Giải mã và bình giảng 40 câu sấm Trạng – Tiên tri Trần Dần

1TIN NÓNG :

Đảng Cộng Sản Độc Tài VN sẽ bị xoá sổ…

Đảng Cộng Sản Độc Tài VN

Không sợ PHẬT

Không sợ Đức CHÚA JESUS

Chỉ duy nhất sợ và kiêng SẤM cụ TRẠNG TRÌNH mà thôi Tiếp tục đọc

8 ĐIỀU TIÊN ĐOÁN CỦA TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN NHÂN NĂM RỒNG 2012: SẼ CÓ CHIẾN TRANH IRAN VÀ CHIẾN TRANH BIỂN ĐÔNG TRƯỚC THÁNG 10/2012

1- TT Barack Obama sẽ tái đắc cử 100% vào tháng 11-2012.

2- Do Thái và Đồng Minh sẽ đánh IRAN trước tháng 10-2012 và IRAN đầu hàng vô điều kiện!

3- Trung Quốc đánh Việt Nam trên Biển Đông trước tháng 10-2012 và Trung Quốc thua kéo theo nhiều suy sụp!

4- Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị Trung Quốc ám sát chết trước năm 2014. Tiếp tục đọc

TT Obama sẽ tái đắc cử vẽ vang

Tiên Tri Gia Vũ Trụ Trần Dần Với Những Tiên Báo Vô Tiền Khoáng Hậu

Những tiên báo thời sự vô tiền khoáng hậu của nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần đã hơn một lần tình cờ được đặc cách tiết lộ với chúng tôi và đồng thời, cũng được rất nhiều độc giả và khán giả trên toàn thế giới lưu tâm Tiếp tục đọc

Đệ nhất sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phép lạ xảy ra cho giáo sư Tô văn Lai

Trùm khủng bố Bin Laden đã bị diệt