Đầu năm, nhà tiên tri Trần Dần hé lộ một số thiên cơ năm 2011

About these ads

2 responses to “Đầu năm, nhà tiên tri Trần Dần hé lộ một số thiên cơ năm 2011

  1. Bắt phải bảo hiểm phá thai, lấn át quyền tự do tôn giáo, dần cai trị nước Mỹ theo đường lối Cộng Sản như TT Obama mà Trần Dần còn cho ông TT là một minh quân, vị thánh – thì đúng ông Trần Dần này là tiên tri giả rồi các bạn ạ!

  2. tại sao lại nói con tui như thế?

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s