giêsu của các con

  Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

 200. Sứ Điệp Từ Trời info@sudieptutroi.com qua google.com
  22:05 (1 giờ trước)

  tới tôi
  Sứ Điệp Mới Từ Trời
  Có một quan niệm hết sức sai lầm liên quan đến việc cho rằng điều gì làm cho một người nam hay người nữ thánh thiện trước Mắt Ta
  Posted: 02 Oct 2013 08:15 AM PDT
  Thứ tư ngày 2 tháng 10 năm 2013 lúc 22 giờ 15

  Hỡi con gái yêu dấu của Ta, có một quan niệm hết sức sai lầm liên quan đến việc cho rằng điều gì làm cho một người nam hay người nữ thánh thiện trước Mắt Ta.

  Nhiều người trên thế giới cảm thấy khó đón nhận những thực hành của Đức Tin Kitô Giáo liên quan đến việc cầu nguyện. Quá nhiều người tốt lành và có ý hướng tốt cảm thấy thật khó mà ngồi yên để thư thái chiêm niệm về những Bài Học Lớn mà Ta ban cho nhân loại nhằm giúp họ hiểu những gì đang chờ đợi họ. Ta không đưa ra những đòi hỏi to lớn. Ta không đòi buộc các linh hồn phải dành hằng giờ trong sự hiện diện của Ta, và tuy rằng Ta rất vui mừng khi những linh hồn khiêm nhường thực hiện điều này, nhưng đây quả là một việc hiếm thấy.

  Dưới đây là cách mà ta mong muốn phát triển mối tương giao mật thiết với tất cả con cái Thiên Chúa. Ta chỉ cần nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của các con kêu cầu lên Ta khi các con muốn chia sẻ với Ta những suy nghĩ riêng tư, những đau buồn, niềm vui, những lo lắng, thất bại và nỗi khát khao của các con dành cho Ta để chính Ta có thể Hiện Diện nơi các con và các con có thể chứng kiến được điều này.

  Chưa từng có bao giờ trong lịch sử nhân loại Thiên Chúa lại cho phép chính Người được cảm nhận trong linh hồn những ai giờ đây kiếm tìm Người nhờ Ta, Con Một của Người. Nhờ Quyền Năng của Thiên Chúa, Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao mà Ta đến trước mặt ngay cả những kẻ thấp hèn nhất, những kẻ bất xứng nhất, những kẻ bối rối nhất, những kẻ đau khổ tinh thần nhất, để ban cho các con Ân Huệ nhằm chứng kiến sự Hiện Diện của Ta. Ta thực hiện điều này bằng cách nào? Bằng cách nào mà các con biết đuợc Ta đang thông truyền với các con? Trước tiên ta sẽ đổ đầy trong các con những giọt nước mắt hoán cải. Các con sẽ cảm nhận được nỗi đau buồn khủng khiếp khi các con sống lại một lần nữa Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta. Các con sẽ nhìn thấy cuộc sống, thậm chí là trong những tình huống đời thường qua Đôi Mắt của Ta. Các con sẽ được lôi kéo đến với tha nhân, những người đã được đong đầy Ơn Chúa Thánh Thần.

  Ta không chọn những ai tin rằng họ xứng đáng hơn, thánh thiện hơn, nhiều phúc lành hơn và có kỷ cương hơn các con. Ta chỉ chọn những ai đến với Ta trong sự khiêm nhường trọn vẹn khi mà họ đã hoàn toàn từ bỏ ý chí tự do để ý chí ấy trở thành Thánh Ý của Ta.

  Nếu các con thực lòng yêu mến Ta, các con sẽ nhận biết được bình an đích thực. Nếu các con thực lòng yêu mến Ta, các con sẽ thưa với Ta rằng :

  “Lạy Chúa Giêsu, vượt trên tất cả vẫn là Thánh Ý Chúa. Ý chí tự do của con thuộc về Chúa. Xin thực thi theo Thánh Ý Chúa.”

  Khi một linh hồn thưa với Ta điều này thì họ là tôi tớ đích thực của Ta và họ là lý do để Ta có thể cứu hết những kẻ quá chai đá không chịu nhận ra ý nghĩa của việc hiệp nhất với Ta.

  Ta có thể làm nhiều việc và tạo ra nhiều phép lạ khi ý chí tự do mà Chúa Cha ban cho từng người trong các con, được dâng lại cho Ta, Con của Người. Đây là sức mạnh lớn lao nhất vốn sẽ loại bỏ sức mạnh của con thú khi nó nắm quyền. Hãy đến với Ta và dâng ý chí tự do của các con lên Chúa Cha nhằm mang lại tự do cho nhân loại. Xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này:

  Chiến Dịch Cầu Nguyện 123: Dâng ý chí tự do cho Thiên Chúa

  Lạy Chúa Giêsu, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con, một linh hồn vô cùng bất xứng và xin giúp con yêu Chúa nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lại cho Chúa ý chí tự do của con để con trở nên một tôi tớ khiêm nhường và hằng vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa.

  Ý chí của con thuộc về Thánh Ý Chúa. Mệnh Lệnh của Chúa chính là sự vâng phục của con trước mọi ước muốn của Ngài.

  Ý chí của con thuộc về Chúa để thực thi mọi điều cần thiết nhằm cứu muôn dân khắp thế giới, những con người xa lìa Chúa.

  Con xin dâng Của Lễ này cho Sứ Vụ Rất Thánh của Chúa, đó là ý chí tự do vốn đã được Chúa ban cho con từ thuở mới chào đời. Amen.

  Các con càng nhận biết Ta thì các con càng thấu hiểu hai điều này, đó là : Giáo Huấn của Ta không bao giờ thay đổi và Ta yêu thương tất cả mọi linh hồn.

  Chúa Giêsu của các con

  Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

  Bè phái Tam Điểm giờ đây đang nắm lấy vị trí quyền lực cao nhất ngay trong Giáo Hội Thánh Thiện của Cha trên Trái Đất
  Posted: 30 Sep 2013 01:45 AM PDT
  Thứ Hai, ngày 30 tháng 09 năm 2013 lúc 03:45 chiều

  Hỡi con gái yêu dấu của Cha, Cha phải khẩn xin tất cả mọi tôi tớ được thánh hiến của Cha hãy cảnh giác về những cuộc triệu tập để tham dự các đợt tĩnh tâm, vốn sẽ được đưa ra để thuyết phục họ đồng ý với một lời khấn trung thành mới, mà điều này sẽ làm vô hiệu lời khấn thiêng thiêng mà họ đã thực hiện với Cha, Chúa Giêsu Kitô – nếu họ đồng ý làm việc này.

  Bè phái Tam Điểm giờ đây đang nắm lấy vị trí quyền lực cao nhất ngay bên trong Giáo Hội Thánh Thiện của Ta trên Trái Đất và chúng sẽ sớm áp đặt một nghi thức phụng vụ mới của chúng, vốn sẽ bất chấp Thánh Ý của Cha. Thứ nghi thức phụng vụ mới này do những kẻ thù của Thiên Chúa dựng nên và được ngụy trang như là một sự thích nghi mới cho phù hợp với các quyền lực chính trị vốn luôn muốn bài trừ Kitô Giáo, nghi thức phụng vụ này sẽ được đưa ra thực hiện cách nhanh chóng đến nỗi nhiều người trong Giáo Hội của Cha sẽ phải lấy làm kinh ngạc. Họ sẽ đau khổ khi phải chứng kiến hành động ghê tởm như vậy, nhưng tiếng nói của những tôi tới trung thành của Cha sẽ không được công chúng lắng nghe, bởi vì chúng, những kẻ thuộc bè phái Tam Điểm sẽ kiểm soát làm sao để nghi thức phụng vụ mới này được nhận biết bằng mọi giá. Tất cả những phản đối trong các giáo phận trên khắp thế giới sẽ bị bác bỏ và bị gạt sang một bên. Lý do biện minh sẽ là Giáo Hội đang cần tìm thêm những linh hồn trẻ vốn đã rời bỏ Giáo Hội. Bằng việc kêu gọi thế giới tục hóa, họ sẽ nói rằng điều này sẽ hoán cải thêm nhiều người qua nghi thức phụng vụ mới.

  Ôi điều ghê tởm này thật gian trá làm sao và biết bao nhiêu người sẽ sa ngã bởi những điều dối trá này, những điều dối trá sẽ khiến cho nhiều người rời xa Sự Thật. Sách Sự Thật đã được tiên báo cho ngôn sứ Daniel để con cái của Thiên Chúa không bao giờ đuợc lãng quên Sự Thât khi họ đang chìm ngập trong những sự dối trá vốn sẽ tàn phá Giáo Hội của Cha trên Trái Đất.

  Hãy đón nhận Sự Thật đã được trình bày bởi Giáo Hội của Cha trên Trái Đất. Đừng chấp nhận những lề luật mới mà các con sẽ bị ép buộc phải thừa nhận nhân danh Cha, những lề luật sẽ đưa đến tội phạm thánh.

  Chúa Giêsu của các con

  Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

 201. luong bien gap tong thong obama roi nen biet chip 666, hay la nghe nguoi nay noi nguoi kia noi noi theo nguoi doi goi ma tin vit , ma tin vit ko co kha nanG la su that . ai dung ai sai ha hoi phan giai? phat co hay ko phat biet , ai la minh quan troi biet.CHUNG TA CHI LA HAT CAT TRONG SA MAC DO TROI DAT TAO RA LAM SAO BIET DUOC HET MA DUNG VOI CHA SAI. CAI GI TOI NO SE TOI TUY DUYEN MA RA .

 202. kinh phat , kinh chua chep ra la de nguoi doi noi theo do la hoc dao chu khong phai ban luan dao nay cao dao kia thap, cug khong phan biet dung sai chanh ta cach nhau chi mot gan tay ma thOI.

 203. NAM 2013 > 2015 CO HAY KHONG AI HIEU THI TOT KHONG HIEU THI THOI . MAN 3 NAY DAO NAO CUNG KHUYEN TU , CO AI KHUYEN DUNG TU BAO H , VAY DAO NAO CUNG DUNG VAY TU DI DUNG BAN DUNG VOI SAI VI CHA DI TOI DAU

 204. Tất cả những ai xưng là Di Lặc hay Chúa Trời hay là Yêsu đều là kẻ giả mạo hết…mọi người hãy nghe Lời Kinh Thánh sau đây để khỏi bị những kẻ này lừa gạt!

  – – Chương 24 –
  4. Án Trên Thế Gian
  (Diễn từ chung luận)

  Nhập đề
  1 Ðức Yêsu ra khỏi Ðền Thờ mà đi, thì các môn đồ tiến lại chỉ cho Ngài xem những kiến trúc của Ðền Thờ. 2 Ðáp lại, Ngài nói với họ: “Mọi sự ấy, các ngươi thấy chứ? Quả thật Ta bảo các ngươi: Ở đó, sẽ không để đá còn trên đá, bất cứ gì cũng sẻ bị phá tan tành!”
  3 Ngài ngồi trên núi Cây Dầu, thì môn đồ đến gặp riêng Ngài mà rằng: “Xin nói cho chúng tôi biết: bao giờ các điều ấy sẽ xảy ra, và sự gì sẽ là điềm báo cuộc Quang lâm của Ngài và buổi tận thế?”
  Ðiềm báo
  4 Ðáp lại, Ðức Yêsu nói với họ: “Các ngươi hãy coi chừng đừng để ai lừa gạt các ngươi. 5 Vì sẽ có nhiều kẻ đội danh Ta mà đến nói rằng: Ðức Kitô, chính là Ta! Và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. 6 Các ngươi sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã. Coi chừng! Chớ khiếp sợ! Vì là sự phải xảy đến, nhưng chưa phải là cùng tận. 7 Vì dân này sẽ dấy lên chống dân kia, nước này chống nước nọ. Và đó đây sẽ có đói kém và động đất. 8 Mọi sự ấy là khởi điểm của đau cồn chuyển cữ”.
  9 “Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi cho khôn quẫn, và giết các ngươi; và các ngươi sẽ bị mọi dân tộc ghét vì Danh Ta. 10 Và bấy giờ, nhiều người sẽ vấp ngã; họ nộp nhau, thù ghét nhau. 11 Sẽ có nhiều tiên tri giả chỗi dậy và lừa gạt được nhiều người. 12 Mà vì tội ác ứa đầy, thì lòng yêu mến nơi nhiều người nguội mất. 13 Nhưng kẻ nào kiên nhẫn đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu!”
  14 Và Tin Mừng này về Nước sẽ được loan báo khắp thiên hạ, để làm chứng trước mọi dân tộc. Và bấy giờ cùng tận sẽ đến.”
  Cùng tận
  15 Vậy khi các ngươi thấy ghê tởm hoang tàn, tiên tri Ðaniel đã nói, đóng trong nơi thánh – ai đọc thì lo mà hiểu, – 16 bấy giờ ai ở Yuđê, hãy trốn lên núi; 17 và ai ở trên sân gác thì đừng xuống nhà lấy đồ vật; 18 và ai ở ngoài đồng đừng quay lại đằng sau mà lấy áo choàng của mình. 19 Khốn cho những người mang thay hay bú mớm con dại trong những ngày ấy! 20 Các ngươi hãy cầu xin để đừng phải chạy trốn nhằm mùa đông hay ngày Hưu lễ. 21 Vì bấy giờ sẽ có khốn quẫn lớn như chưa từng xảy ra từ khởi nguyên vũ trụ cho đến bây giờ. Và cũng sẽ không hề xảy ra nữa. 22 Và nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại, thì đừng có hòng một ai thoát khỏi, nhưng vì kẻ được chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn.
  23 “Bấy giờ, nếu có ai bảo ngươi: “Này Ðức Kitô ở đây”, hãy: “Ở đó”, các ngươi đừng tin. 24 Vì sẽ có những Kitô giả, và tiên tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn. 25 Này Ta đã dặn trước các ngươi đó!
  26 “Vậy nếu người ta bảo các ngươi: “Này Ngài ở trong sa mạc!” các ngươi chớ ra đi; “Này Ngài ở trong nơi bí mật”, các ngươi đừng tin. 27 Vì cũng như chớp lòa bên Ðông rạng bên Ðoài, thì cuộc Quang Lâm của Con Người cũng sẽ thế. 28 Thây chết ở đâu, diều hâu tụ đó!
  29 “Lập tức sau cơn khốn quẫn những ngày ấy:
  Mặt trời tối sầm,
  mặt trăng mất sáng,
  tinh tú tự trời sa xuống,
  và các quyền năng từng trời bị lay chuyển.
  30 Và bấy giờ dấu của Con Người tỏ hiện trên trời, và bấy giờ mọi giống nòi trên đất sẽ đấm ngực. Và người ta sẽ thấy Con Người đến trên mây trời với quyền năng và vinh quang cao cả. 31 Và Ngài sẽ sai các thiên thần của Ngài cầm loa lớn, mà thâu họp những kẻ được chọn của Ngài tự bốn phương, từ mút cùng phương trời này đến phương trời khác!
  32 “Nghiệm xem cây vả, các ngươi hãy hội lấy làm ví dụ. Khi cành nó uốn mềm, và lá trổ sinh, các ngươi biết là về mùa hè gần bên. 33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, các ngươi cũng hãy biết là: Ngài đã gần bên cửa! 34 Quả thật Ta bảo các ngươi, thế hệ này sẽ không qua trước khi mọi điều đã xảy đến. 35 Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đi! 36 Về Ngày ấy hay giờ ấy, thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên trời cả Con nữa, trừ phi là một mình Cha!
  Hãy tỉnh thức
  37 “Bởi vì những ngày thời Nêô thế nào, thì thời Con Người quang lâm cũng thể ấy, 38 Vì như những ngày trước lụt Hồng thủy, thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày Nôê vào tàu; 39 thiên hạ không biết gì, cho đến lúc lụt Hồng thủy đến mà cuốn đi hết thảy, – khi Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.
  40 “Bấy giờ hai người cùng ở trong ruộng, thì một sẽ bị đem đi, và một sẽ được để lại; 41 hai bà cùng xay bột nơi cối, thì một sẽ bị đem đi và một sẽ được để lại.
  42 “Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chủ các ngươi đến. 43 Hãy biết điều này: nếu gia chủ đã biết canh nào trộm đến, tất ông đã tỉnh thức và không để nhà bị đào ngạch. 44 Vì thế các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các ngươi không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
  Ví dụ người quản gia
  45 “Vậy ai là người tôi tớ trung trực và khôn ngoan, chủ đã đặt trên gia nhân của ông để phân phát lương thực cho phải thời? 46 Phúc cho tôi tớ đó, chủ đến mà gặp nói đang làm như thế! 47 Quả thật, Ta bảo các ngươi: chủ sẽ đặt người ấy cai tất cả của cải nhà ông. 48 Nhưng nếu nó là đầy tớ gian ác nên nghĩ trong lòng: “Chủ ta về trễ” 49 và tra tay đánh đập các bạn đầy tớ, và ăn uống với lũ say sưa, 50 chủ tên đầy tớ sẽ đến vào ngày nó không ngờ, và giờ nó không biết, 51 và ông sẽ khai trừ nó, cho nó đồng phận với lũ giả hình, ở đó sẽ phải khóc và nghiến răng”.

  Chúa Yêsu đã dạy rõ ràng là Ngài không đến trong xác thịt như thuở Giáng sinh nhập thể ban đầu nữa mà là như chớp từ Đông sang Tây với Quyền Uy Vinh Hiển…
  Cùng tận
  15 Vậy khi các ngươi thấy ghê tởm hoang tàn, tiên tri Ðaniel đã nói, đóng trong nơi thánh – ai đọc thì lo mà hiểu, – 16 bấy giờ ai ở Yuđê, hãy trốn lên núi; 17 và ai ở trên sân gác thì đừng xuống nhà lấy đồ vật; 18 và ai ở ngoài đồng đừng quay lại đằng sau mà lấy áo choàng của mình. 19 Khốn cho những người mang thay hay bú mớm con dại trong những ngày ấy! 20 Các ngươi hãy cầu xin để đừng phải chạy trốn nhằm mùa đông hay ngày Hưu lễ. 21 Vì bấy giờ sẽ có khốn quẫn lớn như chưa từng xảy ra từ khởi nguyên vũ trụ cho đến bây giờ. Và cũng sẽ không hề xảy ra nữa. 22 Và nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại, thì đừng có hòng một ai thoát khỏi, nhưng vì kẻ được chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn.
  23 “Bấy giờ, nếu có ai bảo ngươi: “Này Ðức Kitô ở đây”, hãy: “Ở đó”, các ngươi đừng tin. 24 Vì sẽ có những Kitô giả, và tiên tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì LỪA GẠT ĐƯỢC CẢ NHỮNG KẺ ĐÃ CHỌN.
  25 Này Ta đã dặn trước các ngươi đó!
  26 “Vậy nếu người ta bảo các ngươi: “Này Ngài ở trong sa mạc!” các ngươi chớ ra đi; “Này Ngài ở trong nơi bí mật”, Các Ngươi Đừng Tin. 27 Vì cũng như chớp lòa bên Ðông rạng bên Ðoài, thì cuộc Quang Lâm của Con Người cũng sẽ thế. 28 Thây chết ở đâu, diều hâu tụ đó!
  29 “Lập tức sau cơn khốn quẫn những ngày ấy:
  Mặt trời tối sầm,
  mặt trăng mất sáng,
  tinh tú tự trời sa xuống,
  và các quyền năng từng trời bị lay chuyển.
  30 Và bấy giờ dấu của Con Người tỏ hiện trên trời, và bấy giờ mọi giống nòi trên đất sẽ đấm ngực. Và người ta sẽ thấy Con Người đến trên mây trời với quyền năng và vinh quang cao cả. 31 Và Ngài sẽ sai các thiên thần của Ngài cầm loa lớn, mà thâu họp những kẻ được chọn của Ngài tự bốn phương, từ mút cùng phương trời này đến phương trời khác!
  Và:
  Trong sách Công Vụ Tông Đồ thuộc phần kinh Thánh Tân Ước có viết:

  “- Chương 01 –

  Nhập đề
  Chúa thăng thiên
  1 Trong quyển thứ nhất, thưa Ngài Thêôphilô, tôi đã bàn về mọi điều Ðức Yêsu đã làm và đã dạy, 2 cho đến ngày Ngài siêu thăng, sau khi đã ban lời chỉ giáo cho các Tông đồ, mà thể theo Thánh Thần Ngài đã tuyển lựa.
  3 Sau cuộc thương khó, Ngài đã cho họ thấy mình vẫn sống, với nhiều tang chứng đành rành. Suốt bốn mươi ngày, Ngài đã hiện ra cho họ và nói về Nước Thiên Chúa. 4 Và đang lúc đồng bàn với họ, Ngài đã truyền đã truyền dạy họ chớ rời khỏi Yêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Cha đã hứa: “Như các ngươi đã nghe Ta nói. 5 Vì chưng Yoan đã thanh tẩy bằng nước; còn các ngươi, không mấy ngày nữa, sẽ được thanh tẩy bằng Thánh thần”.
  6 Những người hội hiệp với nhau đó, mới hỏi Ngài rằng: “Lạy Chúa, phải chăng thời này là lúc Ngài khôi phục vương quyền cho Israel?” 7 Ngài nói cùng họ: “Không phải việc các ngươi là biết thời hay buổi Cha đã định do quyền riêng Người, 8 nhưng các ngươi sẽ chịu lấy quyền lực Thánh thần đến trên các ngươi. Và các ngươi sẽ là chứng tá của ở Yêrusalem, trong toàn cõi Yuđê và Samari, và cho đến mút cùng cõi đất”.
  9 Nói thế rồi, Ngài cất mình lên trước mắt họ, và một đám mây đã quyện lấy Ngài đi khuất mắt họ. 10 Và đang lúc họ đăm đăm nhìn Ngài lên trời, thì này: có hai người, y phục trắng ngời đã đứng bên họ, 11 và nói: “Các ông, người Galilê, tại sao các ông cứ đứng đó nhìn trời? Ðức Yêsu đây, Ðấng vừa siêu thăng xa cách các ông, Ngài sẽ đến cũng một thể như các ông đã thấy Ngài đi về trời”. 12 Bấy giờ họ trở về Yêrusalem, từ núi gọi là núi Cây Dầu, gần bên Yêrusalem, cách một khoảng đường ngày Hưu lễ.
  +Kính thưa Quý vị!
  Mấy đoạn mấy câu Kinh Thánh trên cho thấy Chúa Yêsu cũng như các nhân chứng đã khẳng định là Chúa Yêsu không đầu thai làm người như xưa nữa mà sẽ trở lại như các Tông Đồ đã thấy Ngài về Trời…
  Tổn Thống OBAMA là kẻ dẫn nước Mỹ đến tội lỗi đồng tình và cho phép phá thai , cho gắn chíp 666 vào tay phải hoặc trên trán thì không phải là hôn quân bạo chúa chứ là gì?
  – Ngọc Hoàng chỉ là một vị tiên được bầu lên làm Ngọc Hoàng ở cõi trời phép tắc còn dưới cả phật Tổ như lai hay Phật Thích Ca, còn Phật Di Lặc theo kinh phật thì đâu đã phải thời? Mà cho là phải thời thì Ngài cũng chỉ là một vị tiên thôi…tất cả những kẻ nào đang mặc xác phàm mà xưng là Chúa là phật thì đều là giả mạo thôi!

 205. Sứ Điệp Mới Từ Trời
  Bốn khu vực trên thế giới mà Cha đề cập đến là bốn đế quốc lớn – Mỹ, Nga, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc
  Posted: 23 Sep 2013 06:48 PM PDT
  Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013 lúc 11h18 phút.

  Con gái rất yêu dấu của Cha, Bốn khu vực trên thế giới mà Cha đề cập đến là bốn đế quốc to lớn gồm – Mỹ, Nga, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc. Tất cả mọi lời tiên tri được tiên báo sẽ đều có liên quan đến các cường quốc này, từ đây mà mọi biến động đột ngột về tôn giáo và cấu trúc chính trị sẽ xảy ra.

  Sự biến động tại Syria và Ai Cập sẽ trở nên chất xúc tác cho một cuộc chiến lớn hơn vốn có liên quan đến bốn khối cuờng quốc lớn này. Từng nuớc trong các cuờng quốc này rồi sẽ liên kết với nhau để dựng lên một chế độ thống nhất, chế độ này sẽ được dùng để điều khiển của cải và dân số toàn cầu.

  Mục đích chủ yếu của sự điều khiển này chính là vì cuộc chiến tôn giáo, và các nhà lãnh đạo đã được chọn trong các Giáo Hội Kitô của Cha sẽ bị chế ngự và bị triệt hạ để dọn đường cho con thú, kẻ sẽ điều khiển cả bốn đế quốc nói trên. Nhưng Thiên Chúa sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào trong chúng, là những kẻ cai trị vốn bất tuân Lời Thiên Chúa hay những kẻ tìm cách giết hại Con Cái của Người, được phép dùng vũ lực cướp đi sinh mạng những người có tên trong Sổ Trường Sinh. Và trong khi Cha đang nói về những người Kitô hữu, nói về nhu cầu cần thiết dành cho họ để họ giữ vững lòng trung thành với Cha,thì Cha cũng đề cập đến những người Do Thái bởi vì đấng bảo vệ của họ, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, ngài sẽ canh giữ họ và giúp họ đứng vững trước cơn bách hại mà họ, với tư cách là dân riêng của Thiên Chúa, cũng sẽ phải gánh chịu.

  Kế Hoạch của Thiên Chúa đã được thiết lập, và giờ đây tất cả các thiên thần cùng các thánh trên Thiên Đàng đã sẵn sàng để trợ giúp Cha trong Sứ Vụ này, nhằm quy tụ và bảo vệ tất cả những người yêu mến Cha thoát khỏi sự lừa dối khủng khiếp vốn đã được dựng lên hòng lừa gạt thế giới. Từ xưa tới nay chưa từng bao giờ có một kế hoạch độc ác nào hòng chống lại Thiên Chúa lại do con người phối hợp thực hiện như hiện nay. Từ xưa tới nay, loài người chưa từng bao giờ phải hứng chịu quá nhiều nỗi thống khổ như vào thời điểm này trong lịch sử nhân loại do sự tranh giành quyền lực để cai trị. Cuộc bách hại khủng khiếp nhằm chống lại con cái Thiên Chúa do Satan gây ra với sự giúp đỡ tự nguyện của những kẻ nam nữ xấu xa thèm khát quyền lực đang ở những vị trí lãnh đạo cao nhất, cuộc bách hại này đang xảy ra ngay trước mắt các con. Vậy mà nhiều người trong các con lại không thể nhìn thấy bởi vì các con đã bị chúng phỉnh lừa.

  Chúa Giê-su của các con

 206. dung dan kinh vo day nua , co bang chung thi dua len cho moi nguoi xem , LAY O DAU COPY VAO DAY cung cha ai tin NOI TA LA PHAT TA CHUA GESU TA LA TIEN MA KHONG CO GI CHUNG MINH CUA LA XAO , CO CHUNG CO THI DUA LEN DAY. DUA KINH SACH VAO LAM GI

 207. Sứ Điệp Mới Từ Trời
  Nhiều người sẽ phản bội Cha khi họ chấp nhận những điều dối trá
  Posted: 20 Sep 2013 09:15 PM PDT
  Thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2013 lúc 01:45 trưa

  Hỡi con gái yêu dấu của Cha, giờ đây Sức Mạnh của Cha sẽ dâng trào trong tâm hồn của những tín hữu, khi mà, nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, họ sẽ nhận thấy một cảm giác yên bình bất chấp sự bội giáo lớn lao mà họ đang bắt đầu chứng kiến ngay từ trong Giáo Hội của Cha.

  Nhờ vào Quyền Năng và Vinh Quang của Thiên Chúa Cha yêu dấu Cha Ta, Cha sẽ tặng ban cho các con, những môn đệ yêu dấu của Cha, sức mạnh to lớn và lòng can đảm trong thời gian thửthách này. Các con đang được ban cho những Tặng Ân này qua những Chiến Dịch Cầu Nguyện bởi vì, nếu không có những Chiến Dịch Cầu Nguyện này, các con sẽ nhận thấy khó mà có thểchịu đựng được sự bách hại tôn giáo vốn đang ở phía trước các con. Các con đang được ban cho những Tặng Ân này để các con có thể cứu những người khác, những nguời sẽ từ chối Lời Mời Gọi của Cha từ Thiên Đàng và những nguời sẽ lạc lối, do quá ngây thơ, để đi vào chốn hang hùm, nơi mà mọi cánh cửa Hoả Ngục sẽ rộng mở. Một khi đã ở trong sào huyệt của bóng tối, họ sẽ bất ngờ bị đưa vào những nghi lễ tà giáo. Linh hồn của họ sẽ bị mở ra để cho thần khí của sự dữ nhập vào, trong vòng một thời gian rất ngắn, họ sẽ trở nên mù lòa trước Sự Thật – Lời Thánh của Thiên Chúa, vốn đã được ban cho nhân loại từ thuở ban đầu.

  Nhiều người sẽ phản bội Cha khi họ chấp nhận những điều dối trá, tuy rằng họ đã được ban cho Sự Thật qua Cái Chết của Cha trên Thập Giá. Nhiều người trong số những môn đệ của Cha, khi Cha còn ở trần gian, đã phản bội Cha từ những ngày trước Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha. Bắt chước những người Pha-ri-siêu, họ đã la hét những lời này: “Hãy tránh xa khỏi ta, Ông nói điều dị giáo. Ông chế nhạo những người Pha-ri-sêu, những nguời đang nói nhân danh Thiên Chúa. Ông là một tên lừa bịp và Ông nói cho sự dữ. Ông là con của Satan.”

  Giờ đây khi Cha đang chuẩn bị tất cả các con cho Cuộc Quang Lâm của Cha, một lần nữa các con sẽ tuôn ra những lời buộc tội giống như thế. Hiện nay Cha đến, qua những Thông Điệp Thánh Thiêng từ Thiên Đàng, để mang lại cho các con Sự Thật, mặc dù các con biết tất cả về Cha. Cha làm điều này vì Sự Thật sẽ bị hủy bỏ trong Giáo Hội của Cha. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ chấp nhận những điều dối trá nhân Danh Cha và các con sẽ không còn tìm thấy Sự Thật ở bất kỳ đâu.

  Hãy nhớ những lời này. Cha đến chỉ để hoàn thành Lời Hứa của Cha đối với Chúa Cha. Cha đến để mang lại cho các con Ơn Cứu Rỗi cuối cùng mà Cha đã hứa ban cho các con. Satan không muốn điều này xảy ra, tuy nhiên hắn không thể ngăn cản được Cha. Nhưng điều mà hắn sẽ làm là ngăn trở nhiều con cái của Thiên Chúa đón nhận được Lòng Thương Xót cuối cùng của Cha. Hắn sẽ thực hiện điều này qua sự trợ giúp từ những kẻ thù của Cha, những kẻ mà giờ đây hắn đang cám dỗ bên trong Giáo Hội của Cha trên Trái Đất.

  Hãy tỉnh thức hỡi những ai trong các con còn đang mê ngủ. Cha sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Chỉ có những ai đang chuẩn bị sẵn sàng mới được cứu rỗi.

  Chúa Giêsu của các con

  Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

  Bốn đế quốc hùng mạnh sẽ nổi lên như là căn nguyên chính mà từ chúng những cuộc chiến sẽ bao trùm
  Posted: 20 Sep 2013 07:52 PM PDT
  Thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2013 lúc 12 giờ 22 trưa

  Hỡi con gái yêu dấu của Cha, nhiều sự kiện sẽ xảy ra trên thế giới khi quyền lực của tiên tri giả gia tăng và bất kỳ người nào dám thách thức ông ta sẽ bị bác bỏ, ngay cả khi người đó ở những địa vị cao trọng nhất trong Giáo Hội của Cha.

  Những bất đồng chính trị sẽ xảy ra khắp nơi trên thế giới. Bốn đế quốc hùng mạnh sẽ nổi lên như là căn nguyên chính mà từ chúng những cuộc chiến sẽ bao trùm. Khi quyền lực của những đế quốc này gia tăng, chúng sẽ nắm quyền điều khiển nhiều nơi trên thế giới nhưng không phải là tất cả, vì Cha Ta không cho phép điều đó.

  Cả bốn đế quốc này sẽ đấu đá lẫn nhau mặc dù chúng tuyên bố rằng chúng đang cùng nhau hoạt động. Khi sự nghi kỵ lẫn nhau leo thang, chúng sẽ tự mình cố gắng để vượt hơn đối thủ và rồi cuộc đối đầu sẽ phát sinh. Chúng sẽ tàn phá nhiều nơi tại những quốc gia đáng thương do chúng kiểm soát. Những người dân mà chúng sẽ cai trị sẽ chỉ còn lại ít quyền hạn, và ở đó tự do dân chủ hầu như không còn nữa. Nơi đó những người dân vô tội phải chịu đau khổ nhưng nhờ mang Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống mà họ sẽ được ban cho Ơn Bảo Vệ.

  Đừng bao giờ đánh giá thấp Tặng Ân nhưng không này của Thiên Chúa. Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ bảo vệ các con khỏi cái chết của thể xác và tinh thần trong thời gian chiến tranh. Mong các con vui lòng trao Ấn Tín cho càng nhiều nguời càng tốt ở mọi quốc gia.

  Ai Cập và Syria sẽ bị xáo trộn trong cuộc cạnh tranh quyền lực, vốn sẽ có những tác động dội lại về phía Israel. Kẻ thù của người Do Thái thì rất đông. Mọi cuộc chiến có liên quan và nhắm đến hai quốc gia kể trên sẽ dẫn đến kết quả là một trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra và Israel sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến này. Tại đó Israel sẽ phải hứng chịu một cuộc diệt chủng độc ác nhất như người ta đã từng chứng kiến trước đây trong Đệ Nhị Thế Chiến.

  Sự chết và trỗi dậy của Giêrusalem đã được báo trước và những cuộc chiến này phải xảy ra trước khi những lời tiên tri được nên trọn.

  Chúa Giêsu của các con

  Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

 208. Sách tiên tri Đaniel (Kinh Thánh Cựu Ước)

  – Chương 07 –
  II. Các Thị Kiến
  1. Giấc Mộng Của Ông Ða-Ni-En: Bốn Con Thú

  Thị kiến về các con thú
  1 Năm thứ nhất đời Bên-sát-xa làm vua xứ Ba-by-lon, trong một giấc chiêm bao, khi đang nằm trên giường, ông Ða-ni-en thấy trong trí thị kiến sau đây. Ông đã viết lại giấc chiêm bao đó. Câu chuyện bắt đầu như sau, 2 theo như chính lời ông kể lại: Ban đêm, trong một thị kiến, tôi đang mải nhìn thì kìa: gió bốn phương trời khuấy động biển cả; 3 bốn con thú lớn từ biển lên, mỗi con mỗi khác: 4 Con thứ nhất giống như sư tử, lại mang cánh đại bàng. Tôi nhìn theo cho đến khi đôi cánh của nó bị giựt mất; nó được nhấc lên khỏi mặt đất và đặt đứng trên hai chân như một người; nó được ban cho một quả tim người. 5Và này một con thú khác, con thứ hai, giống như con gấu. Nó được đặt trong tư thế chỉ đứng một bên, mõm ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm răng. Người ta bảo nó như thế này: “Ðứng lên, ăn thịt cho nhiều đi!” 6 Sau đó, tôi đang nhìn, thì kìa: một con thú khác giống như con beo; hai bên mình nó, có bốn cánh như cánh chim. Nó có bốn đầu, và được trao quyền thống trị. 7 Rồi vẫn trong thị kiến ban đêm, tôi đang nhìn thì kìa: con thú thứ tư đáng kinh đáng sợ và mạnh mẽ vô song; răng của nó bằng sắt và rất to. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. Nó khác hẳn tất cả các con thú trước. Nó có những mười sừng.
  8 Tôi đang chăm chú nhìn các sừng, thì kìa: giữa các sừng này, một sừng khác, nhỏ hơn, mọc lên; và ba cái trong các sừng trước bị nhổ đi trước mặt cái nhỏ. Và kìa: có những con mắt như mắt người trên sừng ấy, và có một cái mồm nói những điều quái gở.

  Thị kiến về Ðấng Lão Thành và về Con Người
  9 Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai
  và một Ðấng Lão Thành an toạ.
  Áo Người trắng như tuyết,
  tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.
  Ngai của Người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng.
  10 Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra.
  Ngàn ngàn hầu hạ Người,
  vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.
  Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra.
  11 Bấy giờ tôi mải nhìn vì có tiếng ồn ào của cái sừng thốt ra những lời quái gở; tôi vẫn mải nhìn khi con thú bị giết, thây nó bị huỷ diệt và làm mồi cho lửa. 12 Những con thú còn lại bị tước mất quyền thống trị, nhưng đời chúng được kéo dài thêm một thời và một kỳ hạn.
  13 Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa:
  có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.
  Người tiến lại gần bên Ðấng Lão Thành
  và được dẫn đưa tới trình diện.
  14 Ðấng Lão Thành trao cho Người
  quyền thống trị, vinh quang và vương vị;
  muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ
  đều phải phụng sự Người.
  Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,
  không bao giờ mai một;
  vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

  Giải thích thị kiến
  15 Tôi là Ða-ni-en, tâm trí tôi hoang mang vì những điều ấy, và những thị kiến trong đầu làm tôi xao xuyến. 16 Tôi đến gần một trong những vị đứng túc trực và xin vị ấy cho biết sự thực chắc chắn về tất cả những điều ấy. Người đã nói với tôi và giải thích cho tôi ý nghĩa các sự việc: 17 “Bốn con thú to lớn ấy tức là bốn ông vua, từ đất trỗi dậy. 18 Rồi chư thánh của Ðấng Tối Cao sẽ lãnh nhận vương quyền và nắm giữ vương quyền ấy mãi mãi muôn đời.” 19 Bấy giờ tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư là con thú khác hẳn với tất cả các con khác, nó rất đáng sợ, có răng bằng sắt và vuốt bằng đồng. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. 20 Tôi cũng muốn biết chắc về mười cái sừng trên đầu nó và về cái sừng khác đã mọc lên, và ba cái đã rụng đi trước mặt cái sừng ấy; cái sừng này là cái sừng có mắt, và mồm nói những lời quái gở; nó có vẻ lớn hơn các sừng khác. 21 Tôi đang nhìn, thì cái sừng này đã giao chiến với chư thánh và đã thắng được các ngài, 22 cho tới khi Ðấng Lão Thành đến và có cuộc xét xử nhằm bênh vực chư thánh của Ðấng Tối Cao, cho tới khi thời đến, thời mà chư thánh nắm được vương quyền. 23 Vị đứng túc trực ấy lại nói với tôi thế này:
  “Con thú thứ tư
  là vương quốc thứ tư sẽ xuất hiện trên mặt đất,
  khác hẳn với mọi vương quốc.
  Nó sẽ ăn hết toàn cõi đất, sẽ dẫm nát và nghiền tan.
  24 Còn mười cái sừng kia là mười ông vua
  từ vương quốc ấy trỗi dậy.
  Rồi một ông vua khác sẽ trỗi dậy sau mười ông kia.
  Vua này sẽ khác hẳn các vua trước và sẽ hạ ba vua.
  25 Vua này sẽ thốt ra những lời phạm đến Ðấng Tối Cao
  và ngược đãi chư thánh của Người.
  Vua định thay đổi lịch và Lề Luật.
  Chư thánh sẽ bị nộp vào tay vua
  một thời, hai thời và nửa thời.
  26 Rồi sẽ có cuộc xét xử
  và người ta sẽ tước quyền thống trị của vua
  nhằm vĩnh viễn huỷ bỏ và tiêu diệt quyền ấy.
  27 Còn vương quốc với quyền thống trị
  cũng như địa vị cao cả của các vương quốc khắp thiên hạ
  sẽ được trao cho dân thánh của Ðấng Tối Cao.
  Vương quyền của dân ấy là vương quyền vĩnh cửu,
  và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vâng phục dân ấy.”
  28 Ðến đây câu truyện kết thúc.
  Các tư tưởng của tôi, Ða-ni-en, làm tôi rất xao xuyến; mặt tôi biến sắc. Nhưng tôi giữ những sự ấy trong lòng.

  1) Con Thú thứ nhất có cánh Đại bàng là MỸ (Hoa Kỳ)
  2) Con thú thứ hai: là con Gấu Bắc cực là Nga
  3) Con thú thứ ba là: Liên Minh Châu Âu.
  $) Con thú thứ tư là TRUNG QUỐC
  năm 2008 Tôi đã đoán nó là BÀNH TRƯỚNG TRUNG QUỐC…

 209. MUON NGUOI TA TIN THI PHAI CO CHUNG CU , TIEN PHAT PHAI CUU NGUOI DUOC , PHAT THICH CA NGAY XUA CUNG PHAI DUNG THAN THONG DE DO HOA CHUNG SANH CHUA GESU CUNG VAY , LAY KINH SACH RA MA KO CHUNG MINH CUNG LA CON KET NHAI LAI MA THOI , A DUA THEO NGUOI KHAC KHONG PHAN BIET DUOC KO CO LAP TRUONG KIEN DINH TIN MOT CACH MU` QUANG ,

 210. Chào dasds!
  Chịu khó viết có dấu để mọi người đọc cho dễ một chút nhé!
  Tôi thấy ông Nguyễn Minh… thật là dễ mến!
  – Ông không phê phán mắng chửi ai…ông nêu gương hiền hòa với mọi người…cám ơn những lời dạy bảo đáng trân trọng của ông…

 211. Sự thật trong lý luận cuã tôi là binh pháp dúp cho muôn lảnh tụ chống đở với tà quyền khi.
  Ma vương sát đại quỹ đả xong.
  Tôi đã và đang nhãy vào thực hiện y như Sấm Ký đó là
  Hoàng Thiên tru ma Vương,
  Như thế nào tôi dãi thích cho mọi người rõ.
  Thứ nhất tôi sơ qua về binh pháp.
  Học thuyết duy vật là binh pháp cuã ma quỹ, trong câu chuyện lịch sử thần thoại ở mục ( Blogger điếu cày đã tuỵêt thực 25 / Đàn Chim Việt) tôi nói đó là bài hát mà ai nghe theo thì bị mất hồn.
  Hiện nay các giáo phái trên toàn thế giới chưa có lý luận nào có khả năng chứng minh sự có thật cuã (linh hồn) tồn tại trong muôn động vật sống. Loài người không ai có sự hiễu biết về chức trách vô cùng quan trọng cuã linh hồn.
  Duy tâm nói có mà duy vật nói không có linh hồn, mà vì không ai chứng minh được, thì đúng sai chưa ngã ngũ, là cái cớ cho ma quỹ tà quyền thả sức bôi bác chê bai, và muôn dân bõ đạo lý các bạn không thấy hay sao.
  Các bạn hãy trỡ về đầu chương mục này có bài viết cuã tôi với nhan đề
  ( Linh hồn có hay không?) tôi đã dùng lẽ phãi lột ra sự thật chứng minh cho mọi người thấu hiễu có linh hồn và trách nhiện cuã linh hồn mà trời cao dao phó, đó là binh pháp tôi dúp duy tâm chống lại binh pháp cuã duy vật mọi
  người không thấy hay sao?
  Loài người qua lý luận cuã tôi mới thấy nhân loại có linh hồn, và nưã tôi đã dảng dãi tĩ mỹ về lương tâm. Nếu mọi người am hiễu sâu hơn sẽ thấy tôi dẩn dụ rất thực tế mà chĩ rất rõ tình yêu cuã trời cao đối với sự sống muôn loài.
  Muôn kinh sách xưa nay chưa có khã năng chĩ rõ ràng gần gủi và thật, như lý luận cuã tôi, khi tôi dảng dãi về tình yêu cuả trời cao.
  Phần thứ hai tôi nói đến sấm ký sau đó tôi sẽ chĩ rỏ sức mạnh tổng hợp cuã binh pháp cuả tôi cho mọi người thấy như ban ngày.
  Chiếu theo ý trời thì trên thế giới này dân nhửng nước đạo hồi là dử đạo nhất, họ không phạm lỗi hà dua đòi thay trời phán xét tốt xấu về người khác.
  Nhiều lãnh tụ đạo hồi sau khi đưa nước nhà chuyển sang độc lập vì mất phương hướng nắm kỹ cương nên họ chịu chiều theo tà quyền để dữ hoà khí mà thôi. Cái lo lắng cuã họ đã có ta mà họ không hề biết, đó là phép đức trị cuã ta và lý luận cuả ta như con thuyền trôi trên không trung và họ là nhửng người đang bơi chưa với được phao ta ném xuống. Ráng tu cho kịp xem đàn trên mây.
  (Ai đả thấy đàn trên mây chưa)
  Ma Vương Sát đại quỹ là ở đâu.
  Đạo Hồi nhiều nước dân dử đạo nhưng nhiều vị lợi dụng đạo nắm quyền hay cướp công để nắm quyền họ không phải là lảnh tụ.
  Lảnh tụ cuả một nước khác nhiều anh hùng ỡ chổ họ không ngạo mạn, họ sâu xa chín chắn, không khoe khoang tự cao, và kích động dân tự cho mình là hơn, nước mình là tốt, chế độ mình là ưu việt như tà quyền hay anh hùng ngạo mạn.
  Sau vụ 11 tháng 9 năm 2001 là trời cao cho đại quỹ mâu thuẫn với Ma Vương. Ma vương đã thay trời sát hại tất cã nhửng anh hùng ngạo mạn không xứng đáng lên ngôi báu đức vua, bởi sau khi lý luận cuả tôi đi ra thì nhân dân tất cả nhửng nước đạo Hồi đều được hưởng công lý.
  Nay ta đang dùng Ngọc kinh đánh sập tà quyền trên toàn thế giới đó là Hoàng Thiên Tru Ma Vương.
  Ô Ba Ma có xứng đáng lên ngôi báu đức vua hay không?
  Đơn dản thôi.
  Thứ nhất ông ta có tư cách phẫm giá cao hay thấp liệu có khả năng đễ nhìn ra chân lý hay không?
  Loại tầm thường và loài tiễu nhân đọc lý luận cuã ta thì điên lên làm sao hấp thụ nổi, đó là chứng minh tấm lòng cuả ông ta.
  Thư hai ông ta còng phãi vượt qua thử thách thay ta thuyết phục muôn tướng quân vì hoà bình công lý trên thế dan này.
  Hai việc đó không phãi đơn thuần mọi người đừng nông nỗi vì tâm không nhiệt thành, tài năng không
  có thì không làm nỗi, và ông ta làm không được thì dương dan thảm hoạ nhiều hơn.
  Cuối cùng tôi nói đến sức mạnh binh pháp trong lý luận cuả ta.
  Duy tâm đánh bại Duy vật tà quyền trên toàn thế giới sẽ rụng rời rơi rớt không dám ra lệnh cho tướng quân nưã.
  Muôn lảnh tụ trên toàn thế giới như người chết đuối vớ lấy cõ, lập
  tức họ theo ta mà quy tụ.
  Đến đây mọi người đã thấy sức mạnh cuã (Ngọc Kinh) là (Chân Lý) hoá thành binh pháp hay chưa.
  Chẳng lẻ người Việt Nam năm châu để mình tôi cô độc mải thế này hay sao.
  Dê Su không hiện hình, Chuá trời không ai thấy, Thích K củng không quay lại.
  Nguyển Kỳ Lưu Cẩm Bình Cẩm Xuyên Hà Tỉnh Việt Nam
  Thế bây giờ các bạn muốn chó tôi là ai?
  Phán xét lịch sữ để dúp muôn dân nhận ra sự thật, để tránh cho nhân loại đừng lôi nhau, dẫm lên vết xe đỗ đầy tang tóc cuã quá khứ, tức là phán xét người sống và người chết cũng ta.
  Đề thi văn hoá ỡ hội Long Hoa và muôn vạn năm sau cho muôn quấc gia trên thế gian này chọn người tài đức củng một đề thi mà ta ra đề.
  ĐỀ Thi
  Hiền tài chí lớn xưa nay
  Kinh qua vạn đắng ngàn cay dưã đời
  Thì may bút pháp châu lời
  Thơ dày triết lý muôn đời ngóng theo.
  Dãi phong trần lỡ vận ngèo
  Lòng không uẩn khúc tự gieo lẽ trời
  Ngàn năm thiên hạ dưã đời
  Hiền tài có đức lời thơ chí tình.
  Kỳ Lưu
  Sự thật thành lập đội quân chính nghiã cũng qua binh pháp cuã ta.
  Mà V N có mở hội Long Hoa được không củng nhờ nơi bút pháp cuã ta.
  Ta là ai mọi người không biết nỗi.
  Kỳ Lưu

 212. Bạn đọc thân mến.
  Mọi người đã thấy đề thi văn hoá hay chưa. Không có một kinh sách nào dưã trần cho mọi người khoác áo đạo để lưà muôn dân ta là cao đạo mà qua đước đâu.
  Mang danh đạo hay ngoài đạo hay tà đạo hãy thực hiện đề thi thì biết lòng bạn thực sự sống theo đạo lý hay không.
  Trên thế gian này sẻ không có kẻ nào dám vỗ ngực ta là chính đạo và ngoài chúng ta là vô đạo đả thấy rõ chưa.
  Đến đây các bạn còn hõi thêm gì nưả không.
  Kỳ Lưu

 213. TÔI ĐỌC THẤY BÀI CỦA “LÂM KHANH” CHO ÔNG LÀ THẰNG TẦU KHỰA…
  CÒN ĐẠO SĨ NAM THÌ CHO ÔNG LÀ KẺ HÂM HẨM TỰ NHẬN LÀ DI LẶC…THẦN KINH HOANG TƯỞNG….
  VIẾT CHỮ GIÊSU MÀ VIẾT THÀNH DÊSU…
  NGOC HOÀNG CHỈ LÀ MỘT VỊ TIÊN chẳng phải Chúa Trời Tạo Hóa…
  Di Lặc cũng chỉ là tiên
  – ở đây chẳng ai thèm học đạo nổ của ông đâu?
  chẳng qua ngươi này người kia hỏi cho ông nói cho sướng mồm sướng miệng…Kinh Sách tôn giáo nào chả có mà phải nghe ông…
  hơn nữa Di Lặc như ông ẩn mình dưới nhiều Nick name…dấu đầu hở đuôi…chối quanh…ông cho rằng những người trên các trang mạng này họ không có “Kính chiếu yêu” không có “Lục Thông” hay sao?
  – ông là một cán bộ người HOA (Tầu lai) nằm vùng…

  • Thơ hay văn cuả tôi tự tạo ra nhưng có bao giờ sai đâu.
   Tâm có thiện mới thấy lời thánh triết
   Viết không sai vạn kỷ chớ coi thường.
   Khổ lắm mà.
   Tai trâu bên đàn nguyệt
   Nhửng lời thánh triết với p
   hàm dan.
   Đọc thơ văn củng như đề thi không có vị thế cho mình rồi điên
   lên phải không ông Lương Biên.
   Đức Thích k nói
   loài người như Hồ sen mà tôi thấy ông như ngó sen dưới bùn sâu
   mất rồi vì chân lý lẻ phải lại nghịc lòng ông ( Đạo Tặc)
   Và mọi người củng nên biết ai hấp thụ nổi binh pháp thì mới cùng chung tay góp sức mà kíu thế được , chứ loài tiểu nhân chạy theo bè đảng hà dua thì đứng ra mà chịu quả báo ở kỳ chuyển thế này.k
   Đừng bao giờ bạn nghĩ mình theo đạo là tốt, mà nên nghỉ mình chưa tốt mà theo đạo để thành người tốt, sửa được tý nào hay tý đó bạn à.. Văn cuã tôi đã lỗt bỏ cái vỏ đạo ông rồi, thôi ông đừng lên đây nưã nhé.
   Kỳ Lưu

   .

 214. Buộc Tội Obama: Điều trần Luận tội-Tin đồn ra Sau cuộc gọi của Phó Thống đốc Texas Jack Phillips, Epoch Times 17 October 2013 Thế Giới No Comment
  Tổng thống Obama gọi Chủ tịch Hạ viện John Boehner hôm thứ Ba, nhưng cuộc gọi dường như đã không đem lại tiến bộ nào cả trong cuộc đàm phán. (AP Photo / Pablo Martinez Monsivais)
  Tổng thống Obama gọi Chủ tịch Hạ viện John Boehner hôm thứ Ba, nhưng cuộc gọi dường như đã không đem lại tiến bộ nào cả trong cuộc đàm phán. (AP Photo / Pablo Martinez Monsivais)

  Thống đốc David Drewhurst đã kêu gọi đảng Cộng hòa khởi động một chiến dịch buộc tội Tổng thống Barack Obama trong bối cảnh tin đồn rằng phiên tòa luận tội đã được lên kế hoạch bởi các thành viên Quốc hội đảng Cộng hòa.

  Drewhurst, một đảng viên Cộng hòa cho rằng việc xử lý cuộc tấn công chết người ở lãnh sự quán Benghazi trong năm 2012 và Luật Affordable Health Care Act (ACA) của Obama là căn cứ để luận tội.

  Ông phát biểu ý kiến ​​tại diễn đàn County Tarrant Tea Party, theo báo cáo của Texas Observer.

  “Cuộc bầu cử này là về bảo vệ bạn và sự tự do của bạn, được trao cho bạn bởi Chúa, nhưng đang bị chà đạp bởi Barack Obama ngay bây giờ. Tôi không biết về bạn, nhưng Barack Obama nên bị luận tội”, ông cho biết như trên, và đã thu hút nhiều tràng vỗ tay.” Không phải chỉ chà đạp quyền tự do của chúng ta, nhưng mà những gì ông đã làm tại Benghazi đích thực là một tội ác.”

  Ông nói thêm : “Tôi nghĩ rằng vị tổng thống này, Barack Obama, đã coi thường pháp luật liên bang. Ông ấy đã tìm cách làm những việc mà ông không được phép theo luật liên bang, chẳng hạn như về di trú, chẳng hạn như không tuân theo luật ma túy liên bang của chúng ta,” theo Observer. “Ông ấy tạo ra cái trò ‘người thắng kẻ thua’ từ Obamacare mà ông không có thẩm quyền, chẳng hạn như cho phép các đoàn thể và các doanh nghiệp lớn trì hoãn nhiệm vụ luật định trong một năm.”

  Một số đảng viên Cộng hòa Texas đã công khai kêu gọi việc luận tội Obama. Dân biểu Hoa Kỳ Michael Burgess, trong năm 2011 đã nói ông sẽ hỗ trợ động thái nầy. Và Dân biêu Blake Farenthold, cũng từ Texas, cho biết ông tin rằng Hạ viện có đủ số phiếu để kết tội tổng thống nhưng ông tin rằng nó không phải là một chiến lược đáng được theo đuổi.

  “Nếu chúng ta cần kết tội tổng thống vào ngày mai, chúng ta có lẽ sẽ cần số phiếu trong Hạ viện để làm điều đó,” Farenthold cho biết, theo Politico.

  Tuần trước, Dân biểu Cọng hòa Michele Bachmann tuyên bố rằng Hạ viện có thể kết tội Obama.
  Bà cho biết Tổng thống đã “phạm những tội đáng trừng phạt.”

  “Chúng ta có thể có một buổi điều trần luận tội tại Hạ viện, và trong đầu óc của tôi tổng thống đã phạm tội đáng trừng phạt”, Bachmann cho biết, theo The Hill .

  “Luận tội là quan trọng mà chúng ta có được công cụ đó – nó rất quan trọng – nhưng nó cũng gây lũng đoạn và có hại cho đất nước và nó phải được sử dụng một cách tiết chế”, bà nói thêm.

 215. Thường thì niềm tin gắn liền với đức tin, đức tin và mê tín chỉ cách nhau một cái lắc tay. Ngữa bàn tay lên thấy trắng thì là đức tin úp xuống thấy đen là mê tín. Tùy vào pháp của mỗi đạo có sự mầu nhiệm riêng nên có đức tin riêng. Nói chung đạo nào đem tới sự an vui thực thế không dụ dỗ, lôi kéo, không phô trương, không dính vào chính trị, hướng mọi người đến chân, thiện, mỹ là ok.
  + TOI VIET DE NGUOI HIEU DAO DOC , NGUOI KHONG HIEU THI KHONG CAN PHAI HIEU NHU NGUOI DOC KO HIEU THI KHONG PHAI LOI TAI TOI MA LOI TAI NGUOI DOC KHONG DUOC. TOI DAU CO CHUI AI , \
  THU 1
  : KINH SACH NOI KHONG CHUNG CU AI TIN
  NOI GI RA CUNG PHAI CO HINH ANH? BANG CHUNG GIONG NHU CANH SAT VAY KHONG BANG KHONG CHUNG AI TIN , BAT NGUOI SAO DUOC.
  + NGAI LUONG BIEN NOI TREN DIEN DAN NAY CO LUC THONG KINH CHIEU YEU NGAI NOI TOI LA KY LUU LA SAI LAM …..NOI VO NGUYEN GIAP CHET NAM 2014 LA SAI DA CHET NAM 2013 ….. SAM KHONG CO TRAT TAI NGAI LUONG BIEN KHAN KHAN CHO MINH LA DUNG DOAN TRAT THOI GIAN
  + NGUOI TA NOI NAM 2012 TAN THE AI CUNG A DUA THEO CHAC CHAN SE TAN THE CHAC CHAN DAY
  CON LAY KINH SACH RA CHUNG MINH , DAN DU LICH CO MAYA RA NUA . NHUNG KHONG THAY GI CA?
  + NEN MUON NGUOI TA TIN PHAI DAY NE

 216. CHUNG CU PHAI DAY NE
  PHAT CO KHONG

 217. XEM ROI NGHIEM MINH DUNG HAY SAI

 218. MAN 3 NAY CO PHAT THANH TIEN XUONG THE ROI. CO CHAP LAM GI A DI DA PHAT . TOI XIN RUT LUI KHON BAN TIP NUA

 219. KO TIN THI TU MINH GIET MINH

 220. thiện tai thiện tai cho toi xin các ông dân chúng khổ nạn nhiều lắm rồi cũng bởi lòng tham cầu như ý khó vừa cũng vì không chán không chừa cầu mong
  tất cả pháp hữu vi
  như mộng huyễn bào ảnh
  như lộ diệt như diễn
  ưng tác như thị quán
  ức kiếp không cùng tận
  phàm ở dời cái gì cũng có hết phút liền hóa không có dó mất dó không có cái nào tồn tại mãi mãi tự sanh tự diệt

 221. Biển khổ mênh mông sóng lụt trời
  khách trần chèo một chiếc thuyền chơi
  thuyền ai ngược gió ai xuôi gió
  nhìn lại cùng chung bể khổ thôi.

  Đạo pháp thường hay dung với hòa
  xét người cho tột xét thân ta
  nếu người rõ phận vui lòng thứ
  ta thứ được người, người thứ ta.

  Nam mô a di đà phật

 222. Thiện tay thiện tay.

  Sông ái rộng ngàn thước
  biển khổ muôn trùng sóng
  muốn thoát khỏi luân hồi
  hãy mau niệm di đà.

 223. Thích ca mâu ni phật vào 3000 năm trước đã từng dạy như vầy:
  hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình biến thành ngọn đuốc, dựa vào chính bản thân mình, đừng trông cậy vào người khác, phải vì pháp làm ánh sáng, dựa vào pháp đừng dựa vào bất cứ gì.
  Cho dù là người mà ta thương yêu nhất cũng sẽ có một ngày bỏ ta mà đi, có sanh thì có diệt đây là đạo lí bất biến.
  Vạn vật trên đời luôn chuyển biến thay đổi, mong mọi người hãy cố gắng tu hành.
  Nam mô a di đà phật.

 224. Phật trong kinh điển thường dạy cho chúng ta hai câu:
  tướng do tâm sanh – cảnh tùy tâm chuyển.
  Tướng là tướng mạo của chúng ta
  cảnh là hoàn cảnh chúng ta cư ngụ
  tướng tâm cảnh, tuy 3 nhưng mà là 1.
  Tâm là gốc tạo ra các pháp.
  Cho nên phật dạy: nhất thiết duy tâm tạo.
  Có suy nghĩ mới có hành vi. Suy nghĩ phật gọi là tâm.
  Tâm thì không hình không tướng, không dài không ngắn, không sắc chắc không mùi vị, không sanh không diệt, cũng chẳng phi sanh diệt… Do có vọng tưởng nên chúng sanh mới có luân chuyển. Vọng tưởng kinh phật gọi là vô minh, có phải chúng ta thường hay hoài nghi, hay nghĩ ngợi, đó đều là vô minh. Cho nên vô minh cũng có nhiều cách gọi.
  Vọng tưởng là vô minh phiền não.
  Phân biệt là kiến tư phiền não.
  Chấp trước là trần sa phiền não.
  tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tính và trí huệ như lai, cho nên đều có thể thành Phật, chỉ cần buống xuống vọng tưởng-phân biệt-chấp trước.
  Kinh kim cang phật dạy:
  hết thảy pháp hữu vi
  như mộng ảo bọt nước
  như sương sa điện chớp
  nên quán sát như vậy.

  nam mô a di đà phật.
  Trong các pháp do tâm làm chủ
  tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên.

 225. phật dạy:
  muốn cứu độ chúng sanh trước phải diệt phiền não và tập khí chính mình.
  Muốn diệt tận gốc phiền não thì nhất định phải đạt được pháp giới nhất chân trở lên. Nghĩa là từ nhất niệm cho đến không niệm. Nhất niệm là bồ tát, không niệm là Phật.
  Cho nên mới nói phật là trí tuệ vượt qua không và có.
  Niệm phật đạt nhất tâm bất loạn thì gọi là nhất niệm. Tức là chứng được pháp thân đại sĩ.

 226. mô phật nói như ông minh dúng lắm trước cứu dộ mình sau mới cứu dộ người phải trải qua khổ luyện lâu năm vì sao
  ly kinh nhất tự tức dồng ma thuyết ít có ai mà dược nhất tâm bất loạn da số bị sở tri chứơng tức chấp trước
  niệm từ 1 ngày cho dến 7 ngày dược phật a di dà thọ ký sau khi bỏ báu thân sẽ dược tiếp dẫn qua cực lạc nhưng mấy ai càng về sau mạt pháp chúng sanh nghiệp dày phước mỏng bị chướng duyên trong ngoài lôi kéo
  Niệm danh hiệu phật sanh bất tư nghì công dức lễ 1 lạy phước diệt tội hà sa
  Nam mô tam thập lục cửu thiên ngũ bách dồng danh dồng hiệu tiếp dẫn dạo sư a di da phật

 227. sẵn nhân dây tôi nói luôn về
  NGŨ BỘ CHÚ
  Là thần lực bất khả tư nghì do năng lực mười phương ba dời chư phật tà ma quỷ mị rất sợ thần lực không phá nổi khi niệm chú có hộ pháp dến hộ người trì chú niệm càng lâu dược thần lực tác dộng lên thân và tâm cơ thể chuyển dộng bắt ấn tâm dược an lạc tà ma không dám dến gần người trì chú
  chữ Án bộ chúng quỷ thần tự chấp tay lại thần lực không thể nghĩ bàn càng tu luyện càng lâu có thể mở con mắt thứ 3 tin hay không tùy các vị phải có tín nguyện hạnh anh không tin có cảnh giới chư phật không thể dộ anh dược nguyện sanh về cõi phật sau khi bỏ báu thân phật tiếp dẫn như mối nợ nào mạnh thì lôi di trước như cây nghiêng về hướng nào ắt sau này dổ về hướng dó
  ÁN LAM TÓA HA
  ÁN SỈ LAM BỘ LAM PHẤN TRA
  MA HA TẤT DÁT DA BÁT DÁT RA
  ÁN MA NI BÁT NẠP MINH HỒNG
  ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN DỀ TA BÀ HA BỘ LÂM
  mô phật xin các vị hoan hỉ dùng chấp hậu bối

 228. Chào DSADADA!
  Sao lúc viết có dấu lúc không có dấu khó đọc lắm…
  _ Tôi có đoán cho vui chứ không quả quyết vì đâ là vấn đề phụ về một đời người cao tuổi…tôi có hai suy đoán:
  1) Đại tướng sẽ mất năm nay 2013…vì không chắc chắn nê tôi đoán có lẽ là năm 2014 hay 2015…NÊN NHỚ LÀ ĐOÁN CHỨ KHÔNG QUYẾT ĐOÁN KHÔNG KHẲNG ĐỊNH…nghĩa là từ từ 2013 đến 2015 tôi đã đoán trúng phần đầu…như trong một topic nào tôi quên rồi…hơn nữa trúng trật là lẽ thường…đây không phải là mục tiêu mà tôi nhắm tới trong sấm của Trạng Trình…Quý anh em có thể vào trang…thêm một đáp án về thánh nhân trạng trình, tôi có giải thích thêm về hai cách đoán này…chúng ta không ai tuyệt đối …thần thánh có lúc còn sai sót…huống chi là chúng ta…
  câu:
  ” Mã đề dương cước anh hùng tận” chưa ai đã nói đúng 100%
  – Việc tôi nhắm đến là mọi người biết sống yêu thương tha thứ và trung thực…đấy chính là cái phép mà tôi đã có…tôi nói chưa đúng 100% về thời gian Tướng Giáp nhưng thời gian cũng không chênh lệch bao nhiêu…
  – về giải sấm hy vọng có nhiều anh em được trời ban cho ơn giải đáp chính xác để giúp mọi người tin rằng những điều trạng nói là có thật…từ đấy mọi người sẽ biết sống thuận ý trời…lòng người sẽ bình an hạnh phúc…có thể tôi sẽ còn đoán sai dài dài, nhưng chắc chẳng ai dám khinh chê tôi đâu?
  Vì sao?
  – Vì tôi đoán chưa chuẩn !00% thì tôi nhận là mình chưa Chuẩn? tôi không dấu với ai điều gì!…trên các trang trạng trình khối người đoán trật, nhưng chẳng ai như tôi…lại nhận là sai để anh em công kích…xét cho cùng đây là một khu vườn nhiều cây trí hoa lá cỏ thơm ngát tốt lành…vì sao tôi nói tôi là người chẳng có phép mầu gì hết, nhưng phép tôi có dó chính là sự trung tín ngay thẳng…ai không có đức tính này thì không thể đứng lâu trước mặt tôi là vậy!

 229. Chào Ngài Nguyễn Kỳ Lưu!
  Tôi nói vui thôi chứ không châm biếm ông đâu!

  Kỳ Lưu bên Kừu ly
  Đàn Tranh bên Tai Chó
  đôi ta Trâu và Chó
  hẹn mai ngày gặp nhau
  để bầu bạn tâm tình
  nguyện cùng nhau chung sức
  điểm tô ánh Đạo Mầu…
  + tôi thơ văn giống con cóc nhưng cố rặn ra mấy câu để giao lưu với Ngài…

 230. ngu bo chu la than chu mat tong , ta dao khong phai chanh phap , chanh phap dai thua phat giao la luc tu a di da phat. tu thien dinh ma thoi .

 231. niem phat a di da phat ma thieu tanh thanh tinh thi cung khong ve duoc canh gioi cua duc phat a di da

 232. niem phat co tanh thanh tinh thi tam cua ta chinh la tam phat canh gioi cua ta chinh la canh phat do goi la nhat niem la khong khoi mot niem sanh diet , pha duoc vo minh nghiep bao dut luan hoi thong kho


 233. HAY XEM VA COI MINH SAI O MOC THOI GIAN NAO. GUI NGAI NGUYEN LUONG BIEN DUNG QUA CO CHAP BUONG BO? CAI TOI CUA MINH . HAY~ XEM HET RUI NGHIEM TUTU .A DI DA PHAT

 234. Thiện tay thiện tay
  phật dạy:
  bố thí pháp hơn mọi bố thí
  niềm vui pháp hơn mọi niềm vui
  hương vị pháp hơn mọi hương vị
  tham ái diệt khổ đau chấm dứt.
  A di đà phật.

 235. kính thưa các bạn đồng tu đồng học, các vị thiện tri thức, cùng các bạn khán giả…
  Phật pháp cao sâu rất nhiệm mầu
  hay trừ nghiệp chướng dứt lo âu
  thân tâm thanh tịnh thời giải thoát
  trí huệ cao sâu tỏ đạo mầu.

  vui trong tham dục vui là khổ
  khổ để tu hành khổ hóa vui
  mong sao tập tánh không vui khổ
  mới thoát ra ngoài cảnh khổ vui.

  • Bài thơ này cuã người hay sao?
   Vui trong tham dục vui là khỗ
   Khỗ để tu hành khỗ Hoá vui.
   Deu Đức rồi đó.
   Chưa thấy phong sương chỉ pháp thiền
   Mà thơ ứng hiện thật linh thiêng
   Ngàn năm pháp cũ lưu danh
   phật.
   Muôn kiếp đoạ sa biết nẽo về

   Ngọc đả đem mài mà toã sáng
   Vàng kia khéo luyện mới nên trong
   Hửu duyên thiên lý mong tri ngộ
   Dưới bóng kỳ thiêng buổi đại đồng.
   Kỳ Lưu

 236. Đức phật dạy: vào biển phật pháp lấy tín làm gốc, qua biển sanh tử lấy giới pháp làm thầy.
  Lấy từ bi làm gốc, lấy nhu hòa để đối nhân xử thế cũng giống như phải mặc y như lai, ngồi tòa như lai mới nên nói kinh diệu pháp liên hoa.
  A di đà phật! Phật thị hiện thế gian chỉ vì một sự việc, một đại sự nhân duyên là chỉ bày cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật-phật tánh.
  Phật xem tất cả chúng sanh trong tam giới như là con cái của mình mà người cha thì không từ bỏ bất cứ người con nào cả. Vì sao vậy? Bởi vì tam giới chính là trú xứ của Như lai.
  Nam mô a di đà phật

 237. Long vỉ xà đầu khởi chiến tranh
  Can qua tứ xứ loạn đao binh
  Mã đề dương cước anh hùng tận
  Thân dậu niên lai kiến thái bình
  NGUYEN LUONG BIEN DE TÔI GIAI THICH CHO RÕ VẤN ĐỀ:
  + GIAI SAM PHAI GIAI 4 CÂU NÀY ÔNG LAY Mã đề dương cước anh hùng tận NOI NAM 2014 VO NGUYEN GIAP CHET , NHUNG 2013 VO NGUYEN GIAP CHET ÔNG LAI BAO TỚI SÓM. VẬY 2 CAU TRÊN
  Long vỉ xà đầu khởi chiến tranh
  Can qua tứ xứ loạn đao binh
  ÔNG ĐÃ DICH CHUA
  NẾU ÔNG NOI 2013 ANH HUNG TAN LA VO NGUYEN GIAP CHẾT THI 2 CAU TRÊN LA NAM 2012 MA NAM 2012 KO CO CHIẾN TRANH NỔ RA O VIET NAM , CAN QUA TỨ XỨ LOẠN DAO BINH CUNG KHÔNG CÓ
  + Long vỉ xà đầu khởi chiến tranh
  Can qua tứ xứ loạn đao binh
  Mã đề dương cước anh hùng tận
  Thân dậu niên lai kiến thái bình
  NGUOC THỜI GIAN NAM NAO CHIẾN TRANH NỖ RA O VIET NAM CHI CO NAM 1964 QUÂN ĐOI MY TRAN NGAP VIET NAM
  GHI NHO SAM TRANG TRINH NGUYEN BINH KHIEM RAT CHINH XAC KHONG CO CHUYEN SAI SOT . UNG VÀO TỪNG THỜI ĐIỂM O NUOC VIET NAM

 238. Chào sdadas!

  Tôi thấy từ đó tới nay chưa có anh hùng nào tận…chữ anh hùng ở đây còn Có Một Vài Ẩn Ý Khác…tôi đoán sức khỏe của Đại tướng Giáp không biết có vượt qua 2014 hay 2015…Trong một nick name khác tôi có nói như vậy…vì với thế kỷ 20 và 21 thì tuổi của Đại tướng quả thực là quá thọ so với người khác?…hơn kém một vài năm chẳng nhằm nhò gì?…
  – Mã đề dương cước anh hùng tận…chưa tận và cũng chưa hề có thái bình như Trạng Trình nói…khắp nơi trên thế giới Miệng thì hô hào nói bắt tay hòa bình… nhưng lại ngấm ngầm chuẩn bị vũ khí chiến tranh…đây là điều không thể nào chối được…chúng ta chuyển qua đề tài khác trong sấm trạng nhé anh sdadas?…thôi thì hãy để thời gian trả lời…bao nhiêu điều làm phiền lòng anh em tôi xin anh em tha thứ bỏ qua nhé!
  Chúng ta cùng là loài người cùng hít thở chung bầu không khí trên trái đất…tôi sẽ cùng anh em cầu chúc cho các vua chúa, lãnh đạo các cấp các dân tộc các ngôn ngữ mọi người biết yêu thương giúp đõ lẫn nhau để trời đất hoan ca thái bình

 239. Chào ông Nguyễn Minh!
  “Phật xem tất cả chúng sanh trong tam giới như là con cái của mình mà người cha thì không từ bỏ bất cứ người con nào cả. Vì sao vậy? Bởi vì tam giới chính là trú xứ của Như lai…”

  Tôi thấy về Quan Điểm của các Đạo có khác nhau nhiều điều nhưng mẫu số chung là NGƯỜI CHA KHÔNG TỪ BỎ BẤT CỨ NGƯỜI CON NÀO CẢ!

  Cám ơn ông…

 240. Theo Lời Kinh Thánh Tân Ước Thì Chúa Yêsu đã dạy là chắc chắn phải có Tận Thế…nhưng Chúa Yêsu không nói rõ năm nào tháng nào ngày giờ nào cả?…là người Công Giáo hay Tin Lành đúng nghĩa đã học hỏi Kinh Điển nghiêm túc thì đều tin điều Chúa Yêsu đã dạy trong Kinh Thánh…còn xưa nay chúng ta đã bị những kẻ xuyên tạc Lời dạy của Chúa Yêsu vì ngu dốt hoặc cố tình phao tin đồn bóp méo sự thật thì sẽ bị Trời Cao trừng phạt đích đáng chứ không phải trò đùa đâu?
  – Xưa nay chúng ta gặp của giả mạo còn sự thật Kinh Thánh không nói như vậy mà đã đượcách Công Vụ Tông Đồ tiên báo như sau:

  – Chương 01 –

  Nhập đề
  Chúa thăng thiên
  1 Trong quyển thứ nhất, thưa Ngài Thêôphilô, tôi đã bàn về mọi điều Ðức Yêsu đã làm và đã dạy, 2 cho đến ngày Ngài siêu thăng, sau khi đã ban lời chỉ giáo cho các Tông đồ, mà thể theo Thánh Thần Ngài đã tuyển lựa.
  3 Sau cuộc thương khó, Ngài đã cho họ thấy mình vẫn sống, với nhiều tang chứng đành rành. Suốt bốn mươi ngày, Ngài đã hiện ra cho họ và nói về Nước Thiên Chúa. 4 Và đang lúc đồng bàn với họ, Ngài đã truyền đã truyền dạy họ chớ rời khỏi Yêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Cha đã hứa: “Như các ngươi đã nghe Ta nói. 5 Vì chưng Yoan đã thanh tẩy bằng nước; còn các ngươi, không mấy ngày nữa, sẽ được thanh tẩy bằng Thánh thần”….

  6 Những Người Hội Hiệp Với Nhau Đó, Mới Hỏi Ngài rằng: “Lạy Chúa, Phải Chăng Thời Này Là Lúc Ngài Khôi Phục Vương Quyền Cho Israel?” 7 Ngài Nói Cùng Họ: “Không Phải Việc Các Ngươi Là Biết Thời Hay Buổi Cha Đã Định Do Quyền Riêng Người,…

  8 nhưng các ngươi sẽ chịu lấy quyền lực Thánh thần đến trên các ngươi. Và các ngươi sẽ là chứng tá của ở Yêrusalem, trong toàn cõi Yuđê và Samari, và cho đến mút cùng cõi đất”.
  9 Nói thế rồi, Ngài cất mình lên trước mắt họ, và một đám mây đã quyện lấy Ngài đi khuất mắt họ. 10 Và đang lúc họ đăm đăm nhìn Ngài lên trời, thì này: có hai người, y phục trắng ngời đã đứng bên họ, 11 và nói: “Các ông, người Galilê, tại sao các ông cứ đứng đó nhìn trời? Ðức Yêsu đây, Ðấng vừa siêu thăng xa cách các ông, Ngài sẽ đến cũng một thể như các ông đã thấy Ngài đi về trời”. 12 Bấy giờ họ trở về Yêrusalem, từ núi gọi là núi Cây Dầu, gần bên Yêrusalem, cách một khoảng đường ngày Hưu lễ.

  + Tin Mừng Mattheo cũng Chúa Yêsu cũng khẵng định ngày giờ không một ai được biết như sau:

  – Chương 24 –
  4. Án Trên Thế Gian
  (Diễn từ chung luận)

  Nhập đề
  1 Ðức Yêsu ra khỏi Ðền Thờ mà đi, thì các môn đồ tiến lại chỉ cho Ngài xem những kiến trúc của Ðền Thờ. 2 Ðáp lại, Ngài nói với họ: “Mọi sự ấy, các ngươi thấy chứ? Quả thật Ta bảo các ngươi: Ở đó, sẽ không để đá còn trên đá, bất cứ gì cũng sẻ bị phá tan tành!”
  3 Ngài ngồi trên núi Cây Dầu, thì môn đồ đến gặp riêng Ngài mà rằng: “Xin nói cho chúng tôi biết: bao giờ các điều ấy sẽ xảy ra, và sự gì sẽ là điềm báo cuộc Quang lâm của Ngài và buổi tận thế?”
  Ðiềm báo
  4 Ðáp lại, Ðức Yêsu nói với họ: “Các ngươi hãy coi chừng đừng để ai lừa gạt các ngươi. 5 Vì sẽ có nhiều kẻ đội danh Ta mà đến nói rằng: Ðức Kitô, chính là Ta! Và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. 6 Các ngươi sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã. Coi chừng! Chớ khiếp sợ! Vì là sự phải xảy đến, nhưng chưa phải là cùng tận. 7 Vì dân này sẽ dấy lên chống dân kia, nước này chống nước nọ. Và đó đây sẽ có đói kém và động đất. 8 Mọi sự ấy là khởi điểm của đau cồn chuyển cữ”.
  9 “Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi cho khôn quẫn, và giết các ngươi; và các ngươi sẽ bị mọi dân tộc ghét vì Danh Ta. 10 Và bấy giờ, nhiều người sẽ vấp ngã; họ nộp nhau, thù ghét nhau. 11 Sẽ có nhiều tiên tri giả chỗi dậy và lừa gạt được nhiều người. 12 Mà vì tội ác ứa đầy, thì lòng yêu mến nơi nhiều người nguội mất. 13 Nhưng kẻ nào kiên nhẫn đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu!”
  14 Và Tin Mừng này về Nước sẽ được loan báo khắp thiên hạ, để làm chứng trước mọi dân tộc. Và bấy giờ cùng tận sẽ đến.”
  Cùng tận
  15 Vậy khi các ngươi thấy ghê tởm hoang tàn, tiên tri Ðaniel đã nói, đóng trong nơi thánh – ai đọc thì lo mà hiểu, – 16 bấy giờ ai ở Yuđê, hãy trốn lên núi; 17 và ai ở trên sân gác thì đừng xuống nhà lấy đồ vật; 18 và ai ở ngoài đồng đừng quay lại đằng sau mà lấy áo choàng của mình. 19 Khốn cho những người mang thay hay bú mớm con dại trong những ngày ấy! 20 Các ngươi hãy cầu xin để đừng phải chạy trốn nhằm mùa đông hay ngày Hưu lễ. 21 Vì bấy giờ sẽ có khốn quẫn lớn như chưa từng xảy ra từ khởi nguyên vũ trụ cho đến bây giờ. Và cũng sẽ không hề xảy ra nữa. 22 Và nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại, thì đừng có hòng một ai thoát khỏi, nhưng vì kẻ được chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn.
  23 “Bấy giờ, nếu có ai bảo ngươi: “Này Ðức Kitô ở đây”, hãy: “Ở đó”, các ngươi đừng tin. 24 Vì sẽ có những Kitô giả, và tiên tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn. 25 Này Ta đã dặn trước các ngươi đó!
  26 “Vậy nếu người ta bảo các ngươi: “Này Ngài ở trong sa mạc!” các ngươi chớ ra đi; “Này Ngài ở trong nơi bí mật”, các ngươi đừng tin. 27 Vì cũng như chớp lòa bên Ðông rạng bên Ðoài, thì cuộc Quang Lâm của Con Người cũng sẽ thế. 28 Thây chết ở đâu, diều hâu tụ đó!
  29 “Lập tức sau cơn khốn quẫn những ngày ấy:
  Mặt trời tối sầm,
  mặt trăng mất sáng,
  tinh tú tự trời sa xuống,
  và các quyền năng từng trời bị lay chuyển.
  30 Và bấy giờ dấu của Con Người tỏ hiện trên trời, và bấy giờ mọi giống nòi trên đất sẽ đấm ngực. Và người ta sẽ thấy Con Người đến trên mây trời với quyền năng và vinh quang cao cả. 31 Và Ngài sẽ sai các thiên thần của Ngài cầm loa lớn, mà thâu họp những kẻ được chọn của Ngài tự bốn phương, từ mút cùng phương trời này đến phương trời khác!
  32 “Nghiệm xem cây vả, các ngươi hãy hội lấy làm ví dụ. Khi cành nó uốn mềm, và lá trổ sinh, các ngươi biết là về mùa hè gần bên. 33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, các ngươi cũng hãy biết là: Ngài đã gần bên cửa! 34 Quả thật Ta bảo các ngươi, thế hệ này sẽ không qua trước khi mọi điều đã xảy đến.

  35 Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đi! 36 Về Ngày ấy hay giờ ấy, thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên trời cả Con nữa, trừ phi là một mình Cha!

  + Chúng ta thấy rõ ràng sách Công Vụ Tông Đồ câu 6-7 và Tin Mừng Mattheo câu 36 Chúa Yêsu không hề nói rõ về năm tháng ngày giờ…nhưng sẽ có điềm báo dấu chỉ vv
  + Việc tin Lời Chúa Yêsu hay không là tùy tự do từng người…còn Quan Điểm của Kitô Giáo luôn tin tưởng đó là sự thật không giống những kẻ buôn thần bán thánh xưa nay lợi dụng Đạo Chúa Yêsu tuyên truyên bóp méo về Đạo Thánh Chân Thật Của Ngài…

 241. Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
  Có một đàn xà đánh lộn nhau
  Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
  Lợn kia làm quái phải sai đầu
  Chuột nọ lăm le mong cản tổ
  Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
  Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
  Tìm về quê củ bắt ngựa tàu
  nam 1977 chinh la nam dinh ty la nam chien tranh bien gioi viet trung
  + viet nam va trung quoc coi la anh em xa hoi chu nghia
  + sau khi chien tranh bien gioi tay nam ket thuc 1975 >1978 vn campuchia( khormerdo?)
  Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
  Lợn kia làm quái phải sai đầu
  + vượn chỉ nam 1980
  Giai đoạn 1980-1989

  Nhờ có sự giúp đỡ của Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thái Lan, từ tình trạng chỉ còn là những nhóm du kích hồi cuối năm 1979, đến cuối năm 1980 lực lượng Khmer Đỏ đã hồi phục sức mạnh, với quân số tăng từ 20.000 lên 40.000. Đến cuối năm 1981, chiến tranh du kích của Khmer Đỏ thực hiện tại Campuchia lan rộng mạnh mẽ tại những khu vực rộng lớn.
  + nam 1983 chih la quy hoi các nước nói viet nam la xam chiem cam puchia da hieu ro~ hah dong cua viet nam la giup dan campuchia khoi nan diet chung
  +chuột la 1984Qân đội Việt Nam thực hiện các chiến dịch quân sự truy quét đánh phá các căn cứ của Khmer Đỏ. Tháng 1 năm 1980, chiến dịch quân sự nhằm vào Khmer Đỏ tại Phnom Chhat bắt đầu. Các cuộc đụng độ giữa các lực lượng NCR và quân Việt Nam cũng diễn ra và lan sang cả lãnh thổ Thái Lan.[32] Thời gian này, Khmer Đỏ bắt đầu tái xâm nhập Campuchia từ Thái Lan với khoảng 3-4 ngàn quân. Khi mùa mưa tới, Khmer Đỏ đã tái tổ chức lực lượng, chỉ huy và huấn luyện, bắt đầu các cuộc giao tranh qui mô nhỏ như đánh du kích, phục kích, pháo kích quấy rối. ( MONG CẢN TỔ )
  Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
  Hùm ở trên rừng gầm mới dậy .
  + NGUA HÀM Y CHỈ QUÂN KHORMEDO? TOAN BO QUAN KHOMER DO? RUT QUA THÁI LAN
  + HÙM LA NAM 1986 Tới năm 1985, Việt Nam huy động khoảng 60 ngàn quân cho chiến dịch tấn công, cùng với hàng chục ngàn dân công Campuchia xây đường và mở rộng các sân bay dã chiến tại khu vực biên giới. Cuối tháng 12 năm 1984, khoảng 1.000 quân Việt Nam đánh hạ căn cứ Nong Samet. Tháng 1 năm 1985, khoảng 4.000 quân Việt Nam, với hơn 30 xe tăng và xe bọc thép hỗ trợ, đánh vào căn cứ Ampil của lực lượng KPNLF với 5.000 quân phòng ngự và triệt hạ hoàn toàn căn cứ này sau 36 tiếng. Quân Việt Nam và quân chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia cũng mở chiến dịch triệt hạ căn cứ lớn của Khmer Đỏ tại Phnom Malai, mà họ định đánh chiếm năm 1982 nhưng bất thành. Chiến dịch mùa khô năm 1984-85 là chiến dịch lớn chưa từng có của Việt Nam kể cả về qui mô, thời gian và mức độ thành công.[33]
  Sau các chiến dịch 1984-85 của Việt Nam, lực lượng đối lập bị nhiều tổn thất. Quân KPNLF và Khmer Đỏ ước tính mất khoảng 1/3 lực lượng do thương vong và đào ngũ.[34] Kể từ năm 1986, các lực lượng này về cơ bản không thể là mối đe dọa lớn đối với chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia được nữa.
  NAM 1986 CO BAN CAM PUCHIA CO THỂ TU DANH BAI TÀN QUÂN KHORME DO?

 242. hông chỉ Trung Quốc coi việc Việt Nam đóng quân ở Campuchia là một sự thách thức, các nước ASEAN cũng rất lo ngại cuộc chiến sẽ lan rộng do Campuchia không còn vùng đệm truyền thống giữa Thái Lan và Việt Nam – hai quốc gia trong lịch sử đã luôn cạnh tranh về quyền kiểm soát vùng đồng bằng sông Mekong. Trong khi cuộc chiến tranh đã mở ra cơ hội chưa từng có cho lợi thế quân sự của Liên Xô trong khu vực, các đồng minh trong khu vực và phương Tây của Thái Lan cũng bị kéo vào cuộc xung đột.[14]
  Liên Xô cùng 11 quốc gia và tổ chức trong 88 thành viên của Phong trào các nước không liên kết chính thức công nhận chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia.[20] Nhưng Việt Nam vẫn phải chịu chỉ trích của thế giới về sự can thiệp vào Campuchia, tiếp theo là những lệnh cấm vận kinh tế. Do đó, các chính sách ngoại giao của Việt Nam đã đặt ưu tiên hàng đầu cho mục tiêu hợp pháp hóa chính quyền Cộng hòa Nhân dân Campuchia.[20] Nỗ lực này đã làm Khmer Đỏ không còn tiếng nói tại Phong trào các nước không liên kết, tuy không loại bỏ được ghế của họ.[20] Tại Liên Hợp Quốc thì Việt Nam không thành công. Tại kì họp tháng 9 năm 1979, nỗ lực của Việt Nam trong việc loại bỏ ghế của Campuchia Dân chủ thất bại. Dù có quyền phủ quyết của Liên Xô, 6 phiếu ủng hộ (trong đó có Mỹ) của Credential Commitee đã đủ để giữ ghế cho Campuchia Dân chủ. Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua quyết định đó ngày 21 tháng 9 với 71 phiếu thuận, 35 chống, và 34 trắng.[21] Chính quyền Pol Pot nay chỉ còn là một nhóm du kích trong rừng nhưng lại được bầu là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Campuchia.[22]

 243. Trong thư thứ hai cuâ 16 đến câu 18 gửi các Giáo Đoàn Tín Hữu của Chúa Yêsu…Thánh Phêrô có dạy bảo như sau:

  “Chương 03

  Quang lâm và phán xét cùng tận
  1 Anh em thân mến, đây đã là lá thư thứ hai tôi viết cho anh em; trong các thư ấy, tôi muốn nhắc nhở mà đề cao cảnh giác sự am tường tinh túy của anh em, 2 để anh em nhớ lại các lời tiên tri đã báo trước, và lịnh truyền các Tông đồ của anh em đã ra, lịnh truyền của Chúa và là Ðấng Cứu thế. 3 Trước tiên, hãy biết điều này: trong những ngày sau hết, sẽ xuất hiện quân nhạo báng chuyên nhạo báng; chúng đi theo các đam mê của chúng, 4 và nói: “Nào đâu lời hứa về Quang lâm của Ngài? Vì từ ngày cha ông đã yên nghỉ, mọi sự vẫn tồn tại như từ khởi nguyên tạo thành”. 5 Vì những kẻ dám quyết như thể không nhận biết rằng: Xưa kia trời và đất đã ngoi lên tự nước và nhờ nước, bởi Lời Thiên Chúa, 6 rồi cũng vì các duyen do ấy mà thế gian thời bấy giờ đã bị hủy diệt dìm dưới nước lụt. 7 Còn trời và đất bây giờ đây, thì do cũng một Lời ấy mà được tàng trữ lại dành cho lửa vào ngày phán xét và diệt vong của phường vô đạo.
  8 Chỉ một lời này thôi, anh em thân mến, anh em đừng tự giấu mình: nơi Chúa một ngày cũng tày ngàn năm, và ngàn năm cũng như một ngày. 9 Chúa không trì hoãn giữ điều đã hứa, như có kẻ cho đó là trì hoãn, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn ai phải hư đi, nhưng là hết thảy có phương hối cải. 10 Nhưng Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; trong ngày ấy các tầng trời xèo xèo biến sạch; ngũ hành bốc cháy tiêu tan; đất và các công trình trên đất sẽ hóa [tiêu tan].
  11 Bởi mọi sự ấy đều sẽ tiêu tan như vậy, thì [anh em] phải ra sao về đức thánh thiện, và các việc đạo đức? 12 mà ngóng đợi và hối cho mau đến Ngày của Thiên Chúa, do đó các tầng trời sẽ tiêu tan trong lữa ngũ hành bốc cháy rữa tan. 13 Nhưng chiếu theo lời hứa của Người, ta ngóng đợi trời mới đất mới, nơi đức công chính sẽ lưu lại.
  Những lời nhắn nhủ
  14 Bởi thế, anh em thân mến, trong lúc ngóng đợi các điều ấy, hãy gắng sao nên vô tì tích trước nhan Người, trong bình an. 15 Và lòng đại lượng của Chúa chúng ta, anh em hãy coi là phương cứu rỗi, như anh Phaolô thân mến của chúng tôi đã viết cho anh em, chiếu theo ơn khôn ngoan đã ban xuống cho anh, 16 như (thấy) trong hết các thư của anh, trong đó anh có bàn đến các điều này. Trong các thư ấy, có những điều khó hiểu, những điều ấy cũng như những Kinh thánh khác bị phường vô học và nông nỗi xuyên tạc, để chúng chuốc lấy vào thân cái họa tiêu diệt. 17 Vậy, anh em thân mến, biết trước thế rồi, anh em hãy giữ mình, kẻo bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của phường vô luân, mà sa đọa mất đức cương nghị của mình.
  18 Anh em hãy cứ lớn lên trong ân sủng, và trí tri về Chúa chúng ta và là Ðấng Cứu thế, Ðức Yêsu Kitô.
  Nguyện chúc vinh quang cho Ngài bây giờ cho đến ngày đời đời! [Amen].

  + Những kẻ xuyên tạc Lời sự thật xưa nay rất nhiều?

 244. Một Ngày nơi Chúa Trời Yêsu cũng bằng ngàn năm!

  8 Chỉ một lời này thôi, anh em thân mến, anh em đừng tự giấu mình: nơi Chúa một ngày cũng tày ngàn năm, và ngàn năm cũng như một ngày. 9 Chúa không trì hoãn giữ điều đã hứa, như có kẻ cho đó là trì hoãn, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn ai phải hư đi, nhưng là hết thảy có phương hối cải. 10 Nhưng Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; trong ngày ấy CÁC TẦNG TRỜI XÈO XÈO BIẾN SẠCH; Ngũ Hành Bốc Cháy Tiêu Tan; đất và các công trình trên đất sẽ hóa [tiêu tan].
  + Các Tầng Trời là nơi các Thần Ngoại Giáo như Phật Tiên Thánh Thần đang trú ngụ ở đó sẽ bị đốt cháy tiêu tan

  Sách tiên tri Ysaya có viết về các vị thần tiên trong các tầng trời vì những tội gì đó mà Bị Chúa Trời Trừng phạt như sau:

  21 Ngày ấy, trên trời, Ðức Chúa sẽ trừng trị đạo binh thiên quốc,
  dưới đất, Người trừng trị vua chúa trần gian.
  22 Chúng sẽ bị gom lại và nhốt dưới hầm sâu.
  Chúng sẽ bị giam trong ngục.
  Và sau một thời gian lâu dài, chúng sẽ bị trừng trị.
  23 Vầng ô thẹn mặt, bóng nguyệt hổ mày,
  vì Ðức Chúa các đạo binh hiển trị trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem;
  và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các kỳ mục của Người.

  + Tất nhiên vị Thần Tiên nào tốt lành thì được Ân Điển của Chúa Trời
  (Đó là ngày tận thế)

 245. Cửu cửu kiền khôn dĩ định
  Thanh minh thời tiết hoa tàn
  Trực đáo dương đầu mã vĩ
  Hồ binh bát vạn nhập trường an

  Cửu cửu kiền khôn dĩ định
  9 TẦNG TRỜI ( Y TROI) DA ĐỊNH VN ,CAMPUCHIA LA QUOC GIA DOC LAP KHÔNG THẾ LUC NAO NGAN NỔI( TRUNG QUOC MUON CAN? CUNG KHONG DC) Trực đáo dương đầu mã vĩ
  TUC LA ĐẦU NAM 1990 QUAN ĐỘI NHÂN DÂN VIET NAM RUT QUAN VỀ NUÓC Hồ binh bát vạn nhập trường an ( QUAN CUA CHU TICH HCM ) RUT VỀ NUOC ( TRUONG AN CUNG CO NGHIA LA VIET NAM )

 246. A di đà phật.
  Thế gian là bể khổ.
  Ngũ dục là nguồn gốc của khổ não, nếu như có thể không ham vui ngũ dục thì tất cả những sầu khổ sẽ không còn.
  Tâm định thì huệ sanh. Có trí huệ thì có thể phá được bóng tối sanh tử.
  Đức phật dạy: phiền não là bồ đề.
  Bởi vì có phiền não, mới có đoạn phiền não, mới có hết phiền não. Hết phiền não đó chính là bồ đề.
  Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường
  tìm đi ở chốn khảm phương
  hình dung thánh đế khiêm nhường từ bi
  chính trung diện mạo uy nghi
  râu rồng tóc phượng thật thì đế vương.
  Đụng đến bồ đề thì giặc phải tan.
  Không biết khi nào thánh nhân sẽ xuất hiện nhưng người này nhất định là một vị đại bồ tát. Bồ tát mới được gọi là bồ đề. Trí tuệ và thần thông của chư phật, chư bồ tát không thể nghĩ bàn.
  Mới có thể bất chiến tự nhiên thành.
  thấy mọi người hiền hòa như vậy, mình cũng rất vui vẻ mà đóng góp ý kiến.
  Bình đẳng là hạnh phúc.
  Nơi đâu có bình đẳng nơi đó là tịnh độ.
  Ta bà có thể biến thành tịnh độ nếu như có một vị đại bồ tát, bấm ngón chân xuống đật, dùng ấn địa xúc để cải biến ta bà thành tịnh độ trang nghiêm. Cho nên sấm trạng mới nói phá điền thiên tử xuất. Phá điền đây là một cuộc cải biến địa chất, bao gồm có tiếng sấm nổ.
  Lại nữa, đời thượng ngơn thánh đức, là thời đại nhân loại tiến đến đời sống tinh thần, tâm thái nhu hòa, lương thiện. Nếu chẳng phải là người đắc vô sanh pháp nhẫn, chứng được pháp thân đại sĩ, thì không thể nào làm được những việc mà người phàm khó có thể làm. Như từ bi, nhẫn nhục, đánh trống pháp, thổi loa pháp, tưới mưa pháp, bố thí, trì giới…
  Thích ca mâu ni thế tôn vào 3000 năm trước đã tu khổ hạnh 6 năm, ngồi thiền 49 ngày, ngày thứ 49 là ngày thầy phá được 4 loại ma và lên ngôi chánh đẳng giác. Được người thế gian xưng là thích ca mâu ni, như lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiên nhân sư, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, phật, thế tôn.
  Bốn ma là phiền não ma, ma chết, ngũ uẩn ma, ma vương.
  đại địa bồ tát là bồ tát gần đến quả vị Phật. Mà đức huỳnh giáo chủ đã nói, sau này sẽ có Minh Vương xuất thế, minh vương là một vị đại bồ tát, vì là bồ tát nên rất sáng suốt, từ bi, bình đẳng, có lục thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, thần túc thông, tha tâm thông, lậu tận thông.
  Nam mô a di đà phật.
  Phật pháp còn nên buông xã nói chi là phi pháp. Chư tổ dạy chúng ta: chướng ngại lớn nhất của người tu đạo chính là nhìn thấy cái lỗi người khác, vì luôn nhìn thấy lỗi người mới có sự hiện diện của phiền não. Cho nên chư tổ dạy muốn tu hành thành tựu thì không nên thấy cái lỗi người, chỉ nên thấy lỗi mình, và mỗi ngày tu sữa.
  Không làm những điều ác
  nên làm các việc lành
  tự thanh tịnh tâm mình
  là lời chư phật dạy.
  Thế nào là tự thanh tịnh tâm mình? Nghĩa là không để tâm phóng theo huyễn cảnh bên ngoài, vì nếu một khi để ý ngoại cảnh tức nhiên bị cảnh vật xoay chuyển, lập tức phát sanh cảm thọ vui khổ bởi móng khởi tâm phân biệt.
  Pháp môn niệm phật là pháp môn dùng để xoay chuyển ngoại cảnh, xoay cái nghe trở vào chơn tánh, không cho tâm duyên với huyễn cảnh mà đem tâm duyên mãi với danh hiệu nam mô a di đà phật. Không bao lâu người niệm phật tự nhiên thấy tâm trong sáng vắng lặng, tròn đầy, đạm nhiên. Cứ tiếp tục xưng niệm như thế thì không bao lâu phật trí tỏ rạng, lúc bấy giờ, tuy không rời cung trời đâu xuất, nhưng có thể phân thân khắp vi trần quốc độ để giáo hóa chúng sanh, cứu độ cửu huyền thất tổ. Lại nữa, muốn chuyển biến hư dối trở nên chân thật, phiền não dữ dội thành bồ đề niết bàn thì không chi hơn là chí thành xưng niệm danh hiệu nam mô a di đà phật. Thật vậy nhờ cần mẫn xưng niệm danh hiệu mà hành giả tự nhiên được vào cảnh giới thánh tri tự chứng, lúc bấy giờ có khả năng bấm ngón chân xuống mặt đất, sử dụng ấn địa xúc để cải biến ta bà thành độ trang nghiêm, niệm niệm du hành, giáo hóa xã hội chúng sanh khắp mười phương vi trần hằng hà sa thế giới (trích kinh niệm phật ba la mật).
  A di đà phật.
  Chúc cho mọi người thân tâm an lạc, thấy được bồ đề tâm, đến nơi bỉ ngạn, thật sự hưởng được khoái lạc của bỉ ngạn, đó là vô sanh vô diệt.

 247. NGUYEN BINH KHIEM DA TIÊN DOÁN THÌ RAT CHIH XAC UNG VOI LICH SU GIAI SAM PHAI LAY LICH SU RA DOI CHIEU MOI LA ĐÚNG .

  • Bài Viết này tôi lược qua hàng loạt bài viết mà trã lời chung. Bạn đọc nào lâý trong văn cuã mình mà nghịch tôi trả lời thì tôi tà hoặc bạn là bất chánh, mà có người tôi làm sáng tõ thêm cho ý trong kinh, bởi nói theo kinh thì đả học nhưng dải kinh thì phải qua hành.
   Thứ nhất tôi nói về kẻ nghịch dạo.
   Hễ người mà tài ngôn ngữ, tài suy lổi người ra nói ấy là họ đã làm như nhửng lổi đó mình hoàn toàn không có ( tự cho ta là tốt) ma quỷ hơn nưã là hô hào chúng ta là tốt rất dể tạo ra à dua gây nên oan nghiệp, lôi kéo mọi người nghịch đạo bỡi nó nghịch với câu nói (kẻ thù cuã đồng loại là chính mình.)
   Luận tội ư đó là thói quen cuả kẻ tiểu nhân nắm quyền, vì bao dung không luận tội người đó là lẻ sống cuã người quân tử.
   Mọi người thữ nghỉ rằng, nhân viên Mỹ luận tội Ô Ba Ma, rồi Ô Ba Ma tự dùng quyền luận ngược lại thì ai đúng đây, tất nhiên là phe nào mạnh hơn sẻ thắng đó là vô đạo chưa có công lý muôn dân phải theo phiá mạnh mà thôi. Tôi dả dụ có công lý thì là làm sao? Tất nhiên ba mặt một lời, người trọng tài có lẻ phải đưa ra minh dãi thì đúng sai mới tõ tường khi đó kết tội mới không oan.
   Như Việt Nam hôm nay (đất đai do nhà nước quản lý, dao cho cá nhân hay tổ chức sử dụng) câu văn trên tôi nhắc lại cuả ( Y Long trưởng ban điạ chính huyện C Rông Nô Đắk Nông năm 1998 xuống cướp đất cuã tôi cùng đồng bào dân tộc Dao) tất nhiên đồng bào Dao nưã khóc nưả mếu còn tôi, quấc pháp bảo vệ các ông thì (lẻ phải) cùng luật dang hồ tôi bão vệ cho tôi, tôi chọn thế đấu lý đám lưu manh dả danh trí thức kia có đáng gì đâu , tôi đau lòng là không dúp gì nổi cho dân mà thôi.
   Tôi lên đoạn văn trên để nói đến luận tội, hiện nay muôn dân V N oan sai là gio đám tài luận dưạ vào quấc pháp mà quấc pháp thì bão vệ kinh tế nhà nước chứ đâu bảo vệ quyền lợi chính đáng cho muôn dân.
   Càng nhìn xa trông rộng thì càng thấy cái quấc pháp nan nguy, vì nó không dưạ vào đạo lý không phân ranh dưả tà và chính mà nó bảo vệ quyền lời cho tỗ
   Tôi đang nói về luận tội.
   Luận tội là phải dùng lẻ phải loận ra sự thật để đi đến kết luậng phiá nào sai tức trái với lương tâm đạo lý chứ không phải vì quyền lợi cho kẽ mạnh, mà nếu vì quyền lợi thì quyền lợi đó phải chính.
   Thế gian bất chính lên nắm quyền luận tội lâu rồi, từ khi bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, khi mà hành văn yêu cầu dai cấp trị, phải baõ vệ nhửng quyền chình đáng cho tất cã mọi người nhưng đến nay chưa ai minh lên đến độ thấy được người như thế nào xứng đáng đứng ra đản nhận trọng trách đó trước muôn dân.
   Tôi đả chỉ rất nhiều cã thơ và lý luận nhưng muôn dân sân si nhiều, và tà quyền nưả chắc chắn không cho tôi là hâm thì củng cho tôi là điên để tìm cách mờ mắt muôn dân.
   Chỉ hai câu thơ thôi.
   Chuông vàng một tiếng ngân muôn dặm
   Sĩ một hồn minh hỏi ý thơ.
   Chừng đó tôi củng đả chỉ cho muôn dân thấy rõ rồi, nhưng ai mà hắc ám nặng thì tha hồ mượn kinh sách khắp nơi để làm như mình là theo chính còn lý luận cuã Lưu này là đi lưà dương dan.
   Từ Hoa kỲ XƯA đền đấu thanh dai cấp lý luận Mác, đến muôn bè đảng phái tất cã đều ỷ thế luận tội lôi kéo sức mạnh dể ép người chịu tội làm sao mà không oan.
   Chính trĩ như vậy mà củng không như vậy.
   Người nắm quyền luận tội là người không muốn kết tội ai, đó là điều kiện cần thiết nhất mà nếu anh không phải là người hiền thì vì tiền cha anh anh củng cho là bóc lột mà thôi đó là ma lôi quỷ kéo.
   Chưa phải sỉ thì chưa mon men đến hiền đâu , Hai chữ thiện lương nghe tưởng dể.
   Mạt kiếp vô tranh mới thực hiền.
   Ai muốn đất nước bước qua thời thánh đức tân dân thì lắng nghe, mà không thì cứ lên công luận kích động hà dua lôi kéo hô hào muôn dân cho tôi là hâm củng được, bỡi vì văn cuã mọi người nó là cái (quã nhân) từ ban sơ lâm trần qua muôn kiếp đào lộn mà nó ứng hiện nên đó, đồng thời nó củng báo ứng cái dòng đó ăn trái cấm là hưởng lộc bất chính hay không, từ đời tỗ tiên ông cha lưu lại.
   Còn nưã tôi đang nói đến minh và vô minh, sự thật tôi đả dải thích nhiều rồi nhưng mọi người không nhận ra mà thôi.
   Ai thấy sự thật vô minh ở đâu kh6ng ? tại mọi người đang vô minh thì không thễ chỉ cho rõ mà thôi.
   Duy tâm Duy vật mà chưa ai phục chưa hoá dải là vô minh.
   Mâu thuẩn chính trị là vì vô minh không ai minh dải.
   Dân oan mà không phán xét đúng sai đễ dân biễu tình là vô minh, luật cho biểu tình là vô minh.
   Vợ chồng không thuận là vô minh
   Mọi mâu thuẩn mà dẩn đến mạnh thắng yếu thua , cái lý cuã kẻ mạnh lúc nào củng dành phần thắng đố là vô minh.
   Muôn dân đang dưạ vào tiền và quyền đễ làm lẽ phãi là vô minh.
   Thế dan là vô minh vậy thì làm sao đễ mình được minh.
   Có vô minh thì mới đau đớn ấy mới được minh, lòng anh chấp nhận sự vô minh đó ỡ đời mà không tạo ra hậu quã đó cho người cho đời thì mới minh lên được.
   Tôi không dùng luật siêu nhiên để minh dải về chân lý nưã mà mọi người hảy cho tôi ví dụ riêng.
   Tôi coi muôn dân như rừng cây mà người hiền dưã thế dan này như một loài cây đặc biệt, là cây trầm gió đi.
   Cây gió muốn có trầm thì phải có vết thương trong thân, mà con người hiền muôn minh thì củng phải chịu đời tặng cho muôn nhát đau lòng.
   Cây gió trầm càng nhiều củng như người hiền thu gom chân lý cho tâm hồn minh dần lên vậy.
   Tại sao mọi người không thành thánh phật cã đi, hãy thành cây gió trầm đã nhé.
   Khi bạn minh được từng nào thì tự có lẽ phải cho vợ cho con nghe cái đã, ai luận tội ai thì mặc đời mà mẹ con bay đừng đi biễu tình.
   Thế đời chồng phàm phu thi đi ủng hộ ngày 8 / 3 còn tôi nói với vợ rằng vợ chồng ta có mắc lỗi như họ đâu mà em đòi anh tặng hoa, nghĩ cũng cười cho ma quỹ vẽ nên nhửng cái quyền vô lý nhưng củng tại vì, dương dan thất phu nhiều hơn trượng phu. Thất phu đi vui mừng cái ngày người ta sỉ nhục mình đời vô minh là như vậy đó.
   Kỳ Lưu.
   Máy C5 cuã tôi không vào nỗi mục này nưã vì bị đơ, có thể tôi dừng lại bất kỳ lúc nào.
   Nếu lần sau có lên (Đàn) diển đàn này được tôi sẻ minh dải về nhửng nguy nan mà con thuyền đất nước chỡ muôn dân đang mắc phãi.
   KỲ Lưu

 248. nguoc dong lich su mai den nam 1991 viet nam moi phat trien khog con ai chet vi chien tranh nua
  Bảo Giang thiên tử xuất
  Bất chiến tự nhiên thành
  Lê dân bảo bảo noản
  Tứ hải lạc âu ca
  Dục đức thánh nhân hương
  Qua kiều cư Bắc phương
  bao giang chinh la ha noi , nho duong loi chinh sach dung dan khong con cam van cua my~ tam thoi gac thu dich voi trung quoc hop tac nam 1995 my het cam van nuoc ta phat trien den ngay hom nay .
  + lich su da ghi
  duong đen như muc lac hong tay thi
  duong den la duong deu tran nhuoc dan lac hong la dan vn het tai nan

 249. nhung cau sam sau cua trang trinh danh phan noi ve su xuat hien cua dong chi nguyen phu trong ( tuyen trung thuy) cung chinh la bao giang ha noi. nam 2016 2017 se thay duoc nhung gi sam trang trinh nguyen binh khiem da noi

 250. Tự hào thay nước Việt nam có nhà tiên tri kỳ tài . Xin mách nhỏ nghe Trạng Trình là một chơn linh trong Bát tiên giáng sinh tại nước Việt Nam . Hiện nay là động chủ Bạch vân động ở Quảng hằng cung . Trước khi các vị bồ tát muốn xuống cõi ta bà này, đều phải ghé qua Bạch vân động ( Quảng hằng cung )

 251. tôi nghe nói thánh nhân râu rồng tóc phụng ổng còn có pháp danh nửa hành tung bí ẩn lắm ai cũng sợ không dám bạch long tung hoành
  mèo kêu ba tiếng lao xao bớ dân
  không biết dúng hay sai xin cao nhân chỉ giáo

  • Bạn đọc thân mến.
   Dẩu một thiên thần thì củng phải luyện tài từ bé nhỏ.
   Mà một thánh nhân thì củng phải đau với muôn dân dưới cái thực cuã quê nhà.
   Khoa học đả có khả năng dải quyết dúp nhân dan nỗi đau về ngèo đói chứ không cần lảng đạo kinh tế thì muôn dân vẩn nhìn được và áp dụng kho học vào mục đích phát triển kinh tế. Xã hội muôn đời thì người lao tâm vẩn vẻ lối đưa đường và người lao lực đi theo để cùng nhau hưởng lợi theo thoả thuận với nhau (mọi người nên am hiễu hiểu cho kỹ bài viết vai trò cuã Lương Tâm trong các văn bản hợp đồng) tôi minh dãi ai đọc qua thấy như thưà, nhưng không thưà đâu vô cùng quan trọng đấy. Cái thưà ỡ muôn quấc gia trên thế dan này đó là ma quỹ tìm cách nắm quyền và đề cao tầm quan trọng trong lảnh đạo kinh tế đất nước, vì loài ma quỹ kia đâu biết lo về xử công chính trị an dân nên chúng nó làm ngơ về sự an dân mà đề cao kinh tế đễ nhân dân nghe theo mà cho chúng nó nắm quyền mà thôi. Ma ẩn trong lòng người mà kẻ mang tâm hồn nặng ma quỷ củnh không hề tự biết. Chúng nó đang như hành sự theo ma quỹ và chỉ khi tôi minh dải đến đâu là chúng nó lo sợ hoặc điên lên tới đó . Dương dan hiện mang nổi đau chung vô cùng đó là tà quyền lấy quyền lợi và thế lực trong tay, tìm cách sai khiến để luận tội nhằm bão vệ cho mọi hành vi quyền uy và lợi lộc thuộc về mình. Nổi đau chung dưả dương dan này nó pháp xuất bắt đầu từ nơi mà người ta hà dua kết tội Giê Su, nó sinh sôi biến hoá theo học thuyết duy vật nó được cô đọng và củng cố vững chắc tại tất cã các nước trên thế dan hiện nay. Sự thật này bị phanh thui khi tôi đưa phép đức trị ra công luận trên toàn thế giới mà thôi, chắc chắn cái chân thật này Chuá trời không cho Đạo Thiên Chuá nói ra nhưng nó củng là sự thật.
   Hảy đọc tin ỡ báo đàn Chim Việt để biết Trung Quấc đang nhận lỗi về cải cách văn hoá xưa kia cuã đãng CS Trung Quấc, nhưng mọi người cầm biết một sự thật nưã. Trên thế giới này ngoài tôi dùng lẽ phải để chỉ rõ cho dương dan nhận thức đúng như thế nào là văn hoá ra thì dương dan vô minh không biết văn hoá là gì.
   Thánh nhân trong sấm ký Trạng Trình sẽ không bao giờ xuất hiện đâu nếu nhửng bài viết cuã ta bị ma quỹ ngăn cản.
   Dương dan sẽ không có sự thay đổi văn hoá
   Dương dan sẽ không có phép đức trị
   Lịch sữ nhân loại sẻ bị xuyên tạc theo ý ma quỷ không theo thánh chỉ ý trời
   Duy tâm sẻ bị ma quỷ và duy vật đè xuống như xưa nay.
   Nếu muôn dân V N không cùng nhau đưa văn pháp cuã Nguyễn Kỳ Lưu cho dương dan nhìn thấy.

   THÁNH NHÂN trong sấm ký trạng trình sẻ không bao giờ quay lại khi muôn dân cứ mãi đui mù.

   KỲ LƯU

 252. Ngài Kỳ Lưu chính là Thánh Nhân Di Lặc đấy!…Hi Hi bà co ơi đừng làm cho Ngài Di Lặc Kỳ Lưu buồn nữa nhé! he he…hi hi…

 253. Thế gian đã tràn đầy 5 món ô trọc.
  Các pháp chỉ là luống dối. Do thức nảy sinh ra mọi sự phân biệt.
  ráng niệm di đà, cầu sanh cực lạc.
  Đây là pháp niệm phật là pháp bí mật, mà chư phật chỉ ban cho chúng sanh khi đúng lúc đúng thời.
  Nam mô a di đà phật.
  Chúng ta đang sinh tồn trong thời đại chánh pháp cuối cùng diệt tận. Cũng là lúc mà chúng ta đang đi đến một nạn kiếp của thế gian.
  chỉ có thật thà niệm phật mới hầu mong được thấy cảnh tiên bồng.
  Nam mô a di đà phật

 254. Bài thơ này tôi đã lên nhiều trang viết rồi nhưng nay tôi vẫn lên lại
  Đã thấu huyền cơ dục kíu đời.
  Ta mang thiên bút hoạ thơ chơi
  Quỷ ma trần thế như ong khởi.
  Phủ kín công quyền dưã thế dan

  Quấc nhục tướng binh tàn nghiả khí
  QUAN quyền tham quá hoá sân si
  Đất nước không biết bình sẻ loạn
  Dan tham rồi sẻ đến hung tàn

  Vẫn biêt tai trâu bên đàn ngệt
  Nhửng lời thánh triết với phàm dan
  Hoạ may hiền sĩ phúc non nước
  Ơn trời cho thấu đặng lời ta.
  Kỳ Lưu
  Tôi xin dãi thích câu . Tham quá hoá sân si. Lòng tham là tâm hồn cuã muôn loài vật có trong muôn người nó lôi kéo muôn người lao vào muôn cuộc mưu cầu hưỡng lạc ấy ta gọi phàm.
  Lương tâm còn gọi là nhân nó là linh hồn thứ hai thay trời thúc dục anh ban ân huệ cho mọi người hay nói cách khác là tình yêu cuã trời cao dao xuống cho anh, là trời, là phật là thánh, là Dê Su trong anh, luôn trực tiếp ngăn anh phạm tội như bố mẹ khuyên ngăn anh là (dục anh tu luyện đó) . Khi mà anh tham quá tức, lợi quyền sung sướng quyến rũ lôi kéo làm anh không còn nghĩ gì đến ai nưã. Sáng về vật chất, khi anh dành được lộc bất chinh dồn về thì sẻ tối về lương tâm mà phật nói là hắc ám tâm trí, vì luật siêu nhiên làm anh mất dần lương tâm khi nào không hay.
  Mất lương tâm chừng nào thì mê si lợi quyền chừng đó, lục súc dục phát khởi, huệ năng hao tán, không có ý thức kìm chế ấy là buông thã dẩn đến đoạ sa. Tâm ma phát khởi thì văn tà vạy ép người, văn con buôn mị người, lôi cuốn người theo mình để mưu lợi, mà khi không thành hay có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi quyền thì ác quỷ nổi lên ấy là hung tàn độc ác, nó thành hung thần đâu có biết thương ai khi nắm quyền hành.
  Dan tham rồi sẻ đến hung tàn nếu dân tình đua nhau biễu tình chống đối.
  Tiểu nhân thì phàm dan gio mưu cầu bất nghiã hưởng lộc bất chính mà xuất hiện, tâm ý nó nghịch với thánh triết mà hợp lời nịnh hót kích động gần với lý luận kinh tế nên cho triết học kinh tế vào dạy loài động vật bậc cao, chúng nó đâu có nhận ra kinh tế là viêc cuã phàm đâu đứng vào vị trí triết được.
  Còn hiền sĩ có thễ kiếp gio trước tu lành mà nay đầu thai sanh hạ xuống những nhà hưủ phước.
  Người trần tâm lành hợp với linh hồn lành thì trên mới cho đầu thai con lành xuống đễ tiếp tục hành mà thành đức nhân dúp đời. Ai hiền tài đất nước có đặng thấu hiễu lời ta chăng vì đất nước nay vạn dân may có được ngàn người lành mà có trăm hiền tài và có nỗi mươi người có đức hay chăng.
  Nếu câu thơ.
  Vui vì tham dục vui là khỗ
  Khổ đễ tu hành khỗ hoá vui,
  Câu thơ này mà cuả Nguyển Minh thì người là một hiền đức không thoát qua mắt tôi được nhưng e chừng không phải vì anh mượn thơ kinh phật thì đúng hơn vì sao.
  Xét văn cuã anh thấy anh chưa biết phản ứng đúng sai, mà đa số mượn giáo lý nhà phật. Lấy lời phật làm lòng mà sống thì không có lời phật ra đối đáp, mà anh dùng lời phật ra rập khuôn thì chưa biết lấy phật dạy làm lòng, qua ngôn văn tôi chưa tin anh được.
  Bạn đọc chưa ai tin tôi hiễu tôi và sự thật tôi củng chư nhìn ra ai là hiền đức Việt Nam xuất hiện cã.
  Thôi thì tiếp đây tôi củng
  đưa bài thơ về Tướng Dáp minh dãi đôi lời.
  (TƯỚNG DÁP)
  Nên nhớ dân Do Thái xưa diết Dê Su là trời đem tạo ra cảnh hà dua làm gương và dân ỡ đâu say mê buôn bán thì ớ đó lắm hồ đồ không muốn nghe lẻ phãi, trời Cho Dê Su sanh hạ xuống đó đễ cho ta nói ra sự thật hôm nay.
  Dê Su một Đại Đức nhân cuã dương dan bị dân kết tội mà chết và trời phạt dương dan mang hoạ vì muôn hồ đồ cẩm quyền gây hoạ khắp dương dan đến nay.
  Tất nhiên vì trời cao sẽ tạo lập vường điạ đàng dưã chốn nhân dan mà hoa trái phãi được vun trồng bằng khoa học nên mới có cuộc điều trần ngập tràn oan sai tang tóc đau thương cho khoa học tự nhiên truyền bá và pháp triển.
  Đại đức nhân (H C M) Tướng Vỏ Nguyên Dáp cùng với nhân dân V N là trời cao dao cho một nhiệm vụ vô cùng to lớn và quan trọng đó là.trời cao
  Dùng máu xương cuã nhân dân V N để chứng minh ý trời tất cả các nước sanh ra đều có quyền bình đẳng độc lập và tự do đó là chân lý khi khoa học đả truyền dạy cho nhân dan xong.
  Bất kỳ một quan niệm nào trái với lý luận cuả ta đều đang tìm cách chà đạp lên xương máu cuã nhân
  nhân dân V N đả đỗ xuống trong 2 cuộc kháng chiến nói trên.
  Ta còn một công việc nưã phải chứng minh đó là, dẫu tang tóc khắp dương dan xưa nay, nhưng nếu ai là dân lành thì trời cao không đễ cho chịu gánh bất công oan sai đến ba đời ( dân lành không ai phải khốn khó ba đời)
  Nên nhớ nhửng lời cuã thánh minh
  Nhẹ tưạ tơ vương óng ánh vàng
  Nhưng dấu ngàn cân sau mỗi ý
  Đổi dời sông núi một bài thi.
  TƯỚNG DÁP.
  Nhân trí dủng đũ đầy trung với nước
  Thuận cơ trời xuất chúng lừng danh
  Thất thời mới thấu tâm thành
  Đua tranh quyền chức mặc loài dòi sâu.
  Anh hùng đó quấc công hiển hách
  Phận đeo đai phải nặng nợ tình
  Nước non gẵp lúc điêu linh
  Mới hay trí dủng bình sinh dưả đời.

  Lớp hậu thế cậy nhờ ai đặng
  Dòng Lạc Hồng nay quá lâm nguy
  Đua chen mua bán công quyền
  Lôi bè kết phái tai ương khắp cùng.
  Cầu hiền sỉ gặp toàn quái đảng
  Vọng tướng hùng trời núi âm u
  Dặc ngoài ma quỹ ngự trong
  Nước non dâu bể khó mong đại đồng

  Ngày tướng Dáp Lâm chung tạ thế
  Ta lên đàn ra lệnh thu hồi
  Uy quyền cộng sản hết thời
  Đợi chờ tướng sĩ tỉnh cơn hảo huyền
  Cuộc chiến mới phân tà rạch chánh
  Lớp tiền nhân khuất núi theo trời
  Hậu sinh tản mát muôn nơi
  Tìm đâu tướng dũng thay người vưà đi
  Đau non nước tiếc người cỡi hạc
  Mấy câu thơ chở nước non sầu
  Tiển ngươì thiên cỗ uy linh
  Hồn Thiêng Sông núi cho thêm một người.
  Kỳ Lưu
  Tôi không dãi thích nhưng xét thấy hàng trăm bài viết nói về Tướng Dáp ỡ cuã Đàn Chim Việt thì tất cả đám vô văn hoá kia chĩ có thể dùng được tướng cướp và như vậy mới thấy đại đức nhân H C M mới có khã năng dùng được tướng dủng.
  Hiện nay chĩ có hiền tài V N mới đũ khả năng dúp muôn dân và muôn tướng quân nhận ra chân lý cho đất nước cùng đi.
  Nếu không thì chờ qua nạn tuyệt diệt đi rồi thì những dòng có phúc theo lý luận cuã tôi mà lập lại kỷ cương.
  Trần gian chết nhiều do lương tâm cạn lắm mà muộn nhận thức được lý lận cuã tôi, riêng ông cha lưu phúc lớn lại cho cháu con và cháu con mang tâm thiện lớn thì không dám hổn láo với văn ta, hay ai có đức thì mới thoát nạn trận đồ sắp tới.
  Kỳ Lưu

 255. Thế gian là bể khổ.
  có câu:
  một niệm mê lầm muôn kiếp khổ
  nhất niệm di đà tận kiếp an.
  Đức phật dạy, một lần đi vào sanh tử thì muôn vạn kiếp khó thoát ra được, cớ sao ham danh lợi thế gian, cầu ngôi vị vua chúa làm gì.
  Thiện tay thiện tay.
  Vọng tưởng là vô minh phiền não.
  Nam mô a di đà phật

  • Tôi xin trã lời chung.
   Thứ nhất anh thấu hiễu lòng mình mới hiễu lòng người dưã thế gian, mới luận thấu ý trời, mà biết rỏ rằng tang tóc oan sai khắp thế gian là gio đâu. Hiễu được nguyên nhân lý gio thì mới nhìn thấy thế gian đang cần gì và k̉hi đó mới biết phải làm sao.
   Nguyển Minh phãi hiểu cho rằng dương dan loạn xưa nay là gio không có công lý muốn đưa công lý xuống phãi thực thi phép đức trị (có đức là có thiên hạ) chỉ có như vậy thì mới dập tắt được hàng loạt mâu thuẩn đã và đang tồn tại xưa nay.
   Dưã trần bi này ( công bằng là lẻ phãi được mọi người công nhận là công bằng) lẽ phãi là ánh sáng chân lý đi vào tăm tối mà mâu thũân nó rạch ròi đúng sai mà không ai chối cải được dúp cho muôn dân qua lẻ phãi mà nhận ra sự thật, như thế là từ tăm tối mà minh lên đó.
   Nguyển minh nói tôi vọng tưởng nhưng đễ thế gian cứ bị kích động mà chạy theo lấy đa ép thiễu là à dua, hiệp thương chính trị là à dua mua bán quyền lực llà nguyên nhân cuả tàn sát lẫn nhau.
   Nếu không thiết lập đức vua cho từng nước một trên thế gian thì ma quỹ làm càn nhân dan hổn loạn. Chẳng lẽ bài thơ.
   Vua Minh Quan hiền quân tướng dũng.
   An bình trăm họ nước non vinh
   Chồng lành vợ thuận con ngoan hiếu
   Phúc nhà trường kỉu vửng nền nhân (là sai sao)
   Người đã không hiểu câu thơ
   Bao giờ trả nợ xong trần thế
   Ta nắm tay nhau bước trỡ về.
   Nếu hiễu thì biết anh ỡ cung bậc nào căn duyên như thế nào đều phải lo bổn phận cuã mình dưã trần bi.
   Người cầu dứt phiền não là cầu lên đến (không không) tức là như linh hồn cỏi xa xưa lâm trần vốn bãn thiện, như người lành, hay người quân tữ mà không gặp trái ngang dưả đường trần củng dống như A Đam và E Va ấy thôi.
   Tất cã nhửng người có đức đều ở gốc là (không không ) nhưng đời nghệp chướng nặng dồn đến, khi đó lục căn mới phát huệ năng và lao vào dúp đời mới nên đức được. ấy là hành đạo tích đức mà mọi người không ai biết đó thôi.
   Có một bài viết nào đó tôi có nói tất cả muôn giáo phái xưa nay đều nhằm mục đích là đưa mọi người bị sa đoạ, sân si về đến (không không) còn chưa ai nói tiếp từ không không mà đi lên tiếp vì cái này còn gio căn duyên nưã.
   Còn nưã tất cã muôn lảnh tụ cuã các nước xưa nay họ đứng lên quy tụ được muôn dân lúc đầu củng gio cãnh nước mất nhà tan mà huệ năng phát khỡi đấy chứ.
   Họ muốn kíu dân thì mới đày thân mà tích đức nhờ đó mà họ có Chân Lý nhờ chân lý mà quy tụ được muôn dân chứ đâu phải là vọng tưởng.
   Chưa hết đâu nhiều lảnh tụ tâm đã sáng đức đã cao gần phá màn vô minh rồi thơ ý rất minh nhưng khi nhảy vào cầm quyền bị lợi quyền cám dỗ lại phạm tội ngay.
   Kiếp này bạn muốn không phiền não đã khó, nhờ khoác áo tu mà che bớt cám dổ lợi quyền, nhưng củng linh hồn đó mai này lâm trần tiếp điều khiễn thân xác mà có trí tuệ rất thông minh và được nắm lợi quyền, tất nhiên mọi lời phật hôm nay chĩ rưã tâm cho bạn chứ không đi theo trong nay mai liệu tâm hồn đó có chống nổi phạm tội hay không.
   Khão đão vô cùng, ngai vàng là trời dành cho muôn lảnh tụ, tâm hồn phát huệ năng đến đâu, thì điạ vị đến đó, không nhửng đây là nhiệm vụ tiết theo trời cao dao cho họ cầm kỷ cương một nước mà cũng là trời cao đưa ma quỹ buã vây cắn xé thữ thách họ cao hơn.
   Phép đức trị củng vạch ra chân trời mới cho muôn hiền tài nuôi chí để huệ năng phát khỡi mà dúp đời mà đạt vị cao dưả trần.
   Những gì các bạn cho là đúng là phãi khi tôi minh dãi ra thì mọi người thấu tỏ là chưa phải, nhửng gì tôi vẻ nên thì mọi người cho là vọng tưởng là xa vời vì tâm hồn không đồnh nhất lý với nhau đó là khó khăn ta hoà hợp.
   Mọi người vô minh nhưng lại tự cho mình sáng đi đánh giá kết luận nhất trí tốt xấu về người khác ( trong đạo lý lấy người đức cao tâm sáng hơn đi soi xét người tăm tối thì không ai hay) nghịch đạo không biết như vậy là hồ đồ là tự đề cao mình lại đi mượn kinh sách đễ dạy thánh.
   Tôi nhắc lại kinh sách là thánh đi dạy phàm mọi người lấy mà làm lòng mà răn mình, chứ mình chưa xứng đáng dùng kinh sách đễ làm thầy đâu nhé.
   Khi nào tâm sáng lên đến đâu sẽ dãi kinh đến đó ấy mới là thầy người tăm tối hơn.
   Cuối cùng tôi cũng có một khẵng định.
   Khi muôn lảnh tụ trên toàn thế giới thấu hiễu được phép đức trị an dân thì Việt Nam mới được
   khởi sắc, còn muôn dân cứ theo ma quỹ lấy tâm phàm đi đo lường lòng thánh thì đất nước nhục nhã điêu tàn mà thôi.
   Kỳ Lưu

 256. Kỳ lưu hy vọng bạn thật sự có thể làm được như bạn nói. Là ban vui cho nhân loại.
  Mình thì chỉ mong sao tu hành có thể không còn phiền não nữa. Đây là điều mà mình thích nhất.
  nếu như không còn phiền não nữa thì dù cho mạng này có mất đi, mình cũng không hối tiếc.
  Nhưng mà phật dạy: mạng do tự tác, nhân đời trước là quả hiện tại, nhân hiện tại là quả đời tương lai.
  đây đều là do tâm biến hiện: quá khứ-hiện tại-tương lai. Nếu như tâm thanh tịnh thì 3 thời đều không.
  Nam mô a di đà phật.
  chúc cho kỳ lưu là thánh nhân mà sấm nói.
  Thật là niềm vui cho thiên hạ.
  Thánh nhân ngày xưa thường dạy: muốn có thiên hạ thì phải hạ mình trước thiên hạ.
  Nam mô a di đà phật.

 257. Trong Kinh Thánh Tân Ước Chúa Yêsu có DẠY:
  “AI TỰ NÂNG MÌNH LÊN THÌ SẼ BỊ HẠ XUỐNG
  và Ai Tự Hạ Mình Xuống thì Sẽ được Nâng Lên”

  – Tôi thấy ông Nguyễn Minh biết hạ mình xuống chắc chắn sẽ được Trời và bà con nâng lên…

 258. Tôi cũng nhất trí bầu ông Nguyễn Minh lên bậc Thánh Nhân để giúp mọi người tu tâm dưỡng tánh cho khỏi khổ tâm!

 259. Mình nhất trí như bạn Hoàng Phúc là bầu ông Nguyễn Minh vì ông tự hạ mình xuống thật lòng…

 260. Tôi nhận xét từ ban đầu đến giờ ông Nguyễn Minh luôn sống tôn trọng nhân phẩm của mọi người…ông chẳng mắng chửi ai…nên tôi rất là ngưỡng mộ ông…không phải ông Nam Mô mà tôi trọng ông…nhưng tâm của ông nó thể hiện sự cốt lõi căn bản mà đạo Giáo nào cũng nói tới…đó là tình thương mến thương chân thật từ trong tâm…chúc ông luôn mạnh khỏe và bình an!

 261. DO MỆNH
  Giàu sang cũng bởi tại trời
  Công danh có mệnh,có thời dở hay
  Dồ ăn uống xưa nay sản xuất
  Cũng dều do trời dất dất khởi sinh
  Người khôn làm dúng phận mình
  Tiểu nhân mạo hiểm hiếu danh,khoe tài
  Nói thẳng trái tai chẳng thích
  Hãy xét suy, có ích hãy làm
  Ở dời lắm thói da doan
  Thuốc dắng giả tật,thế gian tỏ tường
  Thấy người tốt chớ nên xem thường
  Hãy nghiêm suy ngẫm tìm dường mà theo
  Nên dè dặt thận trọng với những bài,nhửng câu gọi là sấm là thái dộ khôn khéo nhất
  kính bút

 262. Bạn đọc thân mến.
  Tất cã chúng ta ai cũng tự cho mình là thấu hiễu.còn sự đối lập nhau ta tạm thời để đó chờ thời gian.
  Tôi biết thời dan được tự do cuã tôi không còn nhiều bỡi vậy tôi cố gắng minh dãi cho hết nhửng gì có thể.
  Tôi mong mọi người đừng níu kéo thuận với lòng mình để cho là đúng thì chắc chắn ta không đối nghịch lại nhau. Mọi người thữ làm trung dan đưa lý luận cuả tôi lên mạng toàn cầu và xét xem trên thế giới này nhửng thế lực nào thuận với tôi và thế lực nào nghịch lại tôi chắc chắn các bạn sẻ nhìn ra sự thật.
  Một điều tôi dám khẳng định với mọi người rằng ( Nếu Hồ Chí Minh) còn sống thì chắc chắn người sẽ bõ lý luận Mác mà theo phép đức trị tôi đưa ra.
  Có lẽ viết nhiều thì cũng thưà bởi vậy tôi xin gữi đôi bài thơ mọi người qua thơ sẽ hiễu thêm.
  Tết năm 2010 sang 2011 tại Ly Bi
  Thơ Cúng Tết
  Âm dương đồng nhất lý
  Trần thế chung một trời
  Dẫu xiêu bạt muôn nơi
  Đạo ghi lòng tạc dạ
  Thơ rằng
  Cơ tạo hoá xoay vần trần thế
  Cỏi trần dan mờ mịt tối tăm
  Tự lòng nghiã lý chưa thông
  Trông chờ Thượng Đế trời cao vận hành.
  Kỳ ba đã thập niên thoãng nhẹ
  Lối trị bình tuyệt viết mài xong
  Lòng đang bưng bít tự lòng
  Ân trên cho được khai minh chốn nào
  Dâng bão bối ba đời tu luyện
  Cầu thuận thiên cho phát hào quang
  Chay lòng chẳng dám kêu than
  Trời cao thấu tỏ tâm can còn gì
  Đường trần lắm dan tà hiễm ác
  Nghiệp chân tu hoàn mỹ đến nay
  Biết rằng vận số định ngày
  Cho con xin được vần xoay nghiệp trần.
  Kỳ Lưu
  Bão bối ba đời tinh luyện đó là cuốn sách ( Bình Thiên Hạ)
  Một cuốn tôi gữi lại cho anh bạn Ý Mai ỡ Ly Bi và một cuốn tôi đã gữi lên Trung ương đãng cộng sãn V N thông qua uỹ ban nhân dân xã Cẫm Bình.
  Tất nhiên cơ trời xoay, tôi phãi làm kẻ tỵ nạn chiến tranh, sau khi quay về nước tôi không ỡ lại V N mà lập tức nhãy sang à Rập đễ tìm kiếm dãi pháp thực thi thiên ý.
  Tà Quyền trên thế dan sẽ tìm cách ngăn cã lý luận tôi và hại tôi, nhưng nay thì họ không thễ dập tất mạng toàn cầu được.
  Coi như bước đầu tôi đã đạt được nhiệm vụ mà trời cao dao phó.
  Tôi không còn gì phải lo nưã. Xưa nay trơng đối đáp có nặng lời mong tất cã bõ qua cho tôi.
  Thiên cơ xoay thì ta lượng tiếp
  kỳ Lưu

 263. Nhưng mà ông Kỳ Lưu cơ bản cũng là người tốt hy vọng mọi người không phân biệt chế độ, không phân biệt chính kiến, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, màu da sắc áo….chúng ta cùng nhau xây dựng nên văn minh tình thương còn đạo ai người ấy giữ miễn là biết thương nhau…không nghi kỵ nhau không áp đặt nhau là được…hy vọng sau này tôi với Ngài Kỳ Lưu sẽ được hạnh ngộ trong trời mới đất mới thái bình thịnh trị khắp muôn nhà…ông cũng dễ thương chứ đâu có dễ ghé…sau này ông sẽ nhận ra tôi qua những dấu chỉ mà trạng đã nói và tôi sẽ nhận ra ông khi ông dùng phép trị yêu diệt tà…

  t…chúc Ngài Kỳ Lưu cùng gia đình luôn bình an hạnh phúc!

  • Tôi vẩn thưà hiểu văn cuả tôi rất ýt người lỉnh hội được ngay, mà nhiều người phải đọc đi đọc lại chiêm nghiệm ngẫm suy rồi mới vở lẽ,còn nhiều người thì đối nghịch mà tìm cách xuyên tạc và bắt bẽ, nhưng đối với sự an bình trăm họ mai sau, văn cuã tôi chắc chắn không thưà.
   Ỡ báo đàn chim việt có bài viết (Quân Đội phải theo ai?)
   Sau khi đọc hoàng loạt bài viết tăm tối mơ hồ sai trái tôi có phản hồi lại câu văn như sau.
   Muốn làm thánh triết phãi ỡ chính tâm, thắng được dặc tâm hãy điều binh khiển tướng.
   Ai dưã trần bi này thắng được dặc tâm chỉ có những người (không không) là người hiền biết nhìn xa trông rộng là người quân tữ mà ấn chứng nào để tìm ra họ đó là bút pháp thi ca.
   Thơ không sông núi không cao điệu.
   Trai kém phong sương khó rạng tài.(Cao Bá Quát)
   Và ấn chứng tôi chỉ rõ hơn đó là
   Ngàn năm thiên hạ dưã trần
   Hiền tài có đức lời thơ chí tình. KỲ LƯU
   CHừng đó thôi nhưng muôn dân Việt Nam nhờ hiền tài truyền đạt mà dúp muôn tướng quân nhận ra chân lý ấy là phúc cho muôn dân.
   Tiễu nhân tài cao ranh ma việc lợi tìm cách nắm quyền ban phát ân huệ không ngoài mục đích mưu lợi bất chính mà thôi.
   Muôn tướng quân có tài trí hơn người nhưng vô minh được lợi quyền nhữ cho rồi thì hồ đồ thành tướng cướp trá hình mà thôi.
   Dúp muôn tướng quân nhận ra sự thật sớm chừng nào thì kíu dúp dân chừng đó, bỡi cơ quy chánh diệt tà đả lộ rỏ mà tướng quân mãi vẩn sân si bị tà quyền mê hoặc mọi người có thấy hay không.
   Tôi đâu có phép trừ yêu diệt tà mà tôi dùng văn đễ muôn tướng quân đảm nhận nhiệm vụ này.
   Tướng quân Trung Quấc cùng với nhân dân Trung Quấc củng qua lý luận cuã tôi mà chặt đứt cái vòi bạc tuộc cuã tà quyền Trung Quấc
   đó là phép trừ yêu ma mà các người nhìn không thấy đó thôi.
   Các người mà sáng thì đả nhận ra văn trừ yêu diệt tà chứ đâu có đối nghịch với ta như xưa nay.
   Còn (Lương Biên) có dùng văn cãm tình với tôi, nhưng tôi biết người lấy cái tâm không quãng đại ra nhận xét tôi mà thôi. Lòng ngươi đang nặng nghỉ về giáo phái cuã mình chứ đâu đã nghỉ được đến lối dung hoà hoà hợp các giáo phái với nhau.
   Khi các giáo phái đua nhau, cạnh tranh nhau tiến cữ hiền đức cầm cán công lý cho dân thì khi đó mới hoà hợp được, và giáo phái nào không có hiền đức thì khi đó đành tiếc rẻ ngậm ngùi hổ thẹn với minh sư (sư tỗ ) cuã mình mà thôi.
   Khổng Tữ nói người có đức ắt có tài ngôn ngử, nhưng người có tài ngôn ngử chưa hẵn đã có đức.
   Tôi xin nhắc lại. Câu văn cuã Khổng Tữ được xuất ra khi tâm hồn cuã người đã tự minh lên đến độ qua ngôn văn (KT) biết ngay người nào đã có đức và người nào hám lợi tà ma, kinh Xuân Thu cuả (Khổng Tữ) là phép trừ yêu ma ỡ tà quyền, hiện nay ma quỹ dương dan mới xuyên tạc đố kỵ các người đâu có nhìn ra.
   Muốn hiễu một câu văn cuã Khổng Tữ trên buộc anh phãi truy tìm chân lý đến độ hiễu được đức là gì và khi đó mới có khả năng phê thơ chứ đâu phải thường.
   Hồ Chí Minh nói không có đức là người vô dụng thì muôn dân thích lắm, cho là triết nhưng thực ra câu văn đó đâu phãi triết vì (HCM) đã nhầm dưã đức và lương tâm, H C M chưa có khã năng phê thơ
   nên không thễ dạy phép dùng hiền tài dúp dân bỡi vậy mà (chính quyền) một người thì nay quyền kia chức nọ hành dân tơi bời. Nhà một cha mà cha thất phu thì vợ con đã khổ nay đất nước rước hàng loạt cha hoang hỏi dân tình có điêu đứng hay không. Dành được thiên hạ đã khó mà dữ thiên hạ an bình không loạn lạc lại càng khó hơn.
   Lương Biên nói sẻ nhận ra tôi qua phép trừ yêu nhưng sự thật là tôi luận ý trời hơn hai ngàn năm lại nay là phép trừ yêu mạnh nhất mà ở mục này hay ỡ chương mục ( Blogger Điếu Cày Đả tuyệt thực 25 ngày Đàn Chi Việt) tôi lên rất kỹ.
   Tôi đã lên mạng thông báo hơn một năm rồi tất cã muôn hiền tài VN trên thế giới hãy dưạ vào lý luận cuã ta làm sườn mà lên lại cuốn sữ mới cho Thế giới và V N.
   Sấm ký có câu, xưa xuân thu nay củng xuân thu là như vậy đấy.
   Lịch sữ V N lồng trong lịch sữ thế giới đến hội (Long Hoa) sẽ chấm thi.
   Phán xét lịch sữ củng là xữ công là phải dùng lẽ phãi đi vào mâu thuẫn cuã quá khứ đã tang tóc vì giao tranh, muôn dân qua đó mà nhận biết, phân biệt, phiá đùng phiá sai, dúp cho muôn dân biết tránh, đừng lôi kéo nhau vào vết xe đỗ cuả lịch sữ quá khứ nưã.
   Thế nào là minh thế nào là tăm tối vô minh mọi người cứ đọc cho kỹ bài viết này sẻ tõ tường hơn.
   Một đất nước xưa kia không đạo giáo mà vẩn chống dặc ngoại xâm vửng yên bờ cõi, đạo lý đến nhằm dúp cho muôn dân lấy lại (lương tâm) hạn chế mâu thuẩn vậy mà xưa nay các giáo phái mang mâu thuẩn cho đất nước đâu có nhỏ, vậy thì các bạn nghĩ vì sao, ai minh lên thử trã lời tôi đi tôi xin nhường tất cã cho ai đã minh lo liệu.
   Kỳ Lưu

 264. Thiện tay thiện tay.
  kinh phật thường dạy: vọng tưởng là vô minh phiền não.
  Hòa thượng tịnh không dạy: vọng tưởng là giả, không phải thật, vì vọng không thật nên mới có luân chuyển trong sanh tử. Vọng tưởng kinh phật gọi là vô minh. Có phải bạn thường hay hoài nghi, hay nghĩ ngợi…đó đều là vô minh, cho nên vô minh có nhiều cách gọi.
  những bậc tu hành có thơ khuyến tu:
  công danh phú quý cuộc đời
  là tuồng ảo ảnh giấc mơ mau tàn
  tiền tiền bạc bạc vàng vàng
  càng thau cho lắm lại càng khổ thân
  rồi khi tách biệt dương trần
  hai bàn tay trắng giữ phần nào đâu
  sao bằng thức tĩnh tu mau
  kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn
  mau mau lẹ bước xuống thuyền
  đò chiều chuyến chót rước toàn người tu.
  phật trong kinh kim cang có dạy 4 câu rất quan trọng:
  hết thảy pháp hữu vi
  như mộng ảo bọt nước
  như sương sa điện chớp
  nên quán sát như vậy.
  Pháp hữu vi là pháp có hành vi, có tạo tác từ thân, khẩu.
  Pháp vô vi là pháp từ tâm sanh, tu pháp vô vi là tu sự vô thường của ý niệm.
  Kinh diệu pháp liên hoa Phật dạy:
  muốn có được kho báu phật tánh thì phải từ bỏ hết mọi vọng niệm, một khi từ bỏ hết mọi vọng iệm thì kho báu phật tánh sẽ không cầu mà được.
  Người tu hành đã phát tâm bồ đề thì thật sự không ham danh lợi. Vì phật dạy: ngũ dục là nguồn gốc của đau khổ. Gốc rễ của phiền não là vô minh, đó là vọng tưởng-phân biệt-chấp trước.
  Vì có vọng tưởng, mới có phân biệt, mới có chấp trước.
  Không còn vọng tưởng, thì không còn phân biệt, ngã mạn cũng tiêu trừ. Lúc này phật trí hiện bày, có lục thông thanh tịnh. Vì không còn vọng cho nên không còn luân chuyển, cũng chẳng còn khởi tâm phân biệt, nên mới bình đẳng đối xử, không còn chấp tướng mình và chúng sanh là thật có cho nên mới có từ bi, không còn tham ngũ dục nữa.
  Nếu như ai có thể phá được vô minh, hay nói cách khác là buông xuống tâm vọng tưởng, tâm phân biệt, chấp trước thì người này tuy thân phàm nhưng tâm là thánh, đích thực được gọi là thánh nhân.
  Nếu như nói đến 100 năm sau thì tất cả chúng ta không còn có mặt nơi này nữa, vì vô thường đã đến.
  Quá khứ-hiện tại-tương lai cũng từ vọng tâm mà sanh ra. Việc này khoa học gia đã phát hiện và chứng minh được rồi.
  Mình lên đây vì tò mò về vị thánh nhân, và muốn bố thí phật pháp. Vì đức phật dạy:
  bố thí pháp là hơn mọi bố thí
  niềm vui pháp là hơn mọi niềm vui
  hương vị pháp là hơn mọi hương vị
  tham ái diệt khổ đau chấm dứt.
  Muốn diệt tận gốc tham ái, chấm dứt tận gốc đau khổ thì nhất định phải buông xã hết mọi ý niệm. Vì có ý niệm mới có phân biệt, có phân biệt thì có cảm thọ vui khổ.
  Các hành đều vô thường
  là vì pháp sanh diệt
  sanh diệt diệt rồi
  tịch diệt là vui.
  Nam mô a di đà phật.
  mạng do tự tác – tướng do tâm sanh – cảnh tùy tâm chuyển.
  Người tu hành đắc đạo thường dạy: muốn biết nhân đời trước, đời nay thọ quả gì, muốn biết quả tương lai, đời nay gieo nhân gì. Dù đến trăm nghìn kiếp nghiệp mà mình tạo ra đến lúc nhân duyên đủ, tự mình nhận quả.
  Nghĩa là quả báo vui khổ hiện tại là do nhân thiện ác đời trước đã gieo. Nhân thiện ác đời nay đã gieo chính là quả báo vui khổ cho sự sanh ra ở đời tiếp theo.
  Nam mô a di đà phật.
  quả báo vui khổ đời này đã được an bày từ việc làm thiện ác đời trước, cho nên quả báo một khi xảy ra thì có tránh cũng không khỏi. Đây gọi là quy luật nhân quả và cũng gọi là ý trời. Chấp nhận quả báo vui khổ, tâm không than phiền vì biết được đó là đã được định sẵn thì đây gọi là thuận theo ý trời.
  phật dạy tâm là gốc tạo ra các pháp.
  Các pháp có sanh thì sẽ có diệt, nếu như không sanh thì không diệt. 12 nhân duyên phật dạy: tất cả chúng sanh bản tánh vốn là thanh tịnh, vì một niệm vô minh vọng động nên mới có thức để nhập thai…
  Phật dạy bồ tát thì nhất niệm, hay còn gọi là nhất tâm bất loạn, không còn vọng tưởng-phân biệt-chấp trước. Cho nên hành đạo mà không thấy phiền não. Vì tâm các ngài trong sáng vắng lặng, không có phân biệt, không có quá khứ-hiện tại-tương lai. Nên các ngài bình đẳng và tư bi.
  Kinh bát nhát phật dạy: bồ tát chứng được ngũ uẩn là không nên tự tại vượt qua mọi khổ ách khi hành đạo.
  Một niệm mê lầm muôn kiếp khổ
  nhất niệm di đà tận kiếp an.

  Nguyện đem công đức này
  trang nghiêm ta bà tịnh độ
  trên đền bốn ơn nặng
  dưới cứu khổ ba đường
  nếu có ai thấy nghe
  đều phát tâm bồ đề
  đều một lòng niệm phật
  hết một báo thân này
  cùng sanh nước cực lạc.
  Nam mô a di đà phật.
  Thế gian đầy trân bảo
  chất đến tận trời cao
  vẫn không bằng thấy đạo
  giàu sang sánh được nào.

  Thiện tay thiện tay!!!

  • Bay giờ tôi nói cho Nguyển Minh Nghe.
   Nếu cứ phật phật cuã ông thì ai nhãy vào dúp nước kíu dân sao mà ông tối thế. Cái phật cuã ông có nhận ra chỉ rõ thực tế là tà quyền đang lưà muôn dân hay không. Phật dạy vô Minh thì ông nhai lại vô Minh chứ như thế nào là Minh thì ông phật tỗ nhà ông đâu có dạy. cái minh trong đạo lý khác cái văn minh khoa học như thế nào ông đâu có biết.
   Dương dan nay văn minh khoa
   học cho là minh vậy thì phật nhà
   ông đưa học thuyết ra phản bác
   đi.
   Cã thế giới nay đang nằm dưới học thuyết con người là động vật bậc cao không có linh hồn nhà phật nhà ông đã gỡ nổi cho dương dan chưa, Tu hành rồi nghỉ quẫn rồi tự thiêu chứ biết cái chi.
   Ông muốn nói ai vô minh thì phãi biết như thế nào là minh, minh là sáng là tự mình vẻ lối đưa đường là ngăn oan sai bất công tang tóc dưã dương dan.
   Ông tu là lo dãi thoát cho bãn thân chứ đâu lo dãi thoát cho dương dan vì nghiệp chưng. Ông lạm dụng kinh ông nhai lại kinh là ông tự đặt mình ngang với sư tỗ nhà ông là ông phạm thượng rồi ông có biết hay không.
   Tôi nói nói rõ hơn. Thích K và Dê Su trong khi khai giáo là dùng phép màu mà tăng uy lực hay mê hoặc đó là (pháp) đễ dụ muôn dân vọng tưỡng trong sân si mà lôi kéo sân si vào đạo vì dưã dương dan này ai lao vào mưu lợi bất chính nhiều thì sáng về vật chất tối về lương tâm mà sân si tăm tối mà hung dử hồ đồ.
   Dưả dươn dan này thiên hạ tuy vô minh nhưng họ như A Đam Và Ê Va, là người tâm thiện tuy vô minh mà đâu mang tội, họ đâu cần tu mà họ thã sức lao động làm theo năng lực hưởng theo thành quã tạo ra, trời cao không phụ người chịu khó bao giờ.
   Dê Su thay trời tạo lập một nền tôn giáo tình thương ôm cã đời và thiết lập tỗ chức các chức sắc (ý Trời) làm việc gần như thay cã chính quyền vì song hành với Đạo Thiên Chuá là tà quyền phát khỡi ma quỹ lộng hành dương dan oan sai tang tóc vì giao tranh, đạo thiên chuá níu dữ dân tình không lao theo ma quỹ mà huỷ hoại lương tâm. Này các con Lãnh tụ các dân tộc thì dùng uy để nói cho dân nghe mà theo, các nhà cầm quyền thì dùng quyền nói cho dân nghe theo, còn các con với nhau hãy dùng tình thương mà nghe nhau . Dạy như thế thì dân nào trong môn phái mà chẳng ấm lòng, nhưng vô tình đả tách chính quyền ra khõi dân tình mất rồi làm sao mà không mâu thuẩn được, đúng ra là Chuá Trời tạo lập đạo Thiên Chuá đi dành dật dân với nhửng nhà cầm quyền vì sau đó muôn dân ở đời sẻ bị ma quỹ đảo lộn đễ truyền dạy khoa học tự nhiên. Tà quyền thì như Dê Su nói nhưng chính quyền thì phải dùng lẻ phãi cho dân nghe theo. Sống thiếu tình thương là sống chưa phải thì không có lẽ phãi được, dùng uy quyền mà không lẻ phải là tà quyền.
   Đức Thích K tạo lập nên tôn giáo nhàm lôi kéo những ai đoạ lạc dưã trần, vì hám lợi mà cạn hết lương tri, từ đó mà ma quỷ trong tâm phát khỡi mà hại người hại đời, mà tạo ra nghiệp chướng rồi bị hoả báo mà rên xiết, và linh hồn ngạ quỹ hay súc sinh ấy là lạc lối về.
   Thực ra khi ban sơ xuống lâm trần muôn dân hết thãy đều vô minh bỡi trời cao cho anh xuống dương thế đều như nhau đâu có ai cần dạy ai muôn lời răn dạy đã có cội nguôn nơi lương tâm rồi có ai ác đâu mà sai có ai sai đâu mà cần lẻ phãi nhưng vì hám lợi mà sanh ra oan sai trái lương tâm mà cần lẻ phãi đấý chứ.
   Trái lương tâm lả ăn trái cấm thì ngược lại người nào bị mất trái cấm thì lẽ phãi dồn về.
   Đời mà không mơ ước không vọng tưởng thì cần gì khoa học làm con vật mẻ đi cho rồi.
   Thích K dạy không sai kinh sách dạy không sai nhưng các ngươi dạy sai vì các ngươi vô minh ai các người củng cho là vô minh cã lối xuất văn cuả ngươi thì Thích K có lâm trần người củng cho là vọng tưởng vô minh vì ngươi đâu đã đũ thiện để nhận thức lẻ phải.
   Sự thật thì kiếp tu hảnh vô cùng dài muôn kiếp khó qua sông mê bỡi vì từ sân si mà lên người hiền phại qua phép phật, mà tất cã còn mang trách nhiệm làm người dưã dương dan này nưã tạo ra vật chất nuôi sống mình và chúng sinh song hành dưã đời người tâm thiện phãi hành mà phá màng vô minh dần, anh phá đến đâu thì ngôi vị đến đó là loài ma quỷ mới hấp dẩn hơn trêu ngươi, lục thức về dục thú phát khỡi thì anh lại lộn kiếp ngay, mà anh dữ nguyên được chữ trung trong khão đão thì tăng được một phẫm trọn.
   Qua đây tôi xin mượn cốt truyện cuã Dê Su kễ mà gọi là dải kinh để mọi người thấy rõ từng cung bậc từ sân si vô minh đến minh.
   Có một ông chũ đi thuê nhân công cuốc vườn.
   Số nhân công muốn được một ngày công 50 tiền thì hôm sau phãi đi rất sớm và làm việc đến tối mới được về.
   Trưa hôn sau ông chũ ra chợ thấy n̉hều người không có việc làm ông chũ liền gọi họ vè cuốc vườn,
   gần tối có mấy người đến xin việc làm ông chũ củng gọi họ cùng làm chung. Tối về tính tiền ông chũ trã công theo đầu người tất cã đều được 50 tiền như nhau.
   Thấy không công bằng mấy người đi sớm về tối đứng ra thắc mắc và ông chũ trã lời rằng
   Này anh bạn ơi, anh hãy cần phần công cuã anh mà về đi, tôi có xữ tệ với anh đâu, chẵng lẽ tiền cuã tôi mà cũng phãi đưa cho người khác theo ý cuả anh hay sao?
   Qua câu chuyện trên nhờ lẽ phải mà mọi người mới cãm nhận được ông chũ đúng vậy thì tại sao những người kia sai mà cứ thắc mắc vì hám lợi mà vô minh không tự ý thức được lẽ phải trước khi hành sự hay xuất ngôn nhưng cứ nghỉ là mình đúng đó hay sao và ỡ dưã trần này mọi người thữ nghĩ có mấy người tự ý thức được lẽ phãi mà không thắc mắc không hành sự sai đây.
   Ông Nguyển Minh tu liệu đã tự ý thức được đúng mà hành sự không nhờ lẽ phãi dẫn đường chưa mà đòi thay phật rao dãng vô minh cho muôn dân đây.
   Qua câu chuyện trên tôi minh dãi từng loại người từ sân si lên minh cho mọi người được rõ.
   Trần dan có hàng vạn loại người đều vô minh nếu không có lẽ phãi thì vì hám lợi họ sẽ lao vào hành sự hồ đồ mà gây nên ác nghiệp
   Thứ nhất là loại người đã cạn hết lương tri gặp lẽ phãi như ông chủ nói ra là trái tai không muốn nghe cứ thấy mình thua thiệt là điên lên, loại người này hay dùng lý phàm hành sữ dan ác hay ép người khác nhường mình, khi không thoã lòng thì viện cớ cắn xé dận cá chém thớt không muốn nghe ai.(tiễu nhân bĩ ổi)
   loại người thứ nhất cần tu lên loại người thứ hai, đó là loại vô minh tuy không ý thức được đúng sai mà theo phong trào, mà lương tâm bị lòng tham đè xuống mà chạy theo muôn hồ đồ đi đấu tranh đòi công bằng, nhưng khi bắt gặp lẽ phãi như ông chũ nói ra tự khắc lương tâm được khỡi dậy ý thức được mình sai mà bằng lòng với thực tại không viện lý gio không tranh cãi cắn xé lung tung như loài tiễu nhân bĩ ỗi nưả.
   Lọi người thứ hai cần tu lên loại người thứ ba tuy vô minh nhưng lương tâm đũ đầy không đứng ra thắc mắc vì họ tự ý thức được ông chũ không công bằng nhưng không sai với mình, mình thắc mắc là sai.
   Loại người thứ ba này chỉ mới sống theo lương tâm dử đạo chứ chưa minh lên được là vì anh sống phãi là gio lương tâm anh tự kìm dữ mình tực nhưng đám người đi thắc kia đâu phãi lúc nào củng gặp lẻ phãi mà ỡ đời đám hành sự sai kia lại dẫn đầu trong mọi việc hà dua để có lợi và được lợi.
   Loại người thứ ba thường bị cho là đần là dại vì dữ đạo mà ngược lại với đời có như vậy mới có lẽ phãi các người hiễu hay chưa.
   Tối về vật chất là sáng về lương tâm, khi tự thấy mình không dống đời là khi anh bắt đầu minh lên, ông Nguyễn Minh có hiễu hay không. Minh từng nào tức là tích đức là gom chân lý chừng đó đạo trị quấc ta thay Khổng Tữ tìm người đã minh đễ dùng lẻ phãi ngăn cản lỗi hà dua đau dân.
   Phải hiểu thế nào là minh rồi mới dám nói người ta vô minh, anh đã tốt chưa mà cứ đi chê người ta trái.
   Cái lối lạm dụng kinh phật thánh làm thầy lưà dân cuã các ngươi xưa nay là vẽ lối cho tà quyền học theo dựng nên muôn giáo sư tiến sỉ về phật học về ban tôn giáo chính phũ đó hay sao.
   Ta đả nói rồi không nên đi khoe kinh vì tà quyền còn tài hơn các ông.
   Đất nước có công lý thì đạo học mới phát khỡi trỡ lại còn hiện nay các người tu nơi miệng chứ đâu có tu tâm, tu chi tu hú ấy à.
   Ta không dám xúc phạm đến kinh sách cuã minh sư các ngươi nhưng, các người lạm dụng máy móc thì mang tội phản sư nghe không.
   Kỳ Lưu

 265. Thế gian là bể khổ. Nước mắt chúng sanh còn nhiều hơn nước biển của tam thiên đại thiên thế giới.
  Khi nào ra khỏi được tam giới thì mới không còn khổ nữa. Tuy nhiên muốn ra khỏi được tam giới thì trước tiên phải diệt khổ.
  Thích ca mâu ni thế tôn vào 3000 năm trước khi chuyển pháp luân thầy đã từng thuyết 4 chân lý đó là: khổ – tập – diệt – đạo.
  Chỉ cần diệt được tất cả các loại khổ cũng như phiền não thì sẽ thành phật thành bồ tát.
  Khổ là tất cả các loại khổ ở trên đời
  tập là nguyên nhân của khổ
  diệt là diệt khổ
  đạo là tu đạo
  nam mô a di đà phật.
  Ngôi nhà lửa tam giới đã mục nát rồi. Mọi người cố gắng niệm phật. Cố gắng lên mọi người.
  Nguyện cùng tất cả mọi người cùng sanh nước cực lạc.
  Di đà thế tôn ở tây phương xin thầy từ bi ban phát ánh sáng thiện căn cho nhân gian.
  Nam mô a di đà phật.

  • Lẽ phãi lâm trần dúp thế gidn
   Muôn dân tăm tối cứ mơ màng
   Gở rối dúp đời tâm phãi sáng
   Nếu không non nước lại điêu tàn.

   Muôn trưng phu tìm đâu chẵng thấy
   Kíu dương dan ai cậy thầy tu
   Muôn dân chao đão tội tù
   Thầy tu lại tự đường lo cho mình

   Phật xuống thế nghe thầy tu niệm
   Cũng ngán ngầm bỡi pháp đoạ sa
   Quỷ ma khoác áo cà sa
   Dõi quý khôn lại tu hành cái chi.

   Nhìn thế sự xưa nay bạc nhược
   Cưã công quyền ém nhẹm lời minh
   Dân tình hỗn loạn thất kinh
   Thăy tu minh đã dúp đời cái chi.

   Thích ca dạy đến kỳ mạt pháp
   Người thay trời dạy thánh hay
   sao
   Dẽ rách nhai lắm làm chi
   Kinh thư mà sợ đạo hành bằng không.
   Đời bễ khỗ ai mà không biết
   Mình yêu đời đâu nệ khỗ đau
   Như ông ngồi niệm u hoài
   Ấy là vô vọng đi cầu mông lung.
   Kỳ lưu
   Tôi xin từ dã diễn đàn bước tiếp theo lao vào tù gông hay hội tụ anh hào không biết
   Tôi xin nhắc lại.
   Dê Su xưa dành dật dân đễ dữ dân không cho dân theo ma quỹ tà quyền.
   Nay tôi dành dật thiên hạ trong
   tay ma quỹ dao cho người có đức
   Tất cả là thiên ý và kết quã ra sao lại ý trời.
   Kỳ Lưu

 266. Mình bầu bạn kỳ lưu là thánh nhân. Mọi người cũng nên ủng hộ kỳ lưu nhé.
  Nhất thiết chư pháp không
  mà muốn hỏi danh tự
  quá khứ pháp đã diệt
  tương lai pháp chưa sanh
  hiện tại pháp bất trụ
  nhân giả hỏi tên ai
  không pháp cũng không nhân
  không rồng không la sát
  nhân cùng phi nhân đẳng
  nhất thiết bất khả đắc.

  • Ngươi lại sai rồi!
   Chọn người tài trong việc lợi ấy là dưạ vào thực tế công việc hay bằng cấp về khoa học tự nhiên. Nói chung Trí và dũng mọi người có thễ dùng mắt phàm mà bầu được, còn đức hay lòng tốt là lương tâm đâu cần ai bầu vì lòng người chỉ trời biết mà thôi. Ta hay Khỗng Tữ muốn tìm người có đức thì xét thơ văn, mà muôn lảnh tụ muốn cầu hiền tài thì bắt buộc anh phãi minh lên. Nếu phàm tâm thì mê văn kích dục xa văn nghiả lý sâu xa nhìn gà hoá quấc
   ngay.
   Chĩ cần các ngươi nói từ bầu thôi ta đả biết tâm đang theo lối sống hà dua làm sao mà minh được.
   Điều kiêng khị cuả phép trị quấc là bầu cữ đó là hà dua ta dạy mãi mà chưa phá vô minh cho ngươi được.
   Lẻ phãi dắc muôn dân ai theo thì theo phục thì theo, nghịch thì báng chứ con không bầu anh lên làm cha được mà đã là thánh thì trời ban xuống chứ không phãi bầu mà ra thánh nghe không.
   Kỳ Lưu

 267. Tâm là gốc tạo ra các pháp.
  Vì tâm vô thường nên pháp vô thường, tâm sanh diệt nên pháp sanh diệt.
  Tâm tịnh pháp tịnh. Cho nên phật dạy: hữu tình và vô tình đều có phật tánh.
  Chúc kỳ lưu và tất cả các bạn nơi đây an lạc và thành công!
  Vạn vật trên đời luôn chuyển biến thay đổi, có sanh thì có diệt, đây là đạo lý bất biến, mong mọi người hãy cố gắng tu hành.
  Minh Quang Thiện Tấn mình xin cung kính tất cả!
  Nam mô a di đà phật

 268. Chư phật đã từng dạy: phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm đều là vì chính mình. Chư phật chư bồ tát chẳng có khởi tâm phân biệt, không có ý niệm vô minh. nên các ngài làm việc không vì chính mình mà là vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Tâm từ bi hỷ xã, vì muốn chúng sanh không còn phiền não giống như mình.
  Nam mô a di đà phật.

 269. nguyen luong bien noi ban tay ong co dau an cua thien tu? do noi dai dong tom lai muon moi nguoi hieu nguyen luong bien la thien tu trong sam trang noi do ma , dao con khong phan biet doi lam thien tu ?

 270. thien tu ? la do dung phep tri nuoc an dan giong nhu phat hoang tran nhan tong chu tich nuoc ho chi minh duoc nhan dan dong thuan hop voi long nguoi le~ troi. Da la thien tu tuc con troi , con troi ma lam sai thi khong phai thien tu , thiên tử là người thay thế ông trời tuc thay thế tôn để hoang hóa đao màu. thiên tử là ai chinh la chu tich nuoc hồ chí minh , nếu cả thế gioi dều hoc tap cach song cua bác thi làm gì lam gì có ganh đua , ghen ty , lá lành đùm lá rách, nuoc viet nam la nuoc đia linh nhân kiệt luc nào cug bảo vê con nhân của họ nen các vi anh hung dan tộc đều chon viet nam để dầu thai chuyển kiep giup con dân của ho. bach ho? kim lai an , ai co mệnh bach hổ

  TÀI (THÂN)
  TUẦN TRIỆT
  THIÊN LƯƠNG (H)

  Hữu Bật
  Hỏa Tinh
  Thiên Quý
  Thiên Khốc
  Long Trì
  Quan Phù
  Thiên Phúc
  Tướng Quân
  Quốc Ấn

  Quý Tị
  Tuyệt
  46
  TỬ

  THẤT SÁT (M)

  Nguyệt Đức
  Thiên Riêu
  ĐÀO HOA
  Tử Phủ
  Thiên Thọ
  Tiểu Hao
  Thiên Y
  Đẩu Quân
  Thiên Trù

  Thiên Khôi

  Giáp Ngọ
  Mộ
  36
  THÊ

  Tam Thai
  Thiên Hư
  Bát Tọa
  Tuế Phá
  Thanh Long

  Ất Mùi
  Tử
  26
  BÀO

  LIÊM TRINH (V)

  Thiên Hỷ
  Đà La
  Long Đức
  Linh Tinh
  Lực Sĩ

  Bính Thân
  Bệnh
  16
  TẬT ÁCH
  TUẦN TRIỆT
  TỬ VI (V)
  THIÊN TƯỚNG (V)
  Thai Phụ
  Thiên Sứ
  Thiếu Âm
  Thiên La
  Tấu Thư

  Nhâm Thìn
  Thai
  56
  Hợi

  Sửu
  Dần
  Tuất
  Họ tên:
  B.Obama

  Âm Nam

  Âm Dương thuận lý
  Năm:
  1961
  Tân Sửu
  Tháng:
  8 (6)
  Ất Mùi
  Ngày:
  4 (23)
  Kỷ Tị
  Giờ:
  Tuất
  Giáp Tuất
  Mệnh:
  Bích thượng Thổ
  Cục:
  Hỏa Lục cục
  Chủ mệnh:
  CỰ MÔN
  Chủ thân:
  THIÊN TƯỚNG

  THÂN cư TÀI

  Bản để in

  Copyright © 2012 Tử Vi Lý Số
  Mão
  Dậu
  Thìn
  Thân
  Mùi
  Ngọ
  Tị
  MỆNH

  Tả Phù
  Địa Kiếp
  Ân Quang
  Bạch Hổ
  Phượng Các

  Giải Thần

  Thiên Quan

  Lộc Tồn

  Bác Sĩ

  Đinh Dậu
  Suy
  6
  DI

  THIÊN CƠ (M)
  CỰ MÔN (M)
  HÓA LỘC
  Lưu Hà

  Tang Môn

  Phi Liêm

  Tân Mão
  Dưỡng
  66
  PHỤ MẪU

  PHÁ QUÂN (D)

  Thiên Đức
  Kình Dương
  Thiên Tài
  Địa Võng
  Phúc Đức
  Quả Tú

  Quan Phủ
  Mậu Tuất
  Đế Vượng
  116

  THAM LANG (D)

  Văn Khúc
  Thiên Thương
  HÓA KHOA
  Cô Thần
  Hồng Loan
  Thiên Hình
  Thiếu Duơng
  Kiếp Sát
  Hỷ Thần
  Thiên Không
  Thiên Việt

  Đường Phù

  Canh Dần
  Tràng Sinh
  76
  QUAN

  THÁI DƯƠNG (D)
  THÁI ÂM (D)
  HÓA QUYỀN
  Địa Không
  Hoa Cái
  Phá Toái
  Thiên Giải
  Thái Tuế

  Bệnh Phù

  Tân Sửu
  Mộc Dục
  86
  ĐIỀN

  VŨ KHÚC (V)
  THIÊN PHỦ (M)
  Văn Xương
  HÓA KỴ
  Phong Cáo
  Trực Phù
  Văn Tinh
  Đại Hao
  Địa Giải

  Canh Tý
  Quan Đới
  96
  PHÚC ĐỨC

  THIÊN ĐỒNG (D)

  Thiên Mã
  Điếu Khách

  Phục Binh

  Kỷ Hợi
  Lâm Quan
  106

 271. menh bach ho?

 272. Những điểm tương đồng về lá số tử vi của ông Obama và vua Lê Thái Tổ là cả hai đều có Mệnh vô chính diệu đóng cung Kim. Cả hai đều có song lộc – Hoá Lộc & Lộc Tồn chiếu mệnh nên chúng ta có thể giải thích được sự giàu có của ông Obama khi thu được hơn nữa tỷ Mỹ Kim trong cuộc tranh cử năm 2008
  Điều đặc biệt là vì Mệnh vô chính diệu nên hút được hai sao Thái Dương Thái Âm cộng với vòng Thái Tuế, nên đây là một người rất thông minh và can đảm. Chưa hết với hai sao Bạch Hổ Phi Liêm đóng cung Kim, mà sách số gọi là Hổ khiếu phương Tây nên Obama có mạng đế vương là thế. Chỉ riêng hai sao song lộc (Lộc Tồn & Hoá Lộc) cộng với Phi Liêm – chúng ta thấy tiền chạy vào túi Obama trong lúc vận động tranh cử như thác đổ.
  Quy chiếu vào cả hai lá số của Obama và vua Lê Thái Tổ – chúng ta có thể hình dung đuợc vị vua Lê Thái Tổ lúc đó như thế nào. Chắc chắn vua Lê Thái Tổ phải có tài hung biện , ăn nói, thu hút nên những người như Nguyễn Trải mới chịu thuần phục!!! và cả Lê Lai phải liều mình cứu chúa – chấp nhận cho quân Minh bắt để vua Lê Thái Tổ trốn thoát.

 273. hai sao Bạch Hổ Phi Liêm đóng cung Kim, mà sách số gọi là Hổ khiếu phương Tây nên Obama có mạng đế vương là thế ( bach ho kim lai an ) ranh ve tu? vi moi hiểu đuoc

 274. nguyen phu trong la tuyen trung thuy? nuoc trong long suoi sinh nam 1944, dac cu tong bi thu khong cần chiếnđau. nguyen phu trong chinh la quang trung nguyen hue nam xua

 275. Phân phân tùng Bắc khởi
  Nhiểu nhiểu xuất Ðông chinh
  Bảo sơn thiên tử xuất
  Bất chiến tự nhiên thành
  la nam 2010> 2012 co su quay nhieu cua? khua ( trung quoc) cung luc nguyen phu trong dac cu? tong bi bu co duong loi leo` lai dung dan ,vao thang 7 truong tan sang qua my~ hop tac toan dien voi tong thong obama . trung quoc nhuong bo khong con` hung han nua ung voi cau bao giang thien tu xuat bat chien tu nhien thanh

 276. tu nam 2013 den 2017 se co nhieu chuyen bien khong dam tiet lô vn se thanh mot quoc qua giau` manh theo con duong xa hoi chu nghia cua bac ho . khi dan lam theo bac thi xa hoi moi tot duoc nguoi lam sai tu tuong duong loi cua bac se bi diet ( ai hai dân hại nuoc thi ngồi đó chò giờ )

 277. bồ tát cũng chính là đại thừa mà kinh diệu pháp liên hoa đức phật đã nói.
  Như lai đã bình đẳng, đem cổ xe trâu trắng lớn và cũng chính là đại thừa truyền cho tất cả chúng sanh. Phàm là người nhận được cổ xe trâu trắng lớn này và cuối cùng đều sẽ thành phật. Đây chính là giáo lý căn bản trong kinh diệu pháp liên hoa.
  nam mô a di đà phật
  người xưa có câu: bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra.
  Cho nên cổ đức dạy chúng ta: nói ít một câu, niệm thêm phật hiệu.
  Giác minh diệu hạnh bồ tát có dạy:
  nói ít một câu chuyện
  niệm thêm câu phật hiệu
  đánh chết được vọng niệm
  hiển pháp thân chân thật

 278. râu rồng, tóc phượng, môi son.
  Ai gặp được thánh thì thân mới tường.
  Thế giới thật sự đang đi đến thời kì thượng ngơn tươi sáng.
  Sẽ có một vị thánh, khai mở thời kì thượng ngơn, ứng với câu phá điền. Còn bồ tát di lặc thì còn rất lâu mới hạ sanh.
  Thánh này đang còn cuốc nguyệt cày mây, tìm chân lý phá vô minh. Đây là công việc mà một người tu hành muốn giác ngộ đã và đang làm.
  Mình có đọc được một bình luận ở diễn đàn khác rất có lý: thứ tự của câu sấm đã bị đảo lộn trật tự, cho nên chúng ta khó hiểu, hơn nữa sấm là tiên tri, rất bí ẩn cho dù không bị cắt xén đảo lộn thì cũng khó lý giải cho tường tận.
  qua kinh nghiệm tu học phật pháp 3 năm và sự nghiên cứu của mình về sấm trong 3 tháng nay từ các diễn đàn, mình xin góp ý:
  một người phàm mà tu hành thành thánh thì được gọi là thánh nhân. Phép mầu ở đây là lục thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông.
  Hỏa thôn là miền nam việt nam.
  Bảo giang hay bảo sơn chính là thiên cấm sơn ở an giang hay còn gọi là núi cấm. ai có điều kiện đi 5 non 7 núi chuyến sẽ rõ. Nơi này chính là trung tâm hội long hoa về sau. Thánh nhân sắp tới cũng sẽ lấy địa linh nơi này làm căn cứ, ông có lục thông nên rất thông sáng, minh bạch. Vì là một đại bồ tát gần đến quả vị phật cho nên được thiên địa ủng hộ. hơn nữa là ý trời nên ông phải chuyển pháp luân. Khi đông tây nam bắc vô sự. Ông sẽ vãng sanh về cực lạc. Đương nhiên sẽ chuyển ngôi vị thánh vương cho một người tài đức khác.
  Phá điền là địa hình biến đổi,
  không biết là lúc nào. Nhưng lời sấm nói thì sẽ có.
  Vị đại bồ tát này hiện vẫn còn là phàm phu. ông từ một phàm phu lên đại địa bồ tát là nhờ pháp môn niệm phật.
  Cuốc nguyệt cày mây bằng cách niệm phật.
  Đây là một số đặc điểm nhận diện thánh nhân sắp tới: râu rồng, tóc phượng, môi son, khiêm nhường, từ bi, chính trung, uy nghi. Nhưng còn là phàm thì không phải những đặc điểm này lúc nào cũng có thể nhìn thấy được.
  Nam mô a di đà phật. Thiện tay thiện tay.
  Ham chi làm vua. Ái dục là nguồn gốc của đau khổ. Vì ái dục nên sanh ra lo nghĩ, vì lo nghĩ nên sanh buồn khổ. vua mà còn ái dục, đât nước sẽ lầm than. Vua mà còn phiền não, thì không thể giúp dân được an vui. Nhất định việc giúp dân giúp nước lần này là một vị đại bồ tát có phép mầu. Vì cứu khổ cứu nạn cho thiên hạ nên được thiên hạ gọi là thánh vương đó thôi. Chứ bồ tát thì đã buông xã mọi tham vọng rồi. Tâm thanh tịnh là niềm vui của các ngài. Các ngài đâu có suy nghĩ, vọng tưởng về các pháp sanh diệt, huyễn dối làm chi.
  A di đà phật.

  • Ta không minh dãi với Nguyên Minh nưã vì nhửng bài Viết Sau ta sẽ chĩ rõ từng bỗn phận trách nhiệm từng sư tỗ cuã mỗi giáo phái mà (Trời cao cắt cữ) hậu thế đúng sai mạt pháp là sao ta sẻ minh dải.
   Các người đừng khoe kinh sách vì đó là ấn chứng cuã mạt pháp

 279. Còn nữa! Các bậc tu hành đắc đạo ngày xưa có nói: sau này an giang châu đốc gặp nạn, nếu ai có duyên thì hãy về đồng nai mà tránh nạn. vì nơi này an toàn nhất. sài gòn thì còn bị triều cường dâng cao.
  Những người hiền đức sẽ được phật tiên cứu giúp. Vì đây là khai mở thời đại bắt đầu cuộc sống đạo đức. Dù có cứu người bất thiện thì tâm họ không thể chịu nỗi ngũ hành của thiên địa sắp đến được, họ cũng bị bách bệnh mà qua đời thôi. Tâm nhu hòa lương thiện hợp với thời kì thiên địa sơ khai, đây là quy luật tự nhiên mà.
  Nam mô a di đà phật.
  Như vậy không nên trách móc ai mà phải kiểm điểm lại chính mình. Mỗi một ngày tự nhìn thấy lỗi mình, chớ nên thấy lỗi người. Mỗi một ngày tu sữa, khiến tâm thái trở nên nhu hòa, hiền lương thì mới mong được thấy cảnh tiên bồng.
  Các bạn nơi đây đều là có duyên với mình.
  tin rằng các bạn đều lương thiện. Để tất cả chúng ta còn ngày hội ngộ.
  Phật cao một thước, ma cao một trượng. Ma đây là 4 loại ma: phiền não ma, ma chết, ngũ uẩn ma, ma vương.
  Là phàm thì ai cũng phiền não. Vì có vọng niệm mới có cảm thọ vui buồn. Buồn là khổ. Nếu phàm nào đoạn được phiền não thì được vào hàng thánh nhân. Hàng phục được 4 loại ma thì thành chánh giác, gọi là phật bồ tát.
  Nam mô a di đà phật

 280. Bạn đọc thân mến!
  Hỡi muôn người Việt Năm châu.
  Ai cho tôi là điên là hâm, là bạn hay là kẽ thù thì tôi đều đón nhận, bỡi vì những thứ tình cãm đó tự tôi và mọi người đã tạo nên từng loại tâm hồn, đồng hay không đồng nhất nhau về phật tính ở trong tâm.
  Tuy đầu óc tay chân hình hài là loài người, nhưng thễ hữu hình ràng ràng rịt một thễ vô hình ( linh hồn) là ma là loài súc sinh là người hiền là đại đức nhân là thánh, đó là gio mỗi người đã tạo ra qua năm tháng, bao kiếp đào luyện mà thành (thánh hay người hiền không hợp với ma quỹ súc sinh là lẽ đương nhiên) bởi chưa ai phá nỗi màng vô minh chưa tự hiễu lòng mình mà không nhận ra nhau thôi.
  Có một điều duy nhất tôi muốn nói với người Việt năm châu rằng, ỡ cõi dương dan xưa nay và ngàn vạn năm sau, có mà chỉ có duy nhất một người không dùng đến quân mạnh tướng hùng, chĩ một chiếc máy C5 thay bút viết mà thôi.
  Thế giới hiện nay không biết bao nhiêu là thế lực sức mạnh, các thế lực đó có thễ dùng khã năng cuã mình đễ uy hiếp thế gian, họ đũ khả năng dùng bom đạn thiêu cháy rụi sự sống quã điạ cầu nếu như ai đó làm xúc phạm hay ãnh hưỡng đến quyền lợi danh dự cuã họ. Ta muốn nói với người việt trên toàn thế giới rằng kệ mẽ chúng nó đừng đi bợ đít nịnh hót bằng muôn bài báo phân tích bình luận táp leo nói theo, đo lường làm gì coi như không ăn thua gì đi.
  Loài ma quỹ có sức mạnh đến đâu, vủ khí tối tân thế nào nhưng với chiếc máy C5 thay bút viết ta sẽ dúp việt nam lần quy phục thu gom và phá huỹ tất cã.
  Hãy nhớ mà tin rằng thế giới trước và sau ngàn vạn năm chĩ độc nhất vô nhị một người dùng văn, không dùng sức mạnh quân đội mà hàng loạt loạt uy quyền, chức tước thế lực đại hùng bất chính trên thế giới này cùng bị sụp đỗ mà không cưởng lại nỗi.
  KỲ Lưu
  Bỡi sắp quay về Việt Nam nên tôi sẻ lên đôi bài viết sau đây nhằm sáng tõ về nhiệm vụ cuã các đạo giáo xưa nay và báo trước những cái quã sắp tới sẻ đến cho V N.
  Còn nưã.
  Kỳ Lưu

 281. thuc su phat di lac da xuong the cuu dan do thế muon xac vi thay cuu dân độ thế rồi( ai co duyên moi dc phat cuu), roi tiên cung xuong the roi ( sach kinh đả nói ngày nào đó phật thánh tiên xuong thế ). quan nien 2015 la ngung cuu thế , chung sanh nghiệp lực sâu nặng từ vôlượng kiếp trước ai tu sửa từ 2012 đến 2015 đậu tại trần gian , ai ăn ở ác tâm làm điêu sai trái thì bi phạt ( cha ngọc hoàng phat bệnh tật là không cứu đuoc) hội long hoa đã khai mở tu nam 2012 rồi. ( châu đốc đâu còn sai gon dau còn chi con tphcm an giang ma thoi)
  + chử hiếu đứng đầu tu tâm sửa tánh lập công bồi đức có công đưc nhiều mới về chinh cảnh tòa sen( truòng chay hai tiếng truong chay truong chay ma tâm ac tâm tính toan hai nguoi thi doa dia nguc)
  cuộc đời an chay 30 nam 40 năm nam 2012 tâm lẽn qua( làm dieu ac ) cũng rót đài. hồi đó gio mình làm điều ác nhung nam 2012 tu sửa tu rốt ráo đậu tại trần gian .trở về quê nhà được chuyển căn .
  + tu không phải vô chùa minh tu tai đâu tu tại tâm
  an com chùa phải lùa công chuyện an cơm chúa phai múa tối ngày , tu làm tư tu đac đạo. Cha Ngoc Hoàng đã phán lệnh cho ông bà cuu huyền lên trần gian hết rồi vượt qua coi ải hết rồi, bây h đúa con cháu nào trên trần gian mà tu thi đuoc ông bà cuu huyền độ cho va đươc me mẫu hoang chuyển căn để về
  Đầu cuối lạy cửu huyển thất tổ
  Ngõ báo ơn báo bổ sinh thành
  Con nay quy y Phật tu hành
  Cửu huyển thất tổ lòng thành chứng tri
  tu đâu có phải tai tâm lo ve chăm soc ông bà tổ tiên la cham soc bàn tho cuu huyen duoc trang nghiêm sach se ,mỗi trăng cung một ngày cho ông bà dùng , để ông bà độ tiền duong cho minh sài. Màn này la người sống cứu nguòi chết, ai tu làm công đuc nhiều thì hồi huong cho ông bà cuu huyền. đắc đạo cứu được củu huyền thát tổ.
  +hiện h ai còn mơ hồ chua định tam duoc thi mau mau tu sửa đễ kip du hội long hoa màn 3 chuyến chot , kiến công việc nào có dong ngân liền để báo hiếu cho cha me , đừng làm khổ cha me o nhà
  +trên trần gian có 3 me mot la me DIEU TRI TIÊN MẨU, 2 LA ME ĐIA MẪU , 3LA MẸ MẪU HOÀNG
  2 ME DIEU TRI VADIA MAU DA XUONG THẾ 5 NAM RỒI ĐỘ CHO CHÚNG SANH TU NHƯNG 10 PHAN KHONG TU DUOC 8 PHẦN . NÊN CHA NGOC HOÀNG SẼ CẢN AI TU NGUOI ĐÓ HƯỞNG KHÔNG TU CUỘC ĐÒI TU GÁNH CHIU CHẾT KHÔNG CHẾT SỐNG KHÔNG SỐNG. MÀN NÀY CON PHẬT THỈ PHẬT CỨU , CON MẪU MẪU CỨU , MA QUỶ MA QUỶ LÔI. MUOI PHẦN BÓT 7 CÒN 3 BUOC QUA BUOC LAI CHI CÒN 1 MA THÔI

 282. 3 viêc công đức vô lượng
  + 1 tham thiền nơi tam bảo
  + xây đường dấp duòng
  + bố thí gao
  3 cong duc nay vo luong vo luong

 283. ai mà từ đó h không biết thi về xin mẹ quan âm xin cuu huyền tha thu tôi cho minh , vi hồi đó không biết

 284. muốn thờ ông phật ông tiêntruoc hết phải thờ cuu huyển thất tổ
  phật nói tin ta ma khong hieu ta la phỉ báng ta
  +XƯNG DANH XƯNG THÁNH ĐỄ RỒI HÓA TRO
  + AI MÀ AN O NGHÊNH NGANG NGÀY SAU BI NAT TAN LINH HỒN
  + AI MÀ CÓ NGUOI THÂN BI BỆNH UNG THU .LIỆT , KHUNG ĐIÊN THI NÊN ĐỐT NHANG NGÀY 2 LẦN SÁNG CHIỀU THAY NƯỚC ( NƯỚC GIẾNG)DÂN HƯƠNG XIN 9 PHUONG TROI MUOI PHUONG PHẬT CHA TROI ME DAT . ME QUAN AM , 12 BA ME SANH ME DO , THOTHAN THO DIA,CUU HUYỀN XIN CHO NGUOI THAN MINH ĐI NGUYỆN XIN MỖI NGÀY \
  + VI NGUOI THÂN CỦA MINH BI NGHIỆP (MÀN NÀY NGHIỆP CỘNG NHỒI TRA QUẢ TỨC THÌ) PHAT DA XUONG THẾ MA KHÔNG GAP DUOC LA NGHIỆP NANG NÊN XIN

 285. muôn việc do tâm nghĩ tưởng mà ra.
  Thiện tay thiện tay.

 286. Một niệm mê lầm muôn kiếp khổ
  Nhất niệm Di Đà tận kiếp an.

 287. Bàn về địa-lý (phong-thủy) ta nên đặc-biệt quan-tâm đến những trọng-điểm nầy:
  Thất-Sơn nằm trên địa-phận tỉnh Châu-Đốc và sông Cửu-Long cũng chảy qua tỉnh nầy.
  Mà Thất-Sơn tức là Bửu-Sơn hay Bảo-Sơn (1) thì quí-báu vô ngần, hiển-linh tột bực: Nơi đây đã có nhiều vị tu-hành chứng quả Phật, Tiên, Thần, Thánh. Chính phái Bửu-Sơn Kỳ-Hương đã phát hiện tại vùng nầy.
  _______________________________________________
  (1). BỬU là quí-báu, SƠN là núi, Bửu-Sơn là núi quí-báu.
  Còn Cửu-Long tức là Bửu-Giang hay Bảo-Giang. Con sông nầy được coi như là con sông quí báu, vì nó là con sông lớn nhứt và dài nhứt trên hoàn-cầu (hơn 4.500 cây số ngàn), phát nguyên từ bên Tây-Tạng, nơi mọc lên dãy núi Hi-Mã-Lạp-Sơn cao nhứt hoàn-cầu (8.840 th.) và là nơi Đức Phật Thích-Ca đã đắc quả chánh-đẳng chánh-giác. Con sông nầy chảy sang Việt-Nam, qua Nam-Việt (nhứt là tỉnh Châu-Đốc) rồi tuôn ra biển Đại-Thanh với chín cửa biển (cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Bà-Lai, cửa Hàm-Luông, cửa Cổ-Chiên, cửa Cung-Hầu, cửa Định-An, cửa Bách-Xắc, cửa Tranh-Đề), vừa kết-tụ ngươn-khí, vừa phát-hiện đủ thứ địa-hình.
  Dòm kỹ bản-đồ Nam-Việt thì ta thấy Cù-lao Kết (từ Vàm-Nao đến Nam-Vang) giống hình một con qui, mỏ day về Vàm-Nao. Mà “con qui” ấy đã nằm giữa Tiền-Giang và Hậu-Giang lại ở vào khoảng giữa (tức Trung-Ương) Thất-Sơn và Cửu-Long. Theo nguyên-lý nam thất nữ cửu thì Thất-Sơn thuộcDương, Cửu-Long thuộcÂm.
  Địa-cuộc có âm dương tương hội thế ấy tất nhiên là địa-linh. Mà địa-linh tất sanh nhơn kiệt. Sông thế ấy, núi thế kia phải đào-tạo được những trang hào-kiệt phi thường, (Giang-sơn chung tú phi-thường).
  Câu:”Khí thiêng-liêng sông núi nhiệm-mầu,
  Un-đúc giống anh-hùng vang bốn bể”
  của Đức Huỳnh Giáo-Chủ dường như vừa xác nhận giá-trị của khoa-học địa-lý lại vừa hé màn bí mật.
  Cụ Trạng Trình (Nguyễn-Bỉnh-Khiêm) lại nói rõ về nơi xuất hiện của vị anh-hùng dân-tộc tương-lai–một vị Thánh-nhơn–trong những câu sấm:
  Bảo–giang Thiên–tử xuất,
  Bất chiến tự nhiên thành.
  Hoặc:
  Bảo–sơn Thiên–tử suất,
  Bất chiến tự nhiên thành.
  Dường như muốn cho người đời sau có thể tìm hiểu đâu là: ” Thánh-nhơn hương ” (quê hương của vị Thánh-nhơn) nên Cụ Trạng lại nói thêm:
  Bắc hữu Kim-Thành tráng (1)
  Nam tạc Ngọc-Bích thành (2)
  Hòa-thôn đa khuyển phệ (3)
  Mục–giả, dục nhơn–canh (4)
  _____________________________________________________
  ( 1). Chỉ Thất – Sơn.
  ( 2). Chỉ núi Kỳ-Vân ở Bà-Rịa (sẽ nói rõ ở đoạn sau).
  ( 3). CHÚ Ý: Trong những thi, bài của Đức Huỳnh Giáo Chủ sanh trưởng tại thôn Hòa-Hảo (Châu-Đốc), – trên Cù lao Kết–chúng ta thấy có bài thi tứ cú sau đây:
  ” Hòa thôn Hảo cảnh xứ chi ta,
  Tạm đắt nhơn-sanh khỏi ái-hà.
  Tạo xác Huỳnh danh thanh sắc trẻ,
  Chờ thời Thiên định thiết hùng ca.”
  ( 4). “Đa khuyễn phệ” là chó sủa nhiều.
  LƯU-Ý: Trong điều răn cấm thứ năm, Đức Huỳnh Giáo-Chủ có khuyên bổn-đạo đừng ăn thịt trâu, chó, bò. Chó không bị ăn thịt nữa tự nhiên sanh-sản rất đông và sủa rất nhiều. Ai có lại vùng H. H. sẽ thấy rõ điều nầy.
  Phải chăng câu nầy nghĩa là: Vị Thánh-nhơn đó đã từng là người giữ trâu cày ruộng và khuyến nông ?
  Về mặt địa-lý, ông A.T.Y. trong quyển “CON ĐƯỜNG NÀO ?”, có dựa theo tài-liệu quyển HUYỀN-DIỆU THIÊN-THƠ mà ông đã may-mắn được một dị-nhơn tặng cho ở vùng Thất-Sơn (mong rằng đây là sự thật !) để nói về sự linh-thiêng mầu-nhiệm của niềm Nam nước Việt như vầy:
  ” Khoa địa-lý dạy rằng: hễ một dòng sông bắt nguồn từ nơi đất địa hiển linh, núi cao ngàn năm không người ở, rừng rậm ngàn năm không ai tới lui, phóng lượn sóng nghênh-ngang ngàn thu không cạn, thì con sông ấy sẽ kết tụ nơi huyệt “Long đảnh” một địa-huyệt rất linh-hiển, phì-nhiêu về vật-chất, cao-siêu tột bực về tinh-thần. Ngọn Cửu-Long giang là một dòng Bảo-giang oanh-liệt, oai-nghiêm, vừa tạo thành nên vóc-vạc hoàn-toàn lối 100 năm nay. Kết-liên với các núi, Cửu-Long giang xuất hiện ra 12 huyệt huyền-diệu, chấm đậm nét hùng-vĩ trên địa-cầu nầy.
  ” Bắt đầu khởi kết-tụ nguơn-khí âm dương xây nên địa-huyệt thứ nhứt tại Thất-Sơn (Châu-Đốc). Chỗ ấy ba huyệt thiên-tiên hiệp lại làm Nê-hườn-cung, xuất hiện đúng ngày linh-hiểntam huê tụ đảnhmùi hương lạ-kỳ bí-mật bay ra từ núi Sam đến núi Tượng. Chỗ ấy là cân-não, cốt-tủy của Cửu-Long: tên nó được hưởng-ứng theo luồng điện thiên-nhiên, oai-nghiêm, từ-bi, hùng-vĩ đời sau gọi làKim-Thành huyệt. Đó là huyệt Dương đã hiện, Cửu-Long kết lần với hai cốt núi âm-phong, cô-độc, liên-hiệp thành cặp mắt Hà-Tiên và Phú-Quốc làThủy-Trung huyệt. Tây-Ninh, núi Điện Bà làHuỳnh-Môn huyệt, hai đảnh núi ấy thuộc về Âm kết-tụ ngươn-khí tại Trung-Ương tạo nên Ấn-Đường huyệt(Dương) để khai mở luồng điển quang cho các huyệt kia vừa ngưng tại lối miệt Long-Xuyên, Bình-Mỹ (một dãy cù-lao lớn chạy dài từ Bình-Mỹ xuống gần đến Cần-Thơ).
  ” Từ Kim-Thành huyệt phóng xuống mũi Cà-Mau và núi Kỳ-Vân, hai huyệt dương nữa, một bên thì thành sống mũi Cửu-Long chấm đến Cà-Mau (tức làLâm-Huyền huyệt) một bên thì hàm rồng tại Kỳ-Vân (tức làhuyệt Bích Ngọc). Đồng cân với hai huyệt âm (Thủy-Trung huyệt và Huỳnh-Môn huyệt) hiện ra một huyệt thứ sáu (Bình-Nam huyệt) tại núi Côn-Nôn là chót lưỡi của Cửu-Long.
  ” Sáu huyệt âm-dương vừa kết tụ ngươn khí thì tại Trung-Ương huyệt, yết-hầu Cửu-Long vừa khai mở gần Cần-Thơ bây giờ, gọi làTrung-Ương Cửu-Long huyệt. Lần lần ba cửa mở ra: cửa Đại, Tiểu, v.v… vừa thành tựu (năm Nhâm-Thìn 1892) khiến cho ba nguồn thủy dựng tại Bình-Nam châu chuyển động (lưỡi Cửu-Long) làm cho các miền ở chánh cửa khẩu phải bị nạn lụt (Vàm-Cỏ, Gò-Công, Bến-tre và các cù-lao nhỏ v.v…) ba ngày ba đêm. Đó là bảy huyệt linh-thiêng chánh gốc của xứ Việt-Nam mới ngưng kết được lối 100 năm nay. Đứng giữa hoàn-cầu, sự linh thiêng tân tạo là đầu Cửu-Long giang, một nguồn Bảo giang thiên-cơ đã định phải chói rạng sự huyền-diệu nhứt hạng khắp bốn bể năm châu. Vì địa linh ấy mới sanh nhơn kiệt, các vị thánh tổ kim thời hễ thuộc âm-mạng thì phải xuất hiện (chớ không phải giáng sanh) dạy đời trong ba huyệt Âm (Thủy-Trung huyệt, Huỳnh-Môn huyệt và Bình-Nam huyệt) còn thuộc Dương thì phải xuất hiện ở Thất-Sơn Kỳ-Vân và Cà-Mau (Kim-Thành huyệt, Bích-Ngọc huyệt và Lâm Huyền-huyệt).
  Đọc đến đây, chắc sẽ có người cho rằng khoa địa-lý là một môn học gồm toàn những sự mê-tín dị-đoan, vu-vơ huyển-hoặc. Đối với những bạn đọc ấy, chúng tôi xin thưa: Nếu quả thật sự xét-đoán như thế là đúng thì cụ Trạng Trình (Trạng-Nguyên Nguyễn-Bỉnh-Khiêm, tước Trình Quốc-Công) và ông Tả-Ao (tức Nguyễn-Đức-Huyện, người làng Tả-Ao huyện Nghi-Xuân, tỉnh Nghệ-An) đã chẳng được nổi tiếng và lưu danh vì giỏi khoa địa-lý. Và nếu vậy thì làm gì đời Hán, Trương-Tử-Phòng phải soạn ra sách “Bình xa ngọc xích”; đời Tấn Quách-Phú phải soạn ra sách “Táng kinh”; đời Tống. Trương Tử-Vi phải soạn ra sách “Ngọc túy chơn kinh”; Trần-Đoàn phải soạn sách “Kim tỏa bí quyết”; đời Nguyên, Lưu-Bỉnh-Trung phải soạn sách “Kim-đầu quyết táng-pháp “?
  Nơi đây, chúng tôi tưởng cũng nên nói thêm đôi điều về khoa địa-lý (hay phong-thủy). Khoa-nầy thường được áp dụng trong việc lập thành quách, cất đình chùa, hoặc làm nhà-cửa, để mồ-mả. Đất làm nhà cửa gọi là dương cơ, còn đất để mồ-mả thì gọi là âm phần. Về dương-cơ, người ta ít khi kén chọn chỗ đất, mà chỉ lấy hướng cho hạp. Còn về âm phần thì người ta thường nhờ thầy địa-lý đi tìm một cách cẩn thận.
  Theo phép địa-lý thì trước hết phải phân biệt hình đất làm năm loại chánh là: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người ta lại còn tùy theo cuộc đất giống hình vật gì mà phân biệt các kiểu đất quí như:lục long tranh châu, phụng hoàng ẩm thủy, tê ngưu vọng nguyệt, quần tiên hội ẩm, hổ trục quần dương, v.v…Cũng có những kiểu đất hình con rùa, con cá, con voi, con ngựa, cái cờ, cái ấn, ngòi bút, thanh gươm v.v… Khi đi tìm đất thì trước phải tìm tổ-sơn, rồi dò long mạch theo thế dất đặng tìm huyệt. Hễ là huyệt trường thì tất phải cótiền ám hậu chẫm, tả long hữu hổ; mặt tiền phải có minh đường thủy tụ hội, mặt hậu phải cólong mạch thu thúc, mặt ngoại phải có bàng sa triều củng. Cuộc đất như thế là chỗtụ khí tàng phong, quả là chơn huyệt.

 288. xin mời ông nguyễn lưỡng biên ra thi thơ dối ẫm chỉ có thơ của ông mới làm lại thôi sắp dến hồi kết sấm trạng

 289. thời hạ ngươn cực loạn chi tướng giả tánh chi vị
  vì mọi thứ là giả nhân ,giả nghiã ,giả thiện ,giả ác,lẩn lộn ,
  tự tại,tự vẽ,chứ không thật, rồi lại có chuyện bề ngoài ra vẻ bên trong trống không
  NGUON TUVILYSO.NETTHOI NAY DOAN CUOI SAM TRANG TRINH

 290. Bạn Đọc mến.
  Bỡi thấy muôn dân tăm tối nên bị muôn kẽ lạm dụng kinh sách lưà bịp mà nghe và nhìn lầm tôi phãi lên bài viết này thay (Ngọc Hoàng) chỉ rỏ nhiệm vụ cuã các minh sư xưa ( sư tỗ ) cuả các tôn giáo lâm trần đã nhận nhiệm vụ như thế nào.
  Ta không muốn tự đề cao ta nhưng các môn đệ cuả các tôn giáo đã phạm thượng dám qua mặt, nếu không có ta thì muôn dân nhận không ra nên ta phãi chĩ rõ cho muôn dân biết như thế nào là (Mạt Pháp)
  Tôi đố bất ký ai tự dãi thích nỗi như thế nào là mạt pháp nếu không xem ta minh dãi.
  Trước khi đi vào nội dung bài viết tôi xin nhắc người đọc những điều cần biết mà tôi đã dãi trinh.
  Thứ nhất phải hiễu cho được lương tâm là gì, nhiệm vụ cuã lương tâm và phãi hiễu ( Phật, Bồ Tát hay Dê Su cũng là lựng tâm)
  Tại sao sao tôi nhắc nhỡ trước vì muôn kinh sáh, mà đưa ra cho phàm dải thích thì phật và bồ tát dần dần như ỡ trên mây chứ không có trơng tâm mà vườn điạ đàng thì ngay dưã trần bi, nhưng các chức sắc tôn giáo ôm lấy kinh thư dạy thì như ỡ trên trời ấy.
  Thơ.
  Chính mình thầy đến cõi Nam Bang
  Mượn đất đem gieo mối đạo vàng
  Tưới nước vun phân nho thích lão
  Nâng cành sưã lá pháp hoa tăng

  Muôn dân cộng hưỡng trăm màu sắc
  Một nước âu ca vạn nẽo đàng
  Biết phận thì lo cho vẹn phận
  Chờ khi tái tạo cõi dinh Hoàng.
  Ngọc Hoàng Thượng Đế.
  Phật tỗ giao Thích K lo bỗn phận nay ta nhắc lại đễ các người rõ mà biết phận mình.
  Thích K sanh ra mang một tâm hồn toàn thiên, huệ năng phát khỡi khi nhìn thấy muôn dân khỗ đau sau khi đạt thành chánh quã thì mới thấy nguyên nhân là gio loài người đã cạn lương tri.
  Bổn phận cuã Thích K là dúp dân đoạ lạc suy đồi lấy lại lương tâm đễ trỡ về người hiền tất nhiên đạo pháp thì phãi mỡ tiếp lối thăng tiến cho linh hồn đã dác.
  Khổng Tữ sau khi nên người, đạt thành chánh quã lại nhìn thấy khỗ đau cuã muôn dân khác Thích K đó là gio những người nắm quyền không biết phép trị quấc an dân.
  Ta và Dê Su, Khổng Tữ và Thích K đề đạt thành chánh quã như nhau ai củng thấu ý trời mà từ tâm phát khỡi ý chĩ đạo trí mà suy ra lý mả thành văn, tâm phát huệ thì ý lành lý phãi văn là đạo rõ hay không.
  Cũng như H C M tâm thiện phát huệ năng và chưa đủ lý chưa đạt ý trời thì trời đưa cho lý luận Mác là thành một sợi dây thừng mà về xõ mủi nhân dân V N đi theo mà đủôi (Pháp) dành độc lập có vậy thôi.
  Thích K dúp dân đoạ sa loại người thứ nhất và thứ hai lên loại người thứ ba trong câu chuyện tôi mượn đức Dê Su kễ đó mọi người rõ chưa. Khổng Tự dạy phép đức trị là dúp thiên hạ tìm loại người thứ ba mà huệ năng đã phát khỡi mà có chân lý để thực hiện phép an dân, bồ tát hay phật lâm trần là loại người thứ ba đó chứ đâu, chỉ khác là không gặp nghịch cãnh thì sống an vui nơi vườn điạ đàng trầm dan tâm không cần phát khỡi thì muôn dân không nhìn ra mà thôi.
  Hiện khắp dương dan tâm phát ý, ý sanh ra lý vì lợi và quyền là tâm vọng mà tâm không lành thì ý tà vậy thôi.
  Vọng là vô minh nhưng vọng cuã tâm lành là phát huệ thì mới minh, còn tâm tà mà khỡi vọng thì ắc ám, bỡi vậy phật dạy mà Nguyên Minh làm cái máy dạy đời là phá pháp chứ đâu mà chỉ pháp.
  Một nhà khoa học mà tìm ra định lý thì bắt đầu củng mơ ước mà vọng rồi mới dùng trí mà suy ra lý mới minh đó chứ sao.
  Xưa nay truyền đạo cuã các vị vì tăm tối nên làm cho dân tình rất dể nhầm mà gét đạo mà xa đạo biết hay không.
  Tôi đã chĩ rỏ bỗn phận dưới trời cuã hai minh sư, và sơ dải nhẹ vì sao lại mạt pháp.
  Ai thắc mắc xin cứ lên đàn, còn bài viết sau tôi sẽ đọc ý trời nói về Thiên Chuá Giáo và chĩ rõ, pháp đã
  mạt và nay đang biến ra cái gì.
  KỲ LƯU

 291. Kỳ lưu bạn hiền!
  Nếu như bạn có thể là vị thánh nhân đó. Nguyễn minh mình cầu xin bạn một điều:
  xin hãy ban bố quyền bình đẳng giới trong khắp thiên hạ: con người sinh ra, đều có quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền được tôn trọng bất khả xâm phạm.
  rất nhiều đồng nam đồng nữ trong thiên hạ mong đợi ngày này.
  Thiện tay thiện tay!

 292. Chào ông Nguyễn Minh!
  Ông đúng là người có tâm hồn cùa người Thánh Nhân…biết lo lắng cho mọ người…PHÁ THAI LÀ MỘT TỘI ÁC!

  • Tôi thuyết pháp trên diển đàn, xưa nay, ai củng có mắt mà xem có tâm mà phán xét mà nhìn nhận, nếu mà loại người ( thứ nhất như câu chuyện tôi mượn đức Dê Su kễ) và lý dãi thì đàng đâm đầu bùn xuống bùn mà thôi.
   Tôi đang dảng dải về mạt pháp vì sao, nhưng Nguyển Minh nói về bình đẳng nên tôi dùng lại dãi trình.
   Nguyển Minh ơi sao người tối thế.
   Muốn tất cã đều có quyền như người yêu cầu, thì phải chiến tranh tận diệt thế giới phải chết đến tám chín mươi phần vì sao. Dưã dương dan này loại người thứ nhất và thứ hai cần tu lên loại người lành chiếm tám đến chín mươi phần. Tất cã họ đả vì (ăn trái cấm) từ đời ông cha, tức là mưu lợi và hưởng lộc bất chính mà cạn dần lương tri đang chờ trả quã. Dương dan này ai tạo ra đau đớn cho ai là loại người thứ nhất và thứ hai đó, họ có bao giờ nhận là họ tạo ra oan nghiệp đau thương dưả trần đâu, mà họ là nhửng kẻ chuyên đi khóc ma mướn kiếm ăn vội khen vội chê là nông nổi hồ đồ nhưng lại đua dành rao dảng bình đẳng nhân quyền, các người vô minh nên làm cái đuôi ma quỷ.
   Khá khen cho người, quyền độc lập dân tộc cuã từng quấc gia trên trên thế gian này đang bị tà quyền dùng mưu kiếm cớ để xâm hại, bãn tuyên ngôn độc lập H C M đang bĩ ma quỷ xúi dục nhau làm ngơ, ba mươi năm tang tóc phũ trùm Việt Nam vì chiến tranh để bảo vệ chân lý ý trời theo bản tuyên ngôn độc lập H C M chưa được bù đắp,tất cả gio tà quyền ma quỹ ngăn cản đang cần muôn lảnh tụ chung tay bão vệ thì các người không hay đúng là tối tối tối..
   Nguyển Minh ơi, Đức Thích K lo kíu vớt đưa nhửng người như loại người thứ nhất lên thứ hai, từ thứ hai lên thứ ba theo ý trời đến kỳ mạt pháp này muôn dân lại từ người thứ ba lộn xuống loại người thứ nhất khắp nơi, ấy là nguyên nhân con người với con người xúc phạm nhau, hơn nưã trời cao đem đảo lộn trần ma quỹ tiểu nhân lên tranh quyền phán xét tốt xấu dương dan, cả thế giới đang đẫy nhau vào hiểm hoạ , vậy thì rêu rao quyền bình đẳng ấy có thưà hay không.
   Các người tối đâu có biết về luật siêu nhiên nhân quả, bởi loại người thứ hai và thứ nhất là tạo ra pháp cho loại người thứ ba hành đạo mà thành đức, chứ không có loại người thứ nhất thì làm sao thiên hạ có đại đức nhân thánh triết dưả trần.
   Ngọc Hoàng có nói.
   Thầy thã xuống một lũ hồ lô ma quỹ để thầy sai chúng nó cào nó cấu nó xé các con, và thầy mặc cho các con một bộ áo dáp vô cùng bền vững đó là đạo đức cuả cuả các con.
   Nếu không phải là thánh thì dương dan không có ai dải cho câu kinh bí mật kia ma quỷ là đâu không ai biết,( đạo là bí mật ai tìm ra bí mật là đạt đạo)
   Ma quỷ là lọai người thứ nhất mà người mặc áo dáp là loại người thứ ba. Loại ma quỹ nay đua dành mư lợi tiền quyền khắp dương dan, mà người quân tữ vì đau với cái nổi đau muôn dân mà lo, chưa vội dàu là áo dáp chưa rách cứ như thế mà gom chân lý.
   Thời mạt pháp dân tình áo dáp mà rách tã tơi mà suy kiệt lương tri vì hám lợi, nhưng củng ma quỷ nhiều nên ai hành đạo vô vi rất sẵn pháp biết dưạ vào pháp cho đạo đức thăng tiếng
   Này Nguyển Minh thầy Đức Khổng Tữ dạy phép đức trị là biết tìm người sống dưả dương dan mà không hề xúc phạm vào quyền bình đẳng cuả ai, mời họ lên bảo vệ quyền bình đẳng cho tất cả mọi người đó, tại sao các người không nhận ra.
   Gia đình xả hội ai đều phải lo theo bồn phận người đó đâu lại đi theo ma quỷ vẽ vời xuyên tạc lung tung.
   Nguyển Minh đã đọc kỷ câu chuyện mà tôi mượn Dê Su dãng dải hay chưa và anh đúng là đám người đã đi thắc mắc đó, còn tệ hơn anh nưả là Nguyển Biên lại đi khen đúng thật sân si.
   Kỳ Lưu

 293. Chào các Bác!
  em xin gởi các Bác bài về Thánh Nhân bên trang:
  THÊM MỘT ĐÁP ÁN MỚI VỀ THÁNH NHÂN TRONG SẤM TRẠNG TRÌNH…
  của ông tiensonphutu.

  chinhkie says:
  June 22, 2013 at 9:39 am
  Chào Bác tiensonphutu!

  Em xin bàn ké một vài câu nhé!

  Theo em hỏa thôn chính là miền Nam VN.
  – Thạch bàn ở Tam đảo sơn đúng vậy
  – Thánh nhân Thiên tử hay Bạch sỹ hay Thầy Nhân Thập chính là LẠC LONG QUÂN ĐẦU THAI LẠI… trạng có câu : CÔNG PHU KIẾP TRƯỚC HỮU DUYÊN CÙNG NGƯỜI” hoặc câu:
  ” Âm dương cơ ngẩu NGÔ sinh… hoặc NAM PHƯƠNG kỳ mục bỗng liền lai sinh đều ám chỉ về LẠC LONG QUÂN trở lại. Nếu đứng ở Đỉnh núi TAM ĐẢO SƠN nhìn về phía Tỉnh BẮC NINH nới cuối làng đó với sông CÀ LỒ xa xa núi THẤT DIỆU có hình giống một CON VOI đang nằm vv… QUÊ HƯƠNG của Thế tổ LẠC LONG QUÂN và Quốc tổ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở BẮC NINH…như vậy THIÊN TỬ THÁNH NHÂN BẠCH SỸ… chính là LẠC LONG QUÂN mà mấy năm nay nhà nước ta đã và đang hoàn thành dần tượng đài ở PHÚ THỌ đồng thời kính nhớ nhiều hơn con cháu hiếu thảo trở về nguồn khai quốc của NGÀI! ” LƯ HƯƠNG KÝ” mà trạng muốn nói đến là vậy đó!!!
  Những đoạn sấm trạng nói trên vùa nói gần vùa nói xa vùa nói tâm linh lại vừa nói hiện tại nên khó đoán hy vọng bài này sẽ giải tỏa phần nào của người say sấm!!! chắc chắn Ngài đang đợi chúng ta khi thời điểm LINH THIÊNG đến!
  Xin Kính!

  chinhkie says:
  June 22, 2013 at 1:42 pm
  Kính thưa các Bác em xin chia sẻ tiếp về một ý nữa về mấy câu liên quan đến bức tượng là thế tổ LẠC LONG QUÂN như sau:

  ” Anh hùng lượng được thời hay
  Chép làm một quyển để ngay chẳng mòn.
  Ai nên bia tạc biển son,
  Nguyện đem phúc vận tử tôn ơn nhờ.
  105.Nay nhờ truyền bảo sau xưa,
  Những câu nhiệm nhặt nên sơ tỏ tường
  Tìm đi cho đến khảm phương
  Hình dung thánh đế khiêm nhường từ bi.
  Chính trung diện mạo uy nghi,
  110. Râu rồng tóc phượng thật thì đế vương.
  Nhìn xem cho biết tỏ tường,
  Để hòa (mà) giúp rập đế vương tuần này”…!

  ” AI NÊN BIA TẠC BIỂN SON ” hay ai có hình dung khiêm nhường từ bi?
  Ai Râu rồng tóc phượng?
  Ai mà phúc vận tử tôn ơn nhờ?
  Ai là người xưa mà ngày nay tryền bảo?
  Ai CHÍNH TRUNG DIỆN MẠO UY NGHI? Hay là:
  Trời đã xui ai nên thiên tử vạn dân?
  Rắp hết xa gần triều lục thất gian?
  mà cụ Trạng Trình đã nói đến?
  Trong bài sấm lư hương có câu:
  ” ĐẠI NHÂN CƯ CHÍNH TRUNG”

  + Xin thưa đó chính là thế tổ LẠC LONG QUÂN…
  – Sấm giảng thi văn toàn bộ của HUỲNH PHÚ SỔ CO VIẾT:
  ” Bỏ dị đoan mới thấy ĐẠO MẦU
  bớt giả dối gặp người THƯỢNG CỔ
  Gốc thuở trước của TÔNG CỦA TỔ
  đâu có bày dối mị như vầy…
  …Phải nhẫn nhục chờ NGƯỜI CỔ-TÍCH…”

  ” Ai đó vậy?”
  + Xin thưa đó chính là thế tổ LẠC LONG QUÂN…
  – Đây là món quà mừng vui mà Trời đã ban cho con cháu LẠC HỒNG ngày nay…!!!

  chinhkie says:
  June 22, 2013 at 2:29 pm
  THẾ TỔ LẠC LONG QUÂN (tiếp theo)
  Trong phần hai của ông sư
  vãi bán khoai có mấy câu liên hệ như sau:
  ” Minh Vương xuất thế ngôi cao,
  Lập đời Thượng Cổ anh hào hiền lương.
  Chọn người của Phật mến thương,
  Đặng giao mối nước cho Vương Minh Hoàng.
  Gian tà ăn ở dọc ngang,
  Tru di tam tộc đặng răn nịnh thần…”
  Sấm Kinh Thánh Khải huyền của người THIÊN CHÚA GIÁO VÀ TIN LÀNH có mấy câu
  như sau:
  ” Tôi nhìn xem Khi CON CHIÊN mở ấn thứ nhất trong bẩy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn sinh- vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến! Tôi nhìn xem thấy một con ngựa BẠCH.
  Người cỡi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã đắc thắng lại đến đâu cũng thắng. [khải huyền 6/1-2]..
  ” Bấy giờ Tôi Trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: ĐẤNG cưỡi ngựa ấy là
  Dấng TRUNG-TÍN VÀ CHÂN-THẬT; Ngài lẫy lẽ CÔNG MINH mà XÉT-ĐOÁN và CHIẾN ĐẤU. Mắt Ngài như NGỌN LỬA; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một DANH, ngoài NGÀI ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, Danh Ngài (tên Ngài) xưng là LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa BẠCH theo NGÀI. Có một lưỡi gươm bén ở miệng NGÀI phóng ra, NGÀI sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. NGÁI giày-đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN-NĂNG. Trên áo tơi và trên đùi NGÀI, có đề một Danh là: VUA của các vua và Chúa của các chúa.”.
  (Khải huyền 19/11-16).

  Kính thưa các Bác!
  – ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN-NĂNG nói ở đây cũng chính là TRỜI mà TRẠNG vẫn nói đến! ví dụ như câu:
  [TRỜI XUI THIÊN TỬ VẠN DÂN hay THIÊN SINH THIÊN TỬ Ư HỎA THÔN vv.]
  – Chứng tỏ LẠC LONG QUÂN chính là THIÊN TỬ của vạn dân mà ông TRỜI đã đặt lên.
  Chính là Vua Chúa trên các vua chúa trần gian mà ÔNG TRỜI đã tiền định trong lúc này để vạn dân muôn nước được THÁI BÌNH THỊNH TRỊ THỰC SỰ…như vây vậy không chỉ có SẤM TRẠNG MỚI NÓI ĐẾN MÀ CÁC SẤM KHÁC HẤU NHƯ ĐỀU ĐÃ NÓI ĐẾN
  (NOTSTRADAMMUS, TRẠNG TRÌNH, KIM CỔ KỲ QUAN, SẤM GIẢNG HUỲNH PHÚ SỔ, PHẬT THẦY TÂY AN, KINH THÁNH CÒN NHIÊU GẤP NGÀN LẦN NỮA??? mà người đời không am tường!!! vv…[ một niềm vui bình an sẽ thấy trong tương lai!!!]
  chinhkie says:
  June 22, 2013 at 9:57 am
  Bài thơ: ” CỰ NGAO ĐỚI SƠN” của Thánh trạng trình
  đã nói cách đây năm trăm năm cuối câu có câu:

  ” Ta nay muốn thi thố sức phò nguy,
  Cứu vãn lại quan hà, thành cũ của nhà vua”.
  – Kính thưa Quý vị!
  + Vua ở đây chính là Thế tổ LẠC LONG QUÂN.
  Ngài là người có công Khai sáng vun dắp
  NON SÔNG LẠC HỒNG VN chúng ta.
  [Thành cũ của Nhà Vua là vậy!!!]******

  CỰNGAO ĐỚI SƠN
  Nguyễn Bỉnh Khiêm – 阮秉謙
  Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn (1427
  Cư ngao đới sơn

  * Con ngao lớn đội núi (Người dịch: Đinh Gia Khánh)

  Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh,
  Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh.
  Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực,
  Trước cước trào vô quyển địa thanh.
  Vạn lý Đông minh quy bả ác,
  Ức niên Nam cực điện long bình.
  Ngã kim dục triển phù nguy lực,
  Vãn khước quan hà cựu đế thành.

  Non tiên ngâm tẩm nước trong xanh,
  Bầu ngọc đội nên, ngao lớn sinh.
  Đầu ngóc, vá trời còn sức đá,
  Chân đưa, lặng sóng chẳng âm thanh.
  Biển Đông, vạn dặm quơ tay nắm,
  Nam cực, muôn năm vững trị bình.
  Ta muốn phù nguy ra sức giúp,
  Quan hà thu lại cựu kinh thành.

  » Hiện dịch nghĩa
  Nước biếc ngấm núi tiên trong đến đáy,
  Như con ngao lớn đội được bầu ngọc mà sinh ra.
  Ngoi đầu lên, đá có sức vá trời,
  Đặt chân xuống, sóng không có tiếng cuốn đất.
  Vạn dặm biển Đông quơ vào tay nắm,
  Ức năm cõi Nam đặt vững cảnh trị bình.
  Ta nay muốn thi thố sức phò nguy,
  Cứu vãn lại quan hà, thành cũ của nhà vua.

  Quả thật Cụ trạng rất tuyệt vời!
  Reply
  chinhkie says:
  June 26, 2013 at 1:58 pm
  Kính chào các Bác!

  Em xin chia sẻ đề tài Thánh Nhân Thiên tử trong sấm trạng trình có
  nguồn gốc là LẠC LONG QUÂN được con dân tôn kính tại ĐỖ ĐỘNG BÌNH ĐÀ
  THANH OAI HÀ NỘI do tác giả LIÊM QUẾ VIẾT nhé!

  “- Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ
  Theo truyền thuyết, dân tộc ta là con Rồng, cháu Tiên. Bà Âu Cơ kết duyên cùng Lạc Long Quân, có thai 3 năm 10 ngày sinh ra bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con. Nhưng ông giống Rồng, bà giống Tiên, thủy hỏa tương khắc, không thể sống với nhau lâu dài, nên ông đem 50 người con xuống biển. Còn bà đem 50 người con lên núi người con trưởng ở lại đất Phong Châu rồi xưng vương lấy niên hiệu là Hùng Vương, Quốc hiệu là Văn Lang truyền ngôi được 18 đời đều gọi là Hùng Vương.

  “Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các tỉnh thành, du khách dâng hương tại Đền thượng”

  Nơi Lạc Long Quân đem con xuống biển chính làng Bình Đà, huyện Thanh Oai, Hà Tây (cũ). Nơi Âu Cơ đem con lên núi là làng Hiền Lương, huyện Sông Thao, Phú Thọ. Ngày nay ở Bình Đà (miền xuôi) hiện còn đình thờ Lạc Long Quân, và làng Hiền Lương (miền ngược) hiện có đền thờ Âu Cơ.

  Từ thành phố Hà Đông xuôi Quốc lộ 22 khoảng 9km là gặp tấm bia “Đình Nội Bình Đà thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân. Di tích lịch sử văn hóa được Bộ Văn hóa xếp hạng”.

  Truyền thuyết kể lại rằng: Từ thủa hồng hoang, Lạc Long Quân dẫn 50 người con đến vùng đất này dựng cơ nghiệp. Tại đây, Người cùng quần thần văn võ dạy dân trồng lúa nước, lấn biển làm nhà, trồng dâu dệt vải, đánh bắt thủy sản; chia các con đi khắp miền duyên hải khai khẩn đất đai, mở mang bờ cõi… Những dấu tích xa xưa ấy còn lưu lại cả một vùng, huyền thoại về Người đã in đậm trong tâm trí cháu con người dân đất Việt, được tổ tiên làng Bảo Cựu (Bình Đà) cung kính thờ phụng, niềm tự hào còn vang vọng đến muôn sau qua những vần thơ truyền tụng trong làng:

  Đỗ Động lưu truyền xuất Thánh nhân

  Cõi Nam mở nước Lạc – Long – Quân

  Tiên rồng bọc trứng sinh trăm Việt

  Hồng Lạc cháu con ức triệu dân

  Đường Quếch thành xưa nền phát tích

  Bảo – Đà mộ Tổ miếu tôn Thần

  Trống đồng vang vọng hồn sông núi

  Khói đỉnh, hương trầm vạn tuế xuân.

  Đình Nội tọa lạc trong khuôn viên 10.000m2 trên lưng con rùa (Hoàng Quy Cung) đầu hướng về phía mặt trời mọc. Cửa đình nhìn ra hướng Tây, đồng điền nhô lên Ba Gò (còn có tên gọi Bảo Hoa, Tam Thai) mang dáng hình hổ phục, nơi đây có tấm bia mộ Lạc Long Quân. Đình Nội được xây dựng từ thời cổ xưa, trải qua bao thăng trầm lịch sử, dấu ấn thời gian chỉ còn lại qua những tấm bia thời Lý, thời Lê Trung Hưng. Đến đời Khải Định (1918) đình được trùng tu với quy mô hoành tráng. Năm 1947 đình lại bị thực dân Pháp phá hủy, nay chỉ còn dấu tích kiến trúc thời Nguyễn. Năm 1980 đến nay được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền địa phương, ngành văn hóa các cấp cùng công đức bách gia trăm họ, kiều bào ta ở nước ngoài, nhân dân xã Bình Minh đã xây dựng lại ngôi đình trên nền tảng cũ.

  Đình xây dựng theo kiểu chữ Đinh, có tường gạch bao quanh, hậu cung đặt long ngai Lạc Long Quân, cung đệ nhị đặt đồ thờ (tế tự) tiếp đến đại đình (đại bái) phương đình nơi đặt lễ. Hai bên tả mạc đường bệ bao lấy khu sân gạch rộng lớn, bốn mùa rợp mát bóng cây. Trước ngọ môn là sân kề bên ao sen rộng 500m2 ngào ngạt dâng hương, những công trình này đều được xây dựng khang trang mang đậm bản sắc phương đông. Điều đáng quý trong đình còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý như: thần phủ, sắc phong bia ký, chuông đồng, đồ tế tự, hoành phi câu đối… Đặc biệt trong đình còn bức phù điêu, một ấn tượng khó quên với nét chạm khắc tinh xảo trên nền gỗ được sơn son thiếp vàng còn nguyên giá trị cách đây hàng chục thế kỷ. Bức tranh miêu tả Lạc Long Quân cùng văn võ bá quan xem hội đua thuyền, một phong tục lễ hội dân gian của người Việt cổ, đó là sự kết tinh văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc.

  Hằng năm, từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 3 âm lịch làng Bình Đà mở hội, nhân dân cả vùng về Đền làm lễ dâng hương tưởng nhớ công ơn Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

  Đền thờ Quốc mẫu Âu Cơ được xây dựng từ thời Hậu Lê, năm 1465. Làng Hiền Lương (nay là xã Hiền Lương có 3 thôn là Hiền Lương (người tốt), Nang Sa (túi cát) và Tiểu Phạm, ở hữu ngạn sông Thao, thuộc huyện Sông Thao huyện phía tây địa danh của tỉnh Phú Thọ, giáp với tỉnh Yên Bái. Thời kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, Hiền Lương nằm trong xã Âu Cơ gần đây mới tách ra thành xã Hiền Lương gồm 3 thôn kể trên.

  Đền thờ Vua Hùng

  Đây là vùng tam hổ, nhị thủy địa linh nhân kiệt, giàu có và nên thơ. Ngòi Vần và sông Thao bao quanh xã. Phía Tây núi Nả, núi Giáp cao sừng sững án ngữ, giàu lâm sản. Dưới chân hai núi này là những đầu sâu trong vắt, nhiều tôm cá. Cánh đồng Hiền Lương và Động Lâm khá rộng, lúa tốt vào loại nhất tỉnh xưa nay. Tương truyền bà Âu Cơ vốn là người trời giáng trần đi du ngoạn nhân gian, thấy nơi này giàu có, đất đẹp, người hội tụ liền ở lại dạy dân cấy lúa, trồng dâu chăn tằm. Vì thế mãi cho đến các đời sau ở đây còn có đồng cây hóp, cây dâu, cây cau, cây vải, có giếng loan, giếng phượng.

  Đền thờ mẫu Âu Cơ nằm giữa cánh đồng Hiền Lương khoáng đạt, tốt tươi lúa màu, được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa từ tháng 8/1991. Cây đa lớn bao trùm lên đền, tỏa bóng mát rượi quanh năm. Bà con kể rằng, cây đa bị sét đánh nhiều lần nhưng chưa bao giờ cằn cỗi. Trong đền, tượng Mẫu Âu Cơ thật đẹp, đặt ở nơi cao nhất, nhiều nhà điêu khắc đến đây chiêm ngưỡng đều cho rằng đó là pho tượng tạc theo lối tả thực, nghệ nhân xưa cố gắng diễn tả Bà là Tiên, vừa đẹp vừa phúc hậu, lại có tài kinh bang tế thế, theo thần tích và riêng việc Mẫu chọn vùng Hiền Lương để ở lại đã chứng tỏ điều này. Trong đền còn có tượng con trai thứ hai của Mẫu. Tương truyền, người con này là một trong các tướng của Mẫu, tài ba trung hiếu bên Mẹ suốt đời được tôn là Thượng đẳng thần.

  Từ vài ba năm nay khi trời sang xuân ấm áp, dòng người quanh vùng và cả nước đổ về dự hội đền Mẫu Âu Cơ vào ngày mồng 7 tháng giêng, ngày một đông.
  Đến với vùng thượng du, trùng điệp núi đồi này, cháu con không những có dịp thắp nén hương thành kính tưởng nhớ Người Xưa mà còn được thưởng thức cảnh sơn thủy hữu tình, tìm hiểu lịch sử xa xưa mà gần gũi với mỗi người con đất Việt.

  LIÊM QUẾ

  chinhkie says:
  June 28, 2013 at 10:13 am
  Kính chào các Bác!
  – Sấm trạng trình toàn tập có viết:
  1) “Về Sơ cửu thoái tiềm long”
  – Trạng nói về LẠC LONG QUÂN ĐẤY!?
  – vì trải qua bao kiếp thăng trầm
  nay trời cho đầu thai trở lại đợi đúng ngày giờ sẽ ra
  để giúp dân VIỆT NAM LẠC HỒNG sớm vượt qua cơn BĨ CỰC
  đến cảnh THÁI LAI, SỐNG THÁI BÌNH THỊNH TRỊ NHƯ ĐỜI THƯỢNG CỔ!

  2) ĐẠI NHÂN CƯ CHÍNH TRUNG! [LẠC LONG QUÂN]
  Trạng Trình viết:
  ” Anh hùng lượng được thời hay
  Chép làm một quyển để ngay chẳng mòn.
  :Ai NÊN BIA TẠC BIỂN SON” [LẠC LONG QUÂN]
  Nguyện đem phúc vận tử tôn ơn nhờ.
  105.Nay nhờ truyền bảo sau xưa,
  Những câu nhiệm nhặt nên sơ tỏ tường
  Tìm đi cho đến khảm phương
  Hình dung thánh đế khiêm nhường từ bi.
  CHÍNH TRUNG diện mạo uy nghi,
  110. Râu rồng tóc phượng thật thì đế vương.
  Nhìn xem cho biết tỏ tường,
  Để hòa (mà) giúp rập đế vương tuần này”…!
  (CÒN TIẾP)…
  Reply
  chinhkie says:
  June 28, 2013 at 10:35 am
  “SƠ CỬU THOÁI TIỀM LONG”
  – Trạng Trình viết:
  ” Một đám mây xanh đứng giữa Trời
  Nhìn ba thằng nhỏ đánh nhau chơi
  thiên hạ mười phần còn có một
  đợi thấy thầy tăng ra mở nước
  bấy giờ BẠCH SỸ mới ra đời
  [ BẠCH SỸ= LẠC LONG QUÂN, không phải TRẠNG TRÌNH]
  * Thầy tăng ở đây không phải là thằng tây nói lái đâu!
  Thiên hạ ở đây không phải ám chỉ CS mà thực sự là thiên hạ đúng như văn mạch!
  Nói rộng là cả thế giới, nhưng thiên hạ ở theo Trang Trình muốn nhấn mạnh là ở
  trong nước VN theo nghĩa hẹp nghĩa chính văn vì có câu ” đợi thấy thầy tăng ra mở nước” cho nên phải ở trong nước…
  – Thế giới tây phương bao la ngày xưa họ [PHÁP…] đã xâm lăng nước VIỆT NAM chúng ta chứ không bao giờ mở nuoc71cho nên họ không phải “THẦY TĂNG” thuộc loại phản bội ĐẠO PHẬT. Thầy tăng ở đây chính là một số kẻ lợi dụng phật giáo xưa nay để làm chính trị họ là những ÁC TĂNG đội lốt phật giáo mà Trạng trình muốn nói tói trong sấm ký..chỉ khi nào thất bọn ÁC TĂNG này tái xuất hiện ra làm chính trị gì đó thì BẠCH SỸ LẠC LONG QUÂN MỚI RA ĐỜI…vv…
  ********************************************************************************************

 294. Chào các Bác!
  em xin gởi các Bác bài về Thánh Nhân bên trang:
  THÊM MỘT ĐÁP ÁN MỚI VỀ THÁNH NHÂN TRONG SẤM TRẠNG TRÌNH…
  của ông tiensonphutu.

  chinhkie says:
  June 22, 2013 at 9:39 am
  Chào Bác tiensonphutu!

  Em xin bàn ké một vài câu nhé!

  Theo em hỏa thôn chính là miền Nam VN.
  – Thạch bàn ở Tam đảo sơn đúng vậy
  – Thánh nhân Thiên tử hay Bạch sỹ hay Thầy Nhân Thập chính là LẠC LONG QUÂN ĐẦU THAI LẠI… trạng có câu : CÔNG PHU KIẾP TRƯỚC HỮU DUYÊN CÙNG NGƯỜI” hoặc câu:
  ” Âm dương cơ ngẩu NGÔ sinh… hoặc NAM PHƯƠNG kỳ mục bỗng liền lai sinh đều ám chỉ về LẠC LONG QUÂN trở lại. Nếu đứng ở Đỉnh núi TAM ĐẢO SƠN nhìn về phía Tỉnh BẮC NINH nới cuối làng đó với sông CÀ LỒ xa xa núi THẤT DIỆU có hình giống một CON VOI đang nằm vv… QUÊ HƯƠNG của Thế tổ LẠC LONG QUÂN và Quốc tổ KINH DƯƠNG VƯƠNG ở BẮC NINH…như vậy THIÊN TỬ THÁNH NHÂN BẠCH SỸ… chính là LẠC LONG QUÂN mà mấy năm nay nhà nước ta đã và đang hoàn thành dần tượng đài ở PHÚ THỌ đồng thời kính nhớ nhiều hơn con cháu hiếu thảo trở về nguồn khai quốc của NGÀI! ” LƯ HƯƠNG KÝ” mà trạng muốn nói đến là vậy đó!!!
  Những đoạn sấm trạng nói trên vùa nói gần vùa nói xa vùa nói tâm linh lại vừa nói hiện tại nên khó đoán hy vọng bài này sẽ giải tỏa phần nào của người say sấm!!! chắc chắn Ngài đang đợi chúng ta khi thời điểm LINH THIÊNG đến!
  Xin Kính!

  chinhkie says:
  June 22, 2013 at 1:42 pm
  Kính thưa các Bác em xin chia sẻ tiếp về một ý nữa về mấy câu liên quan đến bức tượng là thế tổ LẠC LONG QUÂN như sau:

  ” Anh hùng lượng được thời hay
  Chép làm một quyển để ngay chẳng mòn.
  Ai nên bia tạc biển son,
  Nguyện đem phúc vận tử tôn ơn nhờ.
  105.Nay nhờ truyền bảo sau xưa,
  Những câu nhiệm nhặt nên sơ tỏ tường
  Tìm đi cho đến khảm phương
  Hình dung thánh đế khiêm nhường từ bi.
  Chính trung diện mạo uy nghi,
  110. Râu rồng tóc phượng thật thì đế vương.
  Nhìn xem cho biết tỏ tường,
  Để hòa (mà) giúp rập đế vương tuần này”…!

  ” AI NÊN BIA TẠC BIỂN SON ” hay ai có hình dung khiêm nhường từ bi?
  Ai Râu rồng tóc phượng?
  Ai mà phúc vận tử tôn ơn nhờ?
  Ai là người xưa mà ngày nay tryền bảo?
  Ai CHÍNH TRUNG DIỆN MẠO UY NGHI? Hay là:
  Trời đã xui ai nên thiên tử vạn dân?
  Rắp hết xa gần triều lục thất gian?
  mà cụ Trạng Trình đã nói đến?
  Trong bài sấm lư hương có câu:
  ” ĐẠI NHÂN CƯ CHÍNH TRUNG”

  + Xin thưa đó chính là thế tổ LẠC LONG QUÂN…
  – Sấm giảng thi văn toàn bộ của HUỲNH PHÚ SỔ CO VIẾT:
  ” Bỏ dị đoan mới thấy ĐẠO MẦU
  bớt giả dối gặp người THƯỢNG CỔ
  Gốc thuở trước của TÔNG CỦA TỔ
  đâu có bày dối mị như vầy…
  …Phải nhẫn nhục chờ NGƯỜI CỔ-TÍCH…”

  ” Ai đó vậy?”
  + Xin thưa đó chính là thế tổ LẠC LONG QUÂN…
  – Đây là món quà mừng vui mà Trời đã ban cho con cháu LẠC HỒNG ngày nay…!!!

  chinhkie says:
  June 22, 2013 at 2:29 pm
  THẾ TỔ LẠC LONG QUÂN (tiếp theo)
  Trong phần hai của ông sư
  vãi bán khoai có mấy câu liên hệ như sau:
  ” Minh Vương xuất thế ngôi cao,
  Lập đời Thượng Cổ anh hào hiền lương.
  Chọn người của Phật mến thương,
  Đặng giao mối nước cho Vương Minh Hoàng.
  Gian tà ăn ở dọc ngang,
  Tru di tam tộc đặng răn nịnh thần…”
  Sấm Kinh Thánh Khải huyền của người THIÊN CHÚA GIÁO VÀ TIN LÀNH có mấy câu
  như sau:
  ” Tôi nhìn xem Khi CON CHIÊN mở ấn thứ nhất trong bẩy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn sinh- vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến! Tôi nhìn xem thấy một con ngựa BẠCH.
  Người cỡi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã đắc thắng lại đến đâu cũng thắng. [khải huyền 6/1-2]..
  ” Bấy giờ Tôi Trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: ĐẤNG cưỡi ngựa ấy là
  Dấng TRUNG-TÍN VÀ CHÂN-THẬT; Ngài lẫy lẽ CÔNG MINH mà XÉT-ĐOÁN và CHIẾN ĐẤU. Mắt Ngài như NGỌN LỬA; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một DANH, ngoài NGÀI ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, Danh Ngài (tên Ngài) xưng là LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa BẠCH theo NGÀI. Có một lưỡi gươm bén ở miệng NGÀI phóng ra, NGÀI sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. NGÁI giày-đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN-NĂNG. Trên áo tơi và trên đùi NGÀI, có đề một Danh là: VUA của các vua và Chúa của các chúa.”.
  (Khải huyền 19/11-16).

  Kính thưa các Bác!
  – ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN-NĂNG nói ở đây cũng chính là TRỜI mà TRẠNG vẫn nói đến! ví dụ như câu:
  [TRỜI XUI THIÊN TỬ VẠN DÂN hay THIÊN SINH THIÊN TỬ Ư HỎA THÔN vv.]
  – Chứng tỏ LẠC LONG QUÂN chính là THIÊN TỬ của vạn dân mà ông TRỜI đã đặt lên.
  Chính là Vua Chúa trên các vua chúa trần gian mà ÔNG TRỜI đã tiền định trong lúc này để vạn dân muôn nước được THÁI BÌNH THỊNH TRỊ THỰC SỰ…như vây vậy không chỉ có SẤM TRẠNG MỚI NÓI ĐẾN MÀ CÁC SẤM KHÁC HẤU NHƯ ĐỀU ĐÃ NÓI ĐẾN
  (NOTSTRADAMMUS, TRẠNG TRÌNH, KIM CỔ KỲ QUAN, SẤM GIẢNG HUỲNH PHÚ SỔ, PHẬT THẦY TÂY AN, KINH THÁNH CÒN NHIÊU GẤP NGÀN LẦN NỮA??? mà người đời không am tường!!! vv…[ một niềm vui bình an sẽ thấy trong tương lai!!!]
  chinhkie says:
  June 22, 2013 at 9:57 am
  Bài thơ: ” CỰ NGAO ĐỚI SƠN” của Thánh trạng trình
  đã nói cách đây năm trăm năm cuối câu có câu:

  ” Ta nay muốn thi thố sức phò nguy,
  Cứu vãn lại quan hà, t